REGERINGSKANSLIET senast maj 201

 

 

OBS! Med röda färg menas att inte är aktuell. Det kvarstår för att visa originalet.

OBS! Person identifiering. jag.

OBS! Ansvariga

OBS! Lagförslag


 

178 10.13.44  automatsvar@regeringen.se  Barn far illa Lag förslag (till Maria Larsson, svar går till tor@vi-pr.se tor.svardtorp@gmail.com )  (49 of 178)

Tillbaka till tor@vi-pr_se 

Datum: 

Tue, 22 Nov 2011 10:13:44 +0100 [10.13.44 CET]

Från: 

automatsvar@regeringen.se

Till: 

registrator@social.ministry.se

Cc: 

tor@vi-pr.se

Svar till: 

tor@vi-pr.se tor.svardtorp@gmail.com

Ärende: 

Barn far illa Lag förslag (till Maria Larsson, svar går till tor@vi-pr.se tor.svardtorp@gmail.com)

Från: Tor Svärdtorp

E-postadress: tor@vi-pr.se
tor.svardtorp@gmail.com
 

Meddelande: 22 november 2011

Ett lagförslag som på tre fronter bekämpar det onda. Ber jag att ni tar i akt för äldre, unga, familj och barnens bästa.
1.        A- SKILSMÄSSA KNUTEN TILL INTERIMISTISKT BESLUT OM VÅRDNAD OM BARN.
Tingsrätten domstolar civilmål och familjerätten.
2.        B- OM LVU (Lagen om Vård av Unga) Socialförvaltning
.
3.        C- FADERSKAP. Förvaltningsrätten.
Dessa tre enheter av samhällets dynamik är inte skilda från varandra. Vill man värna medborgarnas mänskliga rättigheter och vara ett nationellt exempel för EU och omvärlden, så passa på nu och godta dessa under decennier mognade lagförslag. Låt inte Sverige dra på sig vidare skam ursäkt i morgon räcker inte. Se följande händelse bland tusental som dag för dag är en plåga för mänskligheten
?
MINA BARN, ALLAS BARN, BEHÖVER INTE PLÅGAS PÅ DETTA VISET!

http://www.vi-pr.se/haparandafallet_vardnadtvist.htm  http://vi-pr.com/haparandafallet_2010_till_2021.htm
Haparandafallet 26 oktober - 11 november Engagemang och nödvändiga åtgärder från pappan för att skydda, påskynda händelseförlopp så att barnen och mor får adekvat skydd och vård.
1) Pappan har talat med och skrivit ett brev till BUP för att undersöka och råda, efter egen kännedom om saker och ting.
2) Pappan har polisanmält paret för sexuella övergrepp på sina barn.
3) Pappan har polisanmält mamman för försök till mord på deras minste son.
4) Pappan har samtalat med dagis ansvarige där barnen vistas dagligen.
5) Pappan har samtalat med sociala på annan ort (Luleå) och anmälde att hans fyra barn far illa där de är placerade
?

Undertecknad står till förfogande om hjälp krävs för omvärdering av lagförslag. 

Lag förslag för:
1.        A- SKILSMÄSSA KNUTEN TILL INTERIMISTISKT BESLUT OM VÅRDNAD OM BARN. Tingsrätten domstolar civilmål och familjerätten.
2.        B- OM LVU (Lagen om Vård av Unga). Socialförvaltning.
3.        C- FADERSKAP. Förvaltningsrätten
.


AKT I
Grunderna
TINGSRÄTTEN
VÅRDNAD OM BARNEN

1) Från födelse skall vårdnad av biologiska barn tillfalla automatiskt till båda föräldrar som föder på naturlig väg och även för barn som blir till genom t.ex. sperma och äggdonatorer, provrörs befruktning, genetisk forskning och allt annat tidsanpassat.
2) Föräldrar som skiljer sig (gift eller sambo), de skall vara aktivt delaktiga under ett års betänketid till samarbetssamtal vid familjerådgivning o dyl.
3) Barnen skall ha egen bostad*A-3,1 på minst storlek anpassad till syskonskara där föräldrar turas om till besök, uppfostran och umgänge*A-3,2. Socialförvaltning för utvärdering.
4) Under amningstid skall pappan ha rätt till att närvara halva tiden med barnet där barnen vistas*A-4,1.
 
Tillägg nr1
FAMILJERÄTTEN
OLIKA ÖVERENSKOMMELSE
1: Särbo förhållandet. 2: Fall där andra föräldrar kommer överens att man skiljer sig men den andra föräldern har barn oftare. 3: Fall där en eller båda föräldrar inte vill veta av sina barn. 4: Föräldrar som väljer delat boende.
 
B
Socialinsatser vid individ och familjeomsorg med LVU i följande beskrivning.
1) Efter generella upplysningar av familjs missförhållande och misslyckandet av upprättning via sociala insatser * B-1,1.
2) LVU aktualiseras med bevisning i flera olika former *B-1,2.
3) Barnen omhändertas för att skyddas men ska aldrig erövras sin rätt till sina biologiska föräldrar*B-3,1.
Tillägg nr 2
Placerade barn i foster hem: "Lämplighet för medborgare som vill vara delaktig i sådana enorma livsuppgifter skall vara mer kompletterande A) djupare och bredare information om personen i fråga med B) Styrkande lämplighet från socialt nätverk C) kurs i pappas och mammas roll med intyg därtill D) Där små barn skall placeras: gäller att paret har dessutom varit, gifta i minst 15-20 år, haft barn som har flygit ut och att harmoni föräldrar -barn kvarstår."
 
C
FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR
Faderskaps Begäran.
Det görs automatisk för alla nyfödda medborgare i Sverige.
 
AKT II
Detaljerna i ärendet
 
A*
A-3,1 Bostad* BOSTAD FÖR BARNEN MED OLIKA BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR
Bostad för barnen med olika biologiska föräldrar. Dom föräldrar 1- Var de bor och 2- arbetar på 3- olika ställen med 4- olika avstånd från 5- barnbostad. Familjrätten skall justera detta genom att välja en kommun och bostadsområdet där barnen är trygga i sin uppväxt via oftare  kontakt med olika föräldrar.
A-3,2 Uppfostran och umgänge*. Man eller kvinna som har flera barn med olika partner SYSKON OCH HALV SYSKON BOR TILLSAMMANS
Problematiken med föräldrars besökstid med barn löses genom att alla olika föräldrar turas om veckovis. För de biologiska barnen kan nackdelen teoretisk bli att möte med föräldern reducerar i antal. I praktiken kan biologiska barnen få träffa sina föräldrar utöver den bestämda tiden.
Tillägg nr 3
A-3,2 BB
Barnbidrag och bostadsbidrag (BB) förändras genom att barnbidrag delas dels lika till båda föräldrar och dels lika till alla syskon på deras enskilda bankkonton.
A-4,1 vistas* dvs. att ny partnerskap för modern blir inaktuellt.
Lämnade kvinnan mannen under graviditet och är med en annan partner då gäller ovannämnda formulering. Socialförvaltning ordnar det genom att förmå moder och barn med en jourbostad.
 
B*
B-1,1 insatser *.
Socialförvaltning inom individ och familjeomsorg har rätt till inkallning och besök till utpekade personer efter upplysning om missförhållanden i relationen.
*-1 Med insatser vid svåra föräldra relationer och familjeförhållande menas kallelse till socialförvaltning där samtal i olika former kan komma till slutsatsen att peson-er i fråga erbjuds terapeutisk förmån.
Där det finns misstankar att barn far illa.
*-2 Lagstiftad om föräldrars ansvartagande till möte på socialkontor skall följas med rätt för socialtjänst att besöka familj som är utpekad eller visar illvilja till samarbete.
LVU
*-3 LVU kan komma i fråga om föräldrar motsätter sig kallelse och vägrar inträde till bostad osv.
*-4 Barnen skyddas med omhändertagande vid privata och offentliga platser där stöd för barnen finns.
*-5 Med stöd menas närvaro av offentligt anställda, släkt eller förtroende person för barnen som närvar vid omhändertagande.
*-6 Omhändertagandet skall ske i milda former med behöriga myndigheter i första hand i civil klädsel med närliggande skydd av tydliga lagrepresentanter i omgivningen.
*-7 Hela förloppet dokumenteras via
TS-inramning för dokumentation och som bevisningsmaterial insatt till skydd av alla parter och involverade.
*-8 Omhändertagande innebär att föräldrar och barn uppehåller daglig fysisk kontakt som upphör med omedelbar verkan när föräldrar anser sig själva vara mogna till samarbetssamtal med berörda myndigheter.

 
B-1,2 olika former*
TS-inramning, föräldrarna hjälpsökandet, föräldrar erkännandet, barns berättelse, levande vittnesmål.
B-3, 1 Rätt till sina biologiska föräldrar*.
Med det menas den fysiska kontakt och med det raderas den kontroversiella definitionen av emotionella ägandet. OBS! När ärendet avslutas skall alla register av sådan händelse raderas för all framtid.

 

TS inramning.
TS-inramning, Tor Svärdtorps visuella och röstberättigade säkerhetsformgivning för socialarbetare, vakter, livvakter, poliser, domstolar, institutioner för placerade och friberövade, militärer, skolor osv. (privat och offentlig sektor)
.

Tor Svärdtorp

I korthet: EKONOMISKA FÖRDELAR: mindre skatt för underhåll av placerade barn vid institutioner. SOCIALA FÖRDELAR: en mer harmonisk samlevnad som en del av en starkare samhörighet. POLITISKA FÖRDELAR: stabilitet och kontinuitet för regerande politik. INDIVIDUELLA FÖRDELAR: de mänskliga rättigheterna uppnås.


REGERINGSKANSLIET senast maj 2011

Datum: 

Mon, 17 Jan 2011 19:47:11 +0100 [2011-01-17 19.47.11 CEST]

Från: 

automatsvar@regeringen.se 

Till: 

registrator@social.ministry.se

Cc: 

tor@vi-pr.se

Svar till: 

tor@vi-pr.se

Ärende: 

Lag förslag LVU (till Göran Hägglund, svar går till tor@vi-pr.se)

Rubriker: 

Visa alla rubriker

Från: Tor Svärdtorp
E-postadress: tor@vi-pr.se
tor.svardtorp@gmail.com
Meddelande: Justitieministern. -Vi undrar om det finns möjlighet att personligen få överlämna förslaget under mars månad. Vi vill med en symbolisk marsch från Sergels Torg, till Regeringens dörrar markera överlämnandet.
Förslaget gäller problematiken över oskyldigt dömda, skilsmässolag och vårdnad om barn.
Socialministern. -Vi undrar om det finns möjlighet att personligen få överlämna förslaget under mars månad. Vi vill med en symbolisk marsch från Sergels Torg, till Regeringens dörrar markera överlämnandet. Förslaget gäller problematiken över LVU m.m.
Högaktningsfullt Tor Svärdtorp

Datum: 

Mon, 17 Jan 2011 19:56:42 +0100 [2011-01-17 19.56.42 CEST]

Från:

automatsvar@regeringen.se 

Till: 

registrator@justice.ministry.se

Cc: 

tor@vi-pr.se

Svar till: 

tor@vi-pr.se tor.svardtorp@gmail.com

Ärende: 

Lagförslag (till Beatrice Ask, svar går till tor@vi-pr.se tor.svardtorp@gmail.com  )

Rubriker: 

Visa alla rubriker

Från: Tor Svärdtorp E-postadress: tor@vi-pr.se tor.svardtorp@gmail.com 
Meddelande: Justitieministern. -Vi undrar om det finns möjlighet att personligen få överlämna förslaget under mars månad. Vi vill med en symbolisk marsch från Sergels Torg, till Regeringens dörrar markera överlämnandet. Förslaget gäller problematiken över oskyldigt dömda, skilsmässolag och vårdnad om barn.
Socialministern. -Vi undrar om det finns möjlighet att personligen få överlämna förslaget under mars månad.
Vi vill med en symbolisk marsch från Sergels Torg, till Regeringens dörrar markera överlämnandet. Förslaget gäller problematiken över LVU m.m.
Högaktningsfullt Tor Svärdtorp


Lars Lindberg
Kansliråd/Deputy Director
Socialdepartementet/Ministry of Health and Social Affairs
103 33 STOCKHOLM

E-mail: lars.lindberg@social.ministry.se
Tel: 08-405 82 33


Från:   tor@vi-pr.se
Till:   lars.lindberg@social.ministry.se
Datum:  2011-05-02 09:56
Ärende: VB: LVU mm


----- Vidarebefordrat meddelande från tor@vi-pr.se -----
tor.svardtorp@gmail.com 
    Datum: Sat, 16 Apr 2011 09:14:04 +0200
     Från: tor@vi-pr.se
Svar till: tor@vi-pr.se
   Ärende: LVU mm
     Till: registrator@social.ministry.se

Haparanda-Boden
Till L. Lindberg, soc. minister Göran Hägglund

Hej!
Det har gått två veckor från mitt sista brev med proposition gällande lagförslag om LVU och skilsmässa. Dessa frågor är av "prioriteringspropositioner" därför de berör hundratusentals småbarn och föräldrar, svenska medborgare. Dessa far illa och det innebär också en kärna till en kedjereaktion för mänskligt onödigt lidande och kostar för skattebetalare ett oerhört stor pris. Nu än en gång ber jag få veta DAG och KLOCKSLAG när vi kan lämna restante formulering av dessa generella reformprepositioner.
Härmed kan det vara bra eller nödvändigt presentera mig närmare som person? I vilket fall som helst, jag är en rakryggad person med stort rättspatos, ett omdöme jag fått och som även jag själv anser mig ha. Vi börjar med att säga att det inte går att missa att diplomati har också sina gränser. Med det menar jag att i dessa LIVSVIKTIGA frågor (ovannämnda) tiden har sin stora betydelse och den verkar ha nått sin topp. Så, VILL NI ha mig (och andra) som en del av eran politik eller vill ni ha mig och min kunskap som motstånd? I så fall är det klart, att som motståndare när jag har "rättvisan i sikte" kommer jag aldrig att ge mig och just nu genom att vara själv personligt drabbad av en enormt orättvis familjetragedi, så lägger det en extra glöd till det man säger och gör. Som god rådgivare, genom att ha mig med er, har NI en bra skörd att plocka.
Tack på förhand Tor Svärdtorp 073- 0678362
----- Slut på vidarebefordrat meddelande -----

Hej Tor!

Tack för mailen. Det var som jag misstänkte inte jag som hade skickat
detta. Men jag har kollat upp det och du kommer inom kort bli kontaktad
för besked. Har du inte blivit det inom den närmaste tiden så maila mig
bara så ska jag ligga på dem.
Hälsningar Lars

____________________________________________________
5 Maj 2011

Ringde till Regeringskansliet och en trött röst svarade i telefon från växeln för att sedan koppla mig till L. Lindberg. Då, till min förvåning, en ännu tröttare och förvirrad röst svarade... Lars Lindberg. Han visste ingenting om mig, om oss och om vad det gällde! Då blev jag varm som den röda färg som jag skriver med!!

Då tänkte jag " vad håller de på med i Regeringsbyggnaden...? Festar de sent på natten, knarkar de eller vad är det frågan om? Efter en cirkus då jag slussades från den ena till den andra fick jag veta av "EN"  nyanställd sekreterare till social Ministern, fast hon talade konsekvent bröt hon som en duktig invandrare som lärt sig språket inom kort tid... och hur fick hon arbetsanställning där på så viktig arbetsplats när det är så många arbetslösa som smidigt kan  lösa frågor... Kan det vara så att man känner vissa personer och så får man jobb? Först  måste man vara bosatt i huvudstaden och sedan... de utanför som söker samma tjänst "lantisar" som inte har kontakter, de får inte dom chanserna att få sådana poster så att de också får chansen att snurra tummarna och tjäna en superbra månadslön heller. Ja, ja, så var det, så är det och så kommer det att vara... MEN DET SKULLE BLI ÄNDRING OM JAG SÄTTER MIN FOT DÄR! Min mening är att om man söker ett arbete från  landet i Regeringen så skall det underlättas för att alla skall ha en bostad i första hand fixad av fixare från regeringen. Slipper man inavel och korruption i så fall om sådan risk fanns. Nu har jag snackat skit för en del och ren svenska för andra och det är dags att gå tillbaka på fronten och slåss vidare.

Ljuger Lars Lindberg och flyr ansvar (läs ovan svar) han talade eller skrev aldrig vem dom andra var, som fick vårat meddelande  som enligt honom hamnade fel! Min uppfattning som politiker  får han läsa här: byt jobb Lars, du har missat ett allvarligt meddelande och tiden går till spillo och skadar både barn och vuxna medmänniskor och svenska medborgare. Dessutom, sådan är jag att folk som skriver "du kommer inom kort  att bli kontaktad för besked. Har du inte blivit det inom den närmaste tiden så maila mig bara så ska jag ligga på dom" dom sista orden att du vill ligga (trycka)  på struntar jag i. Du har gjort fel och det får du  stå för, dessutom nu har ni gjort oss från samarbetsvilliga till motvilliga. MEN, dessa frågor är livsviktiga så att ansvaret ÖVERVÄGER både stolthet och renhet. Vi har bestämt att inte resa till Stockholm för att marschera för våra barn och utslagna. Vidare kontakter kommer att sker via mail och telefon. Det räcker för mig och för oss... denna gång.


 

Tor Svärdtorp tor.svardtorp@gmail.com till socialdepartementet.registrator 30 aug. 2019 17:02

 

Till Socialdepartementet via registrator
I princip all post och e-post till regeringen och Regeringskansliet blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt begära att få ta del av innehållet

 

Tor Svärdtorp Hellgrensgatan 4 A

96134 Boden

tor.svardtorp@gmail.com tel 0730678362

 

Till Justitieminister Morgan Johansson och ansvariga.

Till Socialminister Lena Hallengren  och ansvariga.

 

OBS! Brevet skall skickas till flera politiker, media osv.

 

HÄRMED FÖLJER BEVIS om vad jag menar med upprörda känslor.  KRAV ÄR: ”AUTOMATISK GEMENSAM VÅRDNAD OM BARN VID SKILSMÄSSA!”

 

UPPRÖRDA KÄNSLOR

Det är skandalöst, ofattbart, klasskillnad rasistiskt beteende mot eget folk och kriminellt NÄR ett lagförslag, proposition, information kalla det vad ni vill från en vanlig medborgare som vill bidra till samhällets bästa nonchaleras och här behöver vi ingen ursäkt för eller hitta en flyktväg med en massa snack som ni politiker i stort sett är duktig på för egen vinning och karriär… och inte för folkets bästa! NU ÄR DET NOG och ni MÅSTE FÖRSTÅ!

 

JAG ÄR OFFER

Jag är offer; inte offer som skilsmässobarn, JAG ÄR OFFER SOM FÖRÄLDEROvanligt men sant: tre skilsmässor och förlorat totalt 8 små barn! Jag är född med starka känslor som förälder, jag säger mig vara en exemplarisk förälder med plikt till ansvar för sina avkomma och sin familj. Mot er passivitet blev min reaktion som följande www.vi-pr.com detta är mitt bidrag som bidrar till mer kunskap om politik och rättvisa… prova dig fram.

NU, efter decenniers väntan och längtan, mänskligt samt demokratiskt försök har jag inte kunna ens knyta t.ex. kontakt med mina två vuxna barn länkenhttp://www.vi-pr.com/pazzesco_galenskap.htm Se vidare http://www.vi-pr.com/mina_fyra_familjtraged fokusera dig på ”tredje familjetragedi”!

Angående mina små barn, fyra små syskon som blev utan bevis om brott omhändertagna, av staten kidnappade och traumatiserade, det har nu pågått nio år utan den minsta kontakt… och än siktar jag på att veta varför med bevis i handen! Vi är många, för många föräldrar och barn som lever i en sådan omänsklig tragedi, vi är offer av felaktiga lagar, myndigheters prestige som skadar och försämrar samhällets hälsa! Se följande länkar under benämning ”Haparandafallet” på www.vi-pr.comt.ex. http://www.vi-pr.com/haparandafallet_vardnad_2019.htm

 

 

UPPRÖRDA KÄNSLOR – 2

Än en gång om upprörda känslor: NI politiker och ni som läser detta, myndigheter, arbetare åskådare… utan att agera i rättvisa med syftet som innebär ”BEVIS framför allt”, NI som är män-politiker och föräldrar, NI kvinnor-politiker som går omkring med era stora magar som inte tar itu med detta i samhällets aggressiva cancer utan att agera mot allt som börjar med ensam vårdnad och LVU och inte ens har en tanke på ett ”Familjeministerie” som NÖDVÄNDIG struktur för att skydda ”kärnfamilj”, man-kvinna-barn grundpelaren till den stora familj som samhället är, nation, kontinent och mänsklighet! NI som inte stödjer mitt eller andra medborgare samt mänskliga rättigheters förslag, NI är som jag definierar i mina olika studier ”SJÄLVMÖRDARE” och som jag ser det när NI trampar på bevis av en sådant allvarligt och förödande, så förvandlar ni er själva till KRIMINELLA, då pratas det om att döma s.k. krigsförbrytare eller terrorister, rasister eller kriminella, när ni själva med er ignorans, passivitet, illvillighet, elakhet medvetet låter våld dra oss alla in i ERT helvete!

Kom inte med visan att ”allt tar sin tid”! NEJ säger jag och med mig många med mig! Jag vill tro att majoriteten i vårt land säger ”använd dig av folkomröstningutan media eller politiskt motstånds påverkan. Resultatet skulle inte förvåna mig att också ett krav för ett nödvändigt utbyte av inkompetent ledning från politiker till myndigheter för en mer effektivisering av systemet kan vara en förutsättning.

Får ni inte in i huvudet vad jag skriver? Ta konsekvenserna om vad era barn står inför till; ni är inte värda något vare sig som föräldrar, svenskar, européer eller del av mänsklighetens stora familj, för det bästa för alla oss offer, då skulle ni inte ens vara födda!

 

Här följer refererade och centrallänkar med mer eller mindre om vad det hela gäller.

 

Från 1999 Leila Freivall då justitieminister bra brevväxling.

 

https://www.youtube.com/watch?v=XvU2J2wDNYo&list=UUhWgeHDLTUazbywxQTYxGBg Protest

 

Brev och möte på regeringskansliet med gruppen.

http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm

 

http://www.vi-pr.com/lagforslag_ts.htm lämnade förslaget till ordningsvakten som skulle föra över vidare till ansvariga, se bild på www.vi-pr.com XVI-16 stick. Med ovannämnda länk.

 

Se vidare: http://www.vi-pr.com/Europeiska%20FamiljevärnPartiet.htm (vilande).

 

http://www.vi-pr.com/legge_famiglia.htm Till italiensk inrikes minister Matteo Salvini.

 

OBS! Jag föreslår en familj departement eller ministeriet där justitie och sociala frågor sammansvetsas angående fråga om ”kärnfamilj”!

 


Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com