MAKTSJUKSYNDROM cursor
MAKTSJUKSYNDROM

 

Pengar och makt slussar oss till vansinnighet, det är det som är våld.

Vägen till våldet

Mänsklighetens våld är när människan planerar (medvetandet), att kasta (kasta och skjuta), konkurrera (vill vara först, bäst och starkast).

Vi skriver och talar om makt, pengar, ägandet: den materiella njutningen (ägandet), den redskapliga (pengar), den mentala (makt). Allt är lierat till medvetandet.

 

Medvetandet.

Vi vet om de genetiska och psykiska förändringarna, det talas om evolution i schack med den mänskliga anpassningsförmågan, den demografiska mänsklighetens explosion.

Att hoppet är ett sjuktillstånd av rädsla och det ofattbara som skapar tvivlen mellan den passiva resignationen och skräckjoggandet. Vi har VI-arens granskning om ”hastighet, tänkande och intet”.

Vi är medvetna om att Vi människor föds; vi ser, vi hör, vi talar.

Efter födelsen skapas medvetandet genom vår syn. Just det, att se våldet är att så ett frö och skapa våldsmedvetandet. Det rotar sig i beteendet och skapar en mänsklig mönsterbild, vi blir våldsbenägna.

 
Politiken

Att inte se våldet, skulle det räcka för att inte bli våldsam? Ja, det är en bit av hela pusslet.

Det andra är språket, som t.ex. ordens innebörd, omvärderingen av vokabulär, förmåga och sätt att kommunicera.

Det materiella är politiken. Människokroppen och det mentala, själen, psyket; beteende, språket, varande, samlevnad, livet; det materiella, överlevnad, arbete: allt detta är medvetandet i den aktuella helhetspolitiken.

Politiken (människans kunskap att regera). Detta är den outvecklade formen.

VI-politiken (människans kunskap att regera över sig själva). Detta är den utvecklade formen.

Den aktuella politiken (statspolitik) och medvetandet består av makt och pengar=våldet.

VI-politiken är det individuella medvetandet ”jag (kropp o själ), EGO (inre jag, epicentrum), vi (du, jag och samhället)” i det intelligenta icketänkandet=helhet-intet.

Den aktuella världspolitiken begränsar människan genom att sätta gränser via ägandet, genom att äga allt (människor, flora och fauna, kunskap, beteende o.s.v.) Det sker genom att använda makt i symbios med pengar, och som effekt av denna kombination (pengar/makt), blir människor vansinniga och skapar våld.

En VI-politik som grundas på den nödvändiga produktionen för nödvändiga behov, är det intelligenta medvetandet.

 
Vad är pengar?

Pengar är den ekonomiska kompensationen efter att människan har använt sin arbetskraft och producerat allmänt nyttiga saker.

Pengar är en kompensation efter att människan har sålt sin egen arbetskraft. Pengar som kapital=arbetskraft vägs efter kontrakt på ett privat plan, kollektivt, statligt, ideologiskt.

Pengar är ett godkänt ”värde” i byte med handelns affärer.

Pengar är inte nödvändiga när en ren bytesaffär sker.

Pengar är en symbolisk ”värde produkt” godkänd av de flesta människor för att underlätta en ”ekonomisk kompensation (lön)” och i ”handeln (köp och försäljning)”. Pengar är vår tids främsta redskap inom eller utanför Staten.

Meningen med pengar är att underlätta människans samlevnad inte för att försämra den.

Tiden och nödvändigheten har skapat ett överdrivet ”värde” i pengar, guld, diamanter och andra produkter som handelsvaror.

Om människor har kunnat begränsa behovet (pengar o.s.v.) av denna unika eller sällsynta produkt, då skulle världen vara annorlunda idag.

Tiden går vidare och förvandlar pengar till siffror, vi närmar oss något ofattbart…

Problematiken med pengar som skapar våldet skulle i sig kunna hanteras idag. Problemet är när en människa överanstränger sig mentalt och fysiskt för att ”producera” över det reella överlevnadsbehovet. Denna person som tar ut vinst utöver det nödvändiga, skapar en hyperrealitet, ett nonsens=våld.

Pengar är en del av den onda kedjans hantering.

Problemet är djupare, det är mänskligt individuellt och relateras till själva ”relationen, (den sociala)”. ”Kunskapen (ohanterlig, onödig och överdriven)” är den centrala boven som i sig drivs av ”medvetandet (den primitiva formen, från födelsen via synsätt till förmågan att kommunicera=intelligens)”. Kunskapen skapar behov. ”Ägandet (pengar och det materiella/kapitalet)” är en spegelbild av ”Behov (ohanterbara, falska och onaturliga)”.

Behov och kunskap skapar ett onaturligt behov där ”värdet” av överlevnadens behov/kunskap är intelligens. Människor har tappat både grepp och begreppet om livet. Människan uppfinner onödiga saker och ting varje dag, leker med värden och handeln för att överleva i denna ivriga kunskap.

 

Kunskap, behov och relation som bollas och körs parallellt i samma banor och på sitt eget sätt åt olika håll, är mer än kemi, mer än bara gener, annat än själva materian. Svårbevisad av en självgenererande händelse är HASTIGHETEN, något av intelligensen som lever i vår hjärna.

Pengar som genererat det synliga ägandet har skapat det som i stycket ovan här definieras som ”nonsens”, en fördrivande makt.

 
Vad är makt?

Makt, är just en företeelse när medvetandet hamnar i nonsens och människan blir vansinnig. Så föds makt.

Makt är vansinnighet.

Makt. Detta överdrivna pengar och materiella ägande behöver mer näring av samma onda bana för att kunna existera.

Makt. Kunskapen, i sin ohanterliga form, som numera lever i hjärnan, skapar ett beroende (accelererade behov). Kunskapen för att överleva behöver andra lika ursinnigt drivande former i den överdrivna produktionen, konsumtionen samt den fysiska och mentala.

Exempel: Makt. Höga kommunikationers möjligheter: Bilar, flygplan. Massmedia som massprogrammerande instrument med styrande intressefrågor. Vilseledande reklam.

Makt. Konsumismen: Överdrivet inköp av mat, möbler, kläder, saker och ting, att följa moden, stilar och tradition. Större och större boende med inslag av lyx osv.

Makt. Spel med syfte att uppnå rikedom, eufori, beroendet och fanatism som t ex fotboll, boxning, trav, lotto, osv.

Makt. Irrationell konst och kultur.

Makt. Skattefällan och ekologisk förstöring.

Makt. Nöje: arrangemang med dans, musik uppträdande. Oansvariga arrangörer tillåter höga decibel. Där konsumtion av alkohol och narkotika förekommer.

Makt. Allmän service: militär, polisiär, rättsväsendet med sina lagar (rätt och plikt), kriminal -och- mentalvård med fångar och offer i en ständig konflikt.

Makt. Den sociala: sociala myndigheter, i de länder där de finns, vilka utbetalar till ex föräldrapenning, socialbidrag,

arbetslöshetsersättning samt pension, det fungerar som plåster på såren. Myndigheternas makt förorsakar splittring av familjer samt skapar omedveten förvirring för individen i det sjuka samhället.

Makt. Den centraliserade politiken: Stater, länder och riksgränser med sin repression. Krigföring som skapar klasskillnader, misär, fattigdom, penning-intresse osv.

Makt. Allmän undervisning i bestämda riktningar viket innebär massprogrammering av alla medborgare.

Individen är isolerad och indragen i ett ekorrhjul av ondska, en rusande form av masstress. Vi lever ett liv som vi tror är, men som inte är. Precis som jag skriver i detta ögonblick och du läser och tror att du lever, men egentligen är du död… tänk dig att det heller inte finns bevis för att döden är stillhet.

Vi befinner oss i en kaotisk eldboll av känslor som påverkar vår fysiska kropp och vårt beteende. Det är den förlorade instinkten, kunskapen, ägandet, utopin, paradoxen, nonsens och vansinnigheten som är ett MAKTSJUKSYNDROM.

 

I -Skillnader som skapar makt

Människan är ännu i en primitiv utveckling angående hantering av förståndet. Skillnaden mellan individer, individens unicitet, det pluralistiska, gör att inte en människa är lika den andra… Är det instinkten som gör oss så olika eller är det intelligensen, eller en kombination av båda?

I vilket fall som helst är mänskligheten i en ursinnig fas, där mänsklighetens undergång kan skapas av oss själva och inte bara av naturens fenomen eller av det okända. Den eventuella undergången är lierad till MAKTEN.

Maktens yttre drivande kraft är konkurrens. Allt som vi ser med våra ögon, form, färg och rörelse gör oss unika, det är det som gör skillnaden. Det finns ytterligare skillnader mellan saker och människor.  

Makt i bilder reflekteras inom oss från medvetandet och så småningom försvinner i det undermedvetna. De senaste glömda bilderna lever än, närmast medvetandet. Det kallas mellanmedvetande.

Bilderna reflekteras tillbaka till vårt yttre och skapar ett egoistiskt beteende, vi blir egocentriska. Egoismen är belåtenhet (medvetandet) i konkurrens. Egoism under sado-masochistisk formgivning har t ex inte dåligt samvete eller annat som bromsar eller förändrar det.

 

II -Mäns och Kvinnors fysiska och psykiska skillnader är ett av universums olösta mysterier, livets, början och slut, till intet?

Makt i kunskapen, i den primitiva form som vi känner till, är den fysiska styrkan. Än idag gäller denna slutsats, med reservation för eventuella biologiska förändringar i framtiden. Denna primitiva fysiska styrka är ännu rationell och ohanterlig, det är en indirekt kunskapsform samt en faktisk maktfaktor. I alla civiliserade länder oavsett rasolikheter har män tagit sig en makthavande roll.

En annan maktfaktor och indirekt kunskap är kvinnans naturliga förmåga att föda. Det är en del av rationell och ohanterlig mänsklig faktor, att kvinnan till ex under graviditeten och förlossningen är beroende av andra människors hjälp och styrka.

Om de två naturliga skillnaderna att man och kvinna skulle kunna föda, att fysisk styrka var lika hos mannen som hos kvinnan, resonemangen då skulle vara annorlunda.

Om de konkurrerande faktorerna (könsskillnadsrollerna) skulle elimineras, vår syn skulle då ge oss andra bilder av livet, och den psykiska skillnaden jämlikas, då skulle makten vara hanterbar.

Men så lätt kan det inte vara.

Problemet skulle kvarstå angående det vi ser (synen.) Det skulle vara så att vi som enskilda individer skulle kunna se samma bilder för att kunna påverka psykets jämlikhet, beteende, kunskap o.s.v. och den möjligheten tillhör beräkning och hastighet.

Kan det vara så att den genetiska vetenskapen kan utforma en mänsklig mutation? Kan det vara så att den anatomiska mutationen i samband med IT och annat nytt kan samverka för att skapa den perfekta människan?

För att hantera ett idylliskt liv, kvarstår ändå andra naturliga fenomen utanför vår existens som vi inte känner till.

 

III -Fortplantning, näring och fysiskt skydd.

Jordens klimat gör att kläder och bostad i många länder är en nödvändighet för överlevnad.

Mat är en nästan daglig nödvändighet, även behovet av vatten.

Sex för vuxna med fortplantning i åtanke och njutning är också ett mänskligt behov.

De reella behoven varierar, förändras, och omväxlar med varandra. Olikheter i det genetiska, mentala och kroppsliga, skapar vår grundläggande olikhet inom ”tolerans” av de reella behoven.

Sex, mat och klimat i samspel med vardagsliv (språk, arbete, samlevnad o.s.v.) är en pågående utveckling som präglar toleransen.

Toleransen är en sammanfattning av olika reella - och fantasibehov. De finns i sexlust, mat och kläder, uppfattningsförmåga av olika slag, med inslag av fixa idéer, bearbetning, skapande osv. Allt detta gör oss rationellt kommunicerande, de är unika för varje individ. Detta är den INDIVIDUELLA FRIHETEN.

Vi människor som är långt ifrån den fria primitiva formen, och ännu inte har kommit till VI-are-tänkandet, är i dag överfallna av egoism, ägande, kunskap och konkurrens. Känslor är så omtumlande att sjukdomar florerar i viljans anda och gör oss till lättmanipulerade varelser. Rädsla och ångest är en del av den politiska manipulationen.

 

IV -Dagens människa, makthavande och ”politik”.

Att vara förälder i dag, är att vara makthavande. Kör bil, köra bil berusad, inte köra bil men trampa på en myra eller en blomma, = makthavande.

Yrkesmässig utbildning och övriga studier, titlar som till ex ordförande i en förening, partisekreterare, hundförare, bonde, flygpilot, trädgårdsmästare,=makthavande. Tillhörighet till klassamhället, partiet, trossamfundet, gäng, kärlekspartner är=makthavande. Vara ledare, chef, underordnad, osv=makthavande.

Min lärare, mina föräldrar, mina eller dina barn, min arbetsgivare = makthavande.

Myndigheter, fackföreningsledare och våra politiska representanter = makthavande.

Fred och frihetskämpar, präster, predikanter och visionärer. Den starka, den svaga, den passiva och den missbrukande=makthavande.

Dessa människors tankar är makthavande och då sjuka!

 

V -Vi lever i ett utopiskt (omöjligt) samhälle. Vi är programmerade och fångna i vår primitiva intelligens. Vilda djur i deras instinktiva frihet lever fria i grönskande natur, det är också människans grundbehov. Människor är alla mentalsjuka på olika sätt. Alla människor är kriminella, och som vi brukar säga, som de värsta rovdjur. Människor förbjuder sig själva friheten mer och mer. Människan bygger/delar sig själv i små bitar och helheten finns snart inte mer!

Ni är monster av olika slag.

 

VI -Den alternativa vägen ut ur ursinne.

Vart går vägen ut ur kriminalitet, vansinnighet, elände, makt och våld? Det bygger vi dagligen i ett förändrat struktursamhälle, svaret finns i denna analys, inte minst i VI-filosofiskt tänkande och politik.

Jag är också drabbad av makten, men jag hanterar det, och det gör jag för mig själv, precis som många andra utvecklade människor.

Det som du just läst är dina egna ord till dig.

Det realistiska steget är att återskapa ett språk som gör att vi förstår varandra på ett annat sätt än idag, en ny vokabulär där våldet inte finns. Till exempel: ta bort orden fientlighet, god och ond, vacker och ful, rik eller fattig osv. Innebörd av ord t ex stark, riktad till människa, behöver inte ha den konfliktinnebörd att den ena är dominerande. Ordet bäst, farlig o.s.v. behöver inte användas mer, i synnerhet ej om människor. Andemeningen i till ex ordet verktyg förändras, verktyg används men ägs inte. Saker o ting används men ägs inte.

Gör ett nytt världsspråk som inte är belastat av kultur och politik, vilket skapar avsky osv. Förenkla ett sådant världsspråk, återuppta dialekter och andra kulturella eller lokala språk.

 

Ickevåld.

Se spontanitet i handlingar som ickevåld, fast skador kan uppstå, eller dödande, till ex ”I en situation där en person, för sin överlevnad, försvarar sin egendom” det är ickevåld.

 

Våld.

Se planering av en händelse som kunskap, då uppstår våld. Planerad sammandrabbning, krig, kast i alla former t ex att kasta på och att skjuta på, det anses som våld.

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com