FÖRLÅTELSE

FÖRLÅTELSE och NUET

 

FÖRLÅTELSE en självförintelse bana.

 

 

Varför förlåta?

 

Förlåta är del av resignation som är relegerad till hopp (se på VI – personrörelsens politiska och filosofiska analyser ”krig eller fred”).

Hopp för vad? Hopp för att sakerna skall förändras.

 

Den kristna tron har i fler tusen år använt sig av förlåtelse, det i väntan att DERAS syn om saker och ting tar över allt annat. Det vill säga att kristen tro är en tro med ormtunga: totalitär och kärleksfull samtidigt.

Empati och sympati, är två inre kärnor av förlåtelse vilken i sin helhet förenas med egoism. Empati och sympati som positiva meningar förvandlar sig via akten förlåtelse till negativa slutsatser som förintelse och självförintelse: egoism.

Egoism, som grundprincip relaterad till mänskligt maktbehov, tar sig in i oss och ut via förlåtelse i negativa banor. Negativa banor där förintelsevärklighet under strida upplevelser kan äga rum samt att långsam självförintelse får samma öde om inte makten i sin helhetsmening kan behärskas.

 

Förlåta är ett sätt att ge chansen till livets fortsättning med alla risker som det innebär. Vilka risker?

Idag, Vi – personrörelsens tänkande och andra ideologier som är i sig önskade, mindre önskade eller förkastade baserade på ickevåldtänkande lever med ”hopp” i symbios med förlåtelse. Vi lever det, i väntan på att saker och ting ska förändras och att också våra röster hörs.

Men, risken är att vi kan förintas av onda där ansvariga politiker och religiösa inte kan behärska makten eller att tysthet gör oss så maktlösa att egen förintelse äger rum. 

 

NUET 

Genom att förlåtelse i sin långsam och resignera existens är i sig en självförintelse banan, en självförintelseakt i all mening, är då förlåtelse i självförsvarssyfte att förkastas. Dessutom, i dagens världskaos är krig i sig inte någon negativ bana att följa för att rädda och skapa livet här och nu. Martyrskap, krig, strid, extremism, dödande, förintelse är den reella hastigheten för att nå en snabb lösning till mänsklig räddning och överlevnad.

 

Denna slutsats först och främst baseras dels på att av dagens makthavare som behärskar livet på jorden i sin helhetsmening inte kan behärska makten (ser vidare på Vi -personrörelsens länk av Maktsjuksyndrom). Inte minst relateras beteendet av en ickeförlåtelse till Vi – personrörelsens tänkande där mänskligheten för sin överlevnad i den evolutionsnormala banan skall återskapar en icketänkande form. Det är NUET.

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com   

cursor