SVARTSJUKA

SVARTSJUKA

 

Syftet av denna studie är att få erkänna ”svartsjukan” som är en allvarlig mänsklig psykisk obalans och med det, att som allt annat som ger brottslig utgång måste behandlas med största allvar.

Denna skrivelse är bara ett sken av det komplexa sammanhanget av svartsjuka. 

 

Ord ursprung.

Svartsjk: sv. Uttryck, känd från 1650 av ovisst ursprung, jfr da. Skinsyg (eng. ’svensjuk’)  el.  skindsyg, ty. Eifer-süchtig;  trol ’svart i synen av avund’.

Avunf:fsv. Afund, isl.qfund, no. ovund; en bildn. Till ett av prefix af-och verbet unna sammansatt verb med betydelse ’icke tycka om’; jfr av-i avgud.

 

Dagens klassiska svartsjuka.

Vi talar om svartsjuka i den allmänna meningen som idag är känd hos oss och dvs. ett par människor som lever tillsammans som t.ex. en kvinna och en man i en kärnfamilj: där en av partnern sätter gränser till den andra om  VEM skall han eller hon ska umgås med. Den svartsjuke t.ex. vill inte att den andra partnern själv träffar motsatt kön när hon eller han själv inte är med.

 

Idag.

Idag, svartsjuka människor som går till handlingar grovmisshandlar och dödar inte bara tusentals medborgare… En realistisk statistik är inte möjlig att genomföra, men om man är uppmärksam ser man att denna mänskliga anomali drabbar på allvar miljontals människor i vårt land.

 

Psykiskt och fysiskt våld förekommer av olika grad och det kan ta så allvarliga proportioner som grov misshandel till dödande.

Den svartsjuke människan som inte tas på allvar är i sitt beteende indirekt delaktig till allmänt våld provocerad av likasinnade svartsjuka människor.  

 

Två principiella personligheter.

Hos vuxna människor finns två grundliga karaktärer som gör att ena partner har preliminärt ett svartsjukt beteende och den andra inte. Den person som är utåtriktad är inte i fara för att vara belastad av risk för svartsjuka. Den person som inte är utåtriktad kan uppleva blyghet, skam, komplex av olika former och befinner sig i risk zonen till svartsjuka.

 

Personlighet som inte är utåtriktad och bär på t.ex. blyghet (inte att konfundera med en person som är reserverad), är utsatt till att denna och andra egna personliga drag som formar karaktär komplicerar därtill och fördjupar sig mer och mer i ett förvirrande tillstånd.

Personer som bär blyghet är i en ständig flykt inom sig och ifrån livet. Ett självmord sken…

 

Personlighet som är utåtriktad men som blir fånge av svartsjuka, är i stora drag offer för samhället krav som t.ex. etikett, moral och andra uppfostringsformer eller tids modernitet.

För dessa personer är livet ett jäktat språng till ett mål som inte finns. Nuet och inget annat, är det som gäller. Kortvariga diktatorer är deras förvandlings öde.

 

Könet.

Det är en radikal skillnad med att vara kvinna eller man. Svartsjuka framstår olika. Vi föds olika men fångas av lika känslor när svartsjukan träder fram; vi lever olika men vi avslutar lika: misshandel och mord. Allt detta handlar om sexualitet, fortplantning, en ständig förvirring att inte veta vem man är.

 

Själ bearbetning eller terapeutisk avslutning.

Allt detta mäts med ”styrka+hastighet=intensitet” i dom val, motivationer, synsätt osv. som ringar in vårt liv, för att sedan kunna hitta ”entitet:fred+frihet=normalitet”+”fri sexualitet”=ACCEPTANS. Det är då som DU börjar leva och låter andra leva.  

 

 

Tor Svärdtorp

 

www.vi-pr.com