Ulf Kristersson moderat

Tor Svärdtorp Hellgrensgatan 4A 96134 Boden 0730678362 tor.svardtorp@gmail.com

 

Till Ulf Kristersson. 2020 moderatledare vid opposition statspartiet för Moderaterna.

 

SYMBOLIK

Boden 2020-04-12 söndag Jesu uppståndelse. Är för dig och för oss den symboliska dagen att du Kristersson som är son till en kristen och son Ulf (varg) dvs. alfahannen vid din dags politiska position kan genomföra partiets räddning genom att UPPSTÅ som äkta liberal. Och därtill lag om familjeflockens upprättelse.

 

BREVET VINKLAR

Brevet har olika vinklar som ger bredare syn om utveckling av saker och ting.

Gällande ”Lilla Hjärtat” familjetragedi då två årig flicka dog hos före detta missbrukar föräldrar vid okända omständigheter. Så uppblåst av politiker och media att händelsen ska bli ett lagförslag om ”Lilla hjärtats lag” som skulle stärka position för adoptivföräldrar gentemot de biologiska.

 

OM DIG

Psykologiskt förklarad fick man en bild av ditt agerande, uttalande osv. att du som adoptiv förälder har en känsla att ”inte räcka till” och det kan uppstå pga. ditt misslyckande eller av andra omständigheter att inte ha egna biologiska barn. Att du inte duger helt enkelt! Denna psykiska anomali kan du bearbeta via en psyk. terapi då Du kan stärka ditt SJÄLVFÖRTROENDE. Pga. taktiska skäl skall jag fråga dig om du har fullbordat lag angående adopterade barn genom att undersöka existens av deras biologiska föräldrar och skapa kontakt med dessa, och deras bortadopterade barn som du numer äger? Svara gärna till mig och hungrig media samt dina politiska motståndare.

 

OM LAG

Angående placerade barn via LVU (lag om unga etc.) föreslår jag att du kan undersöka hur många barn som har farit illa pga. många felbedömning från socialförvaltning till domstolarna, så har i mer än ett halvsekel plågat landet med ojämlikhetslag att vårdnad går ständigt till kvinnan än att se till barnens naturliga behov av både föräldrar. Misslyckade om LVU lag gällande icke kompetenta aktörer, ansvarar för lidande och multipla skador för familjerna har denna ägande lag provocerat dagligen. Se med andras ögon de drabbades upplevelser, om tragedi som skapar mer offer än problemlösning.  Se SAMHÄLLETS SKYLDIGHETER i aura av deras politikers ignorans, deras regeringars inhumana kunskap, statens plågare och mördande vapens långa arm om det är normalt att vara så vidriga mot sina egna. Utöver det, hur mycket kostar det för skattebetalarna när FELAKTIGA PLACERINGAR sker via denna onaturliga kidnapping av barn, gentemot barnbidrag till egna biologiska barn? Summa summarum ser du att svenska demokratiska procedurer bleknar medan slöseri, orättvisor, giriga intressefrågor fortsätter att verka och du med dina supportrar menar att detta skall stärkas? Din och er konservativa och reaktionära mening är att föra Sveriges folk till öppen mänsklig köttmarknad som ännu varade på 1900- talet gällande bortauktionerade barn? Inget som förvånar mig och de vakna frihetskämpar samt vi offer till LVU ser försök till lag ”Lilla hjärtat” och vidare oförändrad lag om LVU m.m. att vi är ett steg till äkta SLAVERI! LYSSNA och LÄS noga då för att balansera folkets rättigheter mot girighet mitt lagförslag om ”FAMILJELAG” där ingår vårdnad om barn, LVU och många barns rättigheter.  

 

JAG SOM BIOLOGISK FÖRÄLDER KÄNNER MIG TRÄFFAD se på Internet ”HAPARANDAFALLET”.

Som provocerad och angripen förälder agerar jag i självförsvar för mig, mina barn och min familj. Låt mig säga att fast jag idag är väldigt sårad och därför är det utanför min förmåga att försvara mig till 100 % skulle jag ändå bjuda dig till samtal kring rätt eller fel; få dig att känna hur det känns att vara orättvist behandlad och straffad.

Nu tar jag i akt att bjuda dig agera rätt med förändring vid politisk makt gällande er organisation s.k. Moderater. Ta och sväng in på den rätta vägen som jag beskriver i följande länk http://www.vi-pr.com/politidkt_korkort.htm på VI-PersonRörelse hemsida. Förstå och acceptera innebörd att er ideologiska (biologiska) förälder (ledare) är Adam Smith (fader) och Liberalerna (moder) och inte (familjeplacerades föräldraskap) definition Moderaterna.  Gör dina adoptiva barn (svenska väljare moderaterna) rätt att känna om igen deras biologiska identitet. Du är Ledare, du är Far DU skapar framtid med Ära eller Undergång! Du har ANSVAR, befria dig från maktsjukesyndrom http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

 

Högaktningsfullt

Tor Svärdtorp