Haparandafallet 2010-2025 VARNING 2024-06-21

 

Tor Svärdtorp 481205-1359

Hellgrensgatan 4A

961 34 Boden

tor.svardtorp@gmail.com, 073-0678362

till

Registrator, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Justitiedepartementet

 

 

 

BREV FÖRE boooohm

 

DIALOG därför föredras inom rimlig tid och det före 1 maj 2024

 

Boden, Sverige.

 

Till företrädare i regeringskansli angående socialproblematik och regeringsföreträdare för justitieproblematik.

 

REGERINGSKANSLI

Ber Jag ansvariga att anstränga sig för att möta mig personligt för att ta emot och argumenterar kring sak gällande mitt förslag – proposition (definiera hur ni vill) gällande

1- ”Föräldrarna automatisk gemensamma vårdnad för barn”,

2- ”LVU (lag för unga)”.

3- PRIORITERING ÄR Identitet för mina omhändertagna barn Era 050729-3801, Jarl 070621-991, Joar 080914-6236, Enar Svärdtorp 100323-4331. Mina barn blev felaktig (bevisad) omhändertogs den 10 augusti 2010 och har varit borta från min omsorg och skydd så att de blev UTNYTTJADE och skadade (bevisad)!

 

Därför. NÄSTA ÅR 2025 PRELIMINÄRT 30 maj 2025 Veras dag- sanningens dag (se vidare som smaksättning https://www.youtube.com/watch?v=AC4PrWf3A4g kommer JAG  och VI att närvara framför regeringskansli – regerings portar för att protestera och kräva... VARNAR med ickevåld sikt, som första kort i politisk spel:

RÅTT till för oss (mig och mina barn)

att

1, vi skall ses, återförenas levande, döda och oavsett vi finner oss i livet friska eller sårade ” Allt går att lösa https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm

2, MINA BARN SKALL HA SIN IDENTITET och dvs. de ska bära vårt efternamn.

-OBS! Ofullbordat första kort? Oavsett orsak gäller andra kort att avfärdar pga. svårt hanterbart!

 

Jag själv är väldig fysiskt sjuk just nu. Samma sjukdom som drabbar årligen tusentals svenska i sin vuxen ålder,, är svag men förhandlingsbar.

 

Efter så många år av vanmakt m.m. ”Det känns som att vara en 74-årig Clown- pajas som dansar för att gömma smärta, tristess, vanmakt. Vidare för andra dansar med musik eller ej. Idag än är jag en marionett men som nu säger ifrån daltande som förvandlar sig sedan till en NARR vetande att spelet går vidare i en dimmig – grubblig stats och deras regeringar miserabelt politikom så problematik fortsätter vidare.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

 

Tor Svärdtorp 481205-1359

Hellgrensgatan 4A

961 34 Boden

tor.svardtorp@gmail.com, 073-0678362

till

Registrator, Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Socialdepartementet 

 

 

BREV FÖRE boooohm

 

DIALOG därför föredras inom rimlig tid och det före 1 maj 2024

 

Boden, Sverige.

 

Till företrädare i regeringskansli angående socialproblematik och regeringsföreträdare för justitieproblematik.

 

REGERINGSKANSLI

Ber Jag ansvariga att anstränga sig för att möta mig personligt för att ta emot och argumenterar kring sak gällande mitt förslag – proposition (definiera hur ni vill) gällande

1- ”Föräldrarna automatisk gemensamma vårdnad för barn”,

2- ”LVU (lag för unga)”.

3- PRIORITERING ÄR Identitet för mina omhändertagna barn Era 050729-3801, Jarl 070621-991, Joar 080914-6236, Enar Svärdtorp 100323-4331. Mina barn blev felaktig (bevisad) omhändertogs den 10 augusti 2010 och har varit borta från min omsorg och skydd så att de blev UTNYTTJADE och skadade (bevisad)!

 

Därför. NÄSTA ÅR 2025 PRELIMINÄRT 30 maj 2025 Veras dag- sanningens dag (se vidare som smaksättning https://www.youtube.com/watch?v=AC4PrWf3A4g kommer JAG  och VI att närvara framför regeringskansli – regerings portar för att protestera och kräva... VARNAR med ickevåld sikt, som första kort i politisk spel:

RÅTT till för oss (mig och mina barn)

att

1, vi skall ses, återförenas levande, döda och oavsett vi finner oss i livet friska eller sårade ” Allt går att lösa https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm

2, MINA BARN SKALL HA SIN IDENTITET och dvs. de ska bära vårt efternamn.

-OBS! Ofullbordat första kort? Oavsett orsak gäller andra kort att avfärdar pga. svårt hanterbart!

 

Jag själv är väldig fysiskt sjuk just nu. Samma sjukdom som drabbar årligen tusentals svenska i sin vuxen ålder,, är svag men förhandlingsbar.

 

Efter så många år av vanmakt m.m. ”Det känns som att vara en 74-årig Clown- pajas som dansar för att gömma smärta, tristess, vanmakt. Vidare för andra dansar med musik eller ej. Idag än är jag en marionett men som nu säger ifrån daltande som förvandlar sig sedan till en NARR vetande att spelet går vidare i en dimmig – grubblig stats och deras regeringar miserabelt politikom så problematik fortsätter vidare.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com