AVSKAFFA ANONYMITET PÅ INTERNET

AVSKAFFA ANONYMITET PÅ INTERNET och GÖR INTERNET till ett PERSONLIGT ANSVAR

2012-12-29, kl. 7,17.

Vad är det som skulle vara bra med avskaffandet av anonymitet?

NEGATIV: Vi slipper trakasserier, förföljelser, lögner, rykten, missförstånd, förolämpningar, förnedringar, våldupptrappning, psykisk misshandel, mänsklig psykisk och fysisk degenerering, olaglig försäljning, bedrägerier osv.

POSITIV: Utöver det FRÄMJAS ansvar, kommunikation, höjer kunskap, ärlig och konstruktiv information, frihet av högsta grad, annan individuell och kollektiv positiv utveckling, räddar livet och olika skador, skyddar hälsa osv. Det stigma vår tids rättigheter och är en positiv framtid i dagens tid.

HUR UTFORMAS  det PERSONLIGA ANSVARET?
I varje sida som man äger eller är med på Internet från bloggar, egna hemsidor, facebook osv. godkänns med födelsedatum. En attest speciellt inriktat till ansvar för Internet användning. Attesten innehåller en bild på sig själv inte äldre än 5 år, personnummer, senaste adress där man är ständigt närvarande, tel. osv. Fråga följs av en kontroll. Ungefär som en passport, identitetskort eller körkort. Attest skulle vara del av kontrakt med tele leverantör när man deklarerar att man vill vara med i nämnda aktivitet på Internet. Det menas att identitet är knuten till eget deltagande typ, chatt, forum, försäljningar, foton osv. OBS! Anonymt surfande för studier och andra behov är en mänsklig rättighet som främjar personlighetsutveckling.
Framöver kan det finnas mer sofistikerade, enklare och effektivare sätt anpassat i tid för att skydda oss, men idag ser jag som det enklare sätt som är ett av mina lagförslag.

AVSLUTNING:
Var börjar och slutar ANSVARET för Internet leverantör och politiska regeringar?

De får inte censurera
upplagda informationer som har som syfte att motbevisa tvivelaktiga granskningar, argumenten, domar (beslut av olika slag) m.m.”
Bland andra uppsökning
om vad man får eller inte får lägga upp på Internet som kränker personlighet och som görs idag utan personens medgivande av olika medior är personupplysningar typ födelsedag och adress, belastningsregiester m.m.
Att kräva anonymitet i deklarerade diktatoriska länder är absurt.
Då gäller nyanseringar i argument som skall framhäva de mänskliga rättigheterna, fred och friheten för det personliga ansvaret.
FRÅGAN ÄR:
Vem kan stoppa makten (synlig och osynlig) styrd av personer i maktposition, situationer eller pengar?

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com