UTDRAG AV ORDNADE FORMER AV ETT

UTDRAG AV ORDNADE FORMER AV ETT BALANSERAT SINNE! För ett icke våld samhället eller harmonisk samlevnad. En av flera…


I

IDAG DU ÄR INTE SOM DU VAR IGÅR.


?

Vi
går igenom en läsning som kommer att påverka oss… ? Hur? Och varför?

 

PÅVERKAN är som följer…

Påverkan sker automatiskt när information dels kan vara ny och dvs. skapar en personutveckling inget annat! Ett steg framåt.

DET ÄR BRA!

 

HUR

Vad händer är som följer…

Aktivitet, Passivitet, Helhet.

Aktivitet

Världen uppfattar vi efter kroppsliga behov, om vad som har sagts, sett, upplevt och egna tankar dynamiska föreställningar.
Vårat beteende formar sig, det agerar så att kan man säger ifrån eller anpassar sig till det. Det är ett normalt balanserat mentalt tillstånd.

Passivitet

Permanent eller radikaliserad passivitet är en störning av olika nyanser.

Helhet

Massan Substanser och Dynamik.

I livets spel har vi moral, religion, politik osv. Vi har individen med sitt genetiska arv och relationer med grupper samt allt liv omkring oss. Det är MASSAN i sina SUBSTANSER i en HELHETSDYNAMIK

Det innebär ”Relationer som i sin tur medger konflikter och lösningar”.

 

KONFLIKTER

JAG (helhet=kroppen och psyket)” DETET (omedvetet) och Jaget samt överjaget (medvetet)”

I dem ”RELATIONER (människor sinsemellan och allt kring oss som vi uppfattar i tidernas gång)” som inte omvärderas och VID BEHOV inte bearbetas med självkritik och allmän kritik (logik, kunskap, uppfattningsförmåga osv.) uppstår KONFLIKTER och dess kontinuitet.

Konflikter är en av oundviklig del av relationer vid integrerad substans (se ovan) och del av relaterade effekter av självbevarelsedriften och fortplantningsdriften”.
 

??
 

Vi skriver om VEM DU ÄR IDAG och VEM DU BÖR VARA och KOMMER ATT VARA EFTER DENNA LÄSNING!

Närmare se följande.

VARFÖR?

För rättvisans skull! Vadå? Läs nedåt gällande rättvise principen.

 

II


TVÅ ANTAGONISTER och SJÄLEN.

Antagonister

Angrepp
eller ingrepp och nonchalans eller passivitet.

Passivitet (som egentligen skulle ställas fram som angrepp): Vid angrepp på kroppen eller ingripande på frigörelse är ett brott som i sig är ett mänskligt vansinne.

Politiskt är när passivitet uppstår och därvid är delaktiga till brottet.

Angrepp(som egentligen skulle framstå som passivitet)
: Naturen eller naturlig är att säga att ”när vi är sjuka skall naturen ha sin gång”. Är vi ”fri från födelse är våra ageranden fredliga”.

Politiskt menas att det som vi uppfattar som våld (t.ex. som här i denna mening skriven) i rättvisans menig är det inte.

- Vi ta dem två antagonister
som t.ex. straffa eller förlåta och det tredje TVÅNG som del av huvudmening ” Angrepp eller ingrepp och nonchalans eller passivitet.”

Agera mot ett övergrepp (angrepp -ingrepp -nonchalans -passivitet) när sk. rättvisa inte respekterar måttet, sanningen av bevisning det tillhör själen och det är ingen våld, det är en ”fredlig reaktion” som t.ex. djur gör för att försvara reviren osv.

Se närmare på själen.

 

Själen

I RÄTTVISAN mening ett av två.

JAG vill alltid leva” och om någon brukar obehag mot mig kan vi vända vår blick åt annat håll, det är det naturliga beteendet (effekt) för att undvika strid. Men, i vår hjärna registreras angreppet och som allt annat vi upplever försvinner aldrig! Dvs. att förlåtelse som jag skrev i andra sammanhang http://www.vi-pr.se/forlatelse_och_nuet.htm (se närmare till NUET) är ett påhitt i politisk menig vid sociala relationer samt också en icke sanning, men det är naturligt agerande inom (egoist, överlevnad osv.) i naturens mening, som vi skriver i denna mening.

 

Rättvist två av två.

Rättvist är när en bedömning eller en dom grundas på BEVIS AV FÖRSTA GRAD som t.ex. inspelningar, DNA, genetisk forskning och på

ANDRA GRAD är muntliga vittnesmål (påverkbara) samt en BALANS mellan värdering av händelserna via en psykologisk expertis en från åklagarsida (statlig) och den andra från försvarssida (privat).

Jag skrev också om tvång, se vidare som del av antagonism och själen i rättvisans mening så klart.

 

TVÅNG samt som LÖSNINGAR

Straffas med obevisade händelser, blir oskyldigt dömd osv.

Titta i lagboken med mening ”det får du inte göra” istället i ett abstrakt tänkande är DET att du får göra… men du TVINGAS idag att inte göra. Alltså, att inte vara! Det blir rubbning av naturligt JAG (själ och kropp) som t.ex. läggning, själen, önskning och beteende. Vi tar t.ex. stjäla när man är i misär bland överflöd som du inte får del av, klart att det är rättvist att stjäla då jag – du – ni - vi lever i SANNINGEN! Allt annat som kallas brottsligt idag är det samma, går att göra så långt tills andras liv inte rubbas, skadas eller brister av mitt agerande.

Om samlevnad grundas på BEVISNINGAR om LAGEN och jag menar att så skall det vara bland konfliktfulla relationer, allt verkar vara i sin rätt. Motvillighet och tolerans, kompromissförmåga accepteras tills förändringar sker och upplevelse samt beteende har samma fokus som ovan skrivet vid ”JAG (helhet=kroppen och psyket)” DETET (omedvetet) och Jaget samt överjaget (medvetet)”

Accepteras men inte glöms. Här menar jag att rätten att vara med andra, försörjas av andras arbetskraft och kunskap det medför plikten, plikt att agera, engagerar sig, göra sig passiv för att inte störa eller provocera, angripa för att inte tvång ska uppstå, gör det för själen så att din JAG lever i det fria. DÅ, TVÅNG ÄR INTE NÄRVARANDE. Vidare är det samma med förolämpning (mobbing, skvaller osv.), dömas utan bevis, fängslas, såras eller dödas utan provokation, osv. det skall man agera mot med allt kraft när livet är i fara eller i måttliga mängder där det kallas och INGEN SKALL FÖR DET DÖMAS när bevisningar råder! Ett exempel av rätt agerande DET är just under upplevelse (självförsvar), det BEFRIAR och det måste gynnas! Det är din rätt i självbevarelsedriften och fortplantningsdriften =JAG!


!
 


Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com