www.vi-pr.com

Tillåt Symboler i allmänt mening 

Svenska politiska partier stora som små värda och bluffare  

VÄGRAR ATT BETALAR   Idag internationell dag för press frihet.  Oggi, giorno internazionale per la liberta d'informazione, condannato si ma rifiuto di pagare e con questo gesto rifiuto l'atto repressivo dei responsabili.


www.vi-pr.com