TS självbiografi från födelse...

http://www.vi-pr.com/fjader_gavle_bock.htm 1997-2019  sina 241 sidor... drygt av Costantia 14 (lätt läst)


http://www.vi-pr.com/pazzesco_galenskap.htm (Resa till Gävle 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=TgNYa9V2bN8 där två barn numer unga vuxna far illa pga. lögner som vare sig socialförvaltning och domstolarna visade okunskap för rätta till då dessa medborgare var barn. 

Pazzesco galenskap nr II Vi avslöja ALLT!

https://www.youtube.com/watch?v=NpnDpoFWXoc&t=21s Far söker sonen 5 språk år 2022.


Mitt liv som offer mina fyra familj tragedier och jag


Tor Svärdtorp www.vi-pr.com