Se vidare artikel av Ingrid Lomfors överintendent vid Forum för levande historia, debattsidan original i NSD

 

INTRODUKTION

Ingrids artikel är ett exempel om goda rapporteringar av en historisk tidshändelse, men som vi ser är den icke helt objektiv i olika sammanhang.

Detsamma gäller media som tillhör en ideologi som har konfronterat sig med konkurrent i samma bransch eller ideologi. Det handlar om pengar, politik och makt. Det gör att tom. media som definierar sig ”oberoende” i slutmening inte är.  NSD:s ansvariga oavsett att de kan väljer en självkritisk väg med alla faror därtill för sin egen ställning, så MÅSTE de tillåta att publicera artiklar och påverka läsare att SE PÅ ETT SÄTT utan mothugg.  Det är ett exempel om att STYRA via möjligheter till makt, det är det ett av många frön som gror i vår hjärna som sedan medverkar i vårt beteende.

En fri media skulle vara att en artikel av samhällsintresse skulle publiceras med en medverkande artikel av andra aktörer som eventuellt förbättrar, breddar ut, kritiserar eller helt motsäger kärnan till publikation men det händer sällan.

 

Själv i denna skrivelse lyfts händelsen om förintelsen ”ut” som är så allvarlig och lägger det i samma vikt på lagförslag som jag har gjort på dels strukturerat sätt och som man ser i följande länk http://www.vi-pr.com/Europeiska%20Familjev%C3%A4rnPartiet.htm och följande http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm

Jag vill tro att många andra före mig på sitt sätt har försökt att upplysa om den fasanfulla lag om ensam vårdnad om barn, som bryter mot kön samt jämlikhet och mänskliga rättigheter för både vuxna och barn.

 

 

Kursiv och understrykta är författare Ingrid

VERSALER OCH FÄRGADE LILA ÄR VÅR SIGNATUR SOM OMSKRIVS I VÅRA MENINGAR. - Rödfärgad är eget tillägg.

 

NSD sid. Nr 24 DEBATT

 

Varningssignalerna fanns då - och de finns nu.

Skingring av samhällets roll som förslavade, kidnappade och barn som miste livet FANNS DÅ och lika finns idag!

 

Under Förintelse mördade nazisterna milliontals människor.

UNDER FÖRINTELSE av århundrade av den brutala demokratiska - reformistiska diktatur blev MÅNGA barn och föräldrar offer av ensam vårdnads lag.

 

Den 27 januari varje år samlas människor över hela världen för att minnas ... förintelse ...

Vare sig DEN 27 januari eller den sista maj (Vera = rättvisans dag) SAMLAS MÄNNISKOR ÖVER HELA VÄRLDEN FÖR ATT MINNAS DE MÄNNISKOR som fallit och faller offer för staten.

 

Men det fanns de som stod emot. Och livet som insats.

MEN DET FANNS och finns DE SOM STOD och står EMOT med tvångs - underkastelse OCH MED LIVET SOM INSATS!

 

Livet i Nazityskland under 1930-talet var fullt av fanatism, hat och våld.

LIVET då som idag VAR och är FULLT AV FANATISM, HAT OCH VÅLD samt korruption och maktmissbruk. Människor då som idag följer en förintelsebana via den mentala störningen ”maktsjukesyndrom (http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm )”

Motstånd var något ovanligt. De flesta människor var passiva, ointresserade eller rädda eller ansåg sig inte ha möjligheter att göra något.

MOTSTÅND VAR OCH ÄR OVANLIGT. DE FLESTA MÄNNISKOR VAR och är PASSIVA, OINTRESSERADE ELLER RÄDDA ELLER ANSÅG och anser SIG INTE HA MÖJLIGHETER ATT GÖRA NÅGOT.

 

vissa människor väljer att gå mot strömmen och är beredda att stå upp för alla människors lika värde.

 

… VISSA MÄNNISKOR VÄLJER ATT GÅ MOT STRÖMMEN OCH ÄR BEREDDA ATT STÅ UPP FÖR ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

 

 

ochsom ställde sig på upp på förtrycktas sida var ofta självständiga individen med stark självkänsla som ofta gick sin väg. Sannolik heller inte autoritär uppfostrade, utan hade många fall växt upp och formats i en förstående och kärleksfull miljö.

 

… OCH … SOM STÄLLDE SIG PÅ DE FÖRTRYCKTAS SIDA VAR och är dels de drabbade OFTA SJÄLVSTÄNDIGA INDIVIDER MED STARK SJÄLVKÄNSLA SOM OFTA GICK eller går I SIN EGEN VÄG. SANNOLIKT ELLER … HADE I MÅNGA FALL VÄXT UPP OCH FORMATS I EN FÖRSTÅENDE OCH KÄRLEKSFULL MILJÖ av kärnfamilj och samhället.

 

 

Sex miljoner judiska män, kvinnor och barn från hela Europa mördades av den nazistiska regimen och dess medlöpare. Även romer, homosexuella, människor med funktionsnedsättning och andra grupper föll offer för denna förhatliga ideologi.

 

MILJONER MÄN, KVINNOR OCH BARN FRÅN hela världen förföljs oh förtrycks, MÖRDADES och mördas AV de demagogiska regeringarna OCH DESS MEDLÖPARE. ÄVEN ROMER, HOMOSEXUELLA, MÄNNISKOR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH ANDRA GRUPPER t.ex. som Samerna i sverige. I norra Amerika u.s.a påhittiga reservat m.m. mot Röda Indianer. I södra Amerika som t.ex. brasiliens Urinnevånarnas decimering. stalins diktatur med avrättningar och fängslande, samt tvångsflytt till Sibirien av byars invånare. I Kamboja polpotts massaker av motståndare. Armeniers tragedi. u.s.a:s giriga ekonomiska intressen med påhittade nödvändiga krig och död i hela världen. rysslands regims partiskhet och död i världen. kinas smyg infiltrering med all förmåga i decennier i andra nationer med konkurrens med ekonomiska intressen, inte minst med mål som den högsta världsledande regim, en mördande hegemoni. Det gäller vår tid lapsus från decennier i början från 1900 – talet till decennier i början av 2000 – talet.   FÖLL OFFER FÖR dessa FÖRHATLIGA IDEOLOGIER.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com