INTRODUKTION

Denna sida har för syfte att informera var gömma identitet, förstår innebörd och förhoppningsvis fungerar som självkritik av våra sneda sexuella funktioner med syfte att skapa om igen balans där det kan vara möjligt.

 

OM PORNOGRAFI

Generellt

ETYMOLOGI

Smutslitteratur: bildn. Av grek por’ne sköka och grk graf’ein skriva.

Erotik: kärlek; lära om kärleken; konsten att älska: bildn. På grek. er’os Kärlek. Fördomsfri.

Samlag: ligga samman; till 2 lag. 

Sex: Könsliv. Från latin sexus kön.

Konst.  

 

OMSTRIDDA DEFINITIONER.

Med det, inleder vi en historisk blick över pornografi, erotik, sex osv.

I alla tider, i det s.k. kända civiliserade, moderna, aktuella samhället är sexualiteten präglad av de två extrema poler, för eller emot.

 

HISTORIEN

Historien är fullt av exempel som visar att sexuella friheter har varit i högsta punkt i andra tidigare civilisationer.

Societet, samhälle, grupper, familj har drivit sexuella former av olika slag utan att påpeka det som en skam eller sexuella avvikande.

Men, samhället som har präglats av religiöst och politiskt styre tex. dagens stats politik har varit och är i de flesta länderna i maskopi med religion och tillsammans driver de massor av samma syfte: underkastelse! Man har skapat synsätt, moral, etik, lagar. Har påpekat den enskilde eller grupper, kulturer, andra religioner och politik som kättare. Människor straffas genom skvaller, förföljelse, fängelse, tortyr och döden. I dessa sammanhang har kön och ålderskillnader ingen betydelse, alla skall bevakas styras och straffas.

Den ofattbara

”Gör som jag säger men gör inte som jag gör”

Det ofattbara tills i våra dagar är att politik och religion som i sig bara är en tanke, att ett sätt att leva tillsammans inte är helt fel fritt. Vi tar ett s.k. folkligt exempel: Man går i kyrka och moraliseras nakenhet medan kyrkor kan vara delvis eller fullpallat av konstnärliga nakna människor. Man röstar på ett politiskt parti som stipulerar lagar medan de själva samt dessa valda kan vara de verkliga lag brytare, det är i sin totala hemlighet eller upptäcks sedan som sådant. Mitt på alla motsägelser finns en tredje klass människor som tillhör hemliga grupper, sekter med gamla och nya former av makter inom religion och politik. Dessa människor avgudar dem principerna som andra politiker eller religioner öppet dömer, dessutom dessa människor försöker oundvikligt eller helt definitiv styra de kända politikerna och prästerna till olika syften för egen hemligorganisations vinning.

Problematiken av dessa dogmen är att dem drivs av människor och att politik samt religion inte kan existera utan människor!

Har vi ett liv, i dagens läge kan vi inte skiljas ifrån dessa villkor och roten till problemet dvs. följa eller acceptera andras politik eller religion kvarstår. Människor är förbrukbara, människan är själva fångna inom privilegium som kallas makten och pengar. Det gör att i förtida moderna historien och dagens historia för dessa meningslösa varelser som vi människor visa vara har det ofattbara förvandlat oss till en vara av tabu!

 

SEX ÄR IDENTITET.

Att vara som vi är inom sexualitet, de genetiska former och de skapade t ex heterosexuell, homosexuell, transexuell, bisexuell incestuös, osv. frågan är: skulle det vara bra att få veta inom rimlig tid av vilken läggning vi är från födseln eller kommer vi att formas inom samlevnad? Om svaret skulle vara att det är möjligt kvarstår en frågan: om vi accepterar genetiska läggningar som naturliga, hur skall då hanteras de andra läggningar som skapas pga. samlevnad?

Sex, olikhet och acceptans.

Homosexualitet, som dagens höjdpunkt, är accepterat inom politiska och religiösa uppfattningar skulle det inte då vara lika mycket logiskt att accepterar incest, bigami, bordeller och gatugruppsex? Varför inte då också acceptera sex med andra arter, djur precis som vi accepterar eller är förstoändlig att onani är i princip en naturlig njutning som fullbordas av de ensamma människorna.

Här följer en smak prov av en komplex definition som är en del av alla sex läggningar och som inkluderar bägge kön hos människan, nämligen: pedofili.

Själva ordet pedofili är en kombination av de grekiska orden för barnkärlek; pais (barn) och philia (kärlek).

Regredierad pedofili eller incest är klassat när den vuxna som har normala sexuella relationer med vuxna, men exempelvis i samband med långvariga kriser och påfrestningar, riktas intresset mot egna barn.

Permanent pedofili eller fixerad pedofili är när den vuxna saknar sexuella relationer med vuxna och det sexuella intresset uteslutande är riktad mot barn som inte uppnått puberteten.

Pederast är när personen har sexuellt intresse mot pojkar i pubertal ålder.

Hebefili är när personen riktar sitt sexuelle intresse mot flickor i puberteten.

Infantofili är när personen riktar det sexuella intresset enbart mot barn under fem års ålder.

 

Vidare, nedåt genom att klicka vidare vi kan sexuella läggningar i bilder:

 

NORMALA

Med normala det vill säga att sexuell lust är en drivkraft som bara har ett syfte: fortplantning. Sex lust medföljer orgasm och denna njutning tillhör för mogna människor tiden för att fortplanta sig. Sex lust finns som driftkraft från barndomen och underhålls av alla i ensamhet eller med sin partner tills denna egenskap vissnar. Kyssar, kramar och varierande ställningar är det normala för våran ras.

Från barndomen är onani normalt och det kan följa en genom hela livet om man väljer att leva ensam.

Att vara nudist är inte udda och man kan göra det hemma hos sig, ute i naturen när man är ensam eller i sällskap.

Sex är den största behagande driftkraft och det människorna är ute efter är att behaga livet.

 

GRÄNSFALL

Det är de människor som upplever erotik stunden som normal men som egentligen är det ett blott undermedvetet som slingrar sig ur för att fria sig men som fångas igen i en evig upprepelse.

 

PERVERSITETER

Perversiteter typ fetischer som t ex: titta på andra nakna och får orgasm i hemlighet, gillar underkläder och får orgasm i dem, klär på sig underligt som påminner underkastelse eller dominant fångenskap, alla dessa varianter med sina multipla variationer från den mentala till den fysiska upplevelsen. Nekrofili är att ha sex med de döda. Gastronomisk eufori som relateras till de sexuella objekten. Njuta av egna och andras sekreten som spy, kiss, bajs osv. 

 

ONORMALA

Det onormala är när paret under samlag blir mer än två. Där munnen närmar sig sex organet, där det finns lukt och bakterier. Där det finns obehag där finns det onormala.

  

SADISM är de som får sexuell upphetsning i sina olika varianter under vålds scener. Tycker om att göra andra ont t.ex. penetrera med kön eller med andra redskap, djur och andra medmänniskor. Tycker om att kedja fast och slå folk. Utföra våld under en sex akt så långt tills den andra börja skrika, avföringar, blod osv. Blottare som är den mentala våldtäktspersonen.

 

MASOCHISM de som tycker om att få ont.

 

UTVECKLADE MÄNNISKAN OCH VI - are SYN.

I ovannämnda definitioner finns delar av så kallade mentalrubbningar och dessa går att rätta till med egen viljestyrka, samtal eller medicinering.

Människors beteende är inte bara resultat av det biologiska, vi påverkas av samlevnad och det sista är en avgörande faktor som gör att de flesta av oss människor är psykisk sjuka.

Vår sexuella beteende påverkas också av anomali som till exempel sadism eller/och masochism. Dessa extremiteter i beteendet stimuleras i högsta grad av pornografiska bilder av dessa typer. Pornografin som syns till exempel på dagens Internet, instruerar, dämpar, stimulerar, inspirerar, blockerar och påverkar så pass att det kan utvecklas till missbruk.

 

I dagens läge finns ingen studier som bevisar att pornografin är en avgörande faktor, att dess existens påverkar, att demografin förstärks så att det födds mer människor än på den tid där pornografin inte var så pass närvarande.

 

Utvecklade människor som kan hantera balansen mellan behoven och logiken, VI - are har inte överhuvudtaget pornografins behov i åtanke, med tanke på vad individuell frihet och icke tänkande teorier innebär, är pornografin en påfrestning. Alltså, sexuella relationer med mera än en partner i taget är perversitet.

OBS! Ett urval av pornografin går att använda som terapi mott dessa mentala rubbningar och vi är dagens pionjär om inte de absolut första. Vi relaterar pornografin inom den logistiska samhällspsykologin.

 

Vi avslutar smak provet med… osv.

 

Arvsanlag och uppfostring är en ända sak under två olika förutsättningar.

 

Avslutningsvis t.o.m. det högt utvecklade tänkande och realistiskt politik som visas i VI-PR  http://www.vi-pr.se/extraktioniskt_politk.htm  kan vara kärv att genomföra lösningar för dessa identiteter inom sexualitet. 

 

 

KÄNSLIGASTE ÄMNEN. 

Ett av de känsligaste ämnen, känsligare än politik, narkotika, makt, pengar, känsligare än gastronomi, än passion och kärlek, känsligare än krig och döden, är ämnet SEX.

 

NJUTNING OCH UTNYTTJANDE.

Ett självkritiskt resonemang:

Paret. Blandade behov skapas i dagens samhälle. Klarhet inom sex och paret har suddats, det har komplicerats eller har inte fått en klar val att exakt veta vad paret, samlevnad och familj är. Denne problematik är typiskt västerländerna eller i dem länder där bättre ekonomi florerar, men inte bara det.

Pornografi används för att ge paret en kompensation, upplevelser och ringa in relationen i ett diapositiv med alla förhoppningar och motsägelser. 

För den ensamma. Det behövs lugnande medel för sexuella behov som förtrycks p.g.a. omognad, samlevnad i samhället och ensamhet. Om vi inte hittar en kompensation till sexuella behov kan som senast i vuxen ålder den ensamma förvandla sig till en tickande bomb med olika slag av våldsuttryck som slår tillbaka inom individen själv, familj och samhälle.

Pornografi är dagens fittig kompensation för att bromsa våldtäkter, missandel mot svaga och mot krig. Det ger god sömn, aptit, dels vällbefinnandet osv.

För barn och unga. De är människor som inte har begrepp om meningen med sexualitet. Därtill, när dessa omogna människor som ser på pornografiska bilder av olika inslag som går ifrån den naturliga nakenhet, formar sig också den personen onaturligt.

För äldre. I ett förbjud samhället där åldersskillnad mottstrider dels de naturliga behoven är en sundpornografi ett behov.

Ett självkritiskt resonemang uppstår av följande:

Paret: (…en klar vall…) skall vi överhuvudtaget ha fasta par, familj osv. ?  

För den ensamma: Skall vi ha lugnande medel mot sex behov?

För barn och unga: varför inte lära ämnet pornografi hemma och i skolan istället för bara begränsad anatomisk nakenhet och lätt sex undervisning?

För äldre: Varför kritiserar vi dagens pornografi?

 

SEXUALDRIFT.

Människor finns på jorden och sexuell drift är ett grundläggande princip för rasens överlevnad. Vi föder och föder tills att vi kommer att utrota oss själva pga. vi överbefolkat jorden, vi har sex och njuter enbart för njutning skull och det görs till dess att vi stupar, vi är alla missbrukare på gott och ont. Lagom är bäst… skulle man säga, men då är frågan, vad är det som är lagom?

Vad spelar pornografi för roll i allt detta?

Vi kan skriva långvariga analyser av de fysiska och psykiska relationerna till pornografi för och emot men det löser inget problem om så är fallet. Det bästa skulle vara att alla människor på jorden kunna undersöka själva via egen och bättre möjlighet till kunskap om sexualitet och pornografins existens och inflytandet över den egna personens beteende. Därtill skulle det finnas en mekanism som skulle rätta till proportionerna av behov unika för var och en. Här hamnar vi i utopin, en omöjlig verklighet, det är bara fantasi, önskan.

Men verkligheten kan lära oss något som inte vi kan säga ifrån. Precis som prostitution där människor av bägge kön och olika åldrar medverkar, florerar i de fattiga länderna, gör pornografin ett tillförskott för att dessa människor utnyttjas! Dessa människor väljer/tvingas till att underkasta sig totalt båda fysiskt och psykiskt så att andras vilja penetrerar dem och förstör deras integritet. Dessa våldtagna barn, ungar, vuxna kvinnor och män kommer livet ut att bära ett öppet krigs sår!   

Pornografi, som bara har ett syfte, att förstärka lusten till sex och njutning har kommit för att stanna, precis som narkotika och krig. Dagens pornografi är inget till nytta för mänskligheten av icke våldstänkande karaktär. Pornografi i alla tider förstärker JAGET så pass att själen går vilse till intet.

 

LÖSNING 

Roten till problemet pornografi är politisk. Då börjar vi från början: vilken politik? Pornografi är politik, precis som droger och krig, fattigdom, dagens rubbade balans i atmosfären m.m.

Då kära politiker som sitter i era feta gångstolar, och ni alla som tror att lag och straff bromsar eller rensar plågan, sluta med ert skitsnack och gör konkreta insatser genom att ta inspiration av VI-PERSONRÖRELSE filosofiska och politiska analyser, gör de till din verklighet, utveckla dig som person och följ riktningen till en politik av handlingar utan beslut, det är lösningen!

 

Tor Svärdtorp  

 

www.vi-pr.com