0=0

BÖCKER och PROGRAM

 

Konstskola GAM  

Tor Svärdtorp skrivning och läsning program TSSL    1, Renare bokstav utan krumelurer. 2, lika uttal (fonetisk…) konsonanter som t.ex. b, c, h, f, s, m, n, d, g… och vokaler t.ex. a, i, o, u, e… med enkel justering vid betoning från t.ex. svenskt eller annat språk. 3, Samma alfabet ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVXYZ=24 bokstäver. 4, Språk som täcker de officiella och deras dialekter inom föräldraskap latinska och rumänska godkända i EU och utöver i världen, med ursprung av indoeuropeiska språkfamiljen. 5, Större yttryck. 6, Spara tid och material genom att minska raderna. 7, Färgsättning som underhåller minnets förbättring.

 

Logistiska Samhällspykologin LSP) google translate Stratum, konfrontation, acceptans m.m.  narcissistiskt diagram.

Maktsjuksyndrom  ... är undermedvetet tillstånd (omedvetet) som driver människor till konkurrens och som tom. samspelar med HOMO DEUS (t.ex. önska att likna GUD ). google translate

Kommunikationsproblematiken google translate 


SAMHÄLLETS PROGRAM

 

GRATIS SAMHÄLLE google translate VI-S helhets filosofi 2017-06-20 

Extraktioniskt politik google translate RÄTT TILL EGEN IDEOLOGISK REALISATION 


IDEOLOGISKA PROGRAM

NMGR NordiskaMotståndGeonationalsocialistiskaRörelse   REN nationalsocialism fri från förföljelse, diskriminering och historiens sanningar och förfalskningar från båda sidor för eller emot.


PERSONLIGA PROGRAM

Grön Munk Självförsvar (GMS)   google translate https://www.youtube.com/watch?v=1niUaXSZSfQ GMS två häfte med bilder. AFV (Autodifea Frate Verde) insegnamento con fotografie.

VIARE VI-PersonRörelse helhets filosofi 2017-02-01 i korthet om individuella frihet, nationalism, federalism och militärism. 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com