PROVOKATION

PROVOKATION

(…för rättvisans mening…)

Med denna skrivelse är meningen att få erkänna ”provokation” hög brottslighet och därtill fälla det mänskliga beteendet med allvarliga juridiska konsekvenser.

Provokation.

Provokation är ett sätt för att locka till brottsliga handlingar. Men utanför den juridiska terminologin och den moraliska samlevnaden är provokation egentligen ett sätt för att rätta till ett problem och skapa rättvisa. En rättvisa i den överlevnad och naturliga mening där konfliktfulla levnadsvillkor uppstår hos människor i vår tid mellan tvång (lagar) och fria medvetandet (vilja att lösa problem som relateras till spontana primitiva levnads upplopp).

Blockering och kontraster.

Provokation är ett konkurrensbehov hos människan. Det beror på att människan till skillnad med djur som inte har mentala gränser. Hos djur är det instinkten som bromsar och ger en extremt långsam utveckling, medan intelligensen hos människan inte kan stoppa sin egen accelererade utveckling. Hos människan är hastigheten, är det i sin specifika form som gäller, alltså ett obegränsat rum som i sig är en plattform till fantasi, och i den tid det gör att i människan föds behov som t.ex. längtan, dominans, osv. … KONTRASTER.

I djupet av det undermedvetna.

Just kontraster som i sig är en stor massa med knutar. En fast och rörlig massa, en boll, som ständigt befriar knutar och knyter om dessa knutar till sig om och om igen. En steril men livlig massa som inte vidare föder och skapar nya knutar. Massan speglas och studsar som en boll i ett tomt rum, det kallas provokation, en provokation i en djup analys av tid och form.

Provokation som har sitt upplopp i realitet hos människan, en realitet som finner sitt mål: samhörighets behov.

Provokation är alltså ett beteende skapat av frustrationer som t.ex. ensamhet från sin djupaste isolerings form, melankoli i sin okända bakom dörr, osv.

Hos mentalt störda folk är provokation ett självmords beteende, ett sökande till en evig frihet, lugnad, rädsla som är en stimulans.

Hos mentalt balanserade folk är provokation en del av intelligensen som uppstår som redskap i gränsen mellan självmord (mental obalans ’som idag tycks vara’) och lyckan (mening att skapa rättvisa som sista utväg), en STIMULANS.

Allt detta sker under kalkylerad kontroll av makt behov. Då, den intelligenta balanserade människan tar risk att blir dragen i maktens världar behov av galenskaper. Detta pga. ivrighet av att en seger har uppstått, en undermedveten upplevelse av en risk faktor som är en del av maktbehov som vilt snurrar kring intelligensen.

Dagens provokation.

Djurens har en långsam instinkt ständigt i utveckling men fast i sin roll för överlevnad, är provokation en gräns mellan instinkt och intelligens.

Hos mentalt balanserade människor är provokation lierad till medvetenhet om lagar och när det träder fram är det precis på samma sätt som när den primitiva tröskeln av fri människa (när denne rodde i öppet obegränsat hav i den icke tänkande) brast och våld i sina olika mänskliga tolkningar trädde fram: en destruktion knyten till evolution som IGEN brister i de destruktiva meningarna som i sig ”vill men inte vill.”

Den konkreta synen om händelser är att instinkt knyts till vilja, människan skapade lagar och med det, den individuella friheten (icke tänkande i sin primitiva form) undanröjdes och en generalisering av beteende trädde fram, dvs. att fysisk styrka blev överstyrt av medvetet =intelligens =skapande.

Då, så var i början av provokation.

Idag, genom att människan skapar lagar (lagar som i själva verket är bara ett skal över viljan där det inte finns mänsklig lag) förvandlas hela bilden av provokation och resultat blir att Lagen som är brottslig i sig måste följa folkmassans vilja. Det vill säga att ansvariga makthavare måste respektera sina medborgare och försvara den samhälliga samlevnads identitet genom att stifta stränga lagar mot provokation så att provokation avvärjs från sitt styre, för rättvisans mening. 

Avslutningsvis.

Explicit och koncis: Inga lagar ingen provokation! Som då var i början av provokation, så är det idag på mitt vis slut på provokation!

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com

OBS! Kom i håg att mina skrivelser, analyser, studier gör jag via nihilistiska tänkande (ett djupt tredimensionellt tänkande) vilket innebär att du kan lätt följa resonemanget eller om du bara har samma analytiska mentala inställningar gentemot själva tänkandet.