Varför finns bara två föräldrar som kallas förälder?

 

 

Hur man använder ordet korret? Vad innebär att vara det? Definitioner i vår vokabulär som förvränger sannig?

 

Händer dagligen att vi föröka oss och dagens tid problematik av en överbefolkad jord https://www.worldometers.info/se/ kräver revidering om är rättfärdig för att vara förälder och ha en familj. Se t.ex. länk som följer https://www.vi-pr.com/famiglia_familj.htm

 

 

Så borgar det.

EN KVINNA TRÄFFAR EN MAN OCH DESSA OLIKA komponenter ha SEX och GÖR ett eller fler BARN. Dessa personer GÖR en sak FYSISKT. DE FORTPLANTAR FYSISK och ALLTSÅ knyts till ny skapad materia som är deras åkomma som KNYTS GENETISK. DESSA TVÅ är enda som kan kalas föräldrar och därtill rätt till uppfostran. Härmed avlutar cirkel som evolutionistisk mening. Evolution är: allt levande på jorden har ett gemensamt ursprung. Det betyder att alla organismer – bakterier, svampar, växter och djur – är släkt med varandra (källan google)”. Därför en person eller en institution som ”adopterar” kan kallas adopterare och ALDRIG FÖRÄLDER. Det är här som faller alla s.k. rättigheter till uppfostran av andras barn.

 

Inom samlevnad spelar kommunikation sin roll och det handlar om juridiska rättigheter i den s.k. lagens som moral, etik, etnisk, kulturellt beslutättade av familj, grupp, samhället som samlevnad rättigheter och dvs. att ”kan aldrig vara en person som ensam beslutar utan att andras viljor tillåter det” för om det skulle sker skapar mekanism principen av våld.

-VÅLD sker när en person ta över andras viljor som sätter sig emot beslutet och det kallas ägande.

.                 ÄGANDE skapar konkurrens dvs. olikhet som när en person av samma köns identitet blir två om inte är överens skapar konflikt och ev. en fysisk konfrontation som i sin tur kan lösas med olika signaler och för oss människor är bl.a. en strukturerad kombination som kallas språk som i sin tur i en grupp används av samtyck eller demokrati.

KOMMUNIKATION i relation om VILJA är mindre angelägenhet till konflikt när t.ex. i sin köns identitet som man eller kvinna sker, mötes. Det beror på möjlighet till REALISATION av evighet princip i sina olika former och dvs. fysiska samt kommunikativa som språk vilken omfattar den själiga, generell kunskap, intelligens viken dra oss till rot som är ”börjar om som princip av evighet utan svar” dvs. evolution via befruktning.

Dessa två olikheter genom consensus, gemensam vilja, samtyck skapar inom ”EN” förbeslutad eller tid beslutad som jag skrev i andra mina studien ”UNICITET” och här includerar jag själig alltså MONOTEISTISK samt fysiskt. En gemensam princip av existens och existentialistisk dvs. inom evolution” i sina olika former och grad via överenskommelse t.ex. inkluderar uppfostran, samlevnad relation med grupp och mänsklighet. En fred och frihetlig samt fridlig REALISATION som innefattar kontakt och levnad med andra lika vid olika samtyck och kreativitet. Här har vi igen skilda definition linjer om adoption vid individ, grupp eller institution som adopterare mot uppfostran unik rätt som uppfostrarförälder! Uppfostran alltså är primär och helig inom EVOLUTION. Inom adoption gör kommunikation men inte uppfostran! Vid dagens wikipedia upplagsverk det som gäller skulle vara bara som följer: Uppfostran avser resultatet av de fostringsprocesser som nyttjats men även de processer som skapar resultatet.

Med följande Etimology: Fostra och foster från fornsvenska fostre, jmfr Isländskans fóstri i betydelsen hemfödd…: barn, unge, avkomma.

 

VIDARE SKILLNADEN mellan föräldrar koncept här beskrivit och språkliga och annat kommunikation är att t.ex. en revolutionär eller en troende osv. av den typ då roten till ordet inte är knuten till materiella kan kallas adoption som begränsas till att styra eller är del av breda skara mänskliga beteende som inte är eller gör evolution. Kunskap adopteras inom kommunikations princip inte som uppfostran därför är del av nödvändig kommunikation vid princip av samlevnad då knyten till överlevnad då adopterande vetande klargör till oss att ensam kan inte leva länge.

 

SPRÅKMANIPULATION

Alltså, VI MANIPULERAS av missuppfattningar, bekvämligheter, felaktigheter och lögner.

Evolution alltså, i de sociala förutsättningar som t.ex. kommunikation kallar som du vill kulturell, kunskap, vision, besatthet, expansion är INTE SAKEN.    Finns ingen evolution i grund mening om inte du finns som materia.

Se vi här två dels olika definition och både inte skiljer noggrant sig vid princip av vad är EVOLUTION som jag här ovan med relation om va är skillnaden mellan uppfostran och adoption: 1 källa Wikipedia fri folk enciklopedi https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppfostran adoption (latin adoʹptio, av adoʹpto 'utvälja', 'uppta i barns ställe'), att uppta en person som sitt eget barn. (google)

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/adoption

adoption (latin adoʹptio, av adoʹpto ’utvälja’, ’uppta i barns ställe’)att uppta en person som sitt eget barn. Inom antropologin har termen en vidare mening; adoptionen kan där inbegripa grupper av individer, omfattande hela familjer, klaner och stammar. I icke-västerländska samhällen är syftet med adoption vanligtvis att etablera starka band av beroende mellan berörda parter, exempelvis två olika släkter. Adoptioner kan röra vuxna personer eller personer som redan avlidit och som därmed adopteras postumt.

 

Nu väntar vi att dessa jättar justera tänkande vid kommunikation problematik.

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com