PLATTFORMER för STATS och MAKT P

PLATTFORMER för STATS och MAKT POLITIK samt ICKE STATS och MAKT POLITIK

    centralisering, tankekompromiss, decentralisering. DAGENS PARTIER TYP      SOM  INTE  DEFINIERAR SIG IDEOLOGISKT, SOCIALT OCH EKONOMISKT, SOCIALISTER, KOMMUNISTER, LIBERALER=KAPITALISTER, IDEOLOGISK ANARKISTER=FRIHETLIGA, DESSA SKALL INTE  FINNAS ÖVERHUVUDTAGET I EN REGERING ELLER SOM FÖRENING DÄRFÖR DE FYLLER INTE FUNKTION VARE SIG I MENING ELLER HELHETS PROBLEMLÖSARE!

http://www.vi-pr.com/politikerna_utbildade.htm

http://www.vi-pr.com/politikerna_utbildade.htm


JAG SKRIVER samma sak PÅ TRE OLIKA SÄTT välj din favorit    google translate http://www.vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm

https://www.vi-pr.com/politiska_partier3.htm 2023-08-07

SE NEDAN ÄKTA IDEOLOGIER. Val gör du som LEDARE med goda kunskaper långt ifrån makt eller andra onda girigheter som håller dig fången! Val gör du som väljare när du läser, lyssnar och agerar efter vad jag upplyser dig om här. DU och NI är VÄRDEFULLA!

http://www.vi-pr.com/demokratier_democrazie.htm

 http://www.vi-pr.com/grymma.htm 

http://www.vi-pr.com/politidkt_korkort.htm  

https://vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm 

http://www.vi-pr.com/politisk_mogenhet.htm

 politiska partier 3 = IV

  https://www.vi-pr.com/demokratier_democrazie.htm

 


 ÄKTA ideologier

 anarkisterna (grunden till olika varianter): LEO FERRER https://www.youtube.com/watch?v=_1PcOsbJbLI Les anrchiste! Och https://www.youtube.com/watch?v=Ei-WsxN3snk ni Dieu ni metre!

MAX STIRNER
http://sv.wikipedia.org/wiki/  . 
Individualanarkism .
http://sv.wikipedia.org/wiki/Max_Stirner .

http://www.df.lth.se/~triad/stirner/#denende

PIERRE JOSEPH PRUDHON
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pierre-Joseph_Proudhon
Ideologierna/Filosofer/proudhon.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Anarkism

Anarkism – Wikipedia

 socialisterna (grunden till olika varianter) https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_internationalen https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialism

 kommunisterna (grunden till olika varianter)Karl Marx http://sv.wikipedia.org/wiki/Kapitalet

 liberalerna eller = kapitalisterna! Adam Smith http://sv.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith


Kommunism i praktiken:
CERTIFIERAR DIG SOM KOMMUNIST och var MEDVETET  http://www.vi-pr.com/certifierad_kommunist_medvetet.htm (text i TSS och svart på vit ) upplagt länk 13 dec. 2016 http://www.svt.se/karlbertil -jonssons-julafton/ Klasskillnaden och rättvist kamp. 

Blir RIK och KOMMUNISM
http://www.vi-pr.com/blir_rik_kommunism.htm
https://youtu.be/QplLXsL0Y04 1 av 5  https://youtu.be/MpM6j--19Fo 2 av 5 https://youtu.be/RZkVutIYIlk 3-4 av 5 och tillägg "Om kommunist samhälle i praktiken. https://youtu.be/S7Jm3S6yrVc 5 av 5 Kommunism i dag i vårt samhälle och i världen. 

KOMMUNISTISKA TÄNK-ANDE  http://www.vi-pr.com/kommunistiska_t%C3%A4nkande.htm   

VNK kommunisterna
http://www.vi-pr.com/vnkommunisterna.htm (text) följer video: https://www.youtube.com/watch?v=fUJy6UBxgQ Sånger Internationalen olika språk https://www.youtube.com/watch?v=wKDD1H-Hlpc  och SVARTA INTERNATIONALEN  https://www.youtube.com/watch?v=624P60-TD24 sånger https://www.youtube.com/watch?v=w_Twgu63nAQ

Kan vara också följande:
http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

http://www.vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm

http://www.vi-pr.com/certifierad_kommunist_medvetet.htm

http://www.vi-pr.com/blir_rik_kommunism.htm

http://www.vi-pr.com/kommunistiska_t%C3%A4nkande.htm  + http://www.vi-pr.com/vnkommunisterna.htm MÖJLIGA POLITISKA SYSTEM av VI-pr politiskplattform som förslag m.m.

1 av 4

https://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm
Det självständiga Hälsingland    Om kommunal federalism och socialism 

 

EFAFAE (anarkism)   anche in  Om en kontinentalanarkistisk politik typ med

 olika federations varianter från socialism till kommunism osv. https://www.youtube.com/watch?v=aXV2P5eeV5c kvinnor på frammarsch i anarkistiska fronter redan 1936 med Durutti svarta armen i Spanien! Anarchismo Europeo = Europeisk Anarkism  https://www.youtube.com/watch?v=SxsSEwsn5-Y "Varken Gud eller chef" av Leo Ferré http://www.vi-pr.com/efafae.htm

 https://www.youtube.com/watch?v=mPn4vAOv0Xo "Les anarchiste - (Anarkisterna)" bästa i text och musik! En espanol https://www.youtube.com/watch?v=C7cN0qV60zc Dels av ANARKISTISKA-KVINNOR genom Historia https://www.youtube.com/watch?v=VQgSyUK08Rs

Citatet: ”Att bli regerad är att bli bevakad, inspekterad, utspionerad, dirigerad, reglementerad,
placerad i en fålla, indoktrinerad, uppläxad, kontrollerad, värdesatt, censurerad, kommenderad,
och det av personer som varken har befogenhet, kunskap eller förmåga.”    
– Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) anarkist.

 

GAMMAL SOSSEPARTIET  Tillbaka till arbetarpartiets rötter. http://www.vi-pr.com/gammal_sossepartiet.html

 

Stornorrland  eller det Självständiga. Storrnorland Federation (SSF) 

http://www.vi-pr.com/stornorrland_sjalvstandig.htm

VI-prPartiProgram   Utvidgad demokrati princip skapat i denna program och 6 punkter.  Det är nästan med glädjetårar att av en slump hittade vid et 1/a infoblad som stadfäster VI-pr partiprogram allra 1:a steg i politiska livet... http://www.vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm

  
2 av 4
 Politisk och religion neutra
l

APÒLIDE, KOSMOPOLIDE och INTERLINGUA Jag och Du samt Olaglig men RÄTTVIST!    världsregering med eller utan federationer.

http://www.vi-pr.com/kosmopolit_partiet.htmEU Famiglia  Radikal reformistisk mål med accenter av konservativa och revolutionära interkontinentala. 

http://www.vi-pr.com/Europeiska%20Familjev%C3%A4rnPartiet.htm

Funtionalistisk Regering  många politiska ideologier och religion dominerar och yrkesmässig samarbete är frågan...http://www.vi-pr.com/funtionalistisk_regering.htm


Hetero partiet  
 heterodox - Heterogen) e Nationell generaliserad demokrati från bas till toppen med blick över världs problematik... http://www.vi-pr.com/hetero.htm   
VAL FRIA PARTIET  Lokala eller världspolitik på enklare grunder och roterande ansvar.  

http://www.vi-pr.com/val_fria_partiet.htm

VISP=VI Svensk Parti    Kompakt nationalism med minimum 20 timmar arbete per vecka och pension från 50! Medborgare medveten och lösning till brottslighet! En SVENSK STÅLHAND POLITIK!

 http://www.vi-pr.com/visp_vi_svensk_partiet.htm 

VI-PRs POLITISKA BLOCK   Dagens position och oppositions politiska partier mf. i en gemensamma regering för en långsamt utvidgad demokrati i den sk. transreformistisk mekanism med syfte att fylla massornas olikhet och behov. http://www.vi-pr.com/viprs_politiska_block.htm

KONSTELLATIONS REGERING  M.N.R Månsidig Nationell Regerin   självständiga-autonoma regioner Nationell eller EU multikulturellsamhälle med en Kompromissregering... http://www.vi-pr.com/k_regering.htm 

Natio Europa  Är en kontinentalpolitik där människor är fria utan nationella medborgarskap före 25 års ålder, världs solidarisk och skjut vapen fri osv.  http://www.vi-pr.com/natio_europa.htm

Politisk Kriminella AllasPartiet  Social aspekt av en avkriminaliserad samhället. 

http://www.vi-pr.com/politisk_kriminella_allas_parti.htm

Seskarö Partiet    http://www.vi-pr.com/seskaro_partiet.htm


3 av 4
Ledarskapspolitik 
i enklare meningar...

TORA   Ljusdal  http://www.vi-pr.com/rosta_pa_mig.htm 

Monarki Partiet  http://www.vi-pr.com/monarkparti.htm 

PATRIOT- PATRIOTA- PATRIOTE  http://www.vi-pr.com/patriot_patriota_patriote.htm

Tor Svärdtorp politisk parti  VEM är POLITIKER som inte är justa? Härmed ANMÄLER förening Svärdtorp Bodens kommun för DISKRIMINERING mot heterosexuella!

http://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_parti.htm  

NMR     NMR m.m. m.f. YTTRANDEFRIHET http://www.vi-pr.com/nmr.htm

1 maj 2018 BODEN  Nationalsocialisternas arbetarparti, manifesterar för sin rätt till yttrandefrihet https://www.youtube.com/watch?v=aC_1FCJ0C0w och https://www.youtube.com/watch?v=iFJMPQN-2NY&feature=youtu.be  ...vad ser vi? RASHISTORIA av NMR

MIN KAMP   google translate  Av en HUMANIST: Nu sätter jag mig ner på tronen och uppifrån ser neråt över mänsklighet, jorden och livet apokalypsen!    
Skall man ta parti för ena eller andra i den politiska och religiösa sfären eller för livet i överhuvudtaget?   Goda idéer och tro skall bestå mot de onda.
U- länder är drabbade ännu som i I- länder av utnyttjande, fattigdom, misär, förtryck och bokstavligt slaveri.
Är inte natur som har förintad etniska grupper, som en del av evolution så är det ”illvilliga” som bryr sig om att ”förinta” och sätta ditt liv i fara. Generellt sker det där maktsjuksyndrom härjar.
http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm. Vi lever i ett liv av kaos. Då anser jag att du som har möjlighet till KUNSKAP ta din tid och utveckla dig. Jag behöver inte ständigt vara med för att förklara i stort sett det som redan sagts, skrivits och kommer att ske. Lycka till Människa. Av Tor Svärdtorp ...så är det...  Läs följande bok  judiska rötter, kristendom och Tora. Vidare på  https://sv.wikipedia.org/wiki/Kibbutz lyssna om kibutz https://www.youtube.com/watch?v=W5_JO8-zRZ0  vidare om judiska ultra ortodoxa  https://www.youtube.com/watch?v=FGJg1lHPPZw  osv.     +  http://www.vi-pr.com/mein_kampf.htm

GEOSOCIALISM NUN (Mordisk Union Nationalsocialist)+NMGR (Nordiska Motstånd Geonationalistiska Rörelse) En av mina politiska och filosofiska plattformar den NATIONALGEOSOCIALISM eller GEONATIONALSOCIALISM OBS! Alla ”politik” kan göras i geografisk form och gällande svastika "SWASTIKA" se följande på italienska https://www.youtube.com/watch?v=Se3t3WNxo3s RIGUARDO ALLA SVASTICA  + http://www.vi-pr.com/geosocialism.htm 

www.vi-pr.com VI-PersonRörelse  Citatet: "Att blir regerad är sällan att blir rättvist behandlad...
Tor Svärdtorp Viare=(VI-PersonRörelse 1948-2021. OBS! Jag lever än... hahaha.)"


4 av 4
Religion är politik!
Kristna Politiska Partiet 

http://www.vi-pr.com/kristna_politiska_partiet.htm


Tor Svärdtorp www.vi-pr.com upp till skinn.