TRÄD MÄNNISKAN KATASTROF och LÖSNING

 

INTELLIGENS (intelligentia)

Människor är intelligenta därför kan realisera kunskap i sina multipla former och inte minst i förnyelse.

Människor är också instinktiva.

Vi människor upplever och hanterar på vår sätt intelligens och instinkt, samt formar vi som t.ex. AI (Artificiell Intelligens) typ robotik i olika

A praktiska funktioner och dels

B för att tar nytta av kunskap skapat i des objekten.

Vi har ett visuell och progressiv minne.

Människor har en stimulerande visuellminne och progressiv minne utöver andra naturliga former av minne, sammansättig och som innebär; fysiska, metafysiska, som t.ex. kemiska, reflexiva samt reflektiva, medvetna och gränslösa

 

INSTINKT (instinctus)

är en naturlig programmerad begränsat minne, en utveckling kunskap av vår tid och stund som per definition tillhör djurvärlden.

 

Trädet 1

FORM (forma)

jag använder denna definition just här för att språkligt skildra intelligens för människor, instinkt för djur och form för vegetation.

TRÄDET alltså, vi kan säga att i sin extrem av rytmminne t.ex. molekylära och kemiska reaktioner relaterar sig och utan att flyttar sig deltar med proportionerad kraft men utan medvetet.

 

Intelligens

är bara människan domän och det är fel kallar intelligent andra livsformer eller döda = inkognito, lika gäller former i olika 4 livs elementer som vatten, luft, jord, eld och eventuell eter som femte element.

 

 

Trädet 2

SVÄRMLIVSFORM i alla livssammanhang som hos människan kallas kollektiv eller grupp samarbete låter mer koherent i sin mening istället än svärmintelligens.

 

Trä är en livsform som inneha

1.       en inlärning kommunikation.

2.     anpassningsförmåga till omgivning.

3.     orienteringsförmåga.

4.     hitta näring utan missning och utan skadeverkningar.

5.     Förvandlar.

6.     Utvecklar.

7.     Lever under gjorden från mörkrets mörkaste till över gjorden toppen ljusaste punkt.

8.     Har ett rytmminne* Trädet 3

9.     Skapar en upprepade livnärings kedja för alla levande varelser på jorden.

10.  Är en del av livets börjar och slut av ekosystem.

11.    Trädet konkurrerar inte.

12.   Är en svärmlivsform UTAN KONTRAST som mänskligt tänkt gäller motsägelse och konflikter osv. ont och ond som VI människor inte har kunnat än att genomföra.

 

MÅNGA TRÄD tillsammans ger SKOGAR som med deras existens skapar på jorden reglerad nedkylning.

 

Trädet 3

* Trädet tillhör de positiva livsform med sin superstyrka (eter femte element – själen - inkognito – binder - del av hastigheter) som i princip skadar aldrig, är i sitt rytmminne en byggsten.

 

 

LIVET PÅ JORDEN

 

SVÄRMFORM

Svärmform inom fauna och flora är vad hos människor kallas kollektiv samarbete och dvs. att enade kunskap i sina olika former som gör grunden till överlevnad.

 

För att allt vi ser, känner, dels som vi vet och mycket annat som inte än vi inte vet och som kallas livet, förutsätter åtminstone två olika ”varianter” som enas och skapar den tredje osv. Alla former i alla fyra naturer elementer som vatten, jorden, eld och luft måste finnas för att evolution själva skall existera bland deras introverta principer som t.ex. av komposition, förändring, enastående och tom. sekundära som urval osv. Allt annat som inte än vår medvetet ser och få veta funktion av det som t.ex. vi kan kallar själen, inkognito, mörkret, döden, livet början och slut, vi vet att för dessa finns ”mening”, är i sig för oss intelligenta människor en deltagande och LIVsform -4 elementer, vetskap, frihet, sammanhangen, upprepning osv.

 

ENERGI

ENERGI vi kan kallar det som håller tillsammans alla olika ”enheter (livsform osv.)”, skapat i sig av svärmform eller intelligenta samarbete och inkognito, det enar alla dessa olikheter och formar till en IDENTITET som kallas i vår tankeställare LIVET. I allt den här rörelsen bland hastighet och stillhet som i sig skapar storhet eller storlek kan uppstå KATASTROFER oh det bland eller kan vara orsak till kaos och förnyelse. SÅ, skapat eller uppstått en s.k. konsekvensens eller konsekvenserna som i sig är balans mellan relationer av olikhet, gör att om händelse svaga ena eller flera, om ena blir större än den andra, ta plats utanför balans eller invadera, DÅ kan inträffas LIVETS som vi känner till SLUT.

 

PROBLEM och ORSAK

Problem orsakad på jorden av människor i form av jakt, av fiskning, skog skövling, under och överjorden expropriering, demografisk explosion, utsläpp och allt detta utan begränsning eller och naturens påverkan som t.ex. okänd kosmisk händelse, uppvärmning och nedkylning, vikt och tomhet, orientering och balans, hastighet och annat konfunderas i sina okända proportioner att uppstår händelse som LIVsform kontrareaktion är det då (repeterar) försvinner allt som vi känner till!

 

LÖSNING är att kollektivism och intelligens enas via POLITISK

MAKT!

Politik är kunskap att regera sig som jag definiera sådant.

Politik oavsett form t.ex. centraliserat eller statlig, nationell och kontinental eller geo, decentraliserad med lokala kommittéer och federationer. Med regering eller ej, med demokrati eller diktatur, i kaos med konkurrens eller ordnad som anarki, fria handelsbyte grupper eller globalt. Jag föreslår en gratis samhället som lösning till okunskap https://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm om livet överlevnad. Mina följare och läsare vet också att politisk kunskap utan hanterbara MAKTEN https://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm inom den intelligenta kommunistiska ekonomisk sociofilosofi (se relation med naturens logik eller orsak och existens orientering med svärmform naturlig styrka) vi går på samma vägen som liberalernas kapitalistiska UNDERGÅNG!

 

 

Med följande vetenskap dokumentär om träd https://www.svtplay.se/video/ebmXN1P/vetenskapens-varld-tradens-superkrafter vill jag komma till insikt om livet komplexitet som inte behöva vara ett problem om bara vi lär oss att förstå och därtill ha VILJA för att hantera det.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com