Till Simons Peres och Israeliska

Datum:
Tue, 20 Nov 2012 07:27:35 +0100 [2012-11-20 07.27.35 CET]

Från:
tor@vi-pr.se

Till:
info@stockholm.mfa.gov.il

Ärende:
Brev till Simons Peres rädda Israel och israelier

 

Till Simons Peres och Israeliska regeringen. Brev skickades till israelisk ambassaden i Stockholm   info@stockholm.mfa.gov.il

Råd utan att citera de politiska och religiösa sammanhangen.

Praktiskt råd gällande Palestinsk problematik och Israels existens.

Steg ett
1) Bombardera Palestina med flygblad och bjud in palestinierna som inte håller med de politiska och religiösa krafterna som vill se Israels utrotning eller krig i överhuvudtaget att lämna Palestina till provisoriskt uppehåll i A, Israelområdet B, grannländer, och ute i världen där viljan till hjälp förekommer. Använda all tänkbar information i media i samband med internationell information och stöd från frivilliga organisationer.
2) Avsluta bombning.
3) Påbörja rivning av muren
4) Bjud hjälp med att undanrödja förödelse och bygga upp det drabbade Palestina.

Steg två
Samordna de palestinier som valt flykt att inleda med Israel en framtida samlevnad.

Jag står till förfogande om så vidare behövs för omvärdering av mitt förslag och mer.

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com

2012-11-19