socialpolitik DU-JAG

 

 

2022år.o1januariMånad.01dagLördag

parodiIIIavIII

 

20

Kniv lag och rätt att bär vapen i huvudtaget!

 

Citationer OM LAG till sid 13, IMPORT OCH KONSUMTION 16

 

1.      Fortsättning av ovan nämnd ”Vapen II”

2.     När man gör lagar som kränker frihet skapar man galna rättigheter

3.     du lever i en tid som inte är din, du inbindas, programmeras, bevakas och styrs

4.     PROPORTION -(ALTERNATIV)

5.     man kan ha en kniv för man tycker att objekten har ett hantverk och konstvärk,

6.     Gen är inte allt för människor utformning.

7.     Ledare och tiden

 

Fortsättning av ovan nämnd Vapen II Hahaha skulle jag säga! Ignoranter är dessa politiker som inte reflekterar på sammanhanget början och konsekvenser se till ex. http://www.vi-pr.com/peter_hultqvist_forsvarmin.htm passande är följande  och tom detta skulle hjälpa oss reflektera och tänka över vad vi är på väg eller skall massaker fortsätta med alla nonsens förändringarna och en tvingad invasion flöde av många som vill förtrycka oss och andra lika sinnliga i deras utbredning ?

Citat av Tor Svärdtorp "När man gör lagar som kränker frihet skapar man galna rättigheter som FÖRBUD!"  

Det som man skall behandlas är provokation som kommer vi att se här i relation med det magiska ordet PROPORTION så att livet kan fortsätta leva i rätten till frihet!

 

Allemansrätt och andra sociala lagar är uppenbara viktiga för rörelsefrihet och rättigheter som innebär. Lika viktig skulle det vara rätt att bära vapen oavsett att det är vita vapen (knivar, svärd, pilbåge osv.) eller eldvapen som pistoler, automatgevär, kanoner om man orka bära osv.! Går omkring naken. Allt proportionerad till andras levnad och överlevnadsvillkor som inte innebär begränsning med påhittad tillstånd som är en del av en lång kedja som håller oss fånga, betala för det och annat när naturens själva inte kräver om det, förbud till att jaga, fiska eller plocka allmänt nödvändiga flora och fauna, eller extrahera natur resurser som mineraler, använda luft och vatten, allt som tillhör alla eller som bara används utan att tillhöra någon. Repetera att allt detta fri rörelse som hänger på individuell och grupp samvete med respekt för natur i nödvändig proportionering SKALL INTE FÖRBJUDAS! Det som gäller är en NY LÄRNING eller TILLBAKABLICK TILL DEN TIDEN SOM NÖD LÄRDE OSS att UTROTNING ÄR VÅR DÖD!

Proportionera alltså t.ex. för balanserar hälsotillstånd för en eller flera naturkedjor som annars kan drunknas vid giftiga utsläpp, skogar skövling, vattendrag utarmning, bostad eller annat byggelse på åkermark samt bygga orisontal istället än vertikal, inte jaga med fällor eller hundar när mat finns på bordet, tömma havet osv. Det finns redan en del av dessa kloka begränsningar som proportion ta till sig rätten av sådana livsviktiga beslut; MEN om inte räcker till vare sig konkret, förståndet… så gäller DÄRFÖR BESTÄMT att SKALL RÄTTEN TILL FRIHET BRYTAS genom frihetsberövning mot dessa oansvariga och samvete avställda förbrytare! TVÅNG INSKOLNING för dessa, FÄNGELSE, KONVENT (klostret) ISOLERING, KONCENTRATIONSLÄGE BYN med straff tillämpad utan tids spillo för vidare anpassnings!  ”FAKTA är att FATTA” vad det gäller för oss allas bästa! Vi är trötta på sterila utredningar och rekommendationer, vi som kräver laglig rätt till frihet via respekt och rättvisa vi kräver hårdare tag i den rätt inritning!

 

Ja, passar på att definiera rättvisans princip i närbild som följer när en dom skall falla det skall har framfört alla bevis i fråga… mot påstående om så du har gjort eller jag har aldrig gjort (hahaha)!”

Förbud att bära vapen bland folk, man kan inspireras av ett objekt som tycks har en värd eller form som ett konstverk. Mening på den synen av en situation är inte en fare eller brott! Se vi t.ex. video som följer https://www.youtube.com/watch?v=6Pq--wL9PgA. Ett vapen kan ha sina syften som t.ex. en kniv använda för att tälja, en hammare för att hamra, en stekpanna för att steka, en jävar för att skjuta prick osv. Används i hobby syssla, arbete, eller bara vill ha på sig för att försvara sig eller försvara andra som kan drabbas av övergrep osv.! Vad mer? Har man fiender är tryggare då bära eller visa upp vad man ha och just det kan få angriparna tänka sig för.

Om vi inte ha rätt att bära stickvapen (vita vapen) knivar, svärd, spjut, osv. nya, gamla eller antika i allmänna platser, men går att köpa, importera eller tillvärka, det verkar vara dels av en paradox.

Värre blir med skjutvapen (eld eller varm vapen), dessa du inte kan vare sig köpa, tillverka privat eller i huvudtaget bära. Se vidare t.ex. när jag själv frågade tillstånd om en berätta 22 långrifle som är en de mista kaliber nästan en skämt pistol som stora pojkar och flickor kan leka med. Fördelar med en lite kaliber är att har objekten stadig i sin eller sina händer få man en säkrare träff än om det var den klassiska 9 mm. I vilken fall som helst, utan att har läst detaljerna om lag i fråga relaterad till allmänna platser där FÖRBJUD gäller att bära dessa vita eller eldvapen, man får känsla att sådana lagar är en paradox dvs. att det motsäger sig till själva principen alltså lagen skriv med förbud men syntförnuft (realitet) t.ex. rätt till sitt liv under självförsvar situationer säger motsatsen! Kan vara så att utöver skador, allvarliga skador olika händelser där tom. man har mistat livet kan väga mer på uppmärksamhet som om att bära vapen skulle skapa en sort provokation? Eller vad? Pga. kanske folk som är debila kan använda det utan motivation och skada andra? Det är i sig lite sjuk system som vi har idag i Sverige och spritt i EU detta oförståndiga förbud att bära vapen som är synnerlig klassiskt känt utseendemässig med slutfärdighet som sådan. Historien lurar oss i mening för, alla vet att en tung järnstekpanna kan krossa huvud av folk och finns bevis som grundar sig på händelse (jag känner till då flera dock för det) och vidare, en glasflaska kan skada och döda det beror på vad man träffar, en skruvmejsel, en gaffel, en penna men kanske inte en mobil om inte den som får på sig hamnar i mun och halsen!  NEJ, här det handlar om politiker som har i fråga den minsta kunskap eller stor okunskap och är ute att få val röster till sig och dessa pajaser tro sig vara snilleblixt genom visa att de ja jamensam den där dem kan och som man bruka säga ”ta hårdare tag”! Men sen, visar sig att just dessa kan inte leva ut civilkurage att försvara en behövande och vidare leva livet och vidare befordras pga. sin feghet!

Paradoxen mening går vidare och är som följer: när en person är objekt av hot och den påpekade person som anser vara en fara för den hotade, träffas med dels objekten som synlige vara vapen eller andväntbara som sådana på sig eller i bilen osv. kan få problem med lagen långa armar fast han hade inte ens en aning att hotade personen var på plats där själv vistas eller objekten kan ha andra meningar. Alltså lagen, förbjud är ute att tämja oss som vi var budskap. Så knasig är förbjud till att ha, bära eller använda vapen! SJUK! JAG SÄGER att med förbjud att bära vapen förvandlas vi till EN POTENTIELL OFFER! Men du, vi kan leva med gott samvete när det inte är förbjud på att bära mytologiska tankar och mer typ Herkules slägga, Tors hammare, en rostig bit järn som skall återanvändas, bälte i läder som håller byxor i midja, en stjärnskruvmejsel som kommer att användas vid hembehov, en bil som underlätta långa transpor t.ex. med tunga matvaror osv. OBS! Alla dessa är vapen tom. kläder eller mina kalsonger, hennes trosor inte minst hahaha! Men, här också finns en men som går till godo för dagens förbud det är t.ex. att vi känner till angående bilar eller motordrivna fordon från el spark sickel till bilar m.fl. som förvandlas till mord vapen när på en 30 km sträcka kör man i en obegränsad hastighet över den tillåtna som t.ex. med en bil på 150 km och det har hänt!  MEN här finns också en men som redan har jag påpekat att det handlar alltid av ”sikten, mening, beteende” som är den reella boven! Jag kräver inte att vi förvandlas till robotar för att korrigera vår våldsamma beteende som är en reflex av samhällets konflikter för jag tro på vad jag föreslår angående REF (reflektorerna) som alternativlösning till ser klar i sikten! Se följande länk http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

I självförsvar mening skall man ha rätt till använda en och annat föremål, egen kroppsstyrka eller kroppsfärdighet och utan att vara dömt för det angående skador eller dödsfall när en person utan provokation blir angripen eller situationen uppfattas hotande eller vid uttalat livs hot!

Har man inte begått brott eller har man gjort det och efter bestämt tid för återanpassning blir man godkänt att tiden har bevisat att inte vara en fara för sig och andra, det genom att ansöka bevis hos rikspolisen då uppstår rätt till ansöka vapentillstånd och så klart efter min mening får möjlighet till att skaffa vapen!  Jag går längre en så för också om man är straffat skall möjligheter till att skaffa en vapen skall finnas i en vi civiliserad samhället och det pga. fara i sig är inte i grund och botten vapen som möjlighet till våld, det är okunskap av våra politiker att hantera fråga och JAG visar vägen till omformning av en samhället som bevisar rätt till mina förslag via som här citerad REF se ovan länken.

 

Förbjuda bära vapen det är samhällets våld mot individen! ” Citat TS

 

21

Vi går vidare med ett annat exempel bland många när en kvinna bära ett foster som skall blir ett barn och bestämmer med mannen om vad det gäller. Se vi några vinklar och förslag.

 

MAN OCH KVINNA

MAN OCH KVINNA som skapar livet beslutar tillsammans om framtidens utveckling.

NOTERA att här det handlar också om jämställdhet och rätt till det!  NOTERA också att idag är vi långt från ett rätt svar till fråga och scenario kan vara som följer: där människor som lever i vilt tillstånd eller andra som lever under lagar. SANNINGEN ÄR atttillsamman har velat och tillsamman beslutasoch i överenskommelse som bara de som har ”velat (göra osv.)” deltar i!

 

Premiss är som följer och där går inte att undvika: göra (vilja) abort är en dödsdom som man lämpas till livets gång och det är ett allvarligt brott MOTT NATUR och MÄNNISKOR ÖVERLEVNAD som RAS.

 

Om kvinna VILL ABORTERA OCH INTE MANNEN?

I en civiliserad värld skulle Kvinna som praktiserar abort skulle straffas för mord när abort är genomfört.

Eller kvinna tar livet av mannen för sedan genomföra sin vilja till abort rätt och händelse skulle inte vara straffbar eller lidande av förföljelse!

Om kvinnan under graviditet eller efter har föd barn vill genomföra roll som mor men inte vill leva med mannen finns för det alternativen att välja och en av den är delad vårdnad där föräldrar turas om vid barnens skötsel och uppfostran. Dessutom finns möjligheter för dem som vill bearbeta relation.

I DAGENS LÄGE ÄR INTE RIKTIG SÅ

I vilt tillstånd kan mannen genoföra tvångsmedel som fångenskap för kvinnan tills kvinnan har född barn och sedan om hon vidare inte vill leva roll som mor och hustru faller då till mannen ensam ansvar för barnen.

 

Om är det MANNEN SOM VILL ABORT MEN INTE KVINNA? Kvinna kan ta livet av manen (som ovan skrivit: om kvinna vill abortera) för hennes och foster överlevnad och inte döms för det och det gäller civil eller vilt tillstånd. Alternativ hon kan fly. Här har vi två händelser att följa: den första är att mannen letar efter kvinna och avgör sina beslut om så än gäller som oundvikligt inkludera våld. Den andra är att lag förutsätter skydd för kvinna men då hamnar vi i en gåta som motsäger sig till naturens gång.

 

Om kvinna INTE VILL ABORTERA men han vill?

Kompromisser finns t.ex. att DET SOM VILL BARNEN TA HAND AV BARNEN NÄR FÖDS. Tiden kan avgöra en del känslomässiga förändringar och som kan gagna alla.

 

Om mannen INTE VILL ABORT MEN HON VILL?

Då gäller lag som skyddar mannens och foster rät till livet meningen, MEN då bryts rätt för kvinna att besluta!  

Idag i många länder där stater förbjuder abort bryter mott kvinnans frihet att besluta och i dagens demografiska explosion bl.a. http://www.vi-pr.com/varldens_problem.htm som allvarlig kan få mänskliga ras att försvinna väger rätt för kvinna till abort oavsett att det går emot naturs lagar och livets mening! Hur löser man det? Läs vidare alternativ och dels konkreta slutsatsen för en civiliserat samhället nedåt på ”Vi flyttar ansvaret”.

I vildtillstånd där mannen inte vill att kvinna aborterar, mannen kan tvinga sig på kvinna genoföra tvångsmedel tills barnen föds och sedan han ta hand om barnen.

 

NÄR BARNEN LEVER oavsett civiliserade eller vilt tillstånd har rätt till båda föräldrar och där anses föräldrar vara en fara för barn, barn skyddas mott förälder med BEVIS att barn har farit, KAN eller får illa! Problematiken är idag 2000 talet i det s.k. civiliserade samhället stark debatterad pga. felaktiga åtgärder som bryter mot BARNENS RÄTTIGHETER. Stater som uppehåller med det som i kallas LVU (Lag om Vårdnad av Unga) som lämpas utan bevis, eller under SKILSMÄSSOR där finns lag som underhåller ENSAM VÅRDNAD (som bara en förälder ansvara för barnen) är det i grunden mänskligt antihuman, diktaturisk och tom. galet! Dessa två sätt att behandlar barnen är HÖGST KRIMINELL om man se på barnen och föräldrar naturliga synpunkter. Sådana procedurer än idag tillämpas i EU. VI är miljontal offer som har lidit till en förtids död och många blev dödade precis som sker under diktatur förföljelse där lämpas hemliga folk rensning och folkmord! Idag det är för det nog rätt att ta till vapen och avslutar med värdighet detta inbördeskrig. Därför måste vi kämpa för att få dessa myndigheter, politiker, kidnappare där barn placeras att förstår dessa orättvisor och gör de att avstår sådan fasoner annars TAS till ansvar för det i den tid som kommer när makterna förändras och alltså kommer dessa att dömas för det. Rådande inblick av sak är att dessa stats kriminella sparar information om vad de har gjort för insats för att förmildra skador eller engagerat för förändringar och lösningar!

OBS!

IDAG i en civiliserat samhället ENSAMVÅRDNAD för BARN är en STATS BARNKIDNAPPNING och ansvariga är myndigheter, dem som är indragna eller frivilliga som medverka till skada i det och de föräldrar som kräver det.

I vilt tillstånd mannen skall straffas för barn kidnappning om han förbjuder kvinna att vara mor eller om mannen flyr ensam med barnen!

Summa summarum är att TILLS DESS BARNEN LEVER inte staten eller föräldrar skall bryta mot natur lag om BARNENS RÄTT TILL BÅDA FÖRÄLDRAR”!

 

MED EN SÅDANT rättvist men grym scenario vi kan se alternativ som följer.

 

VI FLYTTAR ANSVARET

I en civiliserad tankesmedja vi flyttar ansvaret för en rent och klinisk abort procedur just till kompetenta som praktisera abort och just de och dessa som bär ansvar för kvinnans eller mannens beslut.

Utan dessa aborter specialister eller på annat sätt i civiliserat eller vilt tillstånd kan abort genomföras ändå.

 

Är det så allvarlig att man kan ta sådana extrema åtgärder? Extrema åtgärder är för vårt samvete men inte för medvetet!

 

Det är de specialister som vill vara med eller inte vill vara med att genomföra abort som står för fakta i högsta grad i en civiliserat samhället.

Det samma är våra politiker och myndigheter som inte aktiv är med att stifta lagar i en civiliserat samhället för klargöra vad sex akten innebär med motsats kön och konsekvenserna som innebär en graviditet! 

Vidare av samma grad är vi själva som inte är tränad att sätta gränser till naturens lockelse av sexbelöning och andra mänskliga olåsta behov som är skapade av samhällets konflikter som skapar frustrationer, frigiditet och motsats sexfixering osv.

 

Naturens förmåga som lockar till lust innefattar också att konfronterar sig till ”fara för missbruk”. Missbruk av alla tänkbara nyanser som uppstår i en kaotisk samlevnad t.ex. som vi upplever idag oavsett att det handlar om civiliserad samhället eller i vilttillstånd! För dem som vill leva ensam, det går bara inte i länge för vi är i behov av alla andra människor som kan vad vi inte kan och som är avgörande för överlevnad.

 

”En tvingad val är alltid lika oavsett det handlar om abort fråga, rätt till att bära vapen eller spatsera naken osv.!”

 

Alltså, lag och ignorans samt tid före osssamlevnad i moderna tid vilade på traditioner gjorde fakta att stagnation bromsade utveckling och problem är kommunikation samt förståelse förmåga som var, blir eller är problem.

 

Förbjuder att bära vapen, är som att säga förbud att bära i huvudtaget! Vad menar jag med det? Har vi frihet att bära allt eller ingenting? Varför rätt att bär det och inte annat? Kan i framtid när man har kommit ifrån mental trång eller tröghet kanske kan det blir så att man kommer att förbjudas att inte bära! Kan det vara också en ny form av framtid slaveri?

 

OM MAN FÖRBJUDER bära föremål som än tycker vara farliga, (hahaha)! MAN MÅSTE FÖRBJUDA bära kläder för med med dessa man kan strypa (hahaha)! Dagens lag att inte bära vapen i en del situationer, är som det är, för det blev klubbat som det och skall tillämpas. MEN realitet säger till oss om att man har siktet för att skada eller döda någon så räcker väll en godkänt tung föremål som en hammare eller Mjölet som har en säkert träff, använda sig av en spetsig föremål som en sax osv.

Om vi analyserar närmare vapen som t.ex. en slangbella, en pistol, en kniv osv. och allt som nämnds i sak, vi upptäcker att det är inte det som är farlig i sig, det som är farlig är att våra s.k. idiot specialister politiker som har missat grunden till räddning och frihet, är det GRUND som skall behandlas, nämligen heter sikten! Det är just det som skall förändras, alltså orsak till sikte som är då nämligen (igen) PROVOKATION!

 

Med förbjud man skydda svaghet och det är bra MEN man provocerar vidare det som utsätts för VAPEN FÖRBJUD! 

 

Problem är inte löst. Vi lurar oss själva genom att förbjuda. Alltså, tills finns relation mellan människor finns förutsättningar att tillämpa kunskap mot provokation men av olika politiska intresse nonchaleras och de beslutade skillnader som klubbas går inte hemma för alla när fråga är frihet, respekt och överlevnad. Finns svaga i samhället? Då, gör man de starka så att samlevnad och landet blir och känns säkrad!

 

Varsågod och inspirerar er av dessa hjältar som säger vad stater och kapitalister i sällskap med folk som hyllar den negativa diktaturen vill inte höra: Joan Baez sjunger frihets trubaduren Joe Hill född i Gävle i Sverige och emigrerad i USA och arkebuserades https://www.youtube.com/watch?v=l-JW4DKxwQM det, var fel pga. förbjuds frihet till yttrande, eller hur?

Vidare sjunger hon om de oskyldiga italienare från Turin i  Piemonte Sacco och Vanzetti  som avrättade med elektriskstol. De sista sedan, erkändes deras oskuld i fråga! Se här avrättning… https://www.youtube.com/watch?v=nY8uEYsFoJs och följande video på youtube där folk stödjer deras oskuld! https://www.youtube.com/watch?v=ttmVdwGtPPo

Än idag just nu i Sverige 2010-2021 vad skall vi säga om Haparandafallet m.fl? http://www.vi-pr.com/haparandafallet_2010_till_2021.htm?

 

 22

IMPORTERAR OCH KONSUMERA

 citationer

1.      konsumera bidrar.. …

2.     Profit… MAKTENS DRAGNINGSKRAFT …konsumera bidrar …håller din gärna fånge

3.     handbojor… håller oss långt ifrån varandra…

 

Konsumera mer är orden än idag under pandemi. Människor utan samvete missbrukar makten för de är slavar själva till girighet, egoism som är anden till liberalism=kapitalism som knuts till monarki, imperialism, republikanism, demokratism, oligarki, diktatur av stater och idag är multikulturell i ett global ekonomisk tvång

Kapitalism och diktaturer breder sig ut genom att ljuga med onormala pretentioner.

Maktmissbruk florerar och flödar oförhindrad från makthavare till makthavare i hela världen genom att utnyttjar som känd fattiga från andra länder och håller oss i skak genom att bjuda oss billiga inköp produkter! Inte nog med det, makthavare som missbruka är djup raffinerade och detaljrika som t.ex. håller oss fånga med deras s.k. inflationen, slavar ner oss med penningmarknad via smutsig och blodig kapital, genom banker och en PENGAR FRI digitalisrings världsmarknad.  

Köpa billig är inte olaglig i sig men det är dramatisk för vi själva konsumenter utnyttjas att dra oss in i globalisering som dag för dag vräka orimliga mängder av naturresurser i stort gap som aldrig blir mätt och kallas monster människan hunger som är ren galenskap!

Jag och VI se en värd i väldens marknad som stapla sig fram med pengar och byteshandel och inte heller se vi någon fara till en balanserad digitaliserig marknad till att allt är lagom, förståndig, rimlig i sitt syfte och utveckling. Med det jag, VI och DU vill säga stop till mänsklig fortplantning i tredjevärlden! Där är möjligt invadera alla stater med synliga diktaturer. Gör acceptabelt ett världssamfund med en global kontrollerad ekonomi som respektera kulturell suveränitet och alltså fred med alla nationer och grupper som vill vara självständiga via val av folket kallas folkomröstning. BJUD ALLA MÄNNISKOR TILL ATT BYGGA OM VÄRLDEN SOM HAR RASAT… Själv är känd vad jag önska http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

 

Tragedin är bredare en så för det fortgår än idag och du som läser och som blundar framför det istället än att vara med lilla du, agera med ditt medverka t.ex. via E-post eller telefon, stöd oss och dig själv med saker och ting, finns också vad vi hatar som heter pengar som DU kan Svischa 0730678362 stöd mig och oss! Var med att protestera eller ställer upp med aktiv hjälp som kan vara si och så osv. stöd oss också med ILLEGALISM som är en gammalt renommerad mekanism för att ta tillbaka vad är folkets saker och rätt. Bara med styrka kan vi gå vidare och fria proletariat, de arbetarna, de fattiga och miserabla! Stoppa och förändra egoister de som nu går fria och vidare sparka och sparka och skada vidare de som redan ligger! VI KAN STOPPA VÅLD BARA OM DU ÄR MED! BIDRA annars är vägen stängt för oss alla om så vi fortsätta att agera som de tre aporna.  Med din passivitet gör DU dig ansvarig till brottet: "Non vedo, non sento, non parlo!  

 

Produkter.

Vad är det som är billigt som ofta av olika omständigheter är produkter köpta lånt ifrån garanti att det gäller en bra manufaktur eller produkt?

Är det att stödja dagens politik oavsett land att vi tro att det så skall vara i nackdel för vår egna små och stora företag här hemma eller i EU! Stödja du utländsk importen för att de landen inte törs vara fientliga? Stödja du utländsk importen pga. rå material från ditt land inte räcker eller har tagit slut? Då måste vi erkänna att något har gott fel inom metning av dessa råvaror, deras bearbetning och produktion till konsumtion!

I ditt land finns alltid som du behöver för anpassar produkter till lokala behov. I ett land som inte ha träd då anpassar sig folket till annat och traditioner formar sig efter den som man ha och kan med råvara som finns i eget land för det är så som är naturligt och ger rätt att kallas land! Naturen står till tjänst för människan som bor i det området ”land” men om sittande ansvariga hamna i marknad utan gränser ”köp och sälja” då det handlar inte om landet men det handlar om personliga INTRESSE som sittande ansvariga i regeringar, staten styrs med egoism, kapitalism och maktmissbruk! Felet alltså, är att det kallas land en området som inte kan ger möjligheter till överlevnad proportionerad till sitt folk. Import och export är naturlig men skall kalibreras efter behov och roten till behov att inte överskrida egen konsumtion till egna resurser, födande av människor skall begränsas till egen nationell kapital i natur form, allt annat är lögner för då finns inget land i natur mening! Ett land utan mandat från grundet dvs. folket skall inte dras in till världs statskuld och notera: importera eller exportera är ett sätt för att mystifiera äkta definitioner, länder som är i behov av bidrag, import och export utan gränser är styrda av människor som lider av maktsjuksyndrom alltså INKOMPETENTA och TOKIGA.  Tänk dig vidare att DU med köpet stärker andra nationers elit till nationell politisk makt och militär styrkor, du uppmuntra makt tokiga med deras militärstyrkor att invadera när tiden är inne för att fylla egna behov ditt land och skapa oreda i välden för vidare i deras extrema tokighet tror sig vara GUD allt mäktige! Viste du om det? Tänk att DU är en liten oavhändlig bricka i spelet och utan särskild värden! DU lilla dig med dina pengar på bankkonto som banktjänsteman styr, har du aktier eller andra investeringar på köpet eller vet du att dessa som verka oskyldiga arbetare utan fråga dig använder deponerade pengar för att fiffla på kapitalmarknad? Dvs. använder dina pengar för KONKURRERA (fiffla) och det innebär export, import, låna osv. i den takt, DU hänger på kroken som en liten fisk som skall användas för att lockar andra och större betar med vidare samma intressen drivna av dina elaka drömma genom att fortsätta äga! Viste du det? Det är faktiskt värre än så.

 

23

DU KAN INTE GÅR IFRÅN ÄGANDE TILL DU HAR EN BANKKONTO Där du betalar ränta för din lön eller pension deponi och har du tänk att för den tjänst DU investera att ansvariga som styr det tackar inte ens dig och du får inte heller några hundra lappar extra per år som kompensation! Allt är som en av cirkus, hemlighetsmakeri som gör dig själv fånge och egen exploatering. Med det stödjer du världsbanken och direkt eller indirekt stödjer du krig och fattigdom och lurendrejare från Världssamfund - FN- NATO – Globalisering – som är dragningskraft i tidens för Slavhandel – Naturs förstörelse. Allt det onda pga. Profit- Ekonomier = Kapitalism = imperialism = diktaturer och demoner!

HALT! Skulle det inte vara mer rättvist ha dina pengar som förr under madrassen, fågelbur, hundkoja och vad mer? Finns säkert en vilja hos dig att gör den goda men tills MAKTENS DRAGNINGSKRAFT lever i dig förlika du som kåkfarare som är de kriminella för livet!

 

IMPORT och KONSUMTION

Importera och konsumera bidrar i vår tid till världskatastrofer, vidare tragedier ovannämnda. Makten är satan själ eller enkel sagt täcken av vår mentalsjuka! Det därför din gärna är fånge i bekvämlighet, du får tro att du är fri från bekymmer men politiker elaka grepp har vaggat dig i realtids lögner som få dig tro det och att så skall det vara. D.v.s. att du lever i en tid som inte är din, du inbindas, programmeras, bevakas och styrs… att tänka och att göra som eliten, kaos och makt vill! Har du aldrig hört eller drömt om en gratis samhället? Det skall jag berätta dig om denna utopi men som egentligen ÄR REALITET om bara DU ÄR MED läsning av det http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm kommer du att förstå och du är välkommen med din fria val att deltar fritt eller som VI-are!

Människor idag oavsett om de lever i första, andra eller tredje värld, rika eller fattiga har ingen riktlinje eller tro på en sådan rättighet och frihet. Därför också finns ingen världsrevolution i sikt! Denna splittring är din personlighet som samlas med andra typ robot likna i en tids spiral av olika hastighet. Så, vi som är vakna och vet om det, har inte än idag frihet att rättvist komma med upplysningar av konkreta åtgärder; om vi drar oss tillbaka från fri tänkande och agerande och bara blir åskådare, då få vi leva, annars förföljs oss och dödas… när makthavarna anser att vi är för farliga för eran medvetet och kamp! Se min kamp för att rätta mina barns rättigheter, jag har väntad i tolv den 10 augusti 2021, jag har haft förtroende för myndigheter och dvs. staten i domstolar och mer, har kunnat bevisade felaktigheter för att få ändra ensamvårdnad mänskligt felaktig grund och oavsett att idag fick jag en del rätt mina och andas barn som lever sådana felaktiga omänskliga lagar dessa barn är skadade efter deras trauma att blir erövrad från deras föräldrar! NU ÄR DET EN STOR BESVIKELSE och jag konstatera att min förtroende till SVENSKA STATEN är borta! Haparandafallet som i många andra familjetragedi där omhändertas barn och tom. delars syskon placerar dessa traumatiserade barn ofta små hos olämpliga personer, du också bidrar med din passivitet till sådana smärtor och orättvisor! Det som inte nu du inte förstår kan vara så när dig själv och blir du eller dina barn, barnbarn som drabbas! I Sverige vi vill inte ha justitiemord som innebär att döda sina egna barn, vuxna, äldre och vad mer! NEJ TILL DET!

Så, elit politik, kaos, galenskap, självmord benägna är vi… är ni som lyssnar, läser men inte agera på rop om frihet och rättvisa! Jag förstår dig för DU ÄR FÅNGE i evig otta eller? Förlåtelse är en annan fråga.

Nu du måste veta och tro att du inte är ensam! VI är tillsammans med samma vilja och tro, vi är starka och gör sönder dessa handbojor, kedjor, klor som Håller Oss Långt Ifrån Varandra vi skall enas för vi tro på oss själva och för vi är DE GODA!

 

 24

GENETISKA ARVET ...relief av far och den första pojke...

citationer

1.       Genet måste mogna...

2.     Den genetiska arvet skall underhållas för eget identitet...

 

Gen är inte allt för människor utformning. Gen är som dövt HEN och ljuset ser det tillsammans med dagligt liv som grundar sig på evolution förutsättningar; det skall fräckas upp, stimuleras, matas och stärkas i sin form för sitt eget liv. Gener vandrar tillsammans med memer, alltså vårt biologiska liv är oskiljbar från yttre daglig liv, kultur och livet förutsättningar alltså med inre gener påverkar varandra med för och mot att forma oss som individen, som vi är, som vi känner och inte känner, vårt livs utveckling från födelse till döden.

Har man undrad varför i kungliga seende när en kung dör skänker det naturliga arv till första son (inom äkta familjetradition)? Det kan vara för har bevisat att man i storsätt är fysiskt starkare en kvinna? Är därför att man bära sperma som är frö till livet? Är det makt?

Det genetiska är att man skall leva i relation med kunskap och erfarenhet prins eller ej, det är det som skapar intelligens och därtill en god och rättfärdig ledarskap. Genet måste mogna, så är det! Motsatsen till det, en ledare kan skapar katastrofer och den risk folket vill inte ha! Därför faller kunglig tradition om fortsatt makt via prinsen eller prinsessa. D.v.s. att en folket son eller dotter med goda gener, intelligens och mod kan lika väll vara han eller hon en god LEDARE utan att vara s.k. adlig.

 

Det genetiska arvet skall underhållas för eget identitet och för olikhet i gemenskap.

Olika etniska skillnader finns i olika grupper som lever tillsamman vid begränsade ytor som natur området, nationer, kontinenter, geo-platser.  Är bevisat att inte är ett liv präglad av olikhet med kontraster som skapar den rätta utveckling för vi är inte som djur med behov av nytt blod för att motverka inavel.

Våldsamma intrång skapar bastarder som tåls i låga mängder men när blandning inte godtass av alla och bastarder blir för många att ättlingar som majoritet hämnar i minoritet skapas konflikter som grundas på rädslor och slutspel är våld. Indiangrupp, ursprungsbefolkning, nationalism, kontinent eller geopolitik är ett sätt att hålla olikhet och renhet i den meningen. Om vi se på 7 miljarder människor på jorden, vem som dominerar som hudfärg? Asiat, afrikansk, européer, australisk eller vilken tradition, religion, politik och av multipla etniska behörighet kommer vi att formas till? Min dröm som humanist är att vi människor kan blir en idealisk ras ”MÄNNISKA”! Resultat av al blandning av gener och memer som har kommit att formas efter syftet med att utsträcka arm mot universum för vidare fortplantning, MEN, det är hasighet i en okontrollerad fortplantning som ta oss till egen förintelse! Det samma känsla delar jag med patrioter som vill vara och bevara utan för mycket inblandning av någon! För en del av dessa patrioter det handlar inte om rädslor att försvinna i mängden, det handlar att bevara vad man är som ättling oavsett bosättare eller nomad anda man lever med.

 

Innavel kan väll finnas i små grupper samt är en realitet som vi inte flyr om hela mänskligheten blir en egen ras i universum! Än idag är inavel en händelse att inte befara för det är en form av reglage som moder natur har i sig. Inget fel på idé och önskad av en mänsklig UNICITET (MU om vi använder definition ofta i skrift) med en fysionomiska och troligen mentalt likhet. En psykologisk synsätt av sak skulle vi dras alla på en kam och ser oss alla lika, bäst och unika som den negativa narcissistiska själen för de som önskar via t.ex. ekonomisk global fenomenet mekanism till mål MU.

Det känns ändå utopisk att tro på att gener och memer blir en enda sak utan kontraster och blir bara en rörelse… LÖPNING bland Tiden, Hastighet, Olikhet och Kvantitet som vi lever ny är svårt att ser komma i mål före Realitet av en nära kannibalistisk världen som reglerar överlevnad i att vänta att vi blir en MU-are!

 

Allt integration som inte ha med natur anpassning för enighet till ex. via federalism och integritet, unicitet, raritet, respekt, individualism och för överlevnad som inkluderar bara ekonomisk fattigdom som gemensamt likhet, är våld. Det precis är våld när individual- beteende eller pluralism styrs av lagar då dessa är förbestämda av människor och inte natur som suverän över intelligens.

 

25

Ledare och tiden.

citationer

1.       …ägande är en lögn…

2.     Vi analyserar djupare

3.     BYGGER som arkitekter… GER som bönder…

4.     Fundament… … familjegestalter föräldrar.

5.     internationalism… det talas inte mycket om idag… livlina är konkurrens, demagogi, profit och kapitalism så att är ordet GLOBALISM...

 

"Det är tiden eller ålder som släcker lustarnas värden." Citat av TS.

Tiden är inne för att vara barn igen! Det händer mig och det kommer att hända dig och så som var för med våra generationers i tid. Vadå?

Det handlar att här och nu allt som är mitt är ditt och motsats.

Det handlar om sanningen som säger att för överleva används saker och ting men inte äga de.

Det handlar att ägande är en lögn i den tid som vi lever för ägande skapar konflikter och med det VÅLD!

Det handlar om att tanke om ägande är nonsens i naturens mening.

Det handlar att när du dör du kan inte ta någonting med dig där du går.

 

Att vara ledare är kunnande att vara kritisk.

Att vara ledare i tid och ålder är också kunnande att agera fritt med eget samvete som grundas på bevis och erfarenhet dvs. ”jagar svar till rättvisa och upprätta den dvs.  ”En blind gör inte som andra har sagt!Citat av TS

 

Vi analyserar djupare.

Alltså, att tjänstgöra som polis, militär, räddningstjänst, eller bara vara med föreningar som paramilitär, medborgargardet, nattvandrare, gransamarbete, gränsbevakare och dem som använder sig av civilkurage, är att vara en själ som är animerade av samma känslor oavsett att man ha barn eller ej definieras ändå ”föräldraskap känslor”. Solidarisk vara till för att hjälpa och beskyddar.  Finns dessa hjältar som är idealister som jag och finns andra som lämnar egna åkommor, då blir andra människor kanske föräldralösa och fyller dessa känslor om föräldraskap där naturen inte kunnat vara perfekt. Samma grund gäller syskon av andra yrke som vårdare, grov arbetare som äskar sitt yrke och stolt BYGGER som arkitekter, murare, förare osv. och GER som bönder, naturvårdare osv. Medvetna utövar vi för allas vällbefinnande. Dessa tillhör levnadsvillkor i över ytan i samband med kanten av präster, psykologer i kontrats med angivare, spioner, arbetsgivare, socialarbetare, domare, legosoldater eller yrkesmördare, betalda familjehem, fångvakter, passiv massan m.fl.

I under ytan finns forskare och alla typ konstnär, dem som jag än söker svar på allt ”sökare” m.fl.

På samma nivå i symboliska meningar är ledare och politiker valda eller som imponera sig med positiv diktamen, alla är med fånga och de fria, alla i samma roll för gemensamma värde och världen. MEN, grundpelare som stödjer väggarna, taket och fundament till gemensam bostad och alltså samhället är faktiskt familjegestalter föräldrar i KÄRNFAMILJ.

 

 26

Ordet

”Ljud, röst, mening och språk, ord är allt!” citat TS

När det handlar om ord ”internationalism” och dess ideologiska innehåll det talas inte mycket om idag för det refererar klarare de politiska ideologierna än en situation en tempus i tid. De revolutionära, socialism princip är idag undangömd för, idag den ekonomi som du är indragen lika och är mest en helveteslivlina och det heter konkurrens, demagogi, profit och kapitalism så som ordet GLOBAL-ism. Den sista med sitt trög reformism som innebär gradvis politik, som i sin tur med andra jämförelse betyder för dig som är anställd eller är egen företagare du skall slitas ut i vänta att lösningar till dina problem görs! Ordet globalisering är ett rött sigill, alltså ordet och innebörd tog plats över snabbare lösningar och social rättvisa som innebör ordet revolution i sina olika sammanhang som våldsamt, diktaturisk, harmunisk och naturell social revolution! 

Hahaha… alla är ute på sniskan… hahaha DÖR ni, ni de oengagerade för ni inte förstår ändå!

 

 27

VÅRA NACKDELAR OCH BEHOV

citationer

1.      Varför dödar man rovdjur

2.     Vill man en ständig frisk hjärna? Naturliga doftämne skall bevaras…

 

HAR MAN MAT PÅ BORDET SKALL MAN INTE JAGA http://www.vi-pr.com/fauna_flora_mm.htm, inte fiska och inte heller tvingar mat produktion! Se att allt produktion blir lagom så det räcker för alla och inte dessa blir en fara för de själva och oss som själva mot oss själva.  Djur, vegetation, drickbarvatten, luften och jord är vi själva. 

 

Vi människor måste ha kläder för att överleva temperaturer och den minsta skrap för oss kan vara en dödsfälla, dessutom tar 25 år vandring på denna jord för klassas och vetenskapligt bevisat som stämplas är mogen människan!

Djur istället föds med olika färdigheter relaterade till deras art och de kan vara mogna från några stunder, några timmar, några dagar, några veckor, några monader eller korta år efter födelse och klara att försörja sig själva!

 

VILDA DJUR OCH MÄNNISKOR I OÖNSKAD NÄRGÅNG

Varför dödar man rovdjur, andra vilda djur eller människor som gör närgång? Varför inte nedsöva dessa och ta lämpliga åtgärder för att rätta händelse?

VARFÖR INTE SKAPAR SKJUTVAPEN SOM SOVA NER ANGRIPARE ISTÄLLET ÄN SKADA ELLER DÖDA PRECIS SOM MAN GÖR MED VILDA DJUR? Finns dessa vapen reda? I så fall vad? En toppen vapen för oss människor i SJÄLVFÖRSVARSSYFTE! Utöver det använda i första hand anpassade förebyggande åtgärder istället än straffar eller att döma andra till döden.

Den första RADIKALA LÖSNING är som vi vet de lokala hälsokommittéer REF http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm Det är allmänna första steg till kommunikations problematik.

 

Precis som andra folk beteende som t.ex. homosexuella och mycket i de meningar kan ta över naturen och genom t.ex. diskriminerar majoritet genom att uppmärksamma graden av problem som har bevisat missbrukas! Hur? Vi har flera exempel där RFSL homosexuella går på dagisk och skolor och lär små barn att en kille som känner sig vara tjej så klart är det osv. Att onanering m.m. i sällskap med andra är också en sak och för det vet vi alla är inte är inristad i en naturlig beteende men problemet är att ansvariga till dagis tillåts hända om utan föräldrar kunskap, utan föräldrar tillåtelse, utan att vårdnadshavare kunnat närvara, utan tillstånd från berörda! Det händer i Sverige!

 

Djur dödas med en eller fler skott för den har visat ofta på området där folk bor, helt vansinnig (det händer i Sverige). Vill man tänka noga så är att dessa djurarter har funnits kanske före oss just i den området som blev bebyggt av vår invasiva ras! Och i frihetens namn om en älg kommer i en trädgård och smaka en äpple kan vara så att träd i fråga var kanske där före oss och älg vill ha en mums bit precis som du gör med godis och vad! LÖSNING är att man sova djur och transportera lång därifrån platsen där anses stör.

 

Går in till en blombutik du hittar inte en enda blomman som dofta. Då, du kan inte välj och jag inte heller vill köpa en handikappat blomma som bara ger estetik men inte visa liv som är i sin unika identitet ”DOFTEN” Helt vansinnig! Blom producenter och försäljare diskriminerar och på indirekt sätt lyra oss friska människor som vill köpa äkta vara! Vi som älskar dofter är i majoritet gentemot minoritet som kan vara allergiker eller vad. Dessutom stackars blomma hånas för att vara va den är eller bättre sagt inte är!  Situation som är idag i en blomaffär är att man hittar inte doftblommor (det händer i Sverige)! Om allergiker är problem så vill man en ständig frisk hjärna? Naturliga doftämnen skall bevaras och bevara sitt ursprung doft eller lukter som t.ex. blommor som säljs i affärer skall inte skapa diskriminering att de allergikerna, producenter och säljare ta över konsumenter. Blommor son är naturell har egen doft! LÖSNING skulle vara så att blomaffärer skulle ha två avdelning en med doftande blommor och en till för inte doftande för allergiker!. Lösa följande problem?

 

På arbetsplatser gällande lukter och andra utsläpp av kemiska framställda produkter och som görs i stora mängder från industri så att arbetarna inte skadas med allvarliga sjukdomar som kancer osv. och omgivning skall skyddas! Lösning är hårdare tag från facket m.fl. Använda sig ar kontroller som oväntade besök, för olika kontroller från användning av skydd arbetsredskap till arbetskunskap i ämnen osv.

 

ORGANISERAR gratis besök resor för varje medborgare själv eller i grupper stöd av privata föreningar, kommunen osv. för alla åldrar till olika företag vid t.ex. djurs färm, hos små parfym fabrikanter, mat och vin producenter, osv.  Just för att uppleva doftämnen som stimulerar njutning eller avsky!  Människor dofter sensorer i oss ger signaler som rika oss i kunskap, livskvalitet och hälsa inte minst! Det gäller oss som lever i flocken leva, förstår och beslutar efter granskning.

Det är viktigt att vår hjärna inte amputeras med begränsingar och förbud!

 

28

VARJE ÅRTUSENDE

citation

1. kunskap för att lösa… vändningar och politiska konflikter… Kan vara så… sinne skapar reella ”abstraktioner”

 

Varje årtusende i vår tid t.ex. 2021-05-25 är transportindustri i en vändpunkt kör t.ex. självgående transportmedel för privat och kollektiv trafik. Använder mer och mer drönar för att upptäcka och kontrollera. Robotiserin redan en gammal historia av en del ny framtids. Framtidsprincip medför risk redan beprövad att människor lobotiseras och robotisera, saker som förvandlar oss till partiklar i universum eller vad mer, ja och vad mer kommer människor att upptäcka och göra?

Under min tid i franska staden Nancy under 1975 gjorde jag ett anarkistiskt program S.T.A. (Sistem Transitiv Anarchiste) i en storartad affisch och staden prydnad med det var storlagen att tom. polisen hörde av sig! I det var skriven att vi måste stoppa bilindustri för de är en stor bov för livet och höja istället kollektiv trafik, skapa hippodromer som kompenserar psykologiska behov för en del att uppleva hastighet osv.

Ja, resonemang som störde programmet var de massorna av industriarbetarna som skulle ha blivit arbetslösa… kapitalistiska intressen och rädslor för makthavarna att inte ha kunskap för att lösa en sådan vändning och politiska konflikter bland olika tänkande. LÖSNING var från min sida den naturlig förändring med kollektivism så tänkte jag som anarkist att arbetslöshet inte var ett problemproletariat (de som inte äger) klass var och troligen är om man inkluderar hela världens befolknings i majoritet och jag ansåg att massorna skulle deltar vid nyttig allmänt arbete i kommuner, regioner, deltar med kooperativt samarbete med små företag, bönder och dels andra industri bransch, egen engagemang och kreativitet osv.

Med denna reflektion ser jag att det inte försänt och att än idag gäller.

IDAG samhälle allvarligt problem som inte helt var tydlig kring 1970 talet för mig men som är tydligare idag är s.k. demografisk explosion och som visat att finns ingen gränser för det, då än kommer mina krav att vara aktuella. Nödvändig en hög centralisering i sina olika former framöver om inte decentralisering på den anarkistiska social och ekonomiska form som t.ex. se på en av mina analyser http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm. Själv så klart föredrar min analys om en gratis samhället nu som ändå vi är på väg till en globalisering som utopi http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm.  

Kan vara så att vår tro om vad vi inspireras för eller inspirerar oss kan det genom bön eller stark vilja kan sinne skapar reella ”abstraktioner” här på gjorden i universum eller annat tids skiva? Starka önskningar som förvärkligas, mirakler, intuitionen om framtid, bevis på olika dimensioner, vision som VI-are http://www.vi-pr.com/viare.htm med anpassade nya utformning så klart, allt som går att förespå vill jag säga som en jordglob i experiment fas...?

 

29 

DAGENS STATS POLITIK

citationer

1.       Under aktuella regering 2021 skapar man minister poster hit och dit…

2. misstroende röstning mot premier minister Stefan Löfen och hans regering fick framgång i riksdagen och fällde de.

3. Kniv lag som inte kommer att rädda någon…

4. Varför förbjuds skjutvapen?

5. Psykos på social nivå

6.     Att bo med hundar lär dig att skälla.

 

JAG VAR FÖR EN BEVÄPNAD REVOLUTION OCH GICK ÖVER TILL KULTURELLA REVOLUTION nu är jag tillbaka för man har fått nog av orättvisor som straffar oskyldiga barn och föräldrar! i ett samhälle som uppstår så mycket våld som också straffar gamlingar som har betalt skatt hela liv med svett och blod, så BEHÖVER INTE VARA!

Säj mig om du kan förändra omedelbart des galenskap som blev i vår samhället då jag lyssna dina råd annars som är det just nu UPPMUNTRAR JAG DIG ATT VARA MED REVOLTER OCH REVOLUTION!

 

Dagens stats politik är som en cirkus att alla skall involveras till att skratta, gråta leva och dör!

Under aktuella regering 2021 skapar man minister poster hit och dit som överblickas av icke kompetenta och deras ministrar. Just nu misstroende röstning för premier minister Stefan Löfen och hans (?) regering, fick framgång i riksdagen och fällde de.

Under Löfens tid gjorde lagar en del så knepiga och knasiga som få oss undra vem och vad vi har att göra med den person som med kungen representerar Sverige. Vi ta t.ex. Kniv lag som inte kommer att rädda någon! Den dag när en knepig eller intelligent medborgare, en eller fler som har fått nog, illegal invandrar och terrorist, en och andra som ta sig till handlingar det är vare sig Löfen, Kungen, polisen och inte heller civilkurage som rädda offer som redan har fallit oavsett tillstånd att bära vapen eller vad som kan skada eller döda! Makthavarna använder oss vanliga människor som vi är experiment djur och BEVIS är att först skall häda saker och sen åtgärder händelser med kommentarer, lögner och straff! DESSA ICKE KOMPETENTA SOM BARA FÖRBJUDER VET INTE HUR DE SKALL HANDSKAR FÖR STOPPA URSINNIG VÅLD eller GER RÄTT TILL MEDBORGARE och här menas inte turister eller juridisk färdig behandlade invandrare VAPEN TILLSTÅND I SJÄLVFÖRSVAR MENING!

Kan vara också så att de är rädda att vi skjuter varandra att på slutet har de inte så många invånare att ploga eller att med så många döda minskar skatter intäkter som garanterar deras löner? Eller, bekymra sig att deras öde som elit faller under egen maktmissbruk och galenskap? SVAR är inte tydlig då om så skulle vara att efter rätt att bära vapen konsekvens skulle vara som beskrivna då evidens säger att det är bra att förbjuda. Sanningen är att idag vi inte har siffror som bevisar motsatsen om krav till FRI VAPEN – LAG och det pga. eliten bestämmer utan att formulerar den rätta resonemang, distribuerar, informera och sedan x tid göras en folkomröstning av det.  Jag och många andra som stödjer fri vapen-lag talar vi om svenska folk och inte om andra länder, resonemang är t.ex. skillnaden i kultur och beteende fråga! Nya idéer som här jag föreslog att tillverka vapen som få somna in eller paralyserar angripare (inte nytt idé) skall tillverkas och säljas eller distribueras så skulle vara ett sätt att närmar oss till en mindre våldsamt samlevnad. Eller? 

VI. Vi är deras föda… snacka om det är eller inte sant min teori om kannibalism! Skall vi svara tillbaka som följer och grilla de med att ger de en tankeställare! ”De har tagit vår frihet att välja, att vara fri, att vara som vi tycker att vi skall det vara, de vi inte ha oss förändrade, de vill att vi skall dansa efter deras pipa (så man bruka säga i Sverige)!” Hur skulle låta sanningen som följer? "Du har tagit mina barn, mina gamlingar, mina syskon DÅ det är rätt att jag ta dit liv!" Låter bra och rätt eller med lappar framför ögonen låter skrämmande? Om det låter hotfull i så fall tackar dig själv och som sägs i folk munnen att "Som man bäddar så man ligger!" eller hur?

 

Vidare med rappakalja tänkande. Vidare om vapen så klart.

Idag små snorungar från välbärgad familj kan köpa riktiga bjässar bilar och förvandlar de till EPA TRAKTOR. Politikernas elit spel är att gör skillnader bland de fattiga och rika när det handla att med en liten karamell där på inslag står FRIHET, lockar deras undersåtar till banketten som elit har bäddat noga till för att locka politiska röster i nästa vall. VI andra som irriteras när provokation uppstår vid t.ex. långa köar bakom en EPA uppstår vid en 90 sträcka och pga. omständigheter gör farliga omkörningar, eller ambulanser och räddningstjänst som förlorar dyrbart tid. Det är dags att tycka synd om oss på grund av bilolyckor eller andra liv som går i spillo för dessa farliga oerfarna stackars trafikanter och korkade kriminella politiker ! GRRRRR!

 

Idag finns ministrar s.k. skitministerpost som skall kolla hur många gånger skall man gå och skita! Tror inte du på mig? Girighet och rädslor har inte begränsningar! Det blir så när föda börjar glesa, att, bevaknings och kontroll tekniken finns för att se om medborgare fly från ansvar att betala skatt i relation att så många gånger har man håll locken på toa! Så, eller då, om man inte svara på tvång (betalt skatt alltså) straffas med salta eller skitiga böter!

Projektet eller förslag från snilleblixt som jag, kopieras av dessa stora hjärnor som styr, eller hur? Jag vet själv hur skitplåga känns, jag som ändå är i skiten pga. skatt och skulder som inte behöver finnas, hahaha !

 

Jag refererar mig till ovannämnd (Leda och Media) gällande lurendrejeri, manipulation, korruption, feghet, jag klia ryggen på dig och du på mig, maktmissbruk osv. av den mest negativa tänkbara ord som du hitta på… lägg det här i sammanhang.

COVID-19, kris och överlevnad m.m. se vidare http://vi-pr.com/varldens_problem.htm

Landet hälsa och jag menar följande och annat. Myndigheter ansvariga vid hälsovård meddelade det som var bra eller inte vara nödvändig att göra för folket att motstå pandemi. DESSA är ansvariga för oerhört folk lidande och död! Dessa skulle ställas till rätta och straffas för deras ignorans och politisk, statsmakt partiskhet! Till bååååål skulle det låta i medeltiden! Att idag verka som att vi leder genom att ha den minst smitta av omikron variant av covi-19 i Europa vi skall glädja om så inte vi är missledda igen, men vi kan inte radera ut sanning att de döda är fakta och framöver samexistens om inte tas åtgärder som försvara oss (se ovan mening med rätt till vapen) ansvar faller på politiker som inte ta beslut till medborgare skydd.

Om vi lufter fråga och se beslut som tas överhuvudet till folk som t.ex. ovannämnd, vidare kan vi se närmare illegala invandrare problematik som invaderar Sverige och EU. Vi är med omtumlade av falska påstående om ålder, falska pass och falska arbetsintyg, dessa har barn eller gamlingar med sig som inte är egna men som de få tror oss at de är deras anhöriga, påstår att de kommer ifrån drabbat länder men sanning är inte det och om sanning skulle vara att deras behov av skydda är äkta vi kan inte veta vad det bära med sig fysiska och mentala sjukdomar, deras insikter som t.ex. syfte att söka lux, sprida deras terror religion eller politik och av det har vi fått BEVIS av!   Dessa okända prioriteras framför våra i vare sig vård, domstolarna, arbetssökandet fråga eller försäkringskassa, banklån och annat.

Det handlar om mänskliga principer som inte är riktigt tänkta för rättvisans kull! VI lever i en global politisk kaos eller Sverige politiker låt sig lockas av maktmissbruk och faller med oss alla tom. vi de vakna under ONDA!

Det värka som de goda dör i förtid och den elaka lever längre, men så behöver inte vara som sägs då jag själv anser vara god och ha levt länge.

I vår tid är det så att politiker som stödjer världs rikaste som driver massorna till utplåning och styr lavinartat illegala invandring lever med gloria och glitter stödda av små hjärnor.

Dessa små hjärnor kan vara de sista att agera när sanning kommer ikapp lurendrejeri av positionerade elit som gör fel och istället att blir straffade efter avslöjandet få de en högre makt ställning eller går de med s.k. fallskärm av miljoner som är i slutända arbetarnas svett och blod! 

Jag tillhör de goda och har levt… ja om vi vänder åratal då jag är 27 år när jag skrev detta men 37 idag när vidare skriver och slut närmar sig. Idag anser att än har jag mycket kvar att leva och ger, det, enligt statistik som peka att vi idag lever länge en förrrrr…. Hur går det inhopp åldrande och lusten till?

 

Rättvist samhällets utveckling och grupp psykos.

Det handlar att citera källa till kunskap så lång det går och inte minst står för källa av egen kunskap.

I USA köps och bära vapen är en natur rättighet.

I Frankrike bilar ha ljus gula med fördel att vi inte bländas.

I Italiensk s.k. Medelhavets mat känd för optimal hälsa som främja livslängd.

Man skulle undersöka vad bäst är i alla sammanhang i hela världen, dela med varandra och med det främja livets kvalitet och rättvisa. Idag finns hjälp på trav och det handlar av Internet där dokumentation är i princip fri och tom. kan se, lära oss, sprida via bilder och video t.ex. google, wikipedia, youtube m.fl.!

Det skulle upprättas en minister post med sina medarbetare i alla stater som jobba med det och skapa en multinationell förening som samarbeta i samma syfte att veta, dela, adaptera eller anpassa.

 

30

Idrotten institutionaliserar när gränser och känslor sväller över!

Psykos på social nivå som drabbar många och i längden fördjupar de drabbade till att blir värstingar är IDROTTEN!  

Det är ungefär den psykiska påverkan som drabbar fängelse intagna ”kåkfarare” som blir INSTITUTIONALISERAD.

Traumatiserade människor i synnerhet barn (lätt byte). Nationala fantaster. Extremt religiösa. Individer ofta kallas trogna följare redo att offra sig oavsett militärtjänst för att angripa. Dessa fanatiker är som martyr eller hjältar, en terrorist, alla som kan falla för en lögn av en lovade heliga liv eller av missbruk där de har fallit pga. en stund av hyperupplevelse!  

Fanatism som grundas på hat skapat av motstånd känsla som i sig är en fälla skapat i sin tur av konkurrens (jag är bäst, störst, ha mer som blandas med egoism, megalomani, mytomani och mer då framträder beteende som narko-narcisit=snarkoman för det sker bara under en del händelse i livet när man flyr dagen och fördjupas i drömmarnas värld), dessa, alla de är del av mental instabila människor. Instabila som de blir när man blir institutionaliserad och då man är inte som det skulle vara! Vi ta vidare ex. när det handlar om blindhet i frågor, okunskap, indoktrinering, påverkan osv. det är resultat av social, politisk, religiösa instabilitet och i sin extrem av galenskap.  Som jag skriver i mitt citat på VI-PersonRörelse :Citat-

1.      Känna dig själv och friheten i den eviga åtta.

2.     Att bo med hundar lär dig att skälla.

3.      Att bo med katter lär dig att jama.

4.     Att bo med människor lär dig att prata.

5.      Att bo med dina biologiska föräldrar lär dig att stärka dina gener.

6.     Att bo med dig själv lär dig känslor om makten som gör dig fri.

7.     Att bo med en typ av folkslag blir du en del av deras vanor som fångar dig.

8.     Att bo i frihet lär du dig om en kognitiv kunskap att intelligens är en mänsklig dygd karaktersdrag av individuell frihet som är den icke tänkande.”

Från att vara det eller att vara passiv har samma slutsats SJÄLMORD. Självmord människan är dessa som i en världs hysteri man är fånge av egen agerande då medvetet av andra påtryckningar och intrång inte fungerar för att förstå, sätta sig emot eller vara självräddning, avvärja eller sätta punkt som stoppa den mentalsjuka stund eller lockbete till upprepning! http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm och http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm

 

 

 31

10 av 10 Personligt

citationer

1. Vi är de som mor dålig... vi håller i trim…

2. NUDISM… på våra gator och torg. … Sanningen är att vi inte är född med kläder…

 

Är jag eller du som är född igår? Det är du som inte än har vuxit och det är jag som spricker av livserfarenhet, intelligens, mod och vad?

Det är jag och andra som Jag som kan styra på ett rättvist sätt, ni få gömma vidare i er kista för när ni är vaken ni skadar och dödar oss. Vi är proletärer, slavar, nere i botten, förföljda, bespottade, utslagna, krympliga osv. Vi är de som mor dålig... (?) Vi eller ni få tro i er enfald på det, vi håller i trim anpassningsförmåga som är Darwins evolutionsteori men sanningen är att vi existerar inte och för jämlikheter skull skulle vi må bra om vi var med att spelar trummor på era galjoner!

OM VÅRA POLITIKER skulle fatta vinkel, frigöra och legalisera det naturliga beteende som finns i oss t.ex. om NUDISM idag kopplat till NATURISM, hem, på våra gator, torg osv. Tillåta dessa naturliga beteende och gör sig av med onaturliga lagar t.ex. förargelseväckelsebeteende, ofredande osv. pga. en person är naken i allmänna plats. Acceptera nakenhet som man gör med homosexuella i deras gay parade.

Om inte godkänner naturism eller nudism gör man en diskriminering när i natur lagar och tillstånd är i ögon fallande naturlig att födas naken.

Fråga om homosexualitet är mer komplicerad. Alltså, den hemligheten som t.ex. en person anser sig vara homosexuell grundas på en känsla eller isbildning men syns och känns inte vare sig för förälder i den nyfödd. Medan allt som syns och känns är att ALLA FÖDS NAKNA och det är en rättighet!

 

 

Samhällets effekter

Många som är med GAYparade är inte HBTQ i huvudtaget. De finns där för stödja en minoritet, de är där för få upplopp för deras lusta genom behov av belöning som kan döljas bakom solidaritet, minoritet, frihet, kärlek och vad mer. Det är ett sätt att vaja för extremism, förföljelse, fri beteende och tänkande; det händer idag! De som stödjer dessa olikheter stödjer inte deras bästa! Jag har kontaktad dels av dessa annorlunda ansvariga men utan svar tillbaka. Förslaget vad att kämpa mot förföljelse via den bästa som kan önskas och det är följande LÖSNING http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm  Lösning?

 

HOMOSEXUALITET kan påverkas via ord, via övergrepp, tvång och behöver inte för det var genetisk om så med resonemang kan man sträcka sig för det är än i våra dagar inte vetenskapligt bevisa att homosexuella är en genetisk fråga.

Finns ingenting om studier, analyser, konkret stöd att man föds homosexuell pga. GENETISK (fysiologisk, materiella, konkreta) VARIATION! Det samma finns inte heller någon studie som bevisar att BISEXUELLA är också som kan påstås vara genetisk och alltså NORMAL! Summa summarum resonemang ta oss till slutsatser att MÄNNISKOR SOM HAR EN HOMOSEXUELL BETEENDE ELLER BISEXUELL DESSA ÄR MINORITET I MASSAN ÄR MÄNNISKOR SOM LIDER AV PSYKISKA STÖRNINGAR.

Här vill jag pointera en språklig förändring dvs. att av ordet störning går att göra ett substrat och använda ordet VARIATIONER för är det som det handlar om, alltså normala människor med mentala olikheter.

Med den här definitionen faller också bart en del affirmation, bekräftelse och påstående att barn kan känna sig homosexuella redan i barndom. Spekulationer är många men realitet är att barn inte kan definiera sig som sådan inte förre en vuxen ålder när medveten är mogen för att förstå om ”det” vad innebär!

Den dag blir godkänd eller upptäcks att finns för dessa varianter en genetisk komponent jag ger mig och detta resonemang kan diskuteras, bearbetas och förändras i favör till att definiera ”homosexualitet, bisexualitet” mental normala som inte behöver belastas som ”psykiska variationer”.

Medan vi är på tema ”VARIATIONER” vi kan inkluderar ordet och definition av människor beteende s.k. ”ANNORLUNDA”. Att vara t.ex. en transvestit s.k. också https://sv.wikipedia.org/wiki/Queer#Queerbegreppets_ursprung RFSL och andra olika varianter i det, en sådant annorlunda sätt att vara är inte annat av en naturlig beteende och val, precis som är idag för nudism moral anklagat istället än att blir accepterat!

Konkret konstaterar vi att en variant och man kan klär på sig som en kvinna och kvinna som en man! Både pudrar ansiktet, har örhänge, är lång eller korthårig och färgar hår på huvud.

Dessa syns och vi skulle lära oss att acceptera dessa olikhet  pga. det är logiska, har funnit i då tider och i olika kontinenter.

ANNORLUNDA för mig är inte bara utseende, det är också om vad man tänker och gör, som t.ex. är konstnärlig belagt mott en annan som är matematiker osv. dvs. vi är naturlig olika men eller och behöver varandra.

Genom att dessa annorlunda också i olika grader formar en naturlig minoritet är de också belastad av folk mentalitet att se dessa annorlunda som lite eller mycket knäppa! I bulten är många som snilleblixt, vetenskapsman (kvinna är med) alltså rättfärdig ord är för mig som behärskar olika språk och ordet innehåll vill jag säga vetenskaphen som innefattar båda kön! Vidare finns konstnär och tänkare. Hahaha jag belastas hård, men det går bra för jag är som mina bröder och systrar att jag vet att ”om stannar fantasi och kreativitet som vi bär, stannar intelligens och med det framtid och livet! Citat TS

 

Annat banalt exempel när bilister tro sig har rätt till att köra när en gående förbipasserande är på väg över gatan så är det inte heller nu mer behöver följa strikt övergångstället, för? För man är inte född med jul! 

 

32

Beväpnade styrkor

citationer

1.      Våld mot kvinnor, mot äldre och mot barn. http://vi-pr.com/haparandafallet_2010_till_2021.htm enligt advokat vårdnad är de som har barn placerade hos!

2.     http://www.vi-pr.com/lagforslag_ts.htm

3.    barnkidnappning

4.   LÖSNING …Fria beväpnade styrkor eller fånga beväpnade styrkor… Er livvakter som Säpo, polis, militärer de som bära vapen... de är inte alla dumma i huvudet som ni vill anförtro oss...

 

Våld mot kvinnor, mot äldre mot barn och föräldrar.

En tanke till som enar mördade bröder och systrar anarkister, israeler eller kurder och alla förtryckta som fattiga i USA, kineser från Hongkong osv., det sker via förföljelse av mänsklighets galenskap som i grund är intressen som är ROTAT i POLITIK!

Vi ta t.ex. händelse som refererar sig till familjproblematik i Sverige och EU som involvera föräldrar och oskyldiga barn av en stats apparatur som har makt utan gränser och direkt och indirekt styr domstolar vid förvaltningsrätt t.ex. angåede LVU (Lag on Vårdnad om Unga) och skilsmässor problematik i domstolarna där inkluderas vårdnad om barn, nämligen socialförvaltning angående familjomsorg.  Orienterar mig till två senaste kända fall här i Norrland, i norra Sverige. Bedöm själv hur statspolitiken är med! 

http://vipr.com/haparandafallet_2010_till_2021.htm Kort är som följer.

Genom att själv erfara kunskap inom människor kännare ”hjärnskrynklare http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm kunde upptäcka att de första socialsekreterare en av den socionom som hon påstod vara Maria Sandberg och Maria Pohjanen. Den första fick jag hon att erkänna hennes behov av vård genom att råda henne besöka en specialist där var möjligt behandlar rädslor för män som hon visade ha.

Socialsekreterare Maria Pohjanen konstigheter blev två, den första när uttalade av en länk som finns i VI-PersonRörelse ”varning för socialtjänste” http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm som sedan citerade i utredning med mening att påpeka skandalen och villighet att påverka läsare och styra. Den andra konstighet avslöjades vide en närmare analys under fler personliga träff och det var hennes kroppsställningar som tydlig pekade djupa allvarliga influenser av trauma lång i egen dåtid barndom.

Så, vi hade två instabila myndigheter som vare sig hade erfarenhet av egna barn, var påverkade av personlig problematik, politiska val och allt som allt gjorde att båda gjorde ett jobb som inte var passande och sedan bevisades makt maktmissbruk.

I röran som är politisk och bevis pekas bl.a. i länken ovan citerad Hap. fallet 2010-2021 där domarna Agneta Karlsson, Jani Laksoo, Kristian Stambewski, David Blomberg, nämdeman som politiska representanter som t.ex. nuvarande kommunalråd (C) Sven Tornberg i Haparanda.

Politisk är min lösning i fråga gällande jamlikhet för föräldrar och barn att i vårdnadstvister skulle vara gratis. Barnen mellan 10 år till 15 eller 18 år skall dessa medverka domstolförhör. Det gäller tills i detta civilmål om skilsmässa och vårdnad om barn i Sverige och EU faller automatisk till båda föräldrar http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm.

Den andra skandal som togs upp i tre upprepade gång av NSD var följande 

Alltså, här bevisas att socialförvaltning procedurer om familjomsorg är en procedur bland flera andra som är vägen till justitiemord. Barnkidnappning som godkänns av STATEN, se en av våran protester i Myntarget https://www.youtube.com/watch?v=XvU2J2wDNYo i Stockholm och det samma som många andra folket begär och påtryckningar i vår Sverige för att få vår politiska representanter eller opposition att agera för rättvisans kull inte ger resultat! STATEN alltså förvandlas då i EN KRIMINELL ORGANISATION styrd av deras kriminella ministrar i olika regeringar. DU också som läser detta och inte kontakta mig eller inte organiserar dig för att kämpa med oss OFFER med din passivitet gör dig lika skyldig! Se därför filmen på följande film länk på VI-PersonRörelse "RAMPAGE-2 (DEN MEST UPPLYSANDE AV 3 som dy finner på Youtube eller via http://www.vi-pr.com/film_vacker_tankar.htm Nu för min del klockor ringer den 10 augusti för den 12 år lång kamp som far och därför jag kallar alla… till barrikaderna för en radikal lösning och inte är en massa trams och språkmanipulationer som skall leda fakta men det är ”enade och rätt till "fria beväpnade styrkor eller fånga beväpnade styrkor"! Livvakter, Säpo, polis, militärer de som bära vapen som jägare, paramilitär, legosoldater och hemliga organisationer i den front... de är inte alla dessa som deltar dumma i huvudet, idioter och kallmördare som ni vill anförtro oss att de är... rutten ägg finns alltid men resten det handlar om folk med hjärta i rätt stället som förstår att de behöver inte lyda en kriminell stat! 

 

33

VÅLD GÅR ATT LÖSA

citation

1.       Homogensamhälle är vägen och mål http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

 

Våld mott barn, äldre, kvinnor, män och föräldrar går att lösa radikalt på olika sätt. Ni politiker, grupper, media med flera har fått mina lagförslag http://www.vi-pr.com/lagforslag_ts.htm som också går att använda och alla vet att familj är roten till samhället! Bläddra genom www.vi-pr.com och finn i olika länkar tips och förslag av olika slag eller fråga till del av redan funktionell artificiell intelligens som är Internet via google osv. där du ställer skriftliga frågor eller tom. med röstökning, se t.ex. via video på Youtube debatter och direkta upplevelse samt information i den riktning som du önskar, se på Wikipedia m.fl. för att fördjupa kunskap av en sak och tal till fråga osv.! Finns oerhört många källor son du kan granska och bland många hittar många andra förslag som kan passar i bilder ”MOT VÅLD, se t.ex. https://www.youtube.com/watch?v=iHz3Ib9TgwM&t=43s Vera 30 maj”!  Fråga är om mitt förslag tom. efter inbjudan och möte på regeringskansliet https://www.youtube.com/watch?v=XvU2J2wDNYo hamnade i papperskorg?

 

Taktisk om jag får uttalar mig som jag var i ett av mina yrken och än är känslomässig bland politiskkunskap att seger i en strategi är mål som angripas i ROTEN! Om VÅLD är problem då gäller hemliga, snabba, hårdare tag samt en PLAN som stabiliserar aktion och syftet till en garanterad lösning i ett så kort perspektiv som möjligt! Sen kan man dra sig tillbaka, försvinna eller om det handlar om måste den tids man behöver för att stabiliserar ”syftet” man skall veta att styrka och resurser räcker för det… till sista andetag!

Ni s.k. politiker och myndigheter som är en minoritet irriterar mig och många andra när man hör snurret, babblandet, förhandlingar utan tids beslut i den omfattning som ärendet förvandlas till utpressning mot oss enklare folk som är i majoriteten!

 

Alla är ansvariga till våldet från våra kanske odugliga politiska representanter till massa som fångad av bekvämligheter grepp sömnad sedan inom passivitet!

MEN, vad är central roten till våldet? Det är den EKONOMISKA PROBLEMATIK som pengar och konkurrens med mål kapitalism!

Se t.ex. en enkel sak som lön prisskillnad bland samma arbetes sätt och förhållandet, samma jobb; skillnaden i pris på samma produkt som vi konsumera och kvalitet som kvantitet av rå vara som vi behöver för producerar.

Priserna i detaljhandel som kan vi knyta till kvalitet där natur frukt skulle ha en kärna men säljs dyrare för de inte ha kärnor, eller sägs vara biologiska och priserna är högre än de industrialiserade. Efter så många kända skandaler av garanterade kvalité som visade inte riktig vara, så tappar man förtroende. Biblommor som är utan egen naturlig doft. Vindruvor utan kärna osv. som alltså drivs av en form av biologisk förändring! Osv .

 

Nota bene (anmärka): varför skriver man en sådan text med olika innehåll som ibland i sin tur innehåller andra tankeställare. Repetera skrifter i andra former, ha länk osv.? Är det inte mer effektiv skriva kort, enkelt, fokusera sig bara på ett subjekt eller aspekt? Innehållet skulle vara mer förståndlig, lätt att kommunicerar.

Korrekt, som anarkisterna säger ”För att når folk med budskap skall man skriva enkelt, vid förklaring på den sociala och ekonomiska inte minst ekologiska ta naturen som exempel hur fauna och flora fungera.”

Men, så snäll jag kan vara… idag och den här tiden är jag för ofta provocerad av ignorans och passivitet, sterila försök från en del medmänniskor som förstå men ständig manipuleras mot demokrati och fri vilja, jag är i uppror, är arg, så då.

Kan vara också så att psykologisk och sociologisk som en annan anarkist min ideologiska fader skrev att "allt som vi gör, gör vi för belönar oss själva, belöna vår egen egoism” och det är kanske det som jag gör? Jag tänker och frågarsätta mig själv så klart, det är en upplysande och kanske väckande nödvändig självkritik.

 

Makthavare och fri kämpare i vår tid 2000 talet, direkt eller indirekt öser på oss en massa information som distraherar tankarna och beteende samt med det ger oss kunskap men som ständig skall repareras för att kunna se och leva och hålla sig i den rätta bana.

 Jag i min ödmjuk och lilla försök är att gör det samma som de för att motstå, väcka, visa vägen, men, jag själv troligen är fångad av samma distraheringsspiral som ni lever i så till mitt och din hjälp för att förstår sammanhang är att citera vad en klassisk målarmästare som tros var Rubens eller vem, som sade ”om du målar på en duk många små olika färgarna pricka, sedan när du ser det i en vis avstånd, färg är borta och en grå utan uppstår!”  Så blir resultat av för många informationer i vår hjärna risken är att vi att tappa fokusering eller helt förlora det och skapar en form av flykt från det och ta oss till fällan av sprittning där vi fångas vidare då uppstår i vår medvetet en paralys som i sin tur är en stilla passivitet.

Syntomen är farligt för det närmar sig till en steg av galenskap som om vi inte behärskar då blir det medicinering som gäller och kanske beroende med det!

 

Mina tankar går till mina älskade barn levande eller döda som det kan vara… till DIG!

Mitt förslag är följande http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm ett homogent samhälle som maktgalna inte kommer att godkänna eller släppa taget för försök till alternativ samlevnad som kan rädda än allt som går att rädda!

 

 34

DU TOR

Citation

1.       BEVÄPNADE STYRKOR ta makten… Ny gäller det samma! …lag och ordning!

Du Tor som skriver en massa och som de många inte kommer att läsa, du har gjort dit men undrar jag vad du skulle göra om du var ledare, du visar en massa förslag och lösningar tom. för svårare samhällets frågor som fängelse, hur kan du svara om det?

SVAR

citationer

1.       BEVÄPNADE STYRKOR ta makten

2.      Ny gäller det samma

3.      lag och ordning!

4.     …utan pardon mot olika individer och kriminella organisationer på fälten eller i regeringar…

5.      Kan vara så...

Kalla mig vad du vill men jag kommer att köra med hård hand! BEVÄPNADE STYRKOR ta makten, blev en broschyr med 120 (?) sidor "MAXIMUM M.A.I.M.U.E.” min första politiska sammansättnings arbete då hade jag tid att tänka under ungdomstid som självständig aktivist i mitt födelseland, då landet härjade av korruption, intriger och maffia, vidare upptrappning efter sista världskrig och då jag var bara 18 år i början på 1960!

Ny gäller det samma! REPETERAR: medborgargard av olika slag, ordningsman av olika slag, poliser av olika slag, paramilitärer av olika slag, militärer av olika slag i min synsätt i den kaotiska världen som vi lever idag väljs dessa som suverän över dagens s.k. lag och ordning!

De få gärna välja mig och jag kommer att leda de med järn hand utan pardon mot olika individer och kriminella organisationer på fälten eller i regeringar. Liv eller död är lag, ordning och rättvisa!

Jag vet att du tro på mig, du vill vara med och våga göra det… rätt att bära kniv samt alla andra vita vapen https://www.youtube.com/watch?v=6Pq--wL9PgA, bära skjutvapen och vad mer!

 

KAN VARA SÅ

Kan vara så att jag tillhör de äkta och vettiga revolutionär från 1960 talet och idag kan tycka att VI med vår kunskap och erfarenhet inte tillhör dagens tid eller framtid... fast jag kommer att finnas som spöke i din garderob eller osynlig som en skyddsängel, men du som jag vet att inte är SÅ... Den lilla smula dokumentation som jag har publicerad i VI-PersonRörelse från 2000 talet efter blivit orättvist behandlad har prövat mitt tålamod tills idag. Det är hemsida www.vi-pr.com bevis av min inre styrka. Innehåll överstiger 700 sidor och är bara en susning i tid för jag har lika mycket och mer att berätta, vittna, och efter läsning av denna resumé det är BEVIS att en som jag har än mycket järn att ger... DU som intar det, kommer vi att träffas och förvärkliga oss med våra drömmar eller vad det kan vara!

I hela mitt liv har jag ALDRIG som ALDRIG förlorat ett krig oavsett vad andra har framställd mig som... ? Jag kommer ihåg att när TOR träffade Tyr blev tortyr… eller vad. I vilken fall som helst jag förbannar dig DU som har vetat att jag och mina barn blev skadade efter statens övergrepp, DU som varit med att angripa oss... MIN FAMILJ! Kriget kommer aldrig att ta slut och oavsett slutsatser faktum är jag förlåter aldrig dig och att efter döden kommer jag att förfölja dig för kunna vidare piska dig oavsett i vilken helvete du kommer att vara för RÄTTVISA, är min mening! Som jag skrev i andra sammanhang att ”Inför dörren till min bostad är mitt land och utanför är Sverige.” Dvs. också att min och vår familj är medborgarna som lever i, ANGRIPS VI utan provokation från oss det handlar då om invasion och dvs. krig som STATEN SKAPAR och om krig som ni vill ha NI FÅ!

 35

Mänsklig psykiskt ohälsa.

En mycket kort och liten inblick av mänskliga mentalsjuka.

Om mänsklig psykisk ohälsa.

Vad börjar det? Det är då som vi tappar bort förankring till realitet.

Vad grundar sig realitet till?  Det implicerar den genetiska och den fysiska, faktiska "visuella =mentala" rörelse i praktiken.

Vad är den normala? Den normala hälsa är grundlig lierad till att människor instinktiv söker sig till bekvämlighet, den progressiva =positiva stress som del av många andra faktorer som driver oss efter omständigheter vid den möjliga anpassningsbara JAG.

Att söka sig eller stäva sig till faran, livsfarliga spänningar osv. det är en självmord beteende och därtill en form av mentalsjuka.

Att vara mentalsjuk är det våld? Våld, är den motsats till bekvämlighet, det är den destruktiva stress där t.ex. använder sig så lång att vi förlorar förståndet.

Förståndet är t.ex. att pengar och ägande grundar sig till individuella mänskliga behov som föda, kläder, tak vid rimliga behov för överleva. Tillträder av Våldets är när människor mentalt tror eller mental programmering t.ex. uppfostran att tro att med egen fysiskt styrka kan ackumulerar saker för sig själv som överskrider egen fysiskt förmåga. Med det, förnekar förståndet att själv kan överleva utan andras medmänniskor deltagande.

Byt handel var den normala och naturliga vägen för ackumulera och försörja sig och de hade sina gränser vid arbetsförmåga och påhitt…

När människor har överget fysiska byt handel som saker och gick över pengarna som byt handel. Skedde att pengar inte influerar medvetet för att skapa kunskap att pengar är som en rondell där träffas olika arbetskrafter som är resultat till mycket mänsklig lidande av svett och blod. En påhittig person som ackumulerar pengar av obegränsade sätt och mål är det som kallas KAPITALIST.

Så är det KAPITALISM i kortade sociopsykologiska meningar.

Inbillningsbehov skapas med uppfostring och grunden till en kaotisk samlevnad i samband med konkurrens. Konkurrens används av kapitalistiska andan.

Konkurrens är ett naturligt fenomen som lever bland oss under samlevnad och om inte behärskas går till överdrift och då uppstår dominans och våld.

Våld uppstår när uppstår förtryck!

Känd känslan är att ”mycket vill ha mer” och det dra än till konsumtion, köp osv. som i sig är en form av makt som dra till sig MISSBRUK! Vidare den onda väsen framstår när förståndet inte förstår sig själv att naturligt mål kallas LAGOM!

En kapitalist är som ett barn som lever i en sadism tillstånd, leker med spänningar mot sig själv, mot sina sinnliga konkurrenter och mot sina ”kära”.

Dem kapitalister allvarliga mentalsjuka är när dessa med pengar eller och makt har som mål gloria att likna eller tros vara GUD, då spelas rysk rulett!

Kapitalister och diktaturer, korrupta representativa demokrater och passiva massan är alla inlåsta av onda väsen våld som underhålls av deras kriminell beteende!

 

I min utopisk tänkande föreslår att människor skulle skapa en broms mot våld och framstå rättvisa mål genom att allas pengar och saker som kapitalister eller makthavare makt ha delas med alla världsmedborgare genom att skapa en sådan utdelning förenad med en direkt demokrati via lokala kommittéer och underhålla senare med citerade REF skulle då vi närma oss möjligheter för att rädda välden och livet. Sätt alltså fokus på medvetet för begränsning av pengar och kapital ägande genom att nödvändigheter i första linje och front är att skapa och behålla fattiga samhället som motstår misär med dagens nödvändig krav av ett balanserad demografisk tillstånd!

NEJ, här sätter jag stop i den analys som skulle dra in mig med många synsätt om rättvisa och orättvisa och vidare förslag men jag tror att så många missar mina skrivelser andra kanske sätter sig i vägen och jag anser har redan resumerad ”mycket av många” vill jag inte hamna på samma spår som ”mycket vill ha mer” stanna jag här… för idag och för år 2021 och början 2022 som blir imorgon efter kl. 24,00!

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com 3 av 3

52sidor1/5avståndCostantia14

 ...manusMaximus