kommunikationsproblematiken KOMMUNIKATIONSPROBLEMATIKEN

KOMMUNIKATIONSPROBLEMATIKEN

PLURALISM: Individens olikheter, pluralism, det är orsaken att vi inte kan förstå varandra. Vi kommunicerar men ändå inte förstår varandra. Kommunikationskoncept grundas på att förenkla meddelandet.

HELHET* och OLIKHETER

När vi talar samma språk förstår vi varandra i högsta grad och det är en grundläggande princip inom kommunikation. Men när vi är två personer eller flera uppstår problem: olikheterna. Dessa olikheter gör att det inte sällan uppstår oklarheter, missförstånd osv.

Helhet i motsatsen till olikheter är att jag förstår mig själv när jag tänker, pratar till mig själv och gör klart för mig mina handlingar.

HASTIGHET* och DEN ABSOLUTA*

I det filosofiska och vetenskapliga tänkandet är "HASTIGHET" som uppstår någonting som inte förklaras inom kommunikationsproblematiken. Här kommer jag att försöka ge en bild om hastighet som relateras till kommunikationsproblematiken. Vi börjar informationen med bilder att vi ser alla individer inom mänskligheten som har sin egen hastighet som förbrukas över tiden.

Tankar, ord och händelser som i sig är lika men som också är lika mycket motsägelsefulla, går åt olika håll men ibland förenas de i samma bana. Hastigheten som är den absoluta uppstår av dessa olikheter. Just det, olikheterna gör att vi kommunicerar men inte förstår varandra.

Dessa olikheter grundas på av traditioner och dagliga händelser. Dessa hastigheter formar oss som individ, förbestämmer helhet och olikhetens banor i våra framtida relationer i det sociala livet och ute i den absoluta.

Dessa öden av olika slag i sina motsägelsefulla hastigheter eller i sina fullständiga helheter är del av kommunikationsproblematiken och det är orsaken att vi inte förstår varandra. För att förstå varandra måste vi vara den ABSOLUTA: bara en person och bara en tanke!

Alltså. Individen och hela mänskligheten fast all kaos kring kommunikation är kärna till sin egen räddning eller undergång.

Det innebär att kommunikation i sin del av helhet där intelligens innebär behärskning av makten och intelligens i sin enkelhet (se vidare enkelhet under rubriken ickevåld) relateras till respekt för NATUREN. Dessa två- (lägg märke till) helheter som går i symbios är den absoluta-helhet-hastighet=1 (intelligens) en treenighet=0.

DEN ABSOLUTA och ICKE TÄNKANDE

För att kommunicera och förstå varandra vi skulle börja om livet i den tid där människor inte ännu var komponerade av hastigheter, det vill säga FANTASI. Då, var det instinkt som dominerade och inte intelligens.

Djuren lever ett liv som mest grundas på spontanitet (omedvetna) än på kunskap (intelligens).

Vi människor skulle gå tillbaka till ett stadium som människor – djur, där livet här och nu grundas på det omedelbara realitet där fantasi inte ha ett begrepp! Ett liv som präglas av kampen för överlevnad.

ÖVERLEVNAD

Överlevnad grundas på begränsade planering och rasidentitet.

Fauna och flora är del av helhetsmaterian i själva evolutionen som kyla och värme. Överlevnad praktik exkluderar koncept om våld. Våld som hastighet existerar inte som överlevnads princip hos människor, djurriket, växtvärlden, vare sig som materia eller tomhet.

ONDA och GODA: Genom att hålla oss till ett realistiskt resonemang där än fantasi inte är del av mänskliga tanken, kvarstår frågan: hur vi kan kommunicera i vår tid, här och nu förstå varandra, i dagens läge när intelligens innebär den goda och den onda, medvetet, responsabilitet (ansvar), progression?

MAKTEN

Än är vi på roten till vår analys, en person förstår bara sig själv!

Leva med en annan person eller med tusen andra är kommunikationsproblematiken närvarade. Samhällets funktionalism är infekterad av praktiken som kallas "Makten". Politisk makt, icke maktpolitik, samhällig och individuell makt, makt som i sin helhet vi har redan läst eller kan läsas i Vi-Personrörelse.

Makten finns i samband med intelligens (1), makten är öde, makten är vilja.

ICKE VÅLD

På grund att förståelsen är synonym av våld, det magiska ordet för att vi kan kommunicera, förstå och realisera är "icke våld"! Men, dagens motståndare till våld, partisaner till icke våld och andra aktivister av dess slag konfunderas med pacifister. Därför är det bra att här klargöra att ickevåldsprincipen grundas på ENKELHET inom kommunikation och att kommunikation inte är en del av utvecklingen där intelligens har plats.

(1) Med enkelhet menar jag här, ett utvecklingssätt t.ex. som finns hos flora och fauna, relationer mellan materiella och natur evolution, inte minst barnens första livsår ( i den mån där rörelse och intelligens i sig är än begränsad till överlevnad).

DILEMMAN

Förståelsens dilemma är inte en mänsklig yttre faktor, det är genetiskt. När mannens spermatozo tränger sig in i kvinnans ägg påbörjar en REGRESSION och inte en PROGRESSION.

Progression är en PERFEKTION, men om den mänskliga FERTILITETEN skulle vara perfekt skulle det gör oss biologiskt annorlunda som t.ex. vi skulle födas med tre huvuden, fyra ben, flera armar, en svans osv.

Det skulle innebära också att en annorlunda inre funktionalitet. Och, det vill säga att dessa extrema olikheter skulle fungerar som broms till dagens förstörelse.

FÖRSTÅ är PERFEKTION, dessa enheter är en KONTROLLERAD HASTIGHET och det i sin substans är en BIOLOGISK MEKANISM AV NATURLIG DEMOGRAFISK KONTROLL!

LÖSNING

Det mänskliga avvikelse och maktens självkontroll.

Lösningen.

Dagens demografiska realitet i synnerhet till den biologiska funktion som skapar en mänsklig regression är en uppenbar sanning. Om inte vi vill erkänna ett sådant faktum måste vi erkänna att mina politiska visioner som grundas på den individuella styrkan - kunskap är vägen att följa (att läsa i Vi-Personrörelsens skrivelse och politisk plattform).

Det är ett måste.

När du uppnår den politiska mognaden och därtill aktiv deltar till ditt eget intresse, när du gör din egen familjepolitik, när du är med en samhällig statspolitik måste du ha en otroligt bred kunskap. Kunskapen är lierad till extrem livserfarenhet som innebär ett högt kognitivt ägande. Bara på detta sätt kan du behärska makten i sina dualistiska funktioner mellan det goda och det onda!

Tänk över.

Kommunikation och förståelse. Ansvar, klarhet i förbestämda beslut. Egna medvetna och omedvetna psykiska och fysiska behov. Fantasi och pengar. Spontanitet och programmering. Tankar och språk. Dina egna visioner i färg och skuggor och allt annat. Det gör en helhet av intelligens och maktens detaljer!

Alla dessa knutar är en brokig hög i rörelsen av stillhet, materia och andar. Det, är ditt eget jag.

Allt detta i synnerhet till andras väsen och liv, det är inte annat än onormala kontraster som repeterar sig själva under andra aspekter, det, reflekterar roten till den mänskliga mentala galenskapen.

Gör dig till.

Medan du läser dessa rader och gör dig medveten, utanför ett sådant koncept, analys, teori om sanningen om makten som synonym för de mänskliga galenskapen, här gäller det för dig, att kunna ta avstånd från dessa beskrivna former och detaljer. Ta ett andrum så att du kan hitta klarhet inom överlevnadskonceptet. Det, hjälper dig att hitta dig själv. Det är just i "enkelhet (instinkt, behärska makten, övervinna behov osv.) i all komplexitet som är vägen till normalitet och det är det en sådant redskap du behöver för att nå förståelse inom enskild och pluralistisk kommunikation.

* HATIGHETEN. Är själva livet, universum, evolution, Gud för andra, alfa omega, energi, jing och jiang, dynamiken och stillhet, själ och kropp, tomhet och materia m.m. Allt som lieras till högsta tänkande och kunskap som i sig är synonymer (lika som,=, den minsta av den högsta) till den minsta partikel eller grunden, energi osv. Det som finns i människor kropp, materia, intet, fertilitet osv. Det som i sig är det kända och okända i livet mening.

Hastighet är det högsta och den minsta samtidigt och i olika hastigheter (tider).

* HELHET. Det är kroppen och anan enhet i sina olika varianter.

* ABSOLUTA. Noll. Zero (0). Eller och Nr. 1. Nummer ett. EN enkel förklaring: det är hastighet, helhet, den totala = absoluta i evig upprepning och intet = noll.

Följande video "Min genetiska upptäcktsresa Produktionsår: Längd: Tillgängligt till: Följ med vetenskapsjournalisten Lone Frank när hon undersöker människans genetiska arv och hur det påverkar psyke och beteende" http://www.ur.se/Produkter/186150-Min-genetiska-upptacktsresa från kunskapskanalen nyligen inlagd och det stärker en del av hela min analys och det gör det så verkligt och vetenskapligt som jag definiera dels av mina procedurer inom http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm gällande konfrontation som nödvändig motor för förståelse för just det ögonblick och mening som man refererar sig till. Min analys om kommunikationsproblematiken som du just läste stäcker sig långt fram i andra vetenskaps världar... vi få se om tid och möjlighet kan jag bidra till en bredare förklaring som stärker sanningen om vad jag skriver inom mitt vetande. Det finns redan två till, om hastighet, tiden och rymden... "Min genetiska upptäckt" har också relationer med två andra av mina viktiga analyser och nämligen http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm och dels med http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm  

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com