AGAR KVAR
AGAR KVAR

Droger? NEJ TACK!

”Vem är jag? Spänningssökare kan vara tecken på individer med tendens till missbruk.

Vad kommer det att bli för mina barn? Forskarna har bevisat att missbruket går i arv.

Kommer droger att skapa en ny typ av människa som inte är som den skulle vara?”

Alkohol, nikotin, bensodiazepin, Meskalin, hasch, pcp, kokain, heroin, amfetamin, ecstasy, lsd, etc etc…

Det är när drogen kommer till hjärnan som kaos uppstår! Det är känsel, muskelkontroll, tal, sex, hörsel, planering, syn m.m. som uteblir... I slutändan med allt kaos blir också STÖRNING I RELATIONER MED ANDRA MÄNNISKOR.

Sprit *

Med alkohol i kroppen händer som följer:

Dricka mer. Dricka med andra. Fysiskt och psykisk tolerans ökar. Tröstdrickande. Smygsupande och snabbsupande turas om. Minnesluckor. Skuldkänslor. Gömma flaskor. Maktlös inför alkoholen, känsligt ämne att tala om. Aggression och storslaget beteende. Penningbrist som ta dig till Kriminellt beteendet mot dina egna och andra. Familj drabbas, nära vänner, bekantskap, sparkad från arbetet och vidare drabbar sig själv med det som var otänkbart t ex rattfylleri, stölder, bedrägeri, flytta från plats till plats, aldrig ro. m.m. Det är ett steg före tyngre droger. Kroppssjukdomar. Darring med förtidsåldrande blir ett faktum. Självmordstankar och slutligen döden.

Hampa

Indisk hampa har så många kemiska ämnen som gör dig oundvikligt beroende. Från hampa framkallas hasch, marijuana och cannabis. Dessa droger gör att du minskar språklig förmåga, rörlighet i tankar, minne, att dra korrekta slutsatser, lokal sinne, förmåga att se en helhetsbild, gestaltminne… När du förlora en eller fler av dessa mänskliga balanser blir du handikappad.

Opium

Från Opiumvallmo, Papaverum Sonniferum Lil, extraheras för medicinskt bruk morfin, kodein, noskapin, papaverin, tabein och det som inte skulle behövas är diacetylmorfin (heroin). Laboratorie framställandet ger metadon m fl.

Från smärtstillande till död som t ex. morfin överdos leder till att andningen upphör för alltid. Oberäkniga många människor med självmordstankar under akut kris dör med överdos av heroin när andningen upphör.

Blad

Koka busken ger kokain. Den kända tuggade koka blad. Ört medicin som används i andra länder utom Sverige. Men, människor med ond själ tar sig till missbruk och ”Crack” som framställs från koka förvandlar människor till potentiella mördare!

Döden med överdos består av att hjärtat rusar i väg tills det sprängs.

Anabola.

Vi bygger våra kroppar men anabola steroider men raserar helt vår förmåga till fortplantning. Minskad könshormonproduktion och dvs impotens. Ju längre tid det dessa preparat används desto större blir testosteronhalten i kroppen som omvandlar de manliga könshormonerna till kvinnliga könshormoner.

Nikotin *

Nikotin i kroppen…

Det finns i tobak och snus. Nikotin verkar i hjärnan under kort tid och därför i längre tid kan det vara så att dessa osmakliga vanor framkallar ett så stark beroende. Nikotin gör ”appell” till egna kroppsliga morfin sk endorfin och där har vi första steget till beroendet.

Om det i Sverige räknas att det är mer än 10 000 människor som dör av rökning, ger det dig då en bild över konsekvenserna av mänsklig förintelse över hela världen.

Lungcancer och andra besvär för vuxna är konsekvenserna. Dessutom, från rökande föräldrar, koldioxiden påverkar så att dessa rökare aldrig kommer att få se deras önskade barn på grund av missfall eller om dessa barn kommer till ljuset väger mindre än andra och under uppväxten finns risk för allergier.

Rökningen är en stor personlig ekonomisk förlust som drabbar alla åldrar, inte minst den lilla kärnfamiljen och det stora familjesamhället.

En rökare är en morfinist med svår återvändo. Tänk noga på det.

Kaffe och Te.

Extrema mängder av koffein från kaffe och tein - (koffein) från te är skadlig för nervsystemet m.m. det är inte ovanligt att höra ”Jag drack för mycket kaffe idag, känner mig enerverad”. ”Har fått magsår på grund av att jag drack för mycket kaffe”. ”Jag måste ha mitt kaffe idag annars fungerar inte jag.” ”Jag är darrig idag, har druckit för mycket kaffe.”

Kaffe och te som figurerar nyttig som den falkliga örtte gör att missbruket höjer stress så att tålamodet inte räcker till.   

Medicinering.

Vad händer t ex med Valium, Apodorm, Sobril, Halcion, Tranxilen, Temesta, Alopan, Rohypnol, Apozepan, Serepax, Vistaril, Librium, Restenil, m.m. i kroppen? De som under ett halvårs tid brukar dessa preparat riskerar att blir beroende.

Från baribturat med självmordsframkallande till dagens benzodiazepiner starkt beroendeframkallande.

Benzodiazepiner preparat blandad med alkohol ger med stor säkerhet en dödlig utgång. 

Blandningar

Värktabletter och alkohol.

Det finns de som blandar huvudvärkstabletter med lättöl eller med sprit. Det som händer efter förtäring är svårt att förutsäga. I värsta fall är kvävning med dödlig utgång.

Beteende beroende.

Tänk på, fast du inte är en användare eller missbrukare av olika slag, att t ex om du känner dig ofta stressat under dagen, känner dig ofta ilsken. Är ofta inte glad och oro har tagit över ro. Svårt att sova, ingen aptit. Fast du har det bra i livet med all komfort men ändå är du inte glad för det. Du slarvar eller lathet tar över din skärpning. Städ fixerad eller som man bruka säga att man står aldrig stilla. Sexualitet söker sig till extremt behov och till bisarra njutningsbehov som innefattar glädje i smärta och så vidare. Då, är det dags att sänka farten och se över ditt dagliga liv. Adrenalin ständigt i högvarv är minst sagt i längden en farlig upplevelse som formar dig och ditt beteende går i arv.

Klassamhället och beroende.

Man pekar på klassamhällets skillnader. Till exempel, man bruka säga att i ett brukssamhälle är svårt att argumentera nya idéer precis som ofta på landets små byar som innehåller bönder eller annan tradition, har det svårt att öppnar dörrar till nya idéer. Det är bevis i sig av beroende. Att lyssna på samma rytm, samma musik, samma predikan, samma läxa, att äta samma kost, att jobba ständig i samma yrke eller arbeta ständig på samma sätt, att röra sig på samma sätt skapar mentala och fysiska blockeringar och förstorningar som inte ger någon utveckling i allmänna tänkandet och beteendet.

Nyckeln till avblockeringar: sjunga eller rimma med oss ”Samma, samma, samma… det blir aldrig något annat!”

Botemedel

Stanna för att gå vidare, annars går beroende i arv.  

De som styr

POLITIKER

De människor som regerar oss och politiker har olika beteendemönster just precis som finns lika i olika ovan citerade sammanhang. Tills dess att människan inte kan leva utanför samhället och att dessa möjligheter har skapats är individen i ständigt beroende av en annan.

Världs globala realiteter från den sociala till den ekonomiska, ekologiska och så vidare ger oss dyster bild av en framtid som kanske inte har en framtid. Denna kroniska sjukdom som drabbar allt liv har orsakats av mänsklig beroende av pengar och makt.

Botemedel

Läs mer om botemedel på VI-PERSONRÖRELSE filosofiska och politiska analyser och välj NU för att bryta de destruktiva trender som håller dig fånge, agera nu för fria dig och skapa ett ny agerartänkande som går i arv, rädda dig själv och livet!

MYNDIGHETER

Idag vet inte myndigheterna själva hur många preparat som är beroendeframkallande som finns på gatan, i hem och till allmänna tjänster. Man vet inte heller allt om de personligt experimenterade blandningar som görs.

Vi vet och du får veta att alla droger är skadliga somliga mer än andra. Fysiska och psykiska skador från temporära störningar eller med bestående skador till dödsfällan kommer att vara oundviklig!

 -DOPNING? NEJ TACK-

Ett kort exempel som kan behövas för alla för att hålla sig frisk på alla vis och alla sätt. För dig som är i risk zon av missbruk men inte vill hamna i fällan. För dig som använder droger men än vilja finns för att hittar vägen till friskandet.

Var aktiv i det politiska livet. Var med kurser om personutveckling och håller dig uppdaterat. Gymnastisera själv eller med andra. Ser kärnfamilj med mogna ögon och ta ansvar för ditt lilla samhälle. Ditt livs filosofi börjar med ett sunt liv. Släpp behovet av pengar och makten. Gör dig ett prospekts om ditt nya liv som du skulle önskar, ser att du passar in och påbörjar som följer: När du vaknar andas djup och ler, ser mot fönster ljus. Repeterar en kort stund ”Jag mår bra, jag är bra, jag kan!” Bjud din familj med en kram och en välkommen hälsning ”en god dag”. På vinter tänd ett ljus vid varje frukost. Vänta med att äta när alla i familjen är med. Ha en röst med lagom låg tonläge som kommunicerar lugnet. Tänk positiva tankar och håller dig med stark vilja framför dagen. Ser emot dina dagliga sysslor och ser bara det positiva i dem. Städa, skura, tvättar, plockar saker, ordna kring dig och din familj, plöja gjord under stekande solen eller skrapa bilens isskorpa i tjugo grader minus, byta blöjor till barnen eller skjutsa de till skolan på väg till jobbet osv… gör det med du tänker ”Kul”. Undvik att skräpa kring dig eller andra. Med tanke att du tänker gott gör mot som du skulle vilja att andra gör med dig. Ta en eftertankestund på eftermiddagen. Ha sex för kärlekskull och ser hur du är lottat. Se natten som ett naturligt behov till friskandet och att sömnen är skönt. Mörkret är också ett liv och utan mörkret det finns ingen ljus. Finns inga lögner om samhället är frisk och det börjar med dig, var glad för det. Lita på de andra, du är blå ögon. Ljuset börjar här i norden… med dig.  

DROGER? NEJ TACK! 

*Angående nikotin och alkohol.

Dagens problematik tillhör än en gång den lågutbildade Klass i samhället, som tidigare kallades proletärer (de som inget äger) och det var män som rökte mer pga t ex tvång till anpassning, extremt fysiskt jobb, familj ansvarig, nation försvarare. Utanför den maktberusade lilla grupp män som dominerade andras liv var den stora massan, män och proletärer, var män utsatta av andra frustrationer typ etiska osv…

I moderna tid mitt i EU formgivning är flickor och kvinnor som mest utsatta för behov av rökning. Frågan är varför? Kan det vara så att kvinnan i det moderna samhället röker som palliativ (kompensations alternativ) som ger en falsk förhoppning mot frustrationer... Kan det vara så än att kvinnan känner sig förtryckt av män. Inte är redo än för att vara självgående i sin egen emancipation, eller så kan det vara så att känslan av förtryck rinner i ådrorna fortfarande?

Tor Svärdtorp

Vad tror att du är

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com