M Ä N N I S K O R

M Ä N N I S K O R

BÅDA LIV, DRÖMMARNA, MINNE, LÄRNING.

 

BÅDA LIV

Vi vet att det finns en kropp och hur den fungerar osv. Vi känner till dess begränsningar. Men, bland människor finns på grund av olika kategorier som tror på det ena eller det andra som t.ex. ateister, Guds trogna, s.k. sökare som jag, icke tänkande massan, humanister, globalister, egoister, kriminella osv.

Frågan kvarstår; har vi bara ett liv eller finns själen som förutsätter ett evigt liv?

 

DRÖMMARNA

Än idag är drömmarna ett mysterium. Jag vill göra det enkelt för att slopa och kategoriserar alla vetenskapliga yrken, alla trossamfund, all politik och alla psykiska varianter i beteendevetenskap osv. En sak är säker: SOVER MAN INTE då DÖR MAN!  I drömmarna korsar bilder i svartvit och färg. Ser och upplever världar och situationer som vi känner igen, andra som får oss att grubbla och andra vi aldrig ens drömt om!

 

MINNE

För att göra ett resonemang som är objektivt följer vi de vetenskapliga undersökningarna.

Minnen som redan formas i fostrets form ser ljuset och begräsningar efter födelsen. Från späd ålder av tre timmar till dygnet längre fram och veckor upp till pubertet, mer bestämd i vuxen ålder till trubbel som kan inträffa i äldre ålder.

 

LÄRNING

Vi lär oss med alla sinnen och inlärning har inga begränsningar.

 

 

 

RESONEMANG

Resonemang grundas på vetenskapliga rön, religions paralleller och det filosofiska sammanhanget.

Drömmarna har en s.k. ”Meny” som är sammansatta av olika sammanhang.

Vi kan säga att i vaket tillstånd lär vi oss. Processen behöver en lagringsplats som heter minnet där det åter fiskas upp åter speglas läran med nya intryck av samma sak som vi lärt oss dvs. för att minnet har fastnat i ett ”kom ihåg” som repeterar sig eller så känner vi om igen saker och ting samt nya intryck. Intryck alltså, som vi återupplever knyts sedan till andra ”upplevelser” som kan vara av olika natur som t.ex. fysiska, psykiska osv. så att vi bildar en mening.

    Mening om vad vi lär oss blir trovärdigt i vuxen ålder då du själv är direkt och indirekt lärare.

Läran är enkel och begränsad och det sker via att vi lär oss av varandra, dvs. genom att leva med andra och de andra med oss, då skapar vi s,k. expansion vilket i detta fal inte har begräsningar och det sker tills vi är en grupp, för utan grupp dör vi…ut.

   

Drömmarnas liv.

Man hör folk säga att de kommer ihåg när de var i moderlivet, när de var nyfödda eller spädbarn osv.  Men, när frågan ställs igen med samma berättelse och upplevelse delad i olika tider under uppväxten är plötsligt ofta svaret tveksamt, blandat med nya detaljer som en förlängd historia, ibland blir det ett motsägelsefullt svar och för en del så finns inte berättelsen mer. Berättelsen är som ett artificiellt minne som skapar inbillningar; en omvänd inbillning bland invärtes vetande som inte är, och utvärtes vid medvetandet som lurar oss att tro att det finns eller fanns!  Alltså, minnen av dessa slag, där vetenskap har bevisat att ålder bestämmer minnestid på tre timmar, dygn eller veckor och sedan glöms; det är just det tiden har byggt som en skruv som tar upplevelser till rummet STRATUM där då, när tiden av vaket minne är förbi så stängs dörren, den går i lås och nycklarna kastas. I vaket tillstånd upplevs medvetet händelserna eller undermedvetet, det är som i en dröm som samlar bilder i olika fasetteringar och skapar inbillning.

Allt detta knutet till vetenskap som bevisar att påverkan utanför vårt liv, återupplivande minnen, tid, skapar tankar, inbillningar och berättelser som inte knyts till sann historia och som man brukar säga ”man lever i drömmarnas värld”. Med andra ord så ser vi och berättar saker som vi tror oss ha upplevt men som aldrig funnits.

Med ovan förklaring parallellt får vi klarare tankar om drömmarna som förändrar för oss bilden av att i själva verket DRÖMMARNA är SJÄLEN och inte som det verkar tyckas att psyket är det.

Vår hjärna är som kontrolltornet med livsviktiga funktioner som gör att vi beter oss som vi gör. I det, finns bland olika apparater, rummet till STRATUM. Stratum är inristad livshistoria och det okända som är kärnan till kroppen och evigheten. I skalet till det hittar vi centrat till avdelning ”sömn”, centrat är drömmarna som LEVERERAR. Alltså, repeterar att psyket kvarstår som intryck och inte som själen! Själen är drömmarna som i själva verket i deras leverans från den okända till det fysikaliska är pelare som bevittnar evighet som inte dör med kroppen. Drömmarnas dynamik kan vi påstå att det är en del av ett parallellt liv, annan dimension, evighetsfråga… själva själen…

 

Drömmarnas komplexitet med olika sammanhang i bilder kaotiska väsen och fysiska stimulans t.ex. vid mardrömmar, REM-sömn osv. Vid kopplingar i den mulekulära och alltså materiella dvs. cerebrala, psykiska och den okända. Stillhet och processen som bearbetning, uppgradering, filtrering, rensning osv.  för oss får tro, vittnar att själva drömmen är det ökända livet efter kroppens fall. Sammansätter vi människor drömmar med djur och växt rike, i samband med fyra livs element vatten, eld, luft och jord vid princip av en ”helhet” i en evig åtta utan tid och plats, blir det livets mening att ”ingen få veta allt!”. Drömmarna ”levererar”, …kvarstår… ?

 

 

 

La gente

LE DUE VITE, SOGNI, MEMORIA, APPRENDIMENTO.

 

LE DUE VITE

Sappiamo che esiste un corpo e come funziona, ecc. Conosciamo i limiti. Ma, tra le persone, ci sono diverse categorie che credono nell'una e nell'altra come. atei, Dio, ricercatore e la massa non pensante.

La domanda rimane; Abbiamo solo una vita o abbiamo l'anima che significa una vita eterna?

 

I SOGNI

Ancora oggi, i sogni sono un mistero. Per facilitarti, evito di classificare tutte le professioni scientifiche, tutte le religioni, ecc.

 

LA MEMORIA

Per formulare un ragionamento obiettivo, seguiamo le ricerche scientifiche.

I ricordi che si sono già formati nel feto, vedono la luce ed i propri limiti dopo la nascita. I ricordi d' infanzia esistono solo tre ore, poi fra 5-7 anni un giorno ed una notte, da li a dieci anni uno sbalzo e al finale della pubertà ancora sprazzi senza chiarezza, da 18 anni li a 25 anni si conclude la stabilita che poi durera fino a 75 anni dove all’ora la memoria generalmente vacilla.

 

L’APPRENDISAGGIO.

Impariamo con tutti i sensi senza limiti.

 

IL RAGIONAMENTO

Il ragionamento si basa su scoperte scientifiche, religiosi e contesto filosofico.

Possiamo dire che i il sonno ha un "Menu" dove i sogni hanno una loro esistenza.

 

Possiamo dire che nello stato di veglia impariamo.

Per imparare abbiamo bisogno di un deposito dove li peschiamo le impressioni che come in uno specchio si riflettono riproducendosi in innumerevoli varianti dando vita a nuove impressioni. Pertanto, le impressioni, che riviviamo, sono quindi collegate ad altre "esperienze" che possono essere di diversa natura come fisica e mentale e cioè dal significato di una parola ad una frase.

 

Il significato

Il significato di ciò che apprendiamo diventa credibile nell'età adulta quando tu stesso sei indirettamente o direttamente lo stesso maestro.

 

L'apprendimento

L’apprendimento è semplice e limitato ed è attraverso l'apprendimento reciproco, vale a dire. vivendo con gli altri e gli altri con noi creando dunque la cosiddetta espansione che in questo caso non ha limiti e che fino a quando non saremo da soli potremo vivere perchè se la collettivita muore, moriamo anche noi come persona singola.

 

La vita dei sogni

Senti le persone dire che ricordano cose da quando erano nel grmbo materno, da quando erano bambini e cosi via. Ma, quando nel tempo gli si viene chiesto di raccontare l’episodio ancora una volta il racconto si ripete cambiado dettagli o non se lo ricordano piu e cosi via; come dire che certa gente vive nei sogni. Un racconto di un sogno, esperienza o che altro in quel senso che non si ripete esattamente parola per parola è la prova della vulnerabilita mentale umana collegata alla memoria.

Questi racconti connessi alla memoria sono una parte della complessita che coinvolge la necessita del sonno e la dinamica dei sogni. Quel che pensiamo che ci ricordiamo nel tempo da bambino è come un impressione provocata da necessita differenti che a sua volta riflettono cose che noi pensiamo e crediamo che siano esistite. Il fatto è che la realta scentifica prova come sopra scritto riguardando il sonno, riferendomi alla memoria, che se un bambino non ha la memoria piu lunga di tre ore, il ricordo poi sparisce nello ”Statum” senza piu poter ritornare nei ricordi. Dunque non possiamo affermare che ci ricordiamo quello o altro di un tempo che non esiste piu!

Lo Stratum che cos’ è? Per chi mi ha seguito nei miei studi psicologici e filosofici ha una chiarzza ampia al fatto, ma in breve qui dò qui una idea che lo Stratum è come un archivio della propria vita i simbiosi anche son i sogni. Per questioni di tempo non approfondo come invece informo sopra in svedese il curricolum del sogno  e col tempo che mi sara permesso tradurro il seguente linc http://www.vi-pr.com/logistiska_samhallspsykologin.htm che gia è parzialmente traodtto in italiano http://www.vi-pr.com/logistiska_samhallspsykologin.htm questo per capire meglio il ruolo del sogno, definizione dello Stratum e cosi via.

Somma summarum.

In conclusione dunque il sogno nella sua complessita è la prova dell’ esistenza dell’anima e questa è la fonte della vita eterna.

Da uno sbalzo all’altro nel ragionamento la mia conclusione è che non è la psiche che è l’anima come molti invece credono.

Se mettiamo insieme i sogni delle persone con animali e regno vegetale, in connessione con i quattro elementi della vita come acqua, fuoco, aria e terra, in linea massima questo è il ”Tutto” inteso come sapere il sapere stesso che ci impedisce di sapere! Resta ancora …?...

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com

 

Il giorno di Venere 20 del mese di settembre-9 dell anno 2019