ITp Identitet Pass

 

 

NU är FRAMTIDEN

 

 

Goda

Vansinne

Onda

Pointeras

Farliga

 

 

I

IDAG

Människor än i sina grupperingar formation är lika idag som förr. Finns än grupper som lever i olika stammar av nomadisk tillstånd, andra som jägare, andra som samlare till permanenta som bönder.

 

Dels lever i de s.k. tredjevärlden där härjar extrema klasser eller makt skillnader dvs. ofta med två motsatta poler som rikedom och misär. Lika väll finns dessa beteende mönster i den s.k. moderna eller civiliserade samhället där också härjar klass skillnader bland rikedom och fattigdom. Alltså, flera olika livsstilar i de två olika stora nationella, kontinentala och världs samhälle; skillnader som formar olika realiteter i den globala mänskligt beteende mönster.

 

VI lever långt ifrån tid där människor var få och rörde sig fria från kontinenter till kontinenter utan lagar och nationella gränser. Idag pga. människor maktbehov som inkluderar familj, samhället och döda ting har världen nått mottet, det sväller och rinner över så att tideräkning gäller en ”återgående 2022 1922 1822 osv.” och inte en ”övergående 2022 3022 osv.” Obesvarad fråga är: finns livets kvar i huvudtaget?

 

Detta tillstånd definierar jag som kaos samhället =KAS se vidare på http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm KAS speglar människor SJÄLVMORD BETEENDE istället än BEVARANDE BETEENDE och det drivs av en minoritet som t.ex. styrs av politisk makt t.ex. konkurrens som generell smittas av maktsjuksyndrom http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm som i sin tur grundas på ”vanorsom inkapslas med tvång eller blindsynsätt i människors gärna. En av orsak till sjukdom (vanor) är att människor är påverkningsbara och en möjlig manipulationsvara. Fenomen lieras till konkurrens bland ONDA och GODA. Alltså vår tid 2000-talet visar att vi lever i ”VANSINNES tid” där allt kan hända.

 

 

II

Lilla människan (jag och vi) funderar om vad som är sanning när man jämföra gamla skrifter som bibeln, vetenskap och vad allt annat som kan vara synskt.

 

I bibeln uppenbarelseboken 1-22 skrivs om vilddjuret och vi människor märks på hand eller panna som kan tyda idag elektronisk chip, passport, COVD-19 grön pass att, ”market tas” annars människor inte kan köpa eller sälja. Jorden kommer att nötas som en klädnad och tyder dagens avskuggning, petroleum källor som håller på att ta slut, gruvorna utökas med svårighet att hitta nödvändiga mineraler, sötvatten minskning osv. Det skrevs mer än 2000 år tillbaka i tiden då fanns inte den minsta kunskap av en sådan sanning som speglas i dagens realtid.

 

IDAG lever vi på en del vetenskapligt grund dvs. sanningen om vad allt vi upplever dagligen bland det, annat också via spekulationer, förslag, nya rön, analys, studier osv. I det framkommer att med människor påverka som t.ex. globaluppvärmning m.m. vill vetenskap tillägga en geologisk definition som kallas Antropocen (studier som verka vara tillgängliga 2016), inom Holocen av kvartärperiod (ERA nr 4). Mer info på wikipedia och andra vetenskapliga källor som du hittar på Internet.

 

 

III

A. Tänkare och fotfolk länge har vi vetat och berättad att demografi bland andra mindre händelserna är i praktiken boven till onaturliga beslut men nödvändig för att rädda livet den tid som kan vara möjligt är att nu måste (också om det bära mot egen vilja*) välja det ONATURLIGA som följer:

 

”Jag ser FRAMTIDEN som en mänskligglobalisering, där uppstår ett stort imperium med en överklass och miljarder undersåtar.

 

B. Lösning för en tolerant samlevnad skulle vara

1’ Homogena Samhälle (HS) se vidare http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm i samband med en

2’ identitets pass (ITp) som grundas på att RÄTTIGHETER existerar inte utan PLIKT! DET omfattar t.ex. som idag kallas grönt pass med olika begränsningar. UTÖVER DET alla certifierar och verksamma yrkesutövare att dessa har gått genom en fysiskt, mental kontroll och psykiskt undersökning som garanterar att dessa är lämpliga för deras fri utövande.

Vidare:

 

C

3’ Konkurrens måste raderas.

4’ praktiker och tro som är tvetydig, själv deklarerad eller konstaterade ONDA skall raderas i den mening att är nästan uteslutet att det handlar om människor som leder eller följer det.   

5’ Omedelbart STOP för demografi i kommuner, länder, kontinenter där dessa raser är i majoritet som till ex. för många asiater, svarta, araber osv.

6’ REF (reflektorerna)-medverkande människor på lokal nivå som hjälper angående beteendeanpassnings i den pluralistisk samlevnad http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

7’ Ekonomiska beslut som involverar lokalsamhället tas via folkomröstning.

8’ Familj glorias med status ”man+kvinna+barn” medan allt annat påhitt raderas mental och i praktiken.

9’ Vi börjar rensa och rätta till inom den klassiska och felaktiga regeringspolitik som idag är ledda av representanter av olika politiska partier som skapats av olika intressen och ligger utanför de ursprungliga ideologier, dessa ideologier är bara fyra som följer: socialism, kommunism, anarkism och liberalism s.k. också capitalism. Socialism  grundas ekonomisk på att betalar de timmar som du har jobbat för och sen beslutar du att medverka eller ej till vällfärden. kommunism som ger rätt till äldre, de handikappade eller sjuka medborgare att få lika hjälp och trygga sig genom att dela vinsten av de friska människor som har jobbat fullt ut alla timmarna. Anarkism sammanfattar socialism och kommunism med motsats riktning av centraliserad stats kommunism och socialism, anarkism grundas på decentralisation och det kallas också federalism dvs. sommarbete bland fria kommitté som i sin tyr är själva arbetarna frivillig medverka inom beslut istället en att föra över beslut via ministrar eller representanter som stats politikerna vill ha. Liberaler grundar sig av fri företagsamhet där konkurrens är dynamiken och dvs. att företag skall vara självständig så lång det går från staten och dvs. att dessa initiativtagare stipulerar själva lön med arbetstagare samt betala så lite skatt som möjligt för att staten skyddar deras intresse och att pengar är allt så lång att profiten av investeringar har inga gränser för liv eller dö, vilken gör att är det så som föds Capitalism!

ALLTSÅ, dagen politik som grundas enbart på reformism, är del av konservatism eller av reaktionisk politik som t.ex. den sista betyder att det motsäger sig till förändringarna och vill håller sig fast på traditioner som i sin tyr medför stagnation. Politik av dess slag använder sig t.ex. av vilseledda ord ”höger politik” och ”vänster politik” bland annat som t.ex. få oss tro att en opposition är nödvändig så att i detta POLITISKA KAOS väljare blir förvirrad och tappa greppet mellan riktiga skillnader som t.ex. reformism som är en långsamt politisk procedur medan revolution är en hopp i tiden och medför en snabbt beslut i fråga.

Vidare framhävs inte att det är de ideologiska grunderna som är sanningsvara och inte de själva som uppstår av fragmentet av dessa äkta ideologier ovannämnda som bara är fyra stycken.

Flagrant vi se dessa politiska vridning och lögner i ljuset genom det jag kallar plock politik” som t.ex. miljö partiet som syssla med miljö, centerpartiet som syssla med böndernas och mark frågor, Sveriges demokrater som syssla med etik och nationalism, moderaterna som syssla med företagsamhet. Deras politikiska frågor finns i äkta fyra ideologier och därför dessa politiska partier behövs inte! NOTERA att i hela värden finns olika politiska partier med olika betänkningar och som de svenska grundas på häxan ord och mening om makt när i sagan säger ”spegel spegel på väggen där säg vem som vackrast i landet är”. Alltså det handlar om människor behov av makten som skapar lögner istället att hålla sig till SANNINGEN som grundas på ekonomiska AKTA och alltså RÄTTVISA fyra ideologier. ALLVARLIG ÄR ATT dessa falska politiska partier har skapat VÄRLDENS KAOS där florerar VÅLD! NOTERA VIDARE att ”POLITIK som betyder kunskap att regera sig själva som är en av mina analytiska definitioner” formar vår beteende dvs. hur vi tänker och hur vi gör!

 

PROBLEM är att VI är få än, som är fria från onda klorna. Makten inte heller räcker inte för att ger oss möjlighet till omedelbara förändringar. Därför den värsta har vi inte set än och därför det är bråttom att tänka och gör rätt ”val” för livet bästa.

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

* Som jag skrev under i början på 1980 att ”agera mot egen vilja är bevis att man duger till något!