METAFORER

 

JAG

Min intelligens förolämpar er

              

TRAAJAT

Mina känslor

Det var den tid då känslor av brunst flödade i det varma mogna vetet

Det var den tid då känslor blomstrade i gröna och fräscha ängar.

Det var den tid då känslor trampades av unga fötter i röd ockra.

Det var den tid då känslor överlevde den kvävande värmen över Po slätten

Det var den tid då känslor svävade mellan den soliga blå himmelen och alpernas eviga snö.

Det var den tid och plats där jag föddes.

 

 

FAMILJEN TORSDAGAR.

 Torsdag,

det är

TORS - DAG. Min dag, jag heter Tor.


Men, torsdag är inte alltid en Tors-dag.

I min situation skulle min torsdag vara när Tor är med Tora. Så, så småningom blir det många små

 

”torsdagar”.
Vilket namn skulle vi då ge de första torsdagarna?


Namnet på den första dagen skulle vara:        Daga.  


Den andra dagen skulle kanske kallas Torden.  


Sedan skulle det tredje barnets namn  bli  

Tors och Dagar

och för det fjärde …Torsdagar…

 

 

Livet in och livet ut...t...tut...turutity...

 

tor-tyr

 

 

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com