EXTRAKTIONISKT POLITIK
 
BETEENDESAMHÄLLE
 
Homogensamhälle

 

Beteendetsamhälle är ett samhälle som komponeras av människor med samma syn på och om livet. Det kan vara baserat på politisk ideologi, religiös tro, etnisk entitet, sexuell läggning, kriminellt avvikande, genetiska anlag, handikappade, rastillhörighet etc.

Vi vill skapa flera homogena samhällen.

Dessa samhällets typer delas i olika grader till ex primära och sekundera.

Konstitution av ett homogensamhälle är möjligt och skall existera självständig på alla fronter t ex ekonomisk osv.

MENING MED BETEENDESAMHÄLLET ÄR EN UTROTNING AV VÅLD

Introduktion

Meningen med denna presentation är inte att analysera olikheter i det djupare ”Jag”, men kort skall skälet till olikheter mellan individerna och konsekvenserna därav redovisas.

OLIKA SAMHÄLLE

Olikhet
 
Det handlar inte bara de visuella olikheter som hudfärg inom rammen av grupplikhet, olika kroppsstorlek inom subjektiva enheter, handikappade och friska. Olikheter finns också i människor STATUS, där finns dom som driver makten och andra som följer diktamen. Finns dom som inte följe diktamen bland andra två typer t ex dom som vill förändra och andra som vill stagnerar. Finns skillnaderna inom kunskap och ignorans på individuella och grupps nivå. Vidare i beräkning finns också de osynliga beteendemässiga skillnaderna. Genom att allt är ett intresse frågor skapas ett dualistiskt faktum… TOLERANS och PROVOKATION, så att konflikter och våld är oundvikligt.
 
 
Observation
 
Människan lever i en form av ständig OBSERVATION över den andra sig lika, den materiella värden och det känslomässiga. Observation i sig är en stund utan tids begränsning. Dynamiken som driver denna stund kompliceras därtill via processen självkritik och kritik. Det gör att ett ny fenomen inträder och det handlar om KOMMUNIKATION.
Kommunikation följs av en ständig OVISHET.
Denna pluralistiska mänskliga mekanism är en ostadig balansgång mellan liv eller död. Dvs. uppfattningsförmåga mellan koncepter och beteenden t.ex. mellan kärlek och hat, jag vill och jag vill inte, rädslor, maktbehov osv. har egna subjektiva mönster som bottnar till genetiska och till ”det absoluta” som i sin tur är oförståndlig för den mänskliga hjärnan.
 
 
Relation
 
Relation i ett homogensamhälle första steg framkommer via förintandet av denna ständiga ovishet som skapar obalans mellan förståndet och oförståndet. Pendlande i ovishet dämpar sig och stärker istället samlevnads kompromiss vilja som i sin tur innebär minskad fara för konflikter.
Minskar vi olikhetens börda, höjer vi chansen för en generellt harmonisk samlevnad.
 
 
Individen
 
Så, om människan vill bevara sig som individen i sin genetiska integritet och inte utforma sig till en teknologisk kips, gäller då att vi samlar likheterna mellan individer och skapar ett acceptabelt gemlika beteende för samlevnad.
 
 
Eget land
 
BETEENDESAMHÄLLET kan utmönstras på olika sätt med olika villkor eller inga villkor alls. Alltså, början är att människor som har lika beteende SAMLAS och skapar ett eget land.
 
 
Beteendesamhälle
 
Samhällen kan benämnas olika, exempelvis: homosamhälle, lesbiskt samhälle, kristet samhälle, svart samhälle, vit samhälle, kriminellt samhälle, handikapp samhälle, samiskt samhälle, politiskt samhälle, fritt samhälle osv.
 
 
Vägen
 
Vägen till ett beteendesamhälle är möjligt med 100-procentligt integritet och lyckat via UTVIDGAT DEMOKRATI profeterad i VI-PERSONRÖRELSE.
Det börjas i det symboliska heterosexuella samhälle sk. den PRIMÄRA SAMHÄLLE i anknytning till ideologiska länder, alltså de politiska självständiga federationer.
Efter att ha eliminerat en politisk motståndare kommer man själva att vilja ta steget vidare för att leva sin egen erkända beteendeidentitet och flytta till ett samhälle där trygghet höjs i kulmen för ett eget vällbefinnande.  
 
 
PRIMÄRA SAMHÄLLEN
 
DESSA SAMHÄLLEN ÄR UTFORMADE AV FRISKA INDIVIDER SOM HAR DE NATURLIGA EGENSKAPER ATT FORTPLANTA SIG OCH ETT GARANTERAT ARBETSFÖRMÅGA.
 
 
Sekundera samhällen
 
Dessa är utformade av handikappade, homofila och lesbiska samhällen, barnsamhälle av föräldralösa barn osv. Dessa samhällen kan vara i behov av mindre eller mer nödvändiga relation med dom primära samhällena för sin egen överlevnad.
 
 
Tor Svärdtorp 
 
www.vi-pr.com