HUR FORMAS inbillningar och varderingar

HUR FORMAS inbillningar, föreställningar och värderingar.

Varningar.

Lögn är ett brott!

 

 

 

GRUNDLÄGGANDE

I ett mental normalt tillstånds styrande situation görs det med ord, meningsmanipulationer, hot, uppmuntran och omständigheter. Det gör individ eller grupp mot individer eller grupper.

 

TIDEN

Tiden och upprepningar samt upplevelse spelar sin roll inom förberedelse och ”faktiskt så att påverkans inflytande på gener skapar personförändringar.

 

MINNEN används

Minnen magasinerar händelserna inom det abstrakta och surrealistiska glömskan upp till 5 år ålder och från 7 år spelar sin roll i livet.

 

BARNEN

Barnen förlitar sig på och förtroende används…

En vuxen ”Förälder, lärare, läkare, auktoritet, någon som barn har förtroende för ”talar för hen om en påhittat sak som t.ex. sexuellt relaterade, andra raser är inte som deras, de nedvärderar andra och att de själva är bättre, talar dåligt om andra människor, den maten är inte bra och är farligt osv. Barnen påverkas och formas.

 

FANTASI används

Själva fantasin är ett redskap som formar.

Fantasi som stimuleras blir än mer raffinerad, expanderas och gör föreställningar mer reella med risk för de svaga hjärnorna att hamna i fälla till skräck, paranoia, narcissism osv. med tom. fastna i underkastelse eller psykopati.

 

MANIPULATION används…

Manipulation av olika kombination innebär RISKER för manipulatör och barn som offer samt omgivning osv.

Belönings metod typisk förälder som vill förvärkliga ett mål och använder sig av t.ex. konsumism Köpa och köpa eller s.k. expansiv demokrati som utvidgar sig från nationalism till federationer.

Tyrannisk metod genom att ge och ta representerad eller symbolisk gör en som demokrat, oligark, kung, diktator i en stabil personifikation och används lag och auktoritet som sköld.

Blind sjuk diktatur som använder sig av starkt våld.

MEN, man kan aldrig vara säker att barn eller ”massan (folket i sociala och politiska sammanhang)” inte tar över med alla konsekvenser som det innebär för erövrare och offer.

 

ORDET påverkar, ordet formar ORDET ÄR ETT INSTRUMENT som i dåliga händer ställer till för ”livet”.

ORDET bland annat är en del av mänskliga samhällets kommunikationsproblematik

http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm

ORDET används av diktator, demokrater och andra samlevnadsformer där människan härskar men inte kan hantera!

Ordet är frö till orolighet, till provokation.

Ordet används bl.a. vid lögner, i retorik, påhitt och ordet som fabricerar talan utan bevis inbillar vi andra och i värsta fall sig själva! Ordet binder och bildar en mening och meningar som i sin tur i samband med ljud i sitt tonfall får oss att lyssna i olika grader men som oundvikligt fångar vårt sinne med omedelbar verkan och fördjupar sig i vårt ”mellan medvetet (sinnetillstånd då inte ordet har fastnat, sparats eller hunnit bearbetas)” som en smitta i naturintegrerat kommunikationsbehovs

 

ORDET behöver inga BEVIS, det påverkar ändå.

 

Ordetinbillning inte har hunnit fastna på eventuellt undrande (förvirrat tillstånd, osäkerhet, oförstående, instabilitet) blockerar eller företräder BEVIS och är grunden att följa, för BEVIS grundas på synliga upplevelser och dokumentation som ANVÄNDS för att skapa en rättfärdig bedömning BEVIS alltså, skapar klarhet mot inbillning!

BEVIS är verklighet som du lever under stunden och upplever med alla dina sinnen (synen, hörsel, tal, emotionell), det kallas SANNING

 

Inbillning, föreställning, övertar, programmerar eller omvänder någon om det går genom att skapa med tortyrmetoder som klassiskt känner vi till med våld och fysisk smärta.

Går att använda klassiska eller kognitiva psykoterapier, medicinering, klassisk hypnos eller subjektiva.

Allt är användbart för förändring och för att förändra oavsett om metoder är avsedda för terapeutiskt välbefinnande kan syftet blir degenerering av människan. Här har vi det klassiska eller typiska djungelns lag (äta eller ätas) eller maktsjuksyndrom http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

Tortyr eller en del och en form av de alla sätt som görs med användning av LÖGNER.

Lögnen är en INSTRUMENT och effekt av denna tortyr som faller på offer, skapar konsekvenser av olika grader som kallas TRAUMA! Alltså, psykiska trauma, dvs. en lögn avslöjad eller konfronterad i samma ögonblick eller som uppstår framöver i tiden, gör sig i olika dimensioner som om inte bearbetad skapar fysiska problem som i slutändan kan bli så allvarligt komplicerad att en förtida död är att räkna med!

LÖGN är LIDANDE! Lidande för den mentalsjuka, som används av och för offer oavsett ålder, och oavsett grad i självbevarelse (överlevnad) styrka av olika grader och är präglad av det.

LÖGNER ÄR ETT BROTT!

 

Inbillningar, Föreställningar är väg till Värderingar som är en form av social radikalisering i sina positiva eller negativa avseende.

 

 

OBS! LÄS VIDARE DE 4 DELAR I TSS - läsning på http://www.vi-pr.com/torsvardtorp_tssl.htm

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com