Självförsvar med icke våld inritning

GMS GMS

 

 

GRÖN MUNK   SJÄLVFÖRSVAR (GMS – stil)

 

Tor Svärdtorp på kinesiska FYSISK OCH MENTAL TRÄNING i LIVETS SKOLA

 

 

Från forntid        till ny tid  i tid och framtid Här och nu är det som gäller! https://www.youtube.com/watch?v=OCdGGVAoWd8 och  https://www.youtube.com/watch?v=vPGh2uKZWAs Från 1965 c.a. 1980 så formade jag definitivt GAMs stil!

 

Grenar:

1. Tom hand (för alla åldrar och olika hälsotillstånd)
2. Överlevnad (för alla)
3. Stavteknik (för alla)
4. Stickvapenteknik. (för tränare)

 

Introduktion

Vårt skrik är: "Jag mår bra! Jag är bra! Jag kan!"

Vårt motto är: "Att våga är att må bra".

Min styrka: "Att tänka och sedan utföra vad jag tänkt, även om det bär emot. Att acceptera det mot min vilja är en garanti att jag duger till att förverkliga något."

Att säga nej till något jag inte gillar eller gillar. Det är en träning i självbehärskning.

Med VI - självförsvar får du självförtroende som öppnar dörren till dessa egenskaper:

Stark vilja, trygghet, självständighet, ro, oräddhet, klarhet och beslutsamhet i handlingar. Du kommer att stärka dessa egenskaper eller upptäcka dem.

Av VI-träning får du:

Ett mer harmoniskt liv för dig och andra.

Du kan lösa vardagsproblem och bearbeta sorg på ett sansat sätt, du ger och tar emot kärleksimpulser. Det motverkar blyghet och öppnar dig för relationer. Hat, som ofta är frukten av en konfliktfylld samhällsrelation, avvärjs och du hittar en balans i ditt inre jag och till andra relationer.
Du får en psykisk och kroppslig hälsa.  
 

 

Träningspass
Hälsning: höj huvudet (nicka uppåt). Visa ärlighet, ickerädsla och en viss stolthet. Under träning är det ett första steg att motverka fortsatt hälsande eller framböjning av kroppen, vilken är en psykisk och fysisk underkastelsesymbol.
Att säga det latinska namnet salve (Jag önskar att du skall må bra!) är att komma förbi kultur eller rasfördomar.

Hälsningen skapar en samhörighetskänsla.

Tom hand.

 

Lätt massage.

Diafragmagymnastik (ett första steg för att andas med magen), naturligt lugnande medel.

Stretching  
Uppvärmning (allmän gymnastik)

Träning för att ta emot slag.

 

Tekniska övningar:
A, andlig, som innebär en långsammare process som omfattar grund - och avancerade övningar. Det är en komplett teknik i sig där deltagare kan avsluta passet. Övningen innefattar tydliga rörelser, andning, koncentration, och görs individuellt och med partner.

K, kroppslig. Utökade rörelser i träning som utförs individuellt och med partner i träningslokaler samt i verkliga miljöer 
VI - självförsvar innefattar:

Det psykologiska självförsvaret (idéer, tips, resonemang, situationer) och det faktiska (praktiska).
Kom ihåg att du tränar för dig själv och inte för någon annan. AVVÄPNING mot attack bakifrån   AVVÄPNING i TVÅ steg A och B -En man träning utan partner=ökad fokusering A och i praktiken med partner B           FRAMSPARK från försvarsställning med syfte att blockera angrepp (icke offensiv spark)   Olika seanser
                  
VI - självförsvar har som mål att du skall nå den individuella friheten.

Individuell frihet är det psykiska och mentala tillståndet av icketänkande där ickefientlig inställning har återskapats. Att vara medveten om den tid du lever i, där rädsla är återställd till den primitiva rädslan för att skapa en intelligent frihet i den icketänkande individen.

VI tränar för att fysiskt och mentalt lära oss en ickevåldprincip och att i en överlevnadssituation minimalt kunna reducera skador på angripare.

Andningsövning:
Knäböjning (diafragma) Stående (helhet). Liggande (Vänster, höger, vilande). Stående (magen).

Meditation:
Fria val: stående, sittande, knäböjande.

1. Koncentrera dig kring döda ting (objekten, konst osv.) eller flora, berg, öken, vatten eller eld. Föreställ dig en behaglig bild av ljus, färg, form, ljud (tysthet har ett eget väsen hos oss människor).
Bilder av djur eller människor används inte. De kan skapa hos dig en egen identifiering som i sin tur skapar dubbel personlighet. Med en sådan identifiering skulle du förlora insikt i individuell frihet.
Bilder av människor eller djur är användbara under modellering av personlighet i de speciella meditationssammanhangen.
2. Andningen med djupa andetag. Andas in med näsan och andas ut med munnen.
3. Räkna framåt som t ex 12345678 så länge inandning sker och räkna bakåt vid utandning 87654321…
4. Ljudet under andning. Principen är att andas in med djupa andetag och blåsa ut med ljudet Ooooooonnnnmm.
Fyra sätt att meditera, skilda eller kombinerade, är möjliga.
Ljudet "On" sker när munnen under urblåsning är än halvöppen och …nm… förvandlas till "m" när läpparna stängs.
Ljudets tonläge kommer av sig självt, alla har sitt eget.
"M-vibrationer" är en form av en accentuerad hjärnmassage om den genomförs med "N-konsonant".
Meditation kan, om du så önskar, också ske med enbart ordet "Om". Det handlar om att andas in och blåsa ut med stängd mun. Ökad koncentrationsförmåga. Samlas och samsas… börja om i livet.
Väg till icketänkande.
Skapa ansvar m.m.
Det gör VI - självförsvar genom att deltagarna turas om att leda olika delar av, eller hela träningspass. Detta sker efter en tids inlärning.
Träningspasset avslutas med en tanke som t ex "är vi som vi borde vara? ". Att tänka efter, stimulerar hjärnan till att utveckla tänkandet.

Här avslutas tom hand teknik.

Maskering. Identitetsfråga under träning 
Det löser vi med maskering. Detta görs med dräkt och färg. Ansikte eller kropp målas och ändras i varje träningspass. Det gör deltagaren annorlunda varje gång och därtill ännu svårare för en partner att upptäckta identiteten i olika sammanhang. Syftet med att inte identifiera är att inte härska över det kända, ett identitetsskydd ger allmänt likhet och trygghet.
Dräkten är bra att ha när du har bestämt dig för att vara med. Dräkten har samma färg och design för alla och är enfärgad i grönt (symbolen för harmoni). Är i sig en klädsel som kan användas som vardagskläder om så önskas. Likhet i klädsel i samband med gemensamma träningar skapar en global dynamik. Detta stärker den enskilde i övningarna samt gör denne delvis anonym och självständig, en identitetslös konstruktiv självgenererande kraft.
Vid träning är du i gruppen ensam mot alla , samtidigt som du är med alla , ha det trevligt  , ha det rolig , och vara konstnärlig
OBS! (tradition i hela världen i alla tider så använder man sig av MASKER för att skrämma fiender... då de maskerade ser ut som demoner!) Det är nyttigt och instruktiv

 

STAVTEKNIK  

Staven är rak. Bredden och längden ampassas till användarens kroppsländ, och styrka. Standardlängder finns på 120 cm. Stavens personliga längd mäts från marken till armhålan.

Mening med det:
Med VI-vandringsstav skapar VI ett mode, en vana att ta med sig staven på långa promenader i alla tänkbara sammanhang. Stavgång är bra under vintern på hala vägar. Staven fungerar också bra som ett psykologiskt och praktiskt skydd under sena timmar på skumma platser; från jobbet till hemmet, på promenad med familjen osv. Ett traditionellt och primitivt redskap anpassat till moderna tider. Det kan vara ett effektiv redskap för att ensam försvara sig i farliga situationer där dina fysiska och mentala resurser i vissa fall inte skulle visa sig räcka till för att överleva.
Med VI-staven ökar ens fysiska skydd, självförtroende och med det den mentala viljestyrkan i försvarssituationen.
Till staven hör en väska med överlevnadstillbehör: broddar som ger stöd på hala vägar, stödspik på långvandringar för olika terränger, spetsig underdel för överlevnadsjakt. Mjuka överdragsdelar för staven, en som skonar händerna och en som ger tyst markkontakt.
STAVEN ÄR EN TREDJE FOT FÖR ALLA

KNIVTEKNIK 

Ett skärföremål och stickföremål har alltid varit användbart för människors överlevnad. Det kan förvandlas till ett effektivt, farligt och tyst närstridsvapen. Kunskapen hur man använder t ex kniven i självförsvar är reserverad för tränare som blivit psykiskt och fysiskt balanserade.
Kom ihåg att vapen som du bär kan vändas mot dig.

 

ÖVERLEVNAD    http://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_overlevnad_sopravvivenza.htm

Överlevnadskurserna är knutna till tom-hand-kurser som återkommer årligen. Den pågår under sex dagar och delas upp i två omgångar. Veckoslut fredag - söndag.

De första 3 dagarna tar vi med oss minimalt skydd och matsäck. Under dagarna bekantar vi oss med omgivningen för att motverka olika psykiska och fysiologiska negativa faktorer. Detta är en förberedelse för nästa steg.
Det andra veckoslutet har vi inga hjälpmedel med oss; det handlar om att kunna tillverka verktyg, skaffa skydd för kroppen, bivack, hitta näring som vatten och mat, tända eld på olika sätt.
VI-överlevnad har som syfte att frigöra oss från olika negativa beteenden, som till ex. blyghet, fördomsfullhet, rastlöshet, aggressivitet och missbruk som vi fått från familj, samhälle, uppväxtåren och upplevelser.

Vi lär oss att individen behöver gruppen och vice versa.
Individuella inslag av träning mot fobier, som rädsla för mörker, djur, ensamhet osv.

 

Tvåårigkurs som introduktion till ditt nya fria "Jag".

 

Du får ett bevis som tränare som knyter dig till oss för vidare önskad personlig och teknisk

 

UTDRAG

 

ALFOMATEKNIK

ALFOMA  http://www.vi-pr.com/gam_konsthantverk_alfoma.htm det betyder "ALF (alfa)-OM (omega). A, det grekiska alfabetets första bokstav. Alfoma börjar och slutar med A, vilket symboliserar omstart och evighet". Alfoma är ett rakt metallredskap, unikt i sitt slag. Kan vara personligt utformat, på ena sidan kan den vara knivslipad och på andra sidan kan den vara slipad som en såg, på andra delar formad som hammare, eller annan fantasifull utformning.

Alfomadolken är minst 40 cm lång och Alfomasvärdet är minst 60 cm långt med minst 20 cm handtag i bägge fallen.

Alfoman är utmärkt i överlevnadssyfte och effektivt i självförsvar mot andra huggvapen.

 

VI-GLADIATORSTIL med alfoma.

Meningen med detta är att skapa en idrott fri från medaljer, priser som är förtryckarsymboler.
De psykologiska faktorer som präglar vårt aktuella negativa, överdrivna, destruktiva programmerade tänkande gör oss till dem vi är. Till exempel " Jag är bäst, du är sämst", "Jag är vinnare, du är förlorare"
" Jag är den starkaste och du är den svagaste", "Jag är den smartaste och du den ickesmartaste"
"Jag får och du får inte" osv.
Men, följer vi ett positivt tänkande är vi själva goda krafter med ickevåldsbeteende.

 

Alfomateknik är en fortsättning på den urgamla idrott där den extrema fysiska individuella insatsen är en personlig "prövning" utan hyllande och anhängare. Med alfoma strider du med kunskap och styrka för att överleva och inte för att skada den andra eller de andra.
1. Kampen pågår under så lång tid som parterna har kommit överens om. Eller att
kampen avbryts när krafterna tagit slut.
2. När den ena kämpen lämnar området med språng. Att fly är en djurisk överlevnadsinstinkt i sin positiva bemärkelse som uppskattas inte minst av en intelligent deltagare i överlevnads syfte.
3. När den ena säger ifrån.
4. Kampen slutar när vitala delar av kroppen träffas med alfoma.
5. Om en eller båda parter tappar alfoman går kampen vidare under den tid som är bestämd eller så länge man vill eller orkar.
I själva akten är allt tillåtet som t.ex. att trixa, använda självförsvarskunskaper med saker och ting som finns till hands.
Även en sköld stor som en öppen hand är tillåten.

https://www.youtube.com/watch?v=1niUaXSZSfQ GMS (Grön Munk Självförsvar) 26 minuter resumé av två pamflett med bilder osv. 2 st

video

https://www.youtube.com/watch?v=he6NvxmNatA förberedelse till överlevnad

https://www.youtube.com/watch?v=YjxGlt31tMQ förberedelse till överlevnad

https://www.youtube.com/watch?v=YUQlsRFSyVM förberedelse till överlevnad

https://www.youtube.com/watch?v=HVPH_i53o5E förberedelse till överlevnad

http://www.vi-pr.com/militar_elit.htm EiE GreneraleMAXIMUS2000 (GM2)


EFTER TRÄNING på din fritid.

Allt våld innebär konsekvenser av olika slag so t.ex. upprepat våld pga. angrepp eller provokation efter angrepp, juridiska, fysiska gällande vård och en av de mest  svårhanterade är det psykiska och dvs. traumatiska med följder i och under en obestämt tid sk. posttraumatiska. Lek koncepten som i tiden inte då kallades någonting men kände till fasan som drabbade involverade i synnerhet riddare, högt ämbetes officer som t. ex. samurajerna var att mildra, styra och t.om förfriska sig genom kropp och själens balans via konst eller uppehålla tradition som t.ex. japanerna med de kända bonzai och varianter. I dagens tid finns olika alternativ och du kan gärna följa en eller fler som följer.

Ägna sig till konst typ  http://www.vi-pr.com/konstn%C3%A4r_gam.htm. Lätt hantverk Litteratur Allt detta engagerar tänkande, skapande, kreativ, som t.ex. kompositioner inspirerade av oriental traditionella eller japanska tradition eller hemma blommor (Apostlalilja eller tolv apostlars lilja (Neomarica northiana)=VI-pr symbol), fönster grönsaker samt bredare kompositioner https://www.youtube.com/watch?v=70E8XNXu3v8&list=UUhWgeHDLTUazbywxQTYxGBg&feature=c4-overview. Teatraliskt uppträdande med dig själv https://www.youtube.com/watch?v=wJ_5ktC1DOs&list=UUhWgeHDLTUazbywxQTYxGBg som också går bra att dela med vänner och andra som vill vara med. Lätta promenader ut i natur  som underlättar relation till reflektion eller ta tid för att komponera musik för att spela eller sjunga om man ha inslag för det Allt annat som involverar den mentala och det fysisk a avsträngande samt dagens lång tids uppkoppling till IT det skall du helt avvärja. Det som gäller är att skapa en balans bland stridstekniker till det mentala knytet till fantasi och kommunikations behov via IT osv. Lagom är bäst! Kom ihåg att du är du, inte lika någon annan och du skall utvecklas dag för dag efter dina behov, sakta men säkert mot dina mål som är den "individuella friheten". En sånt mål gör dig unik, fri, självständig, medveten, viljestark i sällskap av frid och fred för ett ickevålds beteende.

GMS, är ett ämne som skulle introduceras i skolor under t.ex. idrottstimmarna eller tom. som eget tema kring vård, naturlig prestation, natur, skapande... humaniora.

Har länge strävat till det som en del av den samhälliga utveckling till ett bättre och mindre våldsamt samhälle genom att det minskar t.ex. huliganism och skapar om balansen mellan det naturliga synsättet på idrott. Ny orientering i undervisning och beteende till samhörighet är en nödvändighet  om " och vi strävar efter ett mer lugnare och harmoniskt samhälle att leva i. Politiker av olika slag har inte än förstått nödvärn av en sådan nödvändig förvandling. Är du rektor i skolan eller en annan institution, är du initiativtagare av olika slag som vill prova, satsa på oss se nedan och tveka inte för att kontakta oss via Tor Svärtorp portal www.vi-pr.com

OBS! GAM:S koncept kan variera från ena eller andra plats där vi utövar det och det beror på antalet elever -deltagare, veckor -timmar av träning. NOTERA att alla människor av olika kroppsbyggnad eller psykiska tillstånd och olika handikappnivå kan delta för att GMS grundprincip om nödvärn har som syfte att anpassa övningar till olika behov, kunskap och möjligheter dvs. Alla övningar passar inte för alla så att DU och JUST DU kommer att få råd och stöd efter dina behov och prestationer, det handlar om en individuell träning i gruppen - er. Humor och skärpning är själen som följer våran positiva inställning till livet!

Nu startar vi i höst 2015 i Boden vårt GMS BUDO. ÄNDRINGAR: Det blir inget före 2016... tyvärr. Nu 2020... inget händer, vi väljer hålla oss i dvala. Nu 2020-12-24 och nu år 2022, pandemi bromsar men GMS med självlärda  kunskap som du kan besöka via olika länk kommer att stödja dig och tills jag lever jag finns för DIG.  Lycka till!  https://www.ltz.se/artikel/utbilda-skolelever-i-sjalvforsvar

 

Tor Svärdtorp  

www.vi-pr.com