Meddelande för kinkiga folk som

 

 

Tor Svärdtorp maktpolitik från den mänskliga till rättvisans sida. NR 2

Läs detta, funderar och lämna en kommentar till tor.svardtorp@gmail.com Allt pedagogisk skriven att ovanliga ord förklaras förståndigt för alla.

Det handlar om KAPITLAR I, II, III, IV, V och VI=6=sex. Vad handlar det om? Följande kallar vi nomenklatur och leder dig till att förstå dels eller helt källa till vad menas med… Vem är jag? Falska och äkta politiska partier och ideologier. Religion. Lögner. Rättvisa betydelse. Familj. Expansion, makt och generering. Vetenskap om livets början samt tidsperiod (Era Epok) kvartär som vi lever i NU! Staten, regeringar, REF. Demografi. Tredjevärlden. Rika fattigdom och misär den riktiga skillnad! Överlevnad. Den minsta sandkorn och terapi. Aforism och metafor. Inbördeskrig,  genocid, förintelse, holocaust. DO, JO, JK osv. Skattetvång. Undervisning. Världs problematik om natur resurser m,m. Gratis samhälle. BEHAG. Arbete, Produktion, konsumtion och utvecklare. Gemenskap och olika frihet. … m.m. …

 

I

För mig som söker svar (är en sökare) på ”livets mening” är livet på jorden ”utan tid” oavsett vetenskapliga beräkningar eller religiösa skrifter.

Samlevnad styrs av politik som är ”kunskap att regera sig som individen och i gemenskap.” Politiska strömmar eller ideologier närvarar i religioner och ekonomiska intressen sammanhang*.

Religioner har en färdig struktur eller val, tro som vid ekonomiska intressen istället är format av olika definitioner som turas om med diktaturiska varianter eller demokratiska förvandlingar *1.

 

POLITIK

LÖGNEN börjar med mystifikation av ideologier, kalla t.ex. 1- ett politiskt parti för si och för så genom att inte nämna grunderna, -2 förändrar grunderna genom att sprida personliga eller styrande (elit) talkningar, 3- profilera ett politiskt program efter egen person och kallar det med sitt namn och styr makten till sig själv som ensam ledare eller bara för de som är med i styre eller partiet och det är en effekt att gör partiet selektioniskt och det i sig skapar diskriminering och motsättningar, 4- kalla politisk parti på med benämning som tom. inte har med ideologi att göra. A -ställa sig på inte tydliga position som höger eller vänster. B -använder sig av konstiga symboler och lockar individer och massan till egna påhittade linjer och intressen. OBS! Genom att vi är en påverkande varelse gör att via allt detta underhålls motsättningar, konflikter, rädslor och dvs. våld!

De riktiga, sanna, äkta politiska ideologier är bara ”Kommunism” ”Socialism” ”Anarkism” ”Liberalism eller Kapitalism”. Efter mina omfattade studier, undersökningar och relationer till olika sammanhang jag känner inte till andra definitioner som binder den ekonomiska och social skillnad än religioner för sig. Hör av dig till mig om du vet annat.

 

Alla dessa äkta ideologier och falska politiska partier utöver ekonomiska skillnader och utanför religiösa sammanhang, har ofta som basis definitioner typ diktatur, demokrati och ett berg av olika strukturer eller definition som republikaner, monarkister, federalister, nationalister, bära namn av en ledare, refererar sig till deras etniska ursprung eller stammen osv.

 

RELIGION

Religion föder kyrkor och dvs. olikhet till den del kontexter, procedurer, men alla har samma mål GUD.

I de moderna religion ofta nämns t.ex. att saker och ting inte är viktig och dels stämmer för som vi känner till att efter döden kan du inte ta med dig av egen rikedom eller fattigdom. Förr i olika tro var viktig att i graven följer med dig dels saker som vapen, utrustning, djur och människor med mening att dessa tillhör huvudperson som behov när denne vandrar i livet efter detta.

Via religion lär oss att GUD är suverän.

Bara det att tro på annat liv efter livet på jorden gör människor tryggare i sin oroliga ande av dagliga strapatser och nattens drömmar, framgångar och motgångar, rädslor och hopp.

 

Dels religioner är opportunistiska genom att dessa lierar sig med s.k. grupp, stammen, tribun, etnisk, stats- geo- global eller världspolitik. Båda dessa staten och religion regeras som jag här påpekat vid icke numrerade asterisk (*) av expansions väsende där olika behov bl.a. t.ex. makt dominera.

 

Politik och religion GENERERAR och gör oss lätt hörda och styrda osv.

Generering är en form av överlevnad vid kunskap i samband med intelligens och gör en faktor att vägen som vi skulle följa är att leva i ett fattigt samhälle för att alla är allt och viceversa. Gör vi inte det sker just vad vi ser idag att tiden går så fort att händelserna förkortar tiden så att slutet kan närmar sig snabbare och brutalt vi kommer att försvinna!

Så har varit, är och kommer att vara tills vi mänsklighet faller av eller livet förändras efter en revolution, världskatastrof inom evolution, vara och intet. Lägg till en bild av denna slutsats aforism, så kan du förvandla det i en metafors och upplev vidare känsla som du få efter följande konstaterande exempel om tidernas tid som följer.

II

https://www.youtube.com/watch?v=57merteLsBc The Best Documentary Ever!! - The Story Of Earth And Life

https://www.youtube.com/watch?v=SGxDv7XybSo Evolution från apa till människa. Från Proconsul till Homo heidelbergensis

https://www.youtube.com/watch?v=GT7pWDCYViY L'Uomo Discende dalla Scimmia? | Cronache Umane Ep. 1

https://www.youtube.com/watch?v=VMuI4S6e_yw Documentaire: Il Était Une Fois Notre Planète (FR HD)

https://www.youtube.com/watch?v=pj3kqK_bOV4 El Nacimiento de la vida ¦ Desde la primera célula hasta los humanos

https://www.youtube.com/watch?v=eAXHS4MjhUs L'Era dell'Uomo | Olocene (Quaternario) | Cronache Biogeologiche Ep. 18

 

När man ser, lyssna och läser om LIVET och TIDEN, jämför sedan på POLITIKEN, RELIGIONER och vårt korta liv på jorden. Hur känns då? Jag känner mig som den minsta sandkorn på jorden. Vill bara leva h’r och nu i BEHAG och dvs. icke våld i mig och i välden kring mig som i sin tur betyder i ropet till livet leva ”kärlek på hela jorden!”  OBS! Vi lever på slutet av KVATERN tids -period som i princip ta oss till en glacial tid MEN för vanligt folk då media talar om UPPVÄRMNING man blir konfunderad.

 

III

När man är så lite, kommer fråga: vad är för vits med våld? Krig? Missbruk, Rättvisa? Nationer? Jobbet eller lathet? Blir martyr? Hjälte? Barn och familj? Staten? Regeringar? Lyx eller misär? Egoism eller altruism? Lägg till här allt som du kan komma på och synonymer eller hitta på dina definitioner om vad är eller inte är, varför och vad?  Efteråt, om du inte upplever känsla att vi är så små gentemot dessa fakta, att du inte inser att det är kärlek som räknas för dig och oss alla och för den lilla tid som vi ha i väntan att slut kommer 10, 100, 1000 år eller vad då? Har du missat att det är BEHAG som är syftet till livet som människor sträva efter i natur mening, då frågar jag dig: varför tolererar du att tredje världen demografi inte förändras eller stoppas? MITT RÅD ÄR ATT DU KAN BEHÖVA BESÖKA TERAPEUTER SOM t.ex. HOS MIG, HOS ANDRA I DEN STIL, LÅT DIG LEDA AV HANDKRAFT LEDARE SOM JAG OCH MÅNGA ANDRA SOM FINNS I VÅR UTVECKLADE SAMHÄLLET! Rösta för din räddning! Reagera, kom du med och väljer rätt…

 

IV

Det handlar om klimat fråga ”frågaaahahaha” mm., m.fl. osv. etc. stark kryddad!


JAG har slutat att var diplomatisk eller har en vårdat språk som andra kräver för att tillåta rätten till yttrsndefrihet!

 

Giftig soppa!

1) Sverige ligger i en kontinent fas på vägen till global-ism och jag referera mig till att vi är i EUs grepp, i munnen till blablaister (blaha, blaha och blaha) i deras gigantiska möte som kosta oss mänsklighet skattebetalare eller ej, som t.ex. i år 2021 i möte i ROM Italien G7-G20 och vidare i Glasgow Skottland med COP26 i FN regi!

2) Smyg av våra ansvariga ”UPPGRADERADE korrupta och dels ignoranta militärer, deras bröder lika imbecilla politiker och deras kusiner nationella massmedia styrda av fega reportrar osv.” som styr så pass att vår neutralitet är redan skada. NOTERA scenario av en ev. militär konfrontation, NATO atom bomb styrkor, Enade Ryssland atom bomb styrkor, Kina atom bomb styrkor och fler med!

3) Tredjevärlden i ständigt behov av bidrag.

4) Lokala och världen företagsamhet ständig i ekonomisk konkurrens dvs. att just konkurrens utan gränssättning är ROTEN till KAPITALISM!

5) Nationella hemligt stämplade verksamhet som underhåller manipulation och korruption som involvera våra regeringar, staten, där olika dels hämliga och andra kända organisationer påverkar och styr dels i hemlighet bland politiska partier, kyrkor, företag m.fl.
Vi har folk som rent sagt är mental instabila och sitter och bestämma i olika sociala frågor, vid myndigheter, regering, privat och nationell verksamhet idioter eller outbildade är positionerade till ansvar och dessa har röstat upp av idioter nr 2 som kan vara du eller andra som är passiva eller tillhör de som är för eller i s.k. politisk opposition!

 

Vi lever med lag ur kontexten och tiden, det är resultat av ”lögn”.

 

6) I vårt land SVERIGE lever VI nu mer i en form av nationell identitet förnedring med en massa skjutningar, bedrägeri, de ta vår rättighet, sliter barn och liv ifrån oss med falska utredningar http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm, domstolar m.fl. de förstör familjerna och skadar människor till död! De själva som t.ex. bl.a. utan tjänstemannaansvar rädda sitt skinn, position, plånbok och vidare begår brått mott barn, föräldrar, familjer, grupper och svenska folket!

DESSA: ansvariga domare, advokater, politiker typ nämndemän m.fl. blir alltså varken granskade, straffade och sparkade.

 

7) Riks information med skolor, media bekväma medelklass och rika har skapat förtro till enhet som DO, JO, JK m.fl., som skulle rätta felaktiga beslut. Sanningen är att ibland dessa organisationer för den mesta är fungerar som man bruka säga ”lägga ett plåster på sår” och den oerfarna svennen kommer vidare att plågas i sin vanmakt, ensamhet, naken mitt i kyla eller krävande varm tills han faller på graven!

 

-Det handlar om ett tyst inbördeskrig, selektionism, genocid bland holokaust

 

8) Politiska partier under spärr än fortsätta att påverka och styrdet gör mig och andra medvetna vansinnig upprörda och arg!

 

9) Styrt media av ansvariga politiker få oss tro att en vuxen illegal med sina olika definitioner som svischas till kontext, invandrare, kommer att integreras sig där befinner sig, men vi vet att så är inte för de flesta och fråga är ”till vad? Är det möjligt?” Politiker, myndigheters och media ansvariga berättar inte offentlig och ständig som de gör med frågor som stärker deras position, de instruerar inte stackar svennen så att dessa förstå, vaknar från okunskap, passivitet, ide eller mardröm att, en vuxen människa är färdig radikaliserad vid 25 år där har levt stadig, i sitt land, vid etnisk tillhörighet, nationalitet, religiös och tro, kulturell eller politisk! Konkret exempel bl.a. är staplade i minne till släkt som överlever efter de offer avlidna av CV19 virus! KRITIKEN mott svenska ansvariga för en slapp politik gällande allvarliga konsekvenser kom här om dagen, från EU kommission och som jag skrev ovan det handlar om ett plåster på sår men som inte leder någon vart eller leder till böter för de som inte rättar sig till samarbete, till överenskommelse och vad mer? Räkning för böter, för deras felaktighet, för deras blaha och blaha samt lögner står vi alla svenskarna samt mänsklighetens för. Just det, det handlar om ordet för, vi står för som redan bevisad av själva idioter kriminella mördare pga. egna intressen, rädslor och deras slapp politik

IDAG på NÄTET FINNS så MÅNGA KRITIK FÖR ELLER EMOT, KONSPIRATIONS TEORIER, LÖGNER, VRIDSKALLAR, EMPATIER och SANNINGAR som INTE ÄR, en FLOD MED FORSAR och VATTENFALL, BERGSTOPP som INTE VI KAN NÅR och MER SOM VI INTE HINNER MED VARE SIG FÖRSTÅ ELLE FÖRVÄRKLIGA. I denna universum bland andra olika enheter verkar som vi lever i den eviga åttaVi är förlorade!

 

 

V

NU se vi del solsida med rätta ljus och lagom varm temperatur så att livet än fortplantar sig.

 

- Alla dessa miljarder som våra regeringar slösa för hjälp till s.k. tredjevärlden och tvingar oss att bidra till!

- Andra inhemska riks slöseri t.ex. 26 miljarder på ett år för LVU omhändertagna barn m.m. kring problematik som, till 90% är skapad av trafficin hallickar och kriminella myndighet och politiker med okunskap, illvillighet, hämnd, missbruk och mentalstörning som får skenar slöseri och vidare få stagnation av denna kancer plåga.

- Vi se finanser problematik när t.ex. politiker bestämde sig att använda våran pengar som skattebetalare och utan att fråga oss eller om vilken medborgare frivillig ville vara med för att stödja kris bl. flera, att rädda bankerna.

- Andra bidrag och investeringar som hamnar via andra vägar i skatteparadiset (jag svamla lite här… men det finns en sanning om man tänker på företag som stöds med skattebetalare bidrag, lågbetalda arbetskraft osv.) Allt det och annat kriminell beteende som inte är i min personliga kunskap men som få en att anar.

- Miljarder, biljarder, triljarder osv. Skr. som statens ansvariga och privata medgivare och deltagare tillsammans har stulit under korta decennier eller från statens grundades som fel eller obefogade i vårt land slussat och slussas ut till bedragare av olika slag från lilla svennen, den okända och kända positionerade person som redan var och är rika, slösas ut av inkompetenta myndigheter och politiker, ger en rejäl summa!

SUMMA som skulle stödja infrastruktur som vägar, sophantering, avlopp, vatten och el försörjning, skog, sjöar och havet resurser, stöd till pensionärer och barn familj, undervisningar och hälsoidrott, vård för fysisk och mental sjuka behövande samt omvärdering av nationella institutioner för en tryggare Sverige. OMVÄRDERA, genom att t.ex. förvandlar vård för intagna där många oskyldig sväva bland ofattbart till alvarliga trauman!

Gällande s.k. KRIMINELLA personlig ställning som kan lösas med mänskligt och effektiv intelligent fungerare sätt genom att för det första A) ERKÄNNA att alla VI SOM TRANSITERAR i SVERIGE eller ÄR SVENSKA MEDBORGARE är VI ALLA ANSVARIGA FÖR VÅLD!

B) Erkänna att alla kriminella är dels OFFER av okunskap och vår passivitet!

C) På tredje plats vid lina av denna filosofiska tänkande, är att lösning av dessa intriger som drabbar oss som jag kallar ”intagnas problem” som är precis lika i hela världen, är med att godkänna byar för vård istället för att bygga anstalter som straffar, anstalter eller stater där kriminala stärker sina positioner med vidare utbredning!

 

Det är bevisat att straffet inte lönar sig, det är fel väg att går, straffet fungerar inte för annars skulle idag efter tusental år skulle vi människor med så kallas intelligens har hittat lösning för det!   

Använd förståndet och mod och TÄNK BREDARE, ställ dig utanför upplever som t.ex. har påverkad av nyheter som styr och skapar din inställning av avsky och ilska. Se närmare ”OFFER” problematik som brännmärker dels människor som kriminella och andra som tros var oskyldiga. Sanningen är att vi alla är samtidig ansvariga och offer! Tänk på alla avrättade personer, alla förintelser, alla summariska avrättning, alla massaker, alla krig, alla mord i huvudtaget DET ger samma slutsatser som är med kriminalitet beteende! Därför med allt annat skall vi ÄNDRA KURSEN.

Just igår kvällen torsdag (min dag), 2021-11-03 såg på youtube en film dubblad på italienska ”Conspiracy - La Cospirazione 2016 Thriller/Drammatico. Con med Anthony Hopkins, Al Pacino, Josh Duhamel och i hela framkom en mening att ”det var inte mening att leta efter sanningen” som relaterades till lag, företagsamverka, mord och vad som istället för det skulle vara… 

I kommentaren på italienska som är min andra språk - "La giustizia si basa sulle prove evidenti ed è quella che si definisce VERITÀ!" Il comportamento umano con la sete del potere crea la MENZOGNA ed è li che nasce la deessa a due teste LA LEGGE.

Översättad på mitt tredje språk bland de sex som jag kan låter som följer; "Rättvisa bygger på tydliga bevis och är vad som kallas SANNING!" Makt törst som är en av mänskligt beteende skapar LÖGNEN och det är där som den tvåhövdade gudinnan LAGEN föds.

 

Alltså.

1.      jag menar att samhället ordningsvakter som polis, om skulle få stöd av laterala frivilliga organisationer som medborgargard, natt vandrare, grannsamverkan nya anpassade föreningar med robotik och IT kunskaper för beredskap och skydd, paramilitära, enskilda medborgare med kognitiva kunskaper, skulle detta sammansättning vara en direkt satsning som kan och kommer som jag tror lösa den evident-siella (som syns och närvara på riktigt) kriminalitet.

2.     Satsa för hälsosamt produktion.

3.     Starkare stats och självständigt militär försvar.

4.     Satsa på vetenskap

Dessa resurser son inte äns tänk sig finnas av vår debila ansvariga. En sådan realisation, en sådant fri deltagande skulle fungerar att motverka våldet och förebygga en sårad samhället.

Vår sista tid och för våra framtida generationer skulle uppfylla drömmen av BEHAG istället en vanmakt och smärta!

 

Låt oss inte luras av förhoppningar som t.ex. av att Volvo car med s.k. folkaktier och vad det kan vara, som kan ta in oss vid satsning för en mer garanterad pension osv. Ingen garanti som kan ha bevisat motverkar allt annan onda och kan stärka förhoppningar men kvarstår att detta ger oss bubblor i gärna. Positiv prognos av det som media och ansvariga säger, är att som jag anar att det kan finnas positiva effekter som närvara några år men, i skuggan till mörk sida att Volvo i sin helhet är också ett multinationellföretag där t.ex. Kina äger en del osv. Allt detta och mer kall dessutom vägas i samband med industriella processen som inte visar vänder sig till en positiv utveckling genom t.ex. hittar alternativa vägar för transport som garanterar naturens hälsa.

En sådan realitet i relation med andra värdens spänningar är det som gör mig positiv människan till en pessimist!

 

Härmed jag måste dra ett skratt av alla dessa pajas som styr eller representerar länder som Indien som är superbefolkad och med de afrikanska kenyanerna m.fl. som gör oss s.k. rika länder ansvariga för uppvärmning och katastrof på jorden och tom. kräver mer bistånd för det och annat. Argentinas ledare det samma, som menar vill att landet nationens skuld skall raderas från världsbanken med förslag att istället investera skuldens i deras land där sade att i Argentina finns många familjer med många barn!

Fråga och svar är: har vi européer ställ till att dessa länder inte kunnat som Kina (mina eloger för då tid) sätt gräns på födande?

Summa summarum kärna till världens problem ÄR GAPET som vänta oss för en fjärde världskrig!   

 

Dessa händelser, som markerar människor beteende i filosofi framhäver vad jag har definierat i olika tidigare analys att det handlar om mänsklighet mentalsjuka och som gör oss människor självmordbenägen av olika orsak. Det är som ett TYST INBÖRDESKRIG; en GENOCID som görs av ansvariga och medvetet makthavarnas. Det handlar om ett MASSMORD, en FÖRINTELSE av egna eller oliktänkande i världen!  Bland det, skapas etisk eller etnisk individuell eller massmartyrskap d.v.s. självmord för sin tro eller idé som t.ex. den kända händelse i Kina frihetstorg där stridsvagnar körde över liggande protestanter det kallas också holocaust när vilja till döden inte viker eller sviker tankarna! Därför också menar jag att dessa påhittade strafftribunaler mott historiska eller nya s.k. folk eller krigsbrott är inte annat än plåster på sår som ovan citerad, en lurendrejäri. Det handlar också att ONDA som inte vi inte vill behärskar, det är bevis att våra staters, regeringar, religionernas makthavare har inte kommit länge med mental utveckling och ligger i stadiet PRIMITIVA och det utlöser rättvist rätt till upplopp, rätt till öppet protester av alla slag samt också beväpnad reaktion från den enskilde eller massorna med eller utan slag av REVOLUTION!

  

Ställ alla dessa makthavare missbrukare inför domstolen för folk mord för, det händer nu med alla bevis som saker visa sig är och se t.ex. vidare problematik https://vi-pr.com/varldens_problem.htm och få dessa smaka sin kaka. Härmed i min ilska, besvikelse och vanmakt att vara förtryckt gör jag precis som dessa galningar NJUTA av att önska till STRAFF och våldet! Här följer en av mina aforismer som stärker mening Vi är imbecilles monster… vi som inte lyder natur eller som gör oss själva gudar.”

 

 

VI

Vi skall ha en god soppa kryddad eller ej, god sex för de som kan och vill och mycket annat gott med följande lösningar.

 

A, B, C. Några korta ex. om politiska förändringar:

 

A

FÖLJER en del förslag som kan vara som en del ovannämnda en ny struktur för ett mer rättvist samhälle.

·        Reflektorerna=REF

REF är medverkande människor på lokal nivå som är en sammansättning med mångsidiga kunskaper och för det mesta med lång livserfarenhet, det följs av praktikanter medhjälpare. Reflektorernas aktiviteter är som kuratorer av olika typ från rådgivning för motion till kost, psykologiska problemlösningar och alltså en allmän sköterska för att underhålla ett kontaktnät som är för att förebygga ensamhet, sjukdomar, råd för beteendeanpassning, vision osv. REF finns där familjerna av olika konstellationer finns och är nödvändiga i tätorter. Se referens på http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

·        Skolundervisning skall vara grundlig nationell och enhetlig samt lokal anpassad. I olika skolstadier ingen käft med ungar eller stökiga föräldrar och samvaro skall ledas med ordning och reda!

·        Förnyat tjänstemannaansvar!

·        Familj är suverän och öppna möjlighet till hemundervisning utan krångel!

·        Lokala, regionala och dels nationella samt internationella relationer inom viktiga beslut görs via folkomröstning där majoritet leder till beslut. Minoritet kan avstå i konkreta handlingar om så önskas!

·        Stängda nationella gränser för motarbetar illegal trafik om droger, arbetskraft, illegala invandring, det för att höja folket trygghet och rikes säkerhet!

·        Massmedia blir inte bidragstagare av skattebetalare men bara en kanal blir för riks nödvändighet bl.a. som larm och vidare information i fall en kris, krig, katastrof osv. kan framträda.

·        Yrkesmilitär närvaro med högt politisk kompetens i olika sammanhang, från folk till regering. Uppskattning för hemvärn folk, medborgargardister och paramilitär i samröre med polisen och räddningstjänst! Medborgarna s.k. civilister rätt till ingripande mott brottslighet och för personligt säkerhet samt effektivitet gäller rätt till att bär vapen.

 

B

Det handlar att gör oss medvetna om vad man menar ”FATTIG SAMHÄLLE och ÖVERLEVNAD”

Det spelar ingen roll hur rik eller fattig du är eller i vilken tid och plats vi befinner oss på jorden faktum är att KRIS, KRIG, KATASTROF och MISÄR kan drabba oss!

Som jag har redan påpekat i andra av mina analyser förklarar jag skillnader mellan en fattigdom och misär. Fattigdom i samhällets mening är en levnad som grunda på jamlikhet och solidaritet m.m. av den humanitära sfären. Vi ha kläder och skor, tack på huvudet, en bostad, mat och dricksvatten, värme i kall väder och behaglig i extrem varmt väder.

Vi kan resa fast inte man äga ett motorfordon.

Vi har naturen i hörnet med allemansrätten i spetsen och odlingsmöjligheter m.m.

Vilken rikedom när man definieras på det sättet fattiga, eller hur?

Grund kunskap för överleva och leva fattig är vad man menar med ÖVERLEVNAD.           

 

C

En kedjereaktion av arbetslöshet är det som med mina tänkbara åtgärder skulle det sker… men man få välja, går ner eller går upp, dö eller leva?

Önska man blir älskad, respekterad eller?

Fråga är: skall man leva global, kontinental eller nationell?

Följande drabbar hela världen OAVSÄTT underbetalt eller överbetalt allt utan proportioner, få människor skall försörja stor massan eller massan som försörjer få människor och när kassan är tomt och dvs. stöd, natur resurser ta slut osv. då vem försörja vem?

Vi ta bara en lite exempel som du själv lägga i läror tankar så du börja jämföra med andra objekten och livet sammanhang. Vi kan säga att ENSAM PÅ JORDEN eller i VÄRLDEN du kommer inte att leva länge…

 

Se vi närmare produktion, konsumtion och utvecklare.

Gruvorna producerar malm som sedan bearbetas och blir stål och med stål bygger man transportmedel, bostäder, arbetsredskap m.m.

Vetenskap hjälper med möjlighet att bygga med syntetiskt träd och linne blandning så vi sparar träd.

Vägar med ny asfalt som kan ladda elektriskfordon, nanoteknik tränger sig djupare i IT världen.

Havsvatten går att förvandlas till dricksvatten, robotik etc.

Många mer händer som vi få veta vad tidigare statmakt eller andra intressenter inte vill att vi får veta och än sker idag MEN STOR TAK till INTERNET MEDIA och TELEFONI m.m. Summa summarum i hela världen talas, debatteras och praktisk också försöker goda viljor att rädda livet på planeten Terra.

 

NÄR olyckan är här är det bra att vi kan kunskap om överlevnad och följer

t.ex.

1.       preppers klok praktik genom at gör som rådas av Försvarsmakten att samla mat och vatten och andra nödvändigheter för minst 72 timmar osv.

 

2.     Hälsa skall hållas i trim och den mentala det samma.

 

3.     Bra om man har praktiserad en konststrids teknik som självförsvar osv. Har haft militärttjänstgöring och i den styl.

 

4.     Angående relationer bland familj, grannar, den okänt att visar omtänksamhet precis som med samma nödvändighet är bestämdhet.

 

5.     Att var mer natur nära, att var mer utåtriktad genom t.ex. vara med olika aktivitet, går på kurser och lär sig hantverk eller  överlevnadskurser. Praktisera egna påhitt eller andra kunskap som idag går att få gratis via youtube eller läsningar på olika hemsidor som t.ex. www.vi-pr.com eller traditionell men alltid aktuell att läsa böcker.

 

Med stor kärlek till dig… ha det bra och lycka till!

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

* ”Dessa, styrs av maktens behov och icke makten, tankar, tankar som skapas av en kemist processen i människan och som skapat oss INTELLIGENTA varelse. Dessa i sin tur styr vår gärna och beteende.”

Via LÖGNERNA, PÅHITT, RÄTT eller FEL, MAKT eller ICKE MAKT vid RELIGION och POLITIK känner vi till har vi samma mål att EXPANDERA SIG via t.ex. konkurrens och makt.

Expansion under premisser av MAKT se vi risken av katastrofale händelse som ev. fjärden världskrig, den demografiska allvar som t.ex. innebär en kedjereaktion dvs. atomisk explosion som involverar LIVET i vår TID BEGRÄNSNING! MISSBRUKET är en del av livets problematik som på ett ”…onaturlig…” sätt grundas på människan bland olika faror t.ex. två här ovannämnda (världskrig + demografi) av en tredje av maktens struktur se vidare på en av mina analyser http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

*1 Dessa två kontrastfenomen som är själva behov att har eller inte ha, äga eller inte äga, är grunden till alla konflikter och dvs. ”VÅLD”.

Natur lösning för att undanrödja OBEHAG som innebär överskridande gräns dvs. våld, resumerar jag i min filosofisk tänkande med ord och mening med definition ”individuellfrihet”. Substans i det, är den högsta av ”FRIHETSDEFINITIONER” och alltså när vi går tillbaka eller att på en naturlig sätt vi människor når ”nivåer” att INTE TÄNKA.

Alltså är vi fria kunskap mässig och som många strävar intelligent och dvs. praktiskt när dagens medvetet eller förståndet gör för oss klart att dagens uppfattning av en reaktion som 1- definieras våld i vår kultur inte är lika i andra kultur. När förståndet gör klar för oss att 2- lagar finns för stärka gruppens intressen och undanröjer rättvisa betydelse som icke är våld när t.ex. agerar vi med fysiskt styrka eller intelligens dvs. med vapen för att skydda det eller dem som vi har kär. 3- När vi kommer att vara så pass utvecklade att jämlika djurens och naturens beteende inom mening med samlevnad vid olikhet (pluralism) t.ex. djur instinktiv skapar revir för föda eller följer dominans för egen genetisk spridning eller när 4- flora expanderar sig och är eller förvandlas till invasiva för andra specimen bekostnad att det inte är våld! 5- Att naturen, livet, tiden har sin gång som vi inte kan påverkar pga. vi vet inte om vi lever livets början, livet i huvudtaget eller livet slut. 6- När vi förstår att RÄTTVISAN grundas på BEVIS, SPONTANEITET och att bryta mot dessa beteende hamnar vi i konflikter och dvs. att dessa kontrastformer av politik och religion art är VÅLD. Dessa vi kan milda via ”homogena samhället http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm”.

*2 På en icke naturlig sätt att når BEHAG i livet mening som vi människor ser på det och sträva efter ”icke våld” alltså, inkluderar livet kontraster definition och det har inte med VÅLD eller OBEHAG at göra.