XXVII=27  

VETENSKAP

FUVSP Fysiska, psykiska och varianter sjukdomens rot.  Mänsklighetens rötter och individen (ingår i en del av existentiella frågor)  Mening med livet ARVSAMLAG GENOCENTRISK GENER och MEMER, viktigt vetenskap analys som
omfamna individen, familj och samhället samt länkar för vidare tänkande utvidgning, relation, frågor

och förslag. OBS! Under bearbetning angående bilder och video länk.  Arvsmassan och önskningar 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com