CHI SIAMO?

 

NOI gente che scrive come per esempio “trattati“ o che del gener, poi anche pubblicati siamo anche detti PENSATORI. Siamo come pastori, come predicanti, come missionari, come frati e suore o perfino l’isolato eretico ma che piuttosto di trattare religione trattiamo relazioni e soluzioni piu o meno cognitive, piu o meno sociali, piu o meno riallacciate alla coltura, piu o meno scentifiche su ttutti i fronti conosciuti o nò.

Lo scenziato è come un genitore, un prete, un vescovo, un papa, un eremita, un specialista di una disciplina o di una cosa; ma il PENSATORE ha questa indefinita capacita analitica arcaica o scentifica fino ad arrivare all’apice di essere lo scopritore, propositore e persfino propulsore (se capito e seguito) di idee impensabili a livello realistico o nò ma UTILI per il gruppo dove vive, per societa lontane e perfino per l’umanita.

 

NESSUNO CI OBBLIGA. Noi come individui liberi ed indipendenti, imprigionati o skiavizzati apparteniamo alla famiglia mondiale ed alla VITA terrestre.

Tor Scärdtorp www.vi-pr.com

 

VEN ÄR VI?

 

VI människor som skriver som till exempel "avhandlingar" eller typ så och sedan gör det allmänt vi kallas också TÄNKARE utöver definition skribenter eller författare. Vi är som pastorer, som predikanter, som missionärer, som nunnor och munkar, tom. som den ensamma eremiten, men snarare än att syssla med religion har vi att göra mer eller mindre med kognitiva, mer eller mindre sociala, mer eller mindre relaterade till kultur, mer eller mindre relaterad till vetenskap, vi har relationer och lösningar på alla fronter kända eller okända.

Vetenskapsmannen är som präst, biskop, påven, en specialist inom en disciplin eller en sak. TÄNKARE har denna obestämda arkaiska eller vetenskapliga analytiska naturliga förmåga av att klargöra, samla och tom. sprida tänkbara och otänkbara idéer på en realistisk eller på annat sätt och dela till den grupp han lever i, för avlägsna samhällen och till och med för mänskligheten.

 

INGEN TVINGAR OSS. Vi som fria och självständiga individer, fängslade eller slavade tillhör den mänskliga familj och jordens LIV.

Tor Scärdtorp www.vi-pr.com