PLATTFORMER för STATS och MAKT POLITIK samt ICKE STATS och MAKT POLITIK

 

MAKTPOLITIK FELAKTIGHETER     centralisering, tankekompromiss, decentralisering.

DAGENS PARTIER TYP      SOM  INTE  DEFINIERAR SIG IDEOLOGISKT, SOCIALT OCH EKONOMISKT, SOCIALISTER, KOMMUNISTER, LIBERALER=KAPITALISTER, IDEOLOGISK ANARKISTER=FRIHETLIGA, DESSA SKALL INTE  FINNAS ÖVERHUVUDTAGET I EN REGERING ELLER SOM FÖRENING DÄRFÖR DE FYLLER INTE FUNKTION VARE SIG I MENING ELLER HELHETS PROBLEMLÖSARE!

SE NEDAN ÄKTA IDEOLOGIER. Val gör du som LEDARE med goda kunskaper långt ifrån makt eller andra onda girigheter som håller dig fången! Val gör du som väljare när du läser, lyssnar och agerar efter vad jag upplyser dig om här. DU och NI är VÄRDEFULLA!ÄKTA ideologier

 anarkisterna (grunden till olika varianter): LEO FERRER https://www.youtube.com/watch?v=_1PcOsbJbLI Les anrchiste! Och https://www.youtube.com/watch?v=Ei-WsxN3snk ni Dieu ni metre!

MAX STIRNER
http://sv.wikipedia.org/wiki/  . 
Individualanarkism .
http://sv.wikipedia.org/wiki/Max_Stirner .

http://www.df.lth.se/~triad/stirner/#denende

PIERRE JOSEPH PRUDHON
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon . 
Ideologierna/Filosofer/proudhon.html . https://sv.wikipedia.org/wiki/Anarkism

Anarkism – Wikipedia


 socialisterna (grunden till olika varianter) https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_internationalen https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism


 liberalerna eller = kapitalisterna! Adam Smith http://sv.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith


 kommunisterna (grunden till olika varianter) Karl Marx http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapitalet

Kommunism i praktiken: CERTIFIERAR DIG SOM KOMMUNIST och var MEDVETET (text i TSS och svart på vit ) upplagt länk 13 dec. 2016 http://www.svt.se/karlbertil -jonssons-julafton/ Klasskillnaden och rättvist kamp. -  Blir RIK och KOMMUNISM
https://youtu.be/QplLXsL0Y04 1 av 5  https://youtu.be/MpM6j--19Fo 2 av 5 https://youtu.be/RZkVutIYIlk 3-4 av 5 och tillägg "Om kommunist samhälle i praktiken.
 https://youtu.be/S7Jm3S6yrVc 5 av 5 Kommunism i dag i vårt samhälle och i världen. KOMMUNISTISKA TÄNK-ANDE  JAG SKRIVER samma sak PÅ TRE OLIKA SÄTT välj din favorit  VNK kommunisterna (text) följer video: https://www.youtube.com/watch?v=fUJy6UBxgQ  -  Sånger Internationalen olika språk https://www.youtube.com/watch?v=wKDD1H-Hlpc  och SVARTA INTERNATIONALEN  https://www.youtube.com/watch?v=624P60-TD24 sånger https://www.youtube.com/watch?v=w_Twgu63nAQMÖJLIGA POLITISKA SYSTEM av VI-pr politiskplattform som förslag m.m.

1 av 4

Det självständiga Hälsinglan
d   google translate Om kommunal federalism och socialism EFAFAE (anarkism)  google translate anche in  Om en kontinental anarkistisk politik typ med olika federations varianter från socialism till kommunism osv. https://www.youtube.com/watch?v=aXV2P5eeV5c kvinnor på frammarsch i anarkistiska fronter redan 1936 med Durutti svarta armen i Spanien! Anarchismo Europeo = Europeisk Anarkism  https://www.youtube.com/watch?v=SxsSEwsn5-Y "Varken Gud eller chef" av Leo Ferrér  https://www.youtube.com/watch?v=mPn4vAOv0Xo "Les anarchiste - (Anarkisterna)" bästa i text och musik! GAMMAL SOSSEPARTIET  Tillbaka till arbetarpartiets rötter. Stornorrland  eller det Självständiga. Storrnorland Federation (SSF) VI-prPartiProgram google translate  Utvidgad demokrati princip skapat i denna program och 6 punkter.  Det är nästan med glädjetårar att av en slump hittade vid et 1/a infoblad som stadfäster VI-pr partiprogram allra 1:a steg i politiska livet... 

 
2 av 4
 Politisk och religion neutra
l

APÒLIDE, KOSMOPOLIDE och INTERLINGUA Jag och Du samt Olaglig men RÄTTVIST! =  världsregering med eller utan federationer.

EU Famiglia  Radikal reformistisk mål med accenter av konservativa och revolutionära interkontinentala. Funtionalistisk Regering   google translate många politiska ideologier och religion dominerar och yrkesmässig samarbete är frågan...

Hetero partiet   heterodox - Heterogen) google translate  Nationell generaliserad demokrati från bas till toppen med blick över världs problematik...
 
VAL FRIA PARTIET google translate Lokala eller världspolitik på enklare grunder och roterande ansvar  VISP=VI Svensk Parti  Kompakt nationalism med minimum 20 timmar arbete per vecka och pension från 50! Medborgare medveten och lösning till brottslighet! En SVENSK STÅLHAND POLITIK! VI-PRs POLITISKA BLOCK  google translate Dagens position och oppositions politiska partier mf. i en gemensamma regering för en långamt utvidgad demokrati i den sk. transreformistisk mekanism med syfte att fylla massornas olikhet och behov. KONSTELLATIONS REGERING  M.N.R Månsidig Nationell Regerin  google translate självständiga-autonoma regioner Nationell eller EU multikulturellsamhälle med en Kompromissregering... Natio Europa  Är en kontinentalpolitik där människor är fria utan nationella medborgarskap före 25 års ålder, världs solidarisk och skjut vapen fri osv. Politisk Kriminella AllasPartiet  google translate Social aspekt av en avkriminaliserad samhället. Seskarö Partiet  


3 av 4
Ledarskapspolitik 
i enklare meningar...

TORA  google translate Ljusdal Monarki Partiet  google translate PATRIOT- PATRIOTA- PATRIOTE     Tor Svärdtorp politisk parti  VEM är POLITIKER som inte är justa? Härmed ANMÄLER förening Svärdtorp Bodens kommun för DISKRIMINERING mot heterosexuella!

NMR    NMR m.m. m.f. YTTRANDEFRIHET MIN KAMP     Av en HUMANIST: Nu sätter jag mig ner på tronen och uppifrån ser neråt över mänsklighet, jorden och livet apokalypsen!    
Skall man ta parti för ena eller andra i den politiska och religiösa sfären eller för livet i överhuvudtaget?   Goda idéer och tro skall bestå mot de onda.
U- länder är drabbade ännu som i I- länder av utnyttjande, fattigdom, misär, förtryck och bokstavligt slaveri.
Är inte natur som har förintad etniska grupper, som en del av evolution så är det ”illvilliga” som bryr sig om att ”förinta” och sätta ditt liv i fara. Generellt sker det där maktsjuksyndrom härjar.

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

Vi lever i ett liv av kaos.
Då anser jag att du som har möjlighet till KUNSKAP ta din tid och utveckla dig.
Jag behöver inte ständigt vara med för att förklara i stort sett det som redan sagts, skrivits och kommer att ske.
Lycka till Människa. Av 
Tor Svärdtorp

...så är det...  Läs följande bok  judiska rötter, kristendom och Tora. Vidare på  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kibbutz lyssna om kibutz https://www.youtube.com/watch?v=W5_JO8-zRZ0  vidare om judiska ultra ortodoxa  https://www.youtube.com/watch?v=FGJg1lHPPZw  osv.

1 maj 2018 BODEN  Nationalsocialisternas arbetarparti, manifesterar för sin rätt till yttrandefrihet https://www.youtube.com/watch?v=aC_1FCJ0C0w och https://www.youtube.com/watch?v=iFJMPQN-2NY&feature=youtu.be ...vad ser vi? RASHISTORIA av NMR

GEOSOCIALISM google translate En av mina politiska och filosofiska plattform den NATIONALGEOSOCIALISM eller GEONATIONALSOCIALISM  OBS! Alla ”politik” kan göras i geografisk form.


4 av 4
Religion är politik!
Kristna Politiska Partiet  
google translate