geopolitik

GEOPOLITIK

om

GEOSOCIALISM NUN  (Nordisk Union Nationalsocialist)

 

  

TOR säger "Se världen med kunskap... och växa".

 

OBSERVERA- VIKTIG- KONFRONTERA:

All socialism är lika i grunden via ekonomisk grundläggande formel

"Arbeta 10 timmar och avlönas för det", men skiljer sig inom makt eller procedurer

Vi tar till ex. Svenska socialdemokratin.
Denna socialism är en demokratisk socialism och dvs. indirekt hierarkisk eller pyramidal. 

Nationalsocialism NMR denna socialism är direkt och alltså deklarerad hierarkisk (pyramid). 

Anarkistisk socialism har olika former som alltid och bara rör sig i grunden som är motsatsen än statlig = pyramid, kallas frihetliga (mutualistiska), kooperativ rörelse, individualistiska av frivilligdonerande former.

 

GEOSOCIALISM

Under läsning av NMR (Nordisk Mostånd Rörelse)handbok för aktivister” upptäckte jag snabbt att det behöver granskas.

Granskning stannade på Sid 34 av sidor 72. Propaganda och aktioner.
Jag blev minst sagt bestört efter läsning på sid 34-35 gällande ordet fanatism* som med ordet Sion*1 ger en laddad blandning som skapar mentala blockeringar hos läsare, åhörare, deltagare och tom. medlemmar i NMR.
Blandning i fråga ger krut till motståndare bedragare, instabila eller allvarligt psykiskt störda och inte respektabla medborgare, utländska, okunniga och svaga som agerar bestört och våldsamt utan att förstå att de är själva ett problem och inte YTTRANDEFRIHET*2
Innehåll av den typ inom propaganda, när man skanderar, diskuterar osv. skapar indirekta provokationer som kan vara besvärliga.
Detsamma gäller splittring som skapas genom att kräva till partimedlemmar eller åhörare att via fanatism och andra sammanhang, att organisation är viktigare än yrke, familj osv., det är det som är en del av "budskapets problematik" som måste lösas genom formulering som lockar men inte är frånstötande.

Jag som tänkare (fantasi, reflektion) och ideolog (strukturering och formgivare) grundare (organisering) ledare (aktivist, strateg och taktiker) se på *3 är som andra fundersam när det insinueras i övrigt att invandring och homosexualitet inte är en central fråga. Ser vi närmare.


INVANDRING 
Det handlar om invandring som vi är vana till t.ex. fylla arbetskraft fråga via lagliga vägar och inte är en fara för nationens säkerhet som är acceptabelt och ibland nödvändig. 
INVANDRING AV ONORMALA PROPORTIONER I EU *4 och illegal brottslig dessutom i stor utsträckning medför 
MUSLIMSKA världen *5 en sann farlig religion.

 

HOMOSEXUALITET 
Politiker som hyllar extrema proportioner av sexläggningar *6 med högsta fokus på homosexualitet som skulle det vara viktigare än den fruktbara heterosexualitet blir det konfliktskapande, dessa frågor är lika viktiga frågor som ras, organisation, fanatism, aktion och information. 

Punkter som invandring och homosexualitet är bl.a. strategiskt rätt att jobba på. Sanningen styrks samt bevisas att SD blivit ett politiskt parti som tagit sig in i Svenska regeringen, Lega nord i Italien frammarsch för autonomi har den italienska hårdaste politiken mot invandring och den 22 oktober 2017 tjänade poäng ytterligare i folkomröstning gällande autonomi, Ungern som trotsar EU med sina många mil med höga stängsel för att stoppa illegal invasion av invandrare och har stöd från folket, andra nationer inom och utanför Europa som inte tar emot invandring får makt och just nu tom. EU politik slingrar sig ut i ej genomtänkt extremistiska beslut om fria gränser för illegal invandring använder sig av påhittade tvång för nationerna att ta emot sk. kvotflyktingar!

Jag vill tro och tillägga av erfarenhet, att många deltagare i NMR har helt missat och ännu mindre varit källkritisk inte läst handboken för aktivister. Dessutom står jag fast i tanken om allt tjat om sionism *7 och andra belastningsformer *8 m.m. som framhävs felaktigt om nationalsocialistisk rena ideologis ursprung.

Viktigaste just nu för NMR är att göra medvetna medborgare starkare i sina åsikter om invandring och homosexualitet m.m. att det finns alternativ för problematiken och det allra viktigaste är att locka nya medlemmar för att stärka ledet och fronten, det är för att odiskutabelt när tid är inne kunna som majoritet befästa gagnade positioner!

En annan faktor är när aktivister eller skribenter publicerar, framför eller gör aktioner som massmedia kan fånga, MÅSTE undvika provokation och för att komma till det, tänk ”Gör inte mot andra som du inte tycker att andra skulle göra mot dig” med andra ord ”vill du inte bli orättvist förbjuden, så är det i sin rätt att inte heller kräva orättvisa att andra skall förbjudas.” Med det menar jag att påstående för eller emot skall bevisas i sanningen och rättvisans skull! 
Inte nog med det, det är överlägsen intelligens rättvist och taktiskt effektivt att komma med förslag som alternativ som garanterar andras rättigheter och existens 
*9

Vidare vill man vara Källkritisk för att verkligen gagna nationalsocialism och Norden skall vi vara djärva nog att informera om de insikter som inte skapar avsky men som skapar tillit med ord t.ex. arbetarrörelse, jämlikhet, 6 timmars arbete, pension, försoning, fred, frihet och ickevåld osv.! Kom ihåg att VI HAR ATT GÖRA MED TVÅ KÖN som aldrig kommer att vara lika så att mjukhet skapar sympati hos kvinnor och ordning och reda tillhör mannen (grovt menat)!

Finns också följande som behöver ventileras.
Man skramlar oavbrutet om nationalism men själva som svenska förrädare tar man för sig utländsk tysk ideologi, man blandar i hela ideologin Arier som ras som inte alls och helt tillhör vita rasen och inte heller intelligenta som beskrivs av få i dåtidens m.m. tyska nationalsocialistisk propaganda. 
Min fråga är, om vi inte är intelligenta nog att utföra en geopolitik med egna analyser och mod? Svar ”klart att vi är intelligenta nog för det och jag vill bevisa med följande i alla fall som visionär”:
TOR säger…
”Nationalsocialism med heder och samvete ja! Vi tar som gott exempel tiden före andra världskriget i Tyskland och Italien när etnisk folkförföljelse och imperialistisk strävan till krig medförde hat, hot, fanatism och galenskap var Nationalsocialism folkligt och i sina nationella insatser fanns för att lyfta folket från levnads svårigheter till en bättre ekonomi, god välfärd, garanterat arbete, starkare familjeband, trygghet och identitet; dessa punkter är att uppmärksammas då som nu.”
Se närmare vad Nationalsocialism m.m. betydelse eller etymologi *10 och vidare för objektivitets skull inte minst Wikipedia som här citeras ofta
*11.


NU SKAPAR VI HISTORIA

NU SKAPAR VI HISTORIA på allvar genom att skapa geosocialism med NORDISK NATIONALSOCIALISM som leder vägen till mål för vita rasen i norden i ett gratissamhälle. Men, först för att underlätta förståelse använder vi associationer via läsning av en av mina bredare världspolitiska förslag som ändå inte är nödvändigt att läsa om tiden inte räcker till just nu! *12

 

Vi börjar
Följande är viktigt för det är just det som du måste kunna memorisera (komma ihåg) i din takt och på ditt sätt för att behålla klart för dig och föra dialoger, kommentarer och diskussioner samt föredrag!

 

GEOSOCIALISM skapar vi med

FÖRSTA steg vid nationalsocialism rakryggade riktlinje!

 

ANDRA steg med Nationalsocialism Union i Norden eller Norden Union Nationalsocialist (NUN) som innebär att alla dessa nationalsocialistiska nationer med gemensam regering förvandlas till en SUPERSTAT och menas att länderna med ursprungs namn finns inte mer för (systemet) har vandrat in i en högre fas där geografiska området blir bara en SUPERNATION med en SUPERREGERING för det vita folket.
Steg till ett SUPERSTATSAMHÄLLE NUN sker via 1 konfederalism, 2 federalism, 3 vit geonation.

 

TREDJE steg Nordens vita ras med världsrelationer sker via Arbetscentra som jag beskriver i VI-S (VI-Samhället) en av mina futuristiska men redan levande existerande strukturer som uppstår via statscentralisering med folkets lokala deltagande i alla områden.

GEONATION i väntan på fjärde steg kommer att kvarstå lika stark och trygg mot alla världens allvarliga problem som gäller överbefolkning, minskning av naturresurser erövrarstaterna, diktaturer, korrupta demokratier och galenskap m.m. som redan nu drabbar mänskligheten.

NUN är vita rasen Noas ark, bastion, hem, överlevnad och framtid.

VI står för den nödvändiga militära apparaturen i högsta toppen unika i världen för ”alla medborgare är militära och skräckvapenarsenal är stort. Faktum är att vi inte kan lösa mänsklighetens problem vare sig med
1) multikulturell globalisering som redan vi är tvingad in i eller indragen, 
2) vi avslöjar redan genom att uppleva dagligen via media LÖGNERNA och intressefrågor från deras högkvarter, 
de vittnen på plats där mänskligheten drabbas nu, det är resultat av FN:s feghet, okunskap att lösa mänskliga problem samt deras
3) detsamma gäller ALLA NATIONER I VÄRLDEN av kapitalist klang.

Renodlad Nationalsocialism på väg till NUN är orsakad:
I)… av dagens värld (allt är politik) med sina makthavares okunskap och mentalsjuka samt alla som förstår men inte agerar genom att inte skapa flera motstånd eller befrielserörelser med fantasi och visioner för att rädda mänskligheten från misär och sjukdomar.
II)… som sapiens konkurrerade ut neandertalarna och satte fart på intelligens, anser vi att vita rasen är lämpade för egen överlevnad.

 

FJÄRDE steg Om allt elände som drabbar livet skulle ta slut och harmonisera det är det då som vit ras kommer att kunna komma in i slutfas där kärlek har förverkligats i ett gratis samhälle *13.

 

Nord Europa Geonationalsocialism, Nationalgeosocialism eller GEOSOCIALISM.

 

 

REGELVERKET

Här citeras utdrag från regelverket:

 

§ punkt 0 - Politik som betyder ”kunskap att regera sig själv i den biologiska eller annan typ av samling och så vidare mänsklig okunskap om dödens mening ”VI” kvarstår som SÖKARE.

 

 

§ punkt 1- Jag senator (äldre rådgivare) ”ev. NMR” och många andra med mig tar avstånd till det sk. ANTISEMITISM, till förföljelse eller förtryck  av Människor.

Vi anser dock RÄTTEN att agera för överlevnad mot provokation i självförsvarssyfte tillåts med alla medel!

 

 

§ punkt 2 - Geosocialism är en politisk process som innebär ”Val för att delta i Vit Ras för Geosocialism i Nord Europa”

-     Ställning som sådan är lika värdig som val att tillhöra en stat eller nation, att välja federalism eller att vara apolid eller rätt att vara Kosmopolit.

 

§ punkt 3 - Individer födda utomlands av biologisk vit ras eller födda i Geosocialistisk Nation, har Dessa, plikt att delta för att godtaga alla rättigheter som är oundvikligt medfödd ”identiteten” tills mognad uppnåtts.

§ 3 – A) Individens generella mognad uppstår naturligt vid 25 års ålder.

§ 3 - B) Då, sker Frivilligt val. Till dess betraktas individen tillhöra den biologiska familjen och ägs i ”Vad och Kan” av deras föräldrar.

 

VIT RAS
Vår styrka och sanning är GEOPOLITISK NUN som betyder RAS-* sort, art eller familj i ett geografiskt område med utseendemässig likhet från barndomen är meningen. Olikhet bland djurart gör att människor är lika sig som vi känner till idag men utseendemässigt har skillnader och det är just det som jag menar vi måste refereras oss som VIT familj och vidare "Människorna NUN". Preciseras som:

I- är de människor i hela världen som har ljusa hudpigment av olika nyanseringar, rödhåriga till mörkt hår med alla nyanseringar men SOM SMÅ BARN VAR BLONDA (biologiskt tecken) dessa bland människor med ljusa ögon, det är de människor som STÅR FÖR VITA eller vit familj.

II- Bland dessa människor som ovannämnda "I" finns ett biogenetiskt drag märk skillnaden bland massan som vit ras och det är människor med ljusa ögon och ljust (blont) hår som gör sig den absoluta referensen till ren vit ras. (OBS! Det handlar inte om social eller politiskt menad rasism, det handlar istället om rasföredrag en genetisk förening). Dessa två faktorer är kännetecken med väsentlighet till att ljust hår kvarstår i den mest fysiska fruktbara ålder. 

LJUSA RASEN geografiskt råkar NORDEN vara den plats där vita ren rasen bor och förökar sig. I följande länder ingår Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, och de tre självstyrande Åland, Färöarna, Grönland just nu räknas 26 miljoner (google) medborgare att omräknas efter gallring. Det gör en enda SUPERNATION av vit ras.
Vit ras vandrar i processen av personutveckling som går vidare ytterligare en fas till och den sista i studien till ett jämlikt samhällets relation med ett möjligt gratis samhälle. 
OBS! Allt detta i relation med de antropologiska rättigheter som innebär att de är bosättare före den vita rasen.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN SÅDAN högaktad FOTURISTISKA SAMHÄLLETS REALISATION sker via

A, folkets direkta medverkan med folkomröstningar som skapar elit eller ansvariga, och två huvudledare av två olika kön ”en man och en kvinna”!

B, eliten och huvudledarna byts ut vartannat år.

De valda skall bevisa att de är fri från maktsjuktsyndrom dvs. att regerande folk skall vara mentalt stabila. Mental stabilitet garanteras noggrant av folkvalda regeringsskiften.
Mental stabilitet sker via kunskap om vad rollen innebär som elit och ledare. 
Elit har som ansvar funktionalism i samhällets struktur, garanterar välfärd och stabilitet i sin helhet. 
Senator äldre livserfarna medborgare som rådgivare kan upplösa dels elitens beslut och huvudledarparet så att kontinuitet garanteras ett friskt samhälle med frisk befolkning.

Geopolitik i siktet är att sluta fred bland människor om man tillämpar t.ex. extraktionisk politik som ingrediens *14

Den filosofiska avslutning som är tänkt vara som en superideologi är inte nödvändigtvis möjlig men önskvärd och är lika som gränser till religion eller mysticism. Det sker när gratis samhället är fullbordat och då vare sig samhället eller individen inte präglas av nödvändig funktionalism och identitet, vi kan säga t.ex. att det finns kvar bara en ras på jorden den vita alltså, eller mer realistiskt att fler samhällen har fullbordat sig i samma riktning som gratis samhället, en kosmopolit värld utan gränser, då är det individuell frihet som inträder som allra sista tänkbara tänkande tanke. Dvs. som jag har formulerat i andra sammanhang att individuell frihet är avståndet för människan som levermentalt ungefär som på djurs stadium av en icke tänkande form. HEN lever i harmoni och kontraster som är ristade i evolution av den tiden.
Det är det som är sista steget inom vision av NATURLIG EVOLUTIONÄR PERFEKTION, en form av tidens återupprepning I eviga åttan.

 

Tor Svärdtorp


* Fanatism https://sv.wikipedia.org/wiki/Fanatism

* 1 Sion Prehistoriska spår räknar jag före Jesus ankomst och död som vi räknar vår tidsålder från alltså 2017-10-28 och som central samt sydeuropeisk räknar 28 oktober 2017 år sedan! 
För att undvika missuppfattningar och anklagelse av favorisering eller vad mer, se själv via internet på Google, Youtube osv. läs, lyssna, fråga, debattera och utbilda dig i fråga med en stor del av självkritik, källkritik och kritik; själv så länge jag levt vet inte en motivation som ger rätt till ANTISEMITISM mer än ANTI ALLT ANNAT.
Historien visar oss olika folks tragiska händelser för de som var och är förtryckare och de förtryckta det verkar som om ONDA tar över GODA som kommer utifrån och som finns i egna led och oss själva som spegelbild som offer från barndom, det är just det som vi skall akta oss eller vakna upp ifrån!
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Israel

*2 http://vi-pr.com/nmr.htm

och

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

 

*3 www.vi-pr.com

 

*4
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/sv

och

https://www.migrationsinfo.se/migration/eu/

 

*5 https://sv.wikipedia.org/wiki/Takfir

och

http://www.friatider.se/koranverserna-som-uppmanar-muslimer-att-doda-icke-muslimer

 

*6 http://www.stockholmpride.org/

och

http://www.stockholmpride.org/festivalen/pride-parade/ Olika parader deltog t.ex. representanter för poliser och militär, politiker och alla klasskikt av medborgare från utbildning och domstolsväsendet, föräldrar som drog med sig små och större barn.
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/ratten-for-samkonade-par-att-adoptera_H211420

och

https://sv.wikipedia.org/wiki/HBT-r%C3%A4ttigheter_i_Sverige

 

*7 https://sv.wikipedia.org/wiki/Sionism

och

https://sv.wikipedia.org/wiki/Antisemitism

och

https://sv.wikipedia.org/wiki/Judendom

 

*8 http://vi-pr.com/mein_kampf.htm

 

*9 http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

 

*10 http://vi-pr.com/socialism_nationalism_patriutism_fri.htm

https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalism#Vit_nationalism

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nazism#Nazismen_och_fascismen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_motst%C3%A5ndsr%C3%B6relsen

https://sv.wikipedia.org/wiki/Geopolitik

https://sv.wikipedia.org/wiki/Norden

 

*11 OBS! Finns en del överdrivna definitioner i Wikipedia som inte gallras ut i rättvisans namn. Då blir det rappakalja och skadar förtroende för själva mekanism oavsett syfte.

Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Wiki är som internet där ”yttrande frihet” förvandlas till KAOS när rättvisa via sanningen som grundas på bevis inte närvarar och deltagare inte ställer sig själva till svars genom t.ex. att inte visa sig som ansvariga för det som skrivs (anonymitet) se hur det skulle vara http://vi-pr.com/internet_personlig_ansvar.htm och vidare jag själv med egen hemsida före detta organisations hemsida med många sympatisörer samt stort antal besökare från hela världen se på www.vi-pr.com 
Om KAOS ja, som exempel tar vi följande https://sv.wikipedia.org/wiki/Anarkokapitalism! Härmed vill jag påpeka att anarkism aldrig någonsin går att jämföras med kapitalism! Det är två skilda saker! Ta en sten, kalla det potatis och prova att käka det! De som skriver om anarkokapitalism det är imbecilla, motståndare, avlönade för att skapa kaos som gagnar vem och vad, m.m. Detsamma går att läsa en del nyanseringar vid olika politiska och andra sammanhang. Se följande som konkret sanningssaga när en ideologi kan ramas in i ett plan då allt är koherent med själva rötter:
 

*12 http://vi-pr.com/natio_europa.htm

 

*13 http://vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

 

-* https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskoraser

se

https://sv.wikipedia.org/wiki/Genetik

roten

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendelmer

och  

vidare överblick på https://sv.wikipedia.org/wiki/Fenotyp 

och

https://sv.wikipedia.org/wiki/Genotyp osv. I samma vevan kan du upptäcka svaret om varför en del människor par som vill bilda familj blir barnlösa levet ut och ha sex så ofta det går!

 

*14  http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

 

 

TOR Svärdtorp

 

MIN DRÖM som visionär, ideolog och grundare är att människor med ljus hud, ljusa ögon och ljusa har skal enas for att skapa egen samhälle som grundas på LIKHET.

Politiska

vägen är Nationalsocialism

som 

första steg.

 

 

NUN eller Geosocialism

för

andra steg.

 

 

SUPERRAS leve är VI-S (VI-Samhälle = Gratis samhälle)

som

tredje steg.

 

 

Individuell frihet

som avslutning

Fjärde steg.

 

 

Angående "RAS" det handlar inte om genetisk på arv nivå som en del rasister och fortryckare i den pejorativ mening tror vara möjligt, nej, för i dagens kunskap mojligheter till det är kastad tid se följande http://vi-pr.com/mening_med_livet2.htm läs och följ föredrag på youtube. Om framtid vi vet ingenting så... men finns allting en men...

 

PS. ”Post Skriptum (efter skriftigt innehåll, som sist och tillägg) är” fast att skribenten TS inte delar NMR "provokationer och mer" av strategisk orsak kan säja ändå "Ära för NORDISK NATIONALSOCIALISM"!

 

 

Tor Svärdtorp

www.vi-pr.com

 

 

 

 

 

Folium Maximus

2000-talet idag 2018-02-25

 

 

Den nationalsocialism NUN

 

Ett brev till försoning I,

ett brev till förlåtelse för historisk felaktighet II

ett brev för en vision III

ett brev för att deklarera eget val IV

 

I – som humanist och dvs. erkännande att alla människor på denna jord var de än kan finnas och i alla tider är värda respekt.

Respekt för all fysisk olikhet, ideologisk, ledarskap och tro det till dess att olikhet och patriotism uppstår inom egna geografiska gränser.

 

– vi samarbetar vetenskapligt med alla geopolitiska realiteter med samma syfte: mänsklighets överlevnad.

 

Omänskligt är när födelsetal skapar överbefolkning inom egna geografiska gränser och då utropas expansion med oundviklig provokation mot natur och människor samt på bekostnad av livet. NEJ TILL VÅLD!

Denna omänskliga brottslighet sker idag på 2000 talet när olikhet blandas och man tror på en utopisk globalisering.

Med denna deklaration eller samförstånd stödjer vi oss av http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm och likasinnade slutsatser samt med all vetenskap på fram marsch med syftet att bevara olikhet mot all artificiell intelligens, som då denna kvarstår mot mänskligt och livets naturliga och evolutionistiska lagar.

 

II

– vi står för en universell försoning genom att be dig och alla om ursäkt för de omänskliga som historiskt har plågat och än plågar mänskligheten, det oavsett om det varit eller är riktat mot olikhet generellt menad individuellt eller mot grupper. Detta mod är första steget av okontroversiell och universell kärlek.

 

III

– min vision i all sin enkelhet är Er och Vår i högsta grad och vinst av det goda, mot det onda i ett krig som har präglat och plågar mänskligheten mot en undergång. VI SKALL ÅTERFÖDAS här och nu! JA TILL KÄRLEK!

 

IV

ja till livet här och nu! Det är mitt val som vuxen att förvärkliga det som jag är i det begränsade geoland där i dess ”likhet” förvärkligas jag och mina avkommor.

 

 

…för geonationalsocialister Tor Svärdtorp www.vi-pr.com