OM maktpolitik som siktar på centralisering, tankekompromiss, decentralisering.

 

 

CENTRALISERING i den mening för att skapa en nation.

Nationalism är FEL!

 

TANKEKOMPROMISS

Globalisering, multikulturell internationalism eller panteism (federation, konfederation, helhet, som via demokratiska eller autoritära vägar syftar på att olikhet är utopisk (omöjligt) och då FEL!

 

DECENTRALISERING

Decentralisering idag som bara har en mening ”REALISERA SIG SJÄLV (singulär, ensam, bara en) eller SJÄLVA (pluralis, flertal). OBS! Här i pluralis menas flera lika som alltså har samma mål och inte är många.

Ekvation: 1, Realisera sig själv. 2, Är inte många. 3, Ha samma mål. Det är en TREENIGHET, Utöver det finns Plus och En. EN är själva decentralisering som är kroppen. Alltså, Realisation, inte många, samma mål är tre olika delar i EN (decentralisation) och som frigörs eller skapar en gemensam energi. Energi som gör möjligt att målet vid meningar som följer: 1-, agerar och följa (aktion, gör det, få hända, sker, fakta osv.) som reaktion mot världs kaos som råder idag. 2-, pluralism (individens, kroppsliga, tänkande och beteende olikhet). 3-, Extraktionistisk politik (extraktionspolitik, extrahera, dra ifrån, dividera, minimalisera osv.)

Dessa samexisterar på mental nivå som människa (för att vara en sådan) är Själen som kallas PLUS och det är politik. PLUS = politik, det är kunskap att regera sig själv, individuell frihet och återgenerera från då realtid eller från icke tänkande osv.

Det är det som är RÄTT eller LÖSNING.

ALL denna POLITIK inklusive ALL RELIGION är idag felaktiga till dessa villiga eller motvilliga inte kan samverka och lösa den demografiska (barnafödande) världs explosions utveckling.

 

 

 

Gör vi här en återblick av det ovanskrivna. Koncentrerat högt kognitivt tänkande och sammanfattning.

 

I

CENTRALISERING.

Menas med det inom makt – politik NATIONALISM (äga, nation, staten, regering osv.) Innefattar oundvikligt problem med konflikter pga. olikhet (etniska, religiösa, identitet, intressefrågor osv.) det skapar friktioner, olika riktning med olika intresse (äga, produktion och konsumtion).

Nationalism är ett mänskligt påhitt. Nationen har lagar och med det straffet. Har makten som är oskiljbar från maktsjuksyndrom (beteende som viker och sviker).

NATIONALISM är fel pga., stänger in i samma område olika kulturer och traditioner och det är dessa olikheter som visar att det är inte en lösning till det onda som innefattar konkurrens, demokrati och diktatur.

De stora nationer som lever på, och med ständiga konflikter DÄRFÖR finns det lagar som instrument för att uppehålla gemenskap.

Små nationer har i princip en beständig ideologisk och ekonomisk identitet så att konflikterna med översyn och löses med sunt förnuft.

Alltså, Nationalism är oundviklig centraliserad via olika typer av överenskommelse bland folkslag kan också präglas av federalism, konfederalism, autonomi, självständighet eller separatism. Nationalism kan förändra skal och blir en del av egna inhemska dragningar som t.ex. federalism osv. eller mål på internationell nivå eller kontinental politik som t.ex. EU osv.   

 

 

II

TANKEKOMPROMISS.

Tanken är själen som leder till fakta (materiell realisation) via överenskommelse på halva vägen s.k. Kompromiss = varken en eller den andra, en bit av vardera utan helhetslösning.

 

Tankekompromiss är ordets sammansättning som jag valde för att förklara samma vilja med olika riktningar som aldrig är beständig.
Federation, konfederation, är en kompromiss som passar inom nationalism och internationalism, innefattar olika stater och deras regeringar samt religioner.

 

Tankekompromissens, väsen är reaktionär (stagnerande, står stilla lever i fångeskap osv.) och utopisk (omöjliggörande, kaos osv.) Det orsakar plåga och är själv en självförintelsebana i sitt egna ständiga påhitt och hopp.

 

Tankekompromiss är globalisering, multikulturell, internationalism inklusive panteism som är symbolisk bland religion och materialism. Panteism är som religion, eller totalitär SOM statspolitik LIKA som fixar idéer tror på en pretention att ha redan ett svar till problemlösning.

 

Tankekompromiss levnad är skillnaden och konkurrens som innebär demokrati i olika kompositioner bland autoritärt och totalitarism, bland liberalism som ensamrätt att äga (kapitalist) och oligarki (få ha bestämmelse rätt) och dessa är permanenta.

DET ÄR DAGENS VÄRLD.

 

 

III

Decentralisering.

 

Decentralisering kan vi säga regionalism, federation, kommunstat av en NATION, det är positivt då vi vill behålla genuinitet vid identitet.

Decentralisering inom global multikulturellt i humanistisk vision som motsäger sig till definition internationalism och nationalism är t.ex. KONTINENTALPOLITIK

http://vi-pr.com/natio_europa.htm

Geopolitik

http://vi-pr.com/geosocialism.htm

OBS! Alla ”politik” kan göras i geografisk form.

Härmed finns EN politik som skingrar generaliserat våld och det är s.k. estraktionistisk politik via beteendesamhällets, identitetssamhälle, politisk och ideologiskt samt att religions samhället realiseras http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

  

IDEOLOGIER

Några sjukdomar som drabbar idealen.

ANARKISM som KAPITALISM är KAOS när konkurrens styr (bara jag, bara vi), och

konfliktfull som SOCIALISM och KOMMUNISM när alla siktar till

egenmäktighet (orubbad permanent makt).

Demokrati och diktatur är lika värda när de inte är underkuvad av maktsjuksyndrom

http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm 

Motvillighet att skapa en kontinental politik, geopolitik eller extraktionistiskpolitik

http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

är bevis om att människor önskar våld, galenskap och självförintelse.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NU och i FRAMTID.

Det enda sätt att ena oss människor

http://vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm

vid tänkande och beteende är

1- förändrar människa genom olika fasoner kända i vår tids utveckling som t.ex. chips implantat och allt annat som vetenskap bjuder på.

2- via antropomorfisk form (djur och annat som personifierar människan).

3)- gör robotar humanoid  via t.ex. artificiell intelligens.

Vid nr 2 och 3 troligtvis mänsklighet är förintad i sin utseende eller helt.

 

 

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com