RÖSTA POLITISK PÅ MIG!

 

 

 

JAG ÄR EN HANDLINGSKRAFTIGT MÄNNISKAN, OAVSETT DIN BAKGRUND KOMMER JAG ATT JOBBAR HÅRT FÖR DIG OCH DINA RÄTTIGHETER, SÅ RÖSTA PÅ MIG. MIN POLITIK ÄR RÄTTVISAN SOM VI ALLA ÄR LIKA INFÖR. MIN VISION ÄR ATT FÖRVERKLIGA DINA ÖNSKNINGAR FÖR ATT DU SKALL LEVA OCH MÅ BRA! RÄTTVISAN ÄR SANNINGEN OCH SANNINGEN ÄR GARANTIN TILL MÄNSKLIG GRUND, BEHOV SOM t.ex. ETT TAK ÖVER HUVUDET, KLÄDER PÅ KROPPEN OCH MAT I KYLEN. LOKALT OCH NATIONELL TRYGGHET ÄR EN SJÄLVKLARHET. VÄLJ MIG SÅ GARANTERAS ARBETE FÖR DIG OCH EN LJUS FRAMTID FÖR OSS ALLA. SKA VI KOMMA NÅGONSTANS, SÅ RÖSTA PÅ MIG. ENSAM ÄR SVAG, MEN TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE.

 

Rösta: rösta på mig T.O.R.A. T.O.R.A. (Transitiv, Organisation, Revolutionär, Assimilerad) Transitiv, är en tillfällig personligtmakt. Organisation, är en fungerande och ansluten folksamling. Revolutionär, är ett samhälle med en omedelbara stort förvandling. Assimilerad, är olika enheter indragna till en central punkt.

 

PARTIPROGRAM
Citat: "Ger mig makt att förändra och jag ger DIG ditt dagliga bröd dvs. din försörjning". Av TORA.

 

LEDARSKAP

 

Ledarskap i enklare mening, med klara grunder, tidens dokumenterande, historiskt beprövat, dagens sunda förnuft och vetenskapligt konstaterande är som följer.

 

Från födelsen:
Personliga medfödda naturliga egenskaper som t.ex. personlig styrka och kunskap, är nämligen den naturliga ledarens, skaldens kännetecken.

 

Äldre och nya ledarfigurer:
Hos människor och grupperingar har det alltid funnits en huvudledare och det gäller än idag. Dessa personligheter lever under manteln ”Kung", "diktator", "frihetskämpe", "martyr", "demokrat" och t.o.m. "socialist".

 

Ledarskap var och är en maktfaktor.

 språket inte fanns var det kunskap och fysisk styrka som undanröjde makthavarna för det nya maktskiftet.

 

Sedan blev ledarskap en intressefråga och det var med våldet som makthavarna undanröjde så att hela familjer, släkter och andra medföljare gick under.
Det var rädslan och hämnden som var den instinktiva faktorn i kombination
med girighet som drev makthavarna till sådana grymma handlingar.

 

Idag har det skett en demokratisering, så att alla kunniga medborgare kan framträda under ett paraply av ledarskap. Men det har visat sig att dessa samlade kunskaper med egen maktdrift skapar ett falskt hopp om rättvisa. Orsaker finns inräknade i själva individen samt i de demokratiska funktionerna.

 

Demokratiska funktioner som är en del av en reformistisk, social formgivning, det tillåter ansvariga att klara av sina misslyckanden och i sämsta fall fortsätter den okunnige att styra.

 

Historiskt demokratiska hemförelse.

Rom imperiet till exempel var från början en formgivning av en äkta demokrati som grundade sig på personliga krigarkunskaper.

Det innebar att priset för det egna misslyckandet betalades på olika sättet, t.ex. genom erövring av deras makt och ting, utkastning från samhället och i värsta fall betalades med livet. Men, senare romersk politisk utveckling med allt mer reformistisk lät sina egna misslyckade makthavare bibehålla makten eller som en del som fick bibehålla all lyx. Det gjorde att den äkta demokratin bromsades upp och därtill skapades Roms dekadens.
Under lapsus av numer drygt 2000 år ser vi olika perioder av social formgivning.
Vi har t.ex. den klassiska monarkin. I allmänna kunskap är den klassiska monarkin styrd av en ledare, kungen. I verkligheten var monarkin i sin funktionalism en bild av den senare slutfärdiga romarnas äkta demokrati som innebär allt mer lyx, intressefrågor som i slutändan har skapat samma öde för monarkin som för Rom.

 

Dagens ledare och den mänskliga faktorn i den demokratiska funktionen.

Bakom dagens demokratisering finns makthavare som varken har det genetiska ledararvet eller självklarhet av den äkta demokratin. Å andra sidan finns naturledare som aldrig kommer att blomstra p.g.a att angivning  och fångenskap av olika mönster som håller locket på deras blomstrande. Medan andra naturliga ledare redan sitter på makten, men inte heller de kan blomstra vidare, det p.g.a att reformistisk politik fångar dessa i en långdragen pragmatik.

 

Dagens värld lever i en kaotisk epok präglad av en extremt utbrett centralmaktdemokrati med oerhörda krav på reformism och följden blir oundvikligt dekadens som det var för Rom och monarkin.

Citat "Med vilja, det mesta av det omöjliga kan förverkligas." Av TORA.

 

Den sanna ledaren eller vägvisaren.

Den sanna ledaren, den enkla vägvisaren, de som naturledare förstår sina misslyckanden och därtill tar ansvar för konsekvenserna och agerar därtill som t.ex. genom att själv lämna ifrån sig makten. Alltså, det är självkritik som är ett måste för ett fullständigt ansvar för den fullkomliga naturledaren.
Begåvning i olika grad från ledare till ledare har sina grunder i det genetiska släktarvet. Tecken på sådant arv visar sig redan i barndomen. Arvet som beror på den positiva omgivningen som finns kan främja och utlösa dessa egenskaper när som helst under livets gång.
Det är självklart att ledarskap utan det genetiska arvet är möjligt hos den enskilde genom någon livsupplevelse. Problemet är tiden för mognandet inom ledarskap.
Det genuina ledarskapet uppstår via den fysiska styrkan och den mentala styrkan. Fysiskt tränade för strid och den mentala dagens personutveckling som är fritt från "maktsjuk-syndromet".
Ledarskapstecknen märks i handlingar på de områden där dessa okända ledare rör sig.
Ledarkunskap har ingen åldersbegränsning om inte sjukdom och det fysiska åldrandet får denne att gå till reträtt.

 

FRAMTIDEN
Lösningen till den nutida världens rena kalabalik finns i kombinationen mellan det äkta ledarskapet som var då när språket inte fanns och dagens individuella, mentala, personliga utveckling.
Det är med den natur ledar andan som framstår av en äkta demokrati där ansvar mäts med mod, tro, styrka, kunskap, fullständigt ansvar och personutveckling i ständig förnyelse, som dagens värld kan räddas från förmörkelse

och går mot ljuset.

 

JAG
Jag som håller makten i schack, är fysiskt tränad och är mentalt inställd för strid är den ledare som du behöver för att du skall fortsätta leva bra eller för dig som vill leva utan bekymmer. TRO PÅ MIG och gör mig till ditt val. Välj min kunskap och min styrka så att världens ekonomiska, sociala, kulturella, politiska oenigheter inte förblir en mardröm. Här och nu är jag med dig, vi tillsammans formar vår framtid!

Mitt första steg är att samla de som tros kunna bära rätt ledarskap, välja  de för deras samhällsuppgift och tillsammans med folket ta oss till räddning. Vårt samhälle skall präglas av omsorg, rättvisa och ekonomisk vällfärd i en välbalanserad utvecklingsprocess.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

 

 LJUSET KOMMER FRÅN NORDEN, TREDJE VÄRLDSKRIGET, VÄRLDENS UNDERGÅNG, DEN NYA VÄRLDEN.

 


LJUSET KOMMER FRÅN NORDEN (far)

TREDJE VÄRLDSKRIGET (mor)

VÄRLDENS UNDERGÅNG (son)

DEN NYA VÄRLDEN (dotter)

 

Introduktion

Skrivelsen nedanför är självklart ett föremål till självkritik och kritik i övrigt, men sanningen som framstår generellt ingen kan tas ifrån det. Realitet i högsta grad, symboliken, kommentar, retorik, metafysik, surrealistisk med framtidstänkande förekommer i meningar och det gör att läsare kan uppleva egna neutrala tolkningar så den kan vara med i virveln av information, reflektion, upplevelse, återupplevelse, nyfikenhet och självständiga beslut.

 

 

LJUSET KOMMER FRÅN NORDEN

 

Du som förstår innebörden av detta meddelande bidrar med allt som du kan för att förvärkliga VI-PR här och nu. Du får gärna flytta in i området där vi medverkar, där finns vårt säte så att du blir en del av den aktiva kraften för att sprida kunskap och medverka inom ledtråd för att rädda mänsklighet.

 

 

Här hemma i Sverige.

 

Svensk statschef.

 

Utan demokrati krångel, utan diktaturiskt tvång, använd ditt sunda förnuft (om du kan) och VÄLJ MIG som statschef eller kalla denna samhörighetsställning som bäst behagar dig som t.ex. problem lösare, väggvisare, ledare, rådgivare, statsekreterare, statsordförande, statspresident, filosof, politiker, tänkare osv. allt i en och lite till.

 

 

Den här är jag:

 

Introduktion för följande.

 

Missförstå inte denna sida, känn dig inte mindre värd än mig för det, känn dig inte heller bättre en mig för det, istället se sanningen i ögat! Var självkritisk i första hand och sedan kritisk i positiv mening. Se verklighet! Fast verkar vi ha det bra du som jag är med i helvete!

 

Strunta i mig om du vill. Strunta i att lyssna på dem s. K. specialister och dina överordnade. Börjar nu och här att ta din frihet och bli det som du vill vara. Mina ord är dina ord och inte heller det! Jag är med dig, läs om mig. Tillsamman går vi i detta liv på samma spår och tyvärr kan du inte undgå denna sanning… om inte du väljer döden så klart.

Strunta i vad dem andra pratar om dig eller om mig eller om andra, TA MIN STYRKA, DIN STYRKA istället och BLI FRI HÄR OCH NU… rösta på oss, välj mig i första hand! Sedan lyssnar jag på dig, sedan kanske det är din tur att leda eller råda, eller kan vara någon annan som har dessa kunskaper för att föra vidare klarhet i sinne, eller kanske alla människor kan står själva på sina fötter och går… utan någon som säger till dem vilken väg de skall ta… lycka till.

...mina ord sårar inte de är väckande...

 MIN LÄRA ÄR DINA ORD
Historien tillhör förgången tid, igår, eller stunden före och efter mina ord...
Realiteten, stunden här och nu är det som gör mig verklig, det som jag säger och gör. Här och nu är livet... och min sanning.
Jag skall leva i nuet, ingen skall erövra min individuella frihet.
Jag skall överleva allt förtryck, inte igår eller imorgon. Jag känner inget hat och jag vet inte vad hot är, rädslan har jag ingen vetskap om.
Jag bär inga känslor... jag är fri.
För DIG som bestämmer över andra eller mig, läs noga.
Jag är en härdad krigare... du gjorde mig sådan.
Jag har ett minne och jag kan jaga, du gjorde mig sådan.
Jag bär smärtan och nu kan jag känna fientlighet, du gjorde mig till en sådan.
Du... ni är många, men jag är den "absoluta".
Ni kan erövra mig endast med döden, men då blir jag ett exempel i historien som påverka fria och heta känslor hos de förtryckta.
Där folk har makt och pengar, där folk berusar sig, där finns intresse, där finns politisk lögn.
Ni kan förbjuda för ni är rädda, ni kan skjuta för ni är fega, NI är INGET för mig.
Det som jag har att säga har jag skrivit till DIG. Ta lärdom och lev det.
Lyssna på mig och lev i nuet.

 

 

Om kvalificering i den naturliga meningen.

Det finns medborgare som spottar på sitt land, det finns invandrare som avgudar det nya landet. Det finns s.k. nysvenskar, dvs. en invandrare som blev svensk medborgare. Alla är vi invandrare under förre generationen eller under sitt eget liv. Alla har samma rättigheter och samma plikt dvs. samma nationella identitet.

 

En blick på vårt land i dagens tid.

 

Att göra politik är att göra karriär och i vår tid innebär det skolutbildning. Livserfarenhet hinner man inte mycket med. Då, de år som vi har förtjänat via utbildning förlorar vi i livets konkreta sammanhang som t ex arbete, kännandet av andra kulturer, andra typer av kunskaper som kan vara t.o.m. avgörande för överlevnaden. Dessutom i dagens läge är det säkrare att utbilda sig i flera yrken och det innebär att du inte hinner erfara det faktiska livet.

 

Politikers personlighet.

 

De behöver livserfarenhet, och det innebär idealen, motivation, engagemang, intresse, kroppsarbete, personutveckling. Det är det som gäller för att driva en sann politik. Dessutom behärskar du maktens yra, pengar fixering, är du analytiker, har du intuition om saker och ting, kan du läsa händelser i framtiden… då är du den som jag önskar lyssna på och gör mig erfaren av dina råd.

 

Dagens problematik och problemlösare.

 

En nysvensk kan ha lätt att förstå invandrare pga. att de själv varit det. Generellt kan han känna igen täcken av fattigdoms problematik, kultur, motivation till invandring och lätt kan lista ut vad invandrare egentligen är ute efter.

 

En person som har rest och varit bosatt i EU på olika platser har genererade kontakter och känner därför folkets oliktänkande från botten.

 

Strida för politisk, för naturens och mänskliga idealet. Konfrontera sig med olika stater och dess apparatur. Man lär sig arbetarnas och studenternas ständiga krav, naturens och djurens värden.

 

Blir häktat och fängslad för det mesta oskyldig. Har levt i undervärlden och varit på flykt. Inga hemlighet blir då om förtryckt och livets överlevnads nödvändigheter...

 

Tränar sig till krig, det är där att civilkurage brännmärks för all framtid.

 

Att välja själv sin nationalitet eller blir mentalt gjordens medborgare -(kosmopolit) är som att klippa navelsträng från påtvingade människors vilja och det är förståelse i sammanhanget av ett eget beslut.

 

Har varit fattig och rik… Får man veta skillnaden som aldrig kommer i glömska.

 

Uppleva religionens djupa rötter, propagerar för det, upptäcka ateism och gör därefter en egen syn på allt detta. Det är att upptäcka den som är mest värdefull i den här världen nämligen sig själv.

 

Att ta steget till samtal för att bearbeta livets upplevelser är att se problemet och åtgärda det.

 

Extremism kan vara en lösning för många företeelser, det gäller också för dem personliga och politiska aspekterna. Extremism kan alltså rädda liv. Men för den mesta är det som är lagom som generellt är välgörande. Dricka måttligt, röka ibland, äter gärna god mat då och då och ibland fasta. Bo i en lägenhet så att livet förenklas men samtidig sakna frihet och frisk luft av ett hus på landet. Åka med begagnade bilar är för den mesta alltid en spännande resa. Motionera konstruktivt som t ex tränar självförsvar och gå på överlevnads- och upptäcktsresor istället än springa efter en boll eller bli sittande på en soffa. Ta någon fri kväll i veckan och utöva kulturella sammanhanget istället för att sträva efter TV eller dator. Har en familj och det gör att man ser framtiden via barns ögon. Man lever i ett samhälle som bonar in oss som små fågelungar ute i den råa världen. Man kan inte klaga. Alltså, man lever med standard mod, man utvecklar sig i sin egen takt och man upplever frihet i vakuum tillstånd. Men, just det, denna måttliga extremism kan vara en fördel för personer som jag, så att det händer konstruktörer till detta livet i vakuum inte önskade sig, att det gjorde klick och sinnet öppnar sig bortom intet… Tillåter ser sig själv med andras ögon och viceversa och mer…

 

Tar vi detta resonemang i dagens problematik och problemlösare beteende på ett mer personligt plan, jag kan skriva som följande.

Jag har arbetat som bagare, kock, snickare, murare, billackerare, i tungmetallindustrin, skogshuggare, lärare, städare, dräng, dagisfröken, hantvärkare, väktare- ordningsvakt- hundförare- livvakt, konstnär och författare, m.m. Har varit bonde, egen företagare. Dagens politiska krav har tvingad mig till arbetsmarknadsåtgärder och än är jag långtidsarbetslös. Jag blev sparkat från jobb till jobb för jag kämpade för fackliga rättigheter. På statens sida är ”utfrysning” det hemliga mord vapnet för rebeller, revoltörer och upplysta medborgare som jag.

Det kan också vara mina gener som jag ärvt från den äldsta Europas prinsfamilj där inkluderar många eminenser som gör att jag kan det ofattbara… Jag pekas idag ut från olika rörelse som ljusstrålen… Det är inte ovanligt att uppleva mig med paranormala intuitionen om människor innersta… om saker och ting.

Att politiker har somnat in i rädsla och okunskap bevisas med blotta ögon genom mina politiska och filosofiska analyser som kan läsas i VI-PERSONRÖRELSE plattformen, dem kvarstår obesvarade av dessa politiker som i flera omgångar blivit erbjudna.

Jag lärde mig att frihet skrämmer de som har det bekvämt…

 

Det har man erfarit, det är jag.

 

Råd.

Råda och ge exempel är grunden till beteendet inom ledarskap. Det kan vi faktiskt göra inne i vår livstid. Vi är alltså alla ledare från början, intelligens och vår kropp är vårt redskap. Inom den politiska ramen av bredare mening i dagens tid är tänkbara att halvsekel livserfarenhet bara är en början på allt kunskap som krävs för att kunna leda andra till egna syften.

 

Ovannämnd berättelse speglar en god om inte enormt eller ovanlig livserfarenhet som troligen få av våra ministrar, chefer, statssekreterare, myndigheter osv. inte haft… och enligt min mening är jag en problem lösare, rådgivare, statsekreterare, samarbetare eller kalla mig det som mest behagar dig, faktum är att JAG HAR TJÄNAT MIN RÄTT TILL ATT LEDA LANDET, JAG STÅR FÖR DET! VAR MED MIG ELLER RÖSTA PÅ MIG.

 

Ljuset kommer från norden.

Med det vi vill säga.

 

Kontakta mig tor.svardtorp@gmail,com Räddning kommer från norden. VI-pr (P.P.P)s hemsida politisk plattform är vår träff punk. Vi bilda oss till överlevare i en framtids världskatastrof och tillsammans arbetar vi för att kartlägga sanningen.  

 

 

 

TREDJE VÄRLDSKRIGET

 

 

ONDA MAKTER

 

Ond Tro/idé är när det påbyggs så att man anser det att vara det bästa och förneka därtill alla andra TRON och idéer. Denna tro, dessa idéer, blir onda när fysiskt eller/och psykiskt våld används för att propagera, realisera, förverkliga, presentera, går till vägar för att uppnå makten!

Makten är den högsta representant till våld och våldet förverkligas när dessa makter sätts i praktiken.

 

Härmed är inte syftet av att framföra doktorerade analyser av vad som är ont eller vad är som är makten osv. I korthet det måste finnas utrymme för att ha en blick om vad vi menar med ont och makt: MÄNNISKAN OCH ALLT SOM HAR MED DESSA INOM INTELLIGENTKOMMUNIKATION ATT GÖRA ÄR KÄRNAN TILL ONDA OCH SVARET ÄR ATT LÄRA OSS BEHÄRSKA MAKTERNA.

 

Vi ger i alla fall några exempel av den individuella onda makt rotat i individens beteende och som underhåller behov av våldet: knarklangare och drog producenter, hallickar och horor, tjuvar och köpare, misshandlare och mördare, tjänstemän och makthavare, präster och politiker, studenter och magnater osv. Allt som är ut för att behaga sig själva som lögner, lov, njutning, äcklandet, ger och förbjuda, att tänka bara på sig själva… EGOISM ÄR OND.

 

 

GODA MAKTER

Ha! Nu gäller det. Nejdå, nedanstående skrivelse ligger inte i fel mapp!

 

Som det skrevs i VI-partirörelse och som det relateras till utvidgat demokrati ”Ta makten för att förinta makterna” är i sig ett sätt att använda sig av en form av ”våldet”, det för att uppnå neutralisering till maktens styrka, dynamik, existens och politiska våldet i sin brutala aspekt.

 

Anarkisterna är dem högsta representanter inom ramen klassikt politik, som använder våld utan begränsning. Aktion styrs av individuellt sund förnuft med insikt för att neutralisera organiserade våld.

Nationalister är de högsta representanter till identitet för grupp och de slåss för sitt eget vällbefinnande.

 

Religioner har också sitt totalitära sätt för att neutraliserar våldet och det gör de genom långsamt men säkert mental programmering och det sker genom att psyka ned folk det s.k. bikta, ber, hopp av ett bättre liv efter döden osv. Dem flesta religioner talar om dagen, ljuset och kallar sig själva de goda. Denna tro, kyrkor, använder sig för den mesta av politiska makter för att garantera sin existens, men egentligen dessa samfund vill själva styra utan någon andras inblandning.

Religion som kallas mörka och som propagerar våld, onda har samma syfte som de goda, total styre.

 

Världs organisationer som t.ex. FN och andra framtida organisationer av samma typ är också representanter av s.k. organiserade makter för våldet med sikt av begränsning, bearbetning och lösning av dilemma våld.

 

Militära apparaturer med syftet av en värld invasion är i sig den konkreta befrielse våld mekanismen.

 

Inre sociala strukturer som t ex polisen, militära, bevakningsföretag, paramilitära grupper, hemvärnet osv. är en del av de organiserade makter som finns för de organiserade våldsbenägna och för att garantera maktens existens.

 

Den enskilde revoltör, rebell eller terroristen är också en befriare… bruka våld för kärlek och kärlek är alla eller den andra. EN ALTRUIST ÄR GOD.

 

Alltså, makten och våldet är inte ont i sig, inte heller om syftet är demokratiskt, autoritär, diktaturisk eller anarkistiskt eller annat som man kan hitta på under existens förvandlings yran. Sanningen finns i deras meningar: alla skall vara lika. Det är räddningen, det är den som är vansinnig, det är det som är konfrontation, slutgjort, den absoluta, detta jag… jag är alla… alla är jag… den goda. INDIVIDEN KAN INTE I DAGENS LÄGE ÖVERLEVA ENSAM, VI ÄR BUNDNA TILL VARANDRA OCH DÄRFÖR SKALL DET INTE FINNAS LÖSNINGAR DET ÄR BARA LÖSNINGEN SOM ÄR DET GODA!

 

”EN SKALL VARA VINNARE OCH DE ANDRA SKALL FÖRINTAS.”

 

Citat

”Goda makter.

Dessa får mig att leda ER som en ända block mott de ONDA:

JAG skall skaka passiva medborgare till LIV!

JAG skall ge blixten styrka till järvar medborgare!!

JAG skall ge TRO till dig som tvekar!!!

JAG skall återuppliva nationella martyrer och hjältars styrka till vårats folks ära!!!!

JAG skall erövra ONDSKAN från ditt blod, från ditt kött, från ditt hjärta, från din hjärna och gör dig helig framför världens feghet, rädslor, tyranni, galenskap!!!!!

TRO PÅ MIG, VI TILLSAMMANS VINNER STRIDEN FÖR TRYGGHET, FRED, FRIHET OCH IDENTITET!!!!!!

KOM MED, DU ÄR VÄRD VÅR STYRKA!”

Av mig, TOR

 

 

SÅ BÖRJADE MEDVETANDET

 

1960. Florerar alternativ odling med tanke på familjens överlevnad. Ha ett eget torp. Landet och urbans kollektivism påbörjade.

1970. Internationellt medvetande om statsförtryck.

1980. 60-talets aktivister lämnar barrikaderna för maktens skull med åtanke att påverka förändringarna i den positiva ritningen. Men de själva blev besatta av maktens yra, då försvann de medvetna krafterna.

1990. Världens politik talar öppet om multipla problem, gör insatser men det blir aldrig en lösning.

2000. Har påbörjat världens undergång. I tiden - (tempus) finns ristad de negativa krafterna, makten och pengar. Dessa negativa intressen gör att man inte ser den goda vilja och orsakar falska realiteter så att utvecklingen går vilse mot kaos.

 

 

INDIVIDEN

 

Den som är normal är fysiskt och psykiskt balanserad, dvs. att

 

 

De onormala

 

De onormala med kommentarer.

 

 

Mode.

 

Mode i sig är inget fel om det påverkar lokala enheter och inte den internationella massan. Dessutom, dessa s.k. konstnärliga kreatörer har förvandlat klädeuppvisningar till pornografiska shower med bisarra relationer till kläder som bara få i det högre klassamhället kan visa upp. Mode visningar är impregnerat av sex utan gränser, bordellaktig av hög klass, missbruk och utnyttjandet med allt människoförnedrande som man kan tänka sig.

Mode skulle som vetenskap ha en förankring till mänsklighetens nutid och framtid i den mening att skydda kroppen mot väderomväxling till extrema situationer där livet är i fara. Kläder skall vara funktionella, komfortabla och durabla.

Industri och maskiner tar över handverk och lokal skräddarkunskap, skomakare osv.

Stora ekonomiska intressen som finns i media reklam gör sitt för att påverka individens lust att konsumera, köpa, passa in i reflekterad tid av mode. På grund av att moden är allmänt lierad till den personliga ekonomin, gör att en del människor begår brott av olika slag för att kunna följa modetrend.

Det sociala behov att vara med andra är tät med skapade behov att vara som alla andra. Media tittare blir frustrerade kort eller längre tid (allt skall smältas) av reklam i högt tempo. Reklam av dessa slag är en direkt excitation i tittarens medvetande så att det indirekt provocerar undermedvetets känsla av frustration som kan översättas i en allmän plan ”att vara eller icke vara”. (Logistiska samhällspsykologin )

 

 

Människor beteende:

 

Det är en trend att röka, dricka, använda lätta droger och tung narkotika (Droger nej tack!) inte minst sex från de normala till bestialiska upplevelser. (Pornografi)

 

Det är trend att gå med korta kjolar, korta tröjor som visar magen, byxor som hänger ned så att underkläder eller del av rumpan syns, trånga och trotsiga kläder. Klimatens omväxlande väder sopas bort och en fix idé av mode kvarstår utan gränser.

 

 

Djur och människor.

 

Djurägare. Man äger de djurraser som man har nytta av som t ex häst för transport och annat bruk. Hunden för vakt. Katten får jaga råttor och annat. Fiskar i akvarium för att sänka blodtryck osv. Vi matar och sköter dem, vi tjäna de och de oss. Men, när man förvandlar behov till nöje är det kört för oss. Det är då som mentalstörningar för människor visas som sådant. Bevis av mänsklighetens oro och störningar är t ex. att dressera djur för tävlingar som hästar, hundar, kaniner mm. Visa upp hunden i hundutställningar bland annat kallar dem barn… ”kom till mamma… jag klär på dig för vet du att idag är det kallt min lilla…” osv. Då, är verkligen mentalsjukan hos människan gått på ett högt stadium: människan förvandlar sig mentalt som i hundens exempel till ledar hona. På detta vis kompenseras hos människor kända eller okända behov/problem för en del sekund men konsekvensen är att dessa människor kedja fast sig i sin sjuklighet.

Egentligen skall djur finnas hos folk som har behov av det, men inte för sällskap. Och fast ett själskamp djur har sina terapeutiska funktioner, är konsekvensen att sällskapsdjur tar över människan.

Walt Disney är ett exempel om världens propagering av den här typen av mentalsjuka. Genom att ge olika språk, beteende till djur som dessa skulle vara människor. Djur fabrikanter för barnleksaker producerar t ex djur med människors liknad leende, klädsel till djur det samma människors liknar, t.o.m. djur som talar.

Mentalförvandling över gränser av allt detta, men värre kan det vara när människor parar sig med djur eller utnyttjar dessa för sexuellt syfte.

Rädsla för livet och andra frustrationer gör att människan flyr inom dessa typer av fantasivärlden, ett sätt att vara ett… grymt barn igen.

Steg till frihet http://www.vi-pr.se/fauna.htm

 

 

Spendera, köpa och konsumera.

 

Genom att köpa spenderar vi vår frihet. Här pendlar omedvetet om saken mellan glädje och sorg. Fast vi lever ständigt ser inte vi det fast det måste vara klart för oss att om man konsumerar måste också producerar, dvs. jobba och i slutändan minska vår frihet. Denna frustration skapar olika behov som t ex rökning osv. bland annat ett allvarligt större behov som man inte talar om, behov att äga.

Köpa, köpa och köpa! Familjer får ekonomiska svårigheter pga. denna mentala störning/behov… äga! Människor går i väggen pga. att de jobbar ihjäl sig, det gäller mest små företagare och då gäller terapi för sig och kanske för hela familjen som är inblandade i denna onda virvel om inte det värsta händer, självmord. Arbetsnarkoman, bekvämt för en capitalist kan vi säga. Men de är alla lika sjuka som spenderar och blir fattiga, som dem försäljare som blir rika, alla är låsta in i det stora problemet, behov att äga.

Vi ger en spark på traven med en kort kommentar.

Ett hus eller en stuga, en cykel eller en bil, en traktor eller en häst, en skruvmejsel eller en hammare, et flygplan eller en båt, en frukt eller lusten… vi äger inte dem, vi använder och upplever dem. Om vi så vill erkänna vår sjuka tanker att äga, vi kan säga att man äger saker och ting till dess att vi lägger eller ger ifrån oss saker och ting, för stunden eller för alltid. Det normal mentala tillståndet är när vi förstår och accepterar att andra människor kan ha nytta av samma saker och ting som just vi har använt eller upplevt. Fråga om en sådan sanning till våra förfäder… grottans människa.

Steg till frihet http://www.vi-pr.se/vi_samhallet_8.htm

 

Sport, idrott och spel.

 

Stor skala idrott som t ex fotboll, ishockey, bandy, boxning och stora spel typ casino osv.… Alla dessa instanser är inget annat än en flykt från tidernas problem. Då som i dagens samhälle, grund orsak till dessa stora samlingar är inget annat än ett försök att dämpa fega känslor med andras mod. Rädslor, feghet, täcks under dessa timmar av en mantel som kallas ”massan”. En större människosamling och alltså ju större massan blir ju större känsla av styrka får man. Excitation till ”tävling”, ”bäst”, ”störst”, ”hyllning” till risk att bli huligan. Risken är ett fegt beteende och inte ställning till mod. Mod är tyst, undviker problem och söker sig för att leva vidare, medan skrik är spänning av rädsla och söker sig till självmord. Dessa råa primitiva beteende är lika allvarliga som i dagens arenor där det dödas djur eller då kända Colosseum där människor slogs med varandra till döds eller blev helt enkelt mördade av andra djurarter. Dessa realiteter smakar mördarbeteende hos dem som närvarar i sådana riter. Mördare, i vår mening döda någon utan provokation, är bevis av högsta rädsla för livet. Det finns värre, i spetsen av dessa upplevelser finns den högsta rädsla för döden och det är kannibalism.

Steg till frihet http://www.vi-pr.se/gron_munk_sjalvforsvar.htm

 

Spel är en längtan efter sorg, hopp som är en falsk bild av realitet lindar fast spelare så långt inne i beroendet.

  

 

Arbete

 

Arbetar dagligen 5 dagar i veckan 6–10 timmar om dagen och arbetar övertid, det verkar i sig normalt för vår tid. Men vad händer i vår hjärna när vi känner oss tvingat till jobbet dem gånger vi inte känner för det? Vad händer studerande som inte känner lust till åka iväg till skolan? Vad händer för barnen som inte vill gå till dagis? Det skapas frustrationer. Än i våra dagar känner vi den frihetskänslan som våra förfäder upplevde t ex i den tid vi var vandrare och bara plockade maten där vi viste det fanns årstid efter årstid. När naturen skapade svårigheter t ex om torka det var acceptans en realitet om inte maten fanns över huvudtaget just på den plats som vi viste fanns, alltså, acceptans till svält i det värsta fallet. Men dagens acceptans till ett liv med påtvingat, repeterar PÅTVINGAT arbete stipulerad i timmar, dagar, veckor, månader, år, eller som livs garanti för fortsatt att leva alltså pension, det är själva faktum om vi accepterar realiteten at anpassar oss till onormal samlevnad det är ingen orsak att vi kommer att må bättre för det. Frustration finns och det nya fenomen att arbetslösheten blir högre och av längre tid, stor osäkerhet råder kring att få ett jobb över huvudtaget i framtid, det förvärrar frustrationer som blåser upp till oro.

Steg till frihet som alternativ kan det vara t.ex.  http://www.vi-pr.se/vi_pr_partiprogram_7.htm 

 

 

Barnet

 

När barnen har de s.k. trots perioderna från födelse till puberteten, vad händer när uttröttade föräldrar inte står ut med det, skriker man till barnen eller distraherar det med aktiviteter, slår det eller t.o.m. dödas det? Allt kan hända som inte leder till ett harmoniskt liv som man hade förväntat sig. Vi vuxna, de barnen, blir frustrerade och en karusell av beteendeanomalier som hos vuxna växer och hos barnen påbörjar.

 

 

De biologiska skillnaderna

 

Handikapp i olika former i den natur mening eller provocerade fram av människors utveckling och samlevnad. Alltså, att vara annorlunda gentemot massan i generell mening. Massan som är en entitet i skillnaden, där i massan ser alla ganska lika ut, de är fysiskt och psykiskt friska med lika beteende mässiga drag. Behöver inte för det tror att ”sanningen” bara kommer ifrån massan. En s.k. annorlunda människan som klär sig annorlunda, beter sig annorlunda, tänker annorlunda (Aforismer, Metaforer, dikter, mm) upplevt chock, depressioner, stor livs erfarenhet, stämplat som galen eller grovt handikappat, lika väll talar om, skriva eller visar vad det är som är rätt att göra för att mänskligheten kan leva vidare.

Egentligen skillnader uppstår inom den totala kommunikation som skapar samlevnadssvårigheter. Den person som är utanför massan är frustrerat p. g. a. skillnadens medvetenhet, omedveten om skillnaden med alla konsekvenser, tvingas till samlevnad osv. ”OM MAN LEVER MED GALNINGAR I LÄNGRE TID BLIR MAN SJÄLV GALEN.”

 

 

Trotsar lagar och sundförnuft.

 

Dagens samhälle är så splittrad och alltså så sjukt att det genererar en form av excitation att TROTSA SUNDFÖRNUFT, OCH DET GÖRS NÄR SAMLEVNADS LAGAR STIPULERAS. Det är via lagar i ett olösbar problematiskt samhället som MAKTEN SMITTAR medborgarna. Alltså LAG, moral, etik, tro osv. I DAGENS SAMHÄLLET GENERERAR ONDSKA!

Trotsa lagar är ett undermedvetet självförsvars beteende fast sjukan kvarstår men med rättvist slutsats… att man inte skall trotsar lagarna.

Politiskt övergrepp från diktatur eller demokratiska strukturer gör att individuell frihet är förnekat. Det skapar obalans i relationen mellan människor och vi är alla sjuka på olika sätt. Om inte vi tar t.ex. åtgärder för att skapa ett samhälle som är moget som i VI-PR plattform har presenterat (Extraktioniskt politik) eller via utvidgad demokrati koncept som propageras i VI-partirörelse (VI-pr partiprogram) då mänskligheten går rakt i förintelsens stup. För att undvika att stupet förverkligas finns ett alternativ till, DET TREDJE VÄRLDSKRIGET.

 

 

 

TREDJE VÄRLDSKRIG

 

Hur gör man det?

Alla tänkbara metoder är möjliga, från ekonomiskt expansion, isolering med allt annan påtryckning, men det slutgiltiga och snabba sätt inräknad tidsmässigt för att kunna stoppa all förödandet som skapas med långsamma reformer är faktiskt konfrontationen!

 

Den klassiska krigsbilden som vi är van med där hjältar slogs med andra hjältar, svärd mot svärd, öga mot öga det är vägen… Nej, inte heller det, ett sådant sätt skulle ta för lång tid för att avslutas och blodet skulle lämna för många psykiska lidande väsen bakom sig så att det normala mentaltillståndet av alla drabbade skulle ta minst en generation för att upprätta sig.

Man skall kriga med vapen som är tyst och stoppar blod på träffen, precis som skulle det vara en science -fiction film… Fantasi finns och vi är nära till sådana metoder. Men, det är så, realiteten tvingar oss till anpassning och då skall man använda vapen som kallas traditionella som knivar, svärd, spjut, skjutvapen och massförstörelsevapen som t ex neutronbomber, skapa natur katastrofer osv.

Grymt men sant och än kvarstår dualism ”Vilja” mot ”Tiden.”

 

Alltså, det handlar om Vilja, en av självmord beteende som befriares front. Et tredje världskrig är som att säga mänsklighetens snabba självförintelse. Men klart att det inte behöver bli så, att atombomber och annat vapen förstör allt liv på jorden. Finns möjligheter att kriga så att en klick människor överlever i en möjlig miljö och vidare kunna fortplantar sig med en balanserad insikt om livet i sin mening så att bara de som tänker lika påbörjar ett liv i samförstånd utan behov av motståndare.

Eller, följer man Tiden i sin långsamma utveckling som vi lever idag, då gäller att uppleva en långsam plåga med den samma slutsatts som världskrig, mänskligheten självförintelse. Med Tiden finns olika blandade tankar som hopp (Krig eller fred) eller att naturen fixar så att det löser sig, eller ett annat teknologiskt sätt eller en annan lösning man hittar på… att man räddar mänsklighet och rättar till så att de som tänker lika fortplantar sig vidare.

 

Problemet kvarstår.

I alla fall kvarstår ett problem: om överlevare är lika som dagens människa med t ex lust att fortplantar sig, frustrations mekanism finns kvar osv. hur kommer det då att bli i framtiden för dessa överlevare om problemet kvarstår? Det är det som är vi kan säga är den sista frågan.

SVAR:

1) Alla överlevare har samma tro om livet.

2) En generation som tids bearbetning för att fungerar.

3) En politisk dynamik så att livet i denna skapade balanserade form kvarstår.

 

Självklart VI-PR har eget politiskt proposition för en ny civilisation och det ser vi t.ex. på människans personutveckling som grundas på kunnande att behärska makten, individuell frihet, ett VI-samhälle som plattform.

 

Som sist.

Med detta korta inlägg avstår vi med polemik kring världspolitik, kontinenter samlade militärstyrkor eller nationella pakter och olika federation intressen. Det, för att resonemanget förblir lätt läst, lätt att förstår och räcker som information för att väcka lösningar och beslut.

 

 

 

 

VÄRLDENS UNDERGÅNG

 

Katastrof, hur uppstår livet efter tredje världskriget?

 

 

Efter tredjevärldskriget.

 

En av mina visioner.

På 70-talet under Bryssel tiden, grundade jag på Rue de l’inquisituion i samband med andra politiska aktiviteter ett bibliotek och dokumentationscentrum med egna fler språkiga bulletiner. I en av dem skrev jag en vision som grundades av då världens politiska utveckling efter en globalt politisk analys av dåvarande ideologier och fakta. Kom fram till att framtiden vekar som om den skulle upprepa en tidigare epok i mänsklighetens historia, alltså en ny -medeltid. Idag kvarstår denna vision i vilket fall som helst före eller efter tredjevärldskriget. Det har vi sett av andra visionärer som t ex filmproducenter inom science fiction.

 

Svält och annat.

Svält pga. Krigs förödelse med ett för koncentrerande kemikalier och annat som förstör och förändrar… Uppvärmning på jorden med höjda vatten nivån att det täcker stora delar av jorden. Öken snabbspridning på andra stället än de redan drabbade. Smitta av olika sjukdomar kända och okända. Överlevare ensamma individer, grupper spridda i olika världsdelar med svårigheter till kommunikation osv.

 

Fattigdom och överlevnad.

Det kan vara så, att efter en lagom stor världs konfrontation med de nuvarande utvecklade länder hamnar i en sådan förödelse att det skapas en extrem fattigdom. Andra komplikationer kan uppstå så att medborgare i dessa länder dör som flugor medan de nuvarande fattiga i tredje världen överlever. I de moderna samhällena är människor tomma på överlevnads kunskap medan i tredjevärlden lever människor i överlevnads tillstånd.        

 

 

I dagens takt under världens utveckling.

 

Ekonomiska förändringar och det vill säga politiska förändringar påverkar hela balansen i den världen som redan är i kristillstånd.

 

Dagens media informerar om olika symtom av väldens tillstånd och med det menar jag att de här inte behöver påpeka vidare dessa informationer. Men, du MÅSTE vara kritisk och söka själv via andra vägar mer informationer som kan ha andra uppfattningar av samma spridda av ”godkända” media informationer.  Dessa godkända massmedia, pga. brist på tid, politiskt påtryckningar osv., kan ge otydliga informationer eller för detaljerade och ibland grundlösa. En information som upprepas för ofta under lång tid har ett syfte, det vill påverka dina tankar i den speciella ritningen. Massmedia är dagens massförstörelsevapen eller massköld för din hjärna och slutbeteende.

 

Straffet.

Dagens ansvariga för dagens plåga.

 

Makthavarna som är vid makten från politiker, vetenskap, media osv. som vet om dagens mänskliga problematik och tragedin men som inte propagerar sanningen, inte enas till en lösning för att rädda mänskligheten från framtida undergång är de högsta ansvariga.

 

Den enskilde medborgare som informeras om sådana saker och inte aktiverar sig i någon rörelse som t.ex. bli aktiv i en del av räddningsstyrkan, är lika mycket ansvarig som ovan citerade sittande makthavarna.

 

Du som läser dessa sidor och blir medveten om problematiken men inte gör något för att göra något av det i riktning för att lösa problematiken, du är lika ansvarig som ovan citerade människor.

 

Du Svensson, var vänlig och vakna från din passivitet, din egoism och ditt oansvar.

 

Det är inget snack om att ha milda känslor under smärta, det måste du förstå och känna! Du som är makthavare var vänlig och lämnar ifrån er makten och låt andra människor som är förespråkare till omedelbara åtgärder ta över så att mänskligheten kan räddas. Vi kommer att uppskattar ert mod.

 

Mer finns i ruttet beteende och hoppskrynklade hjärnor av ett stort antal människor och med dem behöver talas ett annat språk… om bara det skulle hjälpa!

 

Nu alltså, måste jag släppa fram andra känslor som är värd att läsa, lyssna, det är för dig som inte förstår mildare och vänliga yttryck:

 

NI ÄR VÄRDELÖSA INDIVIDER SOM INTE HAR RÄTT ATT LEVA, ER PLÅGA ÄR MIN ÖNSKA ATT DET SKALL BÖRJAR PRECIS NU:

 

Nu, precis som min närmaste vän dör i en arbetsolycka pga. arbetsgivare är en girig jäkel!

 

Ni som själv ändrar barn på rätt eller fel grund! (Varning för socialtjänsten ronda bordet)

Precis som nu mina barn blir påkörda av en bilist där det gäller körförbud för privata bilister!

 

Ni politiker som har skapat arbetslösa medborgare dels av vilka hamnat under existensminimum och en del av dessa tar sitt eget liv!

Många av dessa döda kände jag till.

 

Ni som talar om solidaritet men bygger murar så att folkmängder lever i misär och andra går till döden!

Fler av dessa är mina bröder och systrar.

 

Ni som inför narkotika i Sverige och skapar tortyr beroende med dödliga konsekvenser för de omogna ungdomar som trasslar in sig i ert handlande. Och ni som tillåter att narkotika odlandet fortsätter.

Mina barn och barnbarn är nära döden för det.

 

Ni som driver köns krig och skapar höga travar av orättvisor och har med ert maktbehov skapat dödsfall i vårt land!

Ni är del av social cancer som pinar och dödar, offren är redan många.

 

Ni som vet om inbördeskrig som alltid har funnits håller det tyst!

Ni har trampat på min jämlika… till döden.

 

Ni som vet att naturen med sina djur och växter är del av mänsklighetens överlevnad i de naturliga formerna som vi är född för.

Människor dör för att de skyddar dessa principer.

 

Ni som inte går med på att omedelbart få stopp på förintelse av natur elementer som vatten, jord och luft.

Mina kusiner har redan dött av det.

 

Ingen idé.

Ingen idé att komma med kommentarer att alla i ett samhälle är ansvariga till våld, och det är därför som vi inte har dödstraff i vårt land eller inte heller långa fängelse straff! Ja, tack för det! Ni lever på lögner! (Maktsjuksyndrom)

Samhället som vi lever i är strukturerat på ett sätt att folk skall bli sjuka och dö så det går på detta vis att underhålla etablissemanget! Kärlek är sjuk, så sjuk att t.o.m. viljor till lösningar är fångna i Systemet. Det är massjälvmord som pågår till den sista människans andetag.

 

Du som sitter och bestämmer och ni alla andra citerade, du/ni rider på oxen -makt du/ni MÅSTE FÖRSTÅ fast ni inte kommer att förstå att du/ni kommer att stångas till döden när tiden kommer. Då kommer vår befrielse…

NU:

ALDRIG FRED MELLAN MÄNNISKOR, EVIGT KRIG, MÄNNISKAN MOT MÄNNISKAN! BEFRIELSESTRID FRÅN MEDVETNA KRAFTER LEVER ÄN! Partisan!!

 

 

 

Angående vårt land, SVERIGE

 

Vi kommer att sträva efter: 1, Samling av medvetna viljor. 2, Politisk makt. 3, Insatser för förverkliga överlevnad.

 

1)         Personer som är politisk knuten till VI-PR får allt företräde till vällbefinnande i vårt samhälle och i framtiden skydd mot katastrofer.

2)         VI-PR politiska plattform är i/med unison en enad oliktänkande som strävar efter makt för att omedelbart förverkliga beslutet!

3)         Vi kommer i Sverige med stark lokal förankring bygga anpassade skyddsstäder som står emot dem mest kända typer av katastrofer som natur katastrofer eller världskrig. Dessa städer och möjligheter byggs där det är möjligt som till exempel under vatten, under berg och under jorden, eller på annat sätt så att vårt folk överlever nu och med goda förutsättningar i framtiden!!

 

 

 

 

DEN NYA VÄRLDEN

 

Man kan inte förutse hur framtiden, den nya världen efter världskriget kommer att se ut. Inte heller efter långvarig plåga genom reformer med tanke att hela världen skulle vara en enda union. Man anar, man kan gissa och man kan se inom tiden som händer hos mig, men allt är så ofullständigt klart att man skall se dagen med de realistiska förutsättningarna till omvändning för allas bästa.

 

Ett världskrig som lämnar efter sig oerhörda mängder av kapital fix typ hus, bilar osv. skulle i första hand för de få överlevande vara en rikedom, men man får inte glömma det generella mänsklighets beteende som t ex lathet som kan tränga sig i med allt framöver konsekvenser.

 

Dagens realitet visar inte heller goda förutsättningar för vår överlevnad… Demografi problematiken är inte löst och det räcker att det sker en glapp mellan demografi explosion och senaste teknologiska IT -chips med bland annat andra vetenskapliga utveckling som genetik, rymd osv. Vetenskap som skulle t ex bidra till att bromsa demografin eller lösa plats för mänsklighetens expansion men som inte hinner med, då får vi fasansfulla konsekvenser.

 

Om tiden skapar vilja då har vi nått en hopp i tiden, dvs. en revolution. Fauna och flora förändras och människors beteende det samma. Intressant, spännande, kull att se och underbart att uppleva. Skönt…

 

Med VI-PR tänkande vi påbörjar så smått och gott en ny värld, en ny människa via VI-Samhället där människor har benämning viare (VI-Samhället)

Att vänja sig till tanken att börja om som människan, att omvandla sig själv, att utveckla det som redan är så bra eller var dålig med mening att hitta sig själva, denna okända JAG som finns i vår skugga, det är en början.

Börjar du tro på fattigdom som ett framsteg, det är som att går på tre ben. Går du dessutom i sällskap med fred och frihet det är som att gå på fyra ben. Fast att just nu är du bara en gam, gam i den positiva meningen om nyttighet… du närmar dig och du har fått en svans. När du kan förverkliga omöjliga figurer som t ex finns i dynamisk konst av konstnär GAM måleri (Konstnär GAM) du är en viare. Vill du gå längre en fysiskt viare? Då får du vingar och ett horn för kunna flyga och öppnar själen till icketänkande (Krig eller Fred). När skatten är hittat förvandlas du till individuell frihet.

Överlevare, över-liv-are, som är den perfekta människan, är när du är livets ätare: när du blir äkta allt ätare som t.ex. äta floran och faunan i sin helhet går allt att smälta, äta sin jämlika levande eller död, äta jord och sand, stenar eller berg, dricka vatten och allt annat tänkbara likvid, andas gas och syre. Det är då som du förbli öde…

 

Av Rösta på mig

 

Tor Svärdtrop www.vi-pr.com


 

 

VÄRLDSUNDERGÅNG

ÖVERBEFOLKNING

(Befolkningsproblematik och annat galenskap)

Med denna studie tänker jag att granska och hemföra olika tänkare och dess slutsatser.  Vetenskap och sunt förnuft skall förenas i detta syfte.

 

(I) Befolkade jorden.

(II) Evolutionister.

(III) Problematiken.

I - Hur ser befolkningstillväxten på vår planet ut idag?

II - Hur har evolutionister och forskare sätt på befolkningstillväxt?

III - Hur kan vi lösa överbefolkningsproblematiken?

 

 

(I) Befolkade jorden.

I - Hur ser befolkningstillväxten på vår planet ut idag?

 

DEMOGRAFIN. Demografi är vetenskapen om en befolkningsfördelning, storlek och sammansättning. * http://susning.nu/Demografi

BEFOLKNINGSSTATISTIK i Sverige.

[...] Befolkningsstatistik vid folkräkningar genomförs kontrollen i Sverige vanligen med fem eller tio års mellanrum. Det visa sig vara sämre i andra länder.

Redan på 1686-talet bekräftade kyrkolag en folkbokföring obligatorisk i alla församlingar i Sverige och Finland. Uppgifter för alla församlingar finns inte först fr.o.m. 1749. Sedan från Statistiska centralbyrån (SCB) på 1858 visa sig att Sverige och Finland är världens äldsta sammanhängande och heltäckande befolkningsregister. Via de lokala skattemyndigheterna till SCB och dess Register över totalbefolkningen (RTB) görs idag som förr undersökning noggrant.

BEFOLKNINGSTILLVÄXT i världen.

Befolkningstillväxten i hela världen har inte ökat kontinuerligt under århundradenas lopp. Tillväxten har avbrutits av perioder av stagnation och t.o.m. betydande folkminskning.

Från Kristus födelse (Kr. f.) t.ex. till 1000-talet var världsbefolknings höjdpunkt troligtvis 250 miljoner och ner sedan till 200 miljoner. Annat exempel av oregelbunden ökning var i Europa på 1300 talets där uppskattningsvis befolkning minskade från 74 till 52 miljoner. På 1800 talets var istället världens befolknings tillväxttalet som mest i Europa och Amerika och 1960 var det istället i Asien och Latinamerika. *Ur National Encyklopedi, www.ne.se 

Från1650-2007 blev Världens befolkning ca 7 miljarder. Vidare beräknas ökning till år 2025 upp till 8 miljarder.

 

Världens folkrikaste nationer.

[...] Kina var jordens folkrikaste nation år 2000 med en befolkning på 1,26 miljarder. Detta enligt en uppskattning av U.S. Bureau of the Cencus.

Följande länder tillhör jordens tio folkrikaste nationer:

Kina 1,26 miljarder, Indien 1,01 miljarder, USA 275 miljoner, Iindonesien 224 miljoner, Basilien 172 miljoner, Ryska federationen 146 miljoner, Pakistan 141 miljoner, Bangladesh 129 miljoner, Japan 126 miljoner, Nigeria 123 miljoner. * a, ur ne.

Befolkningsstatistiken är ofta ganska osäker eftersom den bygger på uppskattningar och i många av jordens länder sker folkräkningar sällan.

 

(II) Evolutionister.

II - Hur har evolutionister och forskare sätt på befolkningstillväxt?

[...] Jean-Baptiste de Lamarck (fullständigt namn: Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, riddare av Lamarck), född 1 augusti 1744 i Bazentin-le-Petit, PicardieFrankrike, död 28 december 1829 i Paris. * http://sv.wikipedia.org/wiki/Lamarckism

Han var den vetenskapsman som lade fram evolutionsteori och som kallades sedan Lamarckismen. 

[...] Thomas Malthus.

Thomas Robert Malthus född 4 februari 1766, död 23 december 1834.*1, Ur Wikipedia, www.wikipedia.se 

T. M. Menar att tillgångar till livsmedel inte kommer att räcka i förhållande till befolkningen på jorden om inte politiska åtgärder tas.

Han preciserar skillnaden mellan befolkningstillväxt (geometriskt) och produktion (aritmetiskt) att det är olika från plats till plats… Skillnaden i löner förhållande och med det menar han att högre löner ger mer födandet.

Hypotetisk verka vara logisk för den tid, men så är det inte i våran moderna samhälle.

På italiensk wiki *2 http://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione vi kan läsa att (La crescita della popolazione... solo negli ultimi decenni ha rallentato o si è quasi arrestata nei paesi sviluppati)  Alltså, Befolkningsökningen i de sista 10-årets har minskat och är nästan stagnerat i de utveklade länder.

Orsakerna till födandeminskning var t.ex. medvetandet att barn inte anses vara idag nödvändigt för egen och familjens överlevnad. Att dagens samhälle lockar, stressar oss i olika sammanhang och det påverkar fertilitet. Att det finns folk som är medveten om överbefolkning så att de avstår födandet. Att en del människor tar drastiska åtgärder som t.ex. sterilisering.

T. M. Menar vidare att livsmedeltillgångar minskar när befolkningen ökar.

På denna slutsats kan vi konstatera att Darwin och Wallace upptäckt ”Dupliceringen av en bit genetiskt material (dvs. DNA)” - (se nedan) som idag appliceras på grödor och husdjur kan vara avgörande faktor för att garantera föda för alla på jordens befolkning.

Jag anser att vi har lösning via den moderna evolutionsbiologin till en av mänsklighetens problem (OBS!) Det, fast allt debatt som nyligen rasar via media kring senaste upptäckten att det genmanipulerade ”Enhet” producerar toxiner som påverkar njurar och lever hos oss konsumenter.

 

[...] Charles Lyell, född 14 november 1797, död 22 februari 1875geolog.

Lydell, fader till moderna geologin konstaterade och definierade tidsepoker som var nödvändiga i studier inom evolutions teorin relaterade till katastrofer.

 

Den Naturliga Urvalet.

Med naturliga urvalet har vi Darwin och Wallace som startpunkt och Mendel som fördjupning i frågan.

Charles Darwin och Alfred Russel Wallace,

Charles Robert Darwin, född 12 februari 1809 i Shrewsbury, död 19 april 1882 var en brittisk zoologgeologteolog och forskare

Alfred Russel Wallace, född 8 januari 1823, död 7 november 1913brittisk naturhistoriker.

Gregor Johann Mendel

[...] Gregor Johann Mendel, född 22 juli 1822, död 6 januari 1884. Österrikisk korherr och ärftlighetsforskare. .* 4, Wikipedia

Med Darwin och Wallace (se ovan) har vi studier som genduplikation (dvs. DNA) och det naturliga urvalet (den starkare överlever) som blev en grundläggande vision av mänsklig fortplantning och evolution.

Men, det är med Mendel, med termer dominanta och recessiva anlag alltså via dem innersta substanser och procedur som t.ex. alleler, heterozygot, homozygot inom ärftlighetssammanhanget som ”naturliga urvalet” är synnerliger i relation med genduplikationen.

För att gör en definitiv avslutning angående ”Den starkare överlever” Kan jag tillägga att Darwin, Wallace och Mendel sammanfattning under koncept naturliga urvalet helt kompletteras inom anpassningsbara egenskaper med mina egna studier av ”Hastighet (hastighet som helhet, i detta fall en drivande kraft inom funktionalism och relation alltså mellan materia och existens)”.

Preciserar att det som går i strid med naturliga urvalet är faktum att vi är unika och allt som verkar vara rationellt behöver inte vara det för en och annat. Hastigheten mäts i en persons liv med alla förändringar som denne är i rapport med: Sig själv, kroppsligt och psykiskt. Arbete (intensiv, mellan, vila - passivitet). Föda som mat och dricka. Luft (rörelse, stillhet) och det som man ser – hörs (ljud, impulser, samhällig kommunikation, sexualitet).

Dvs. att morgon självspegelbild kan vara annat än det som var förr. Alltså, tider och ålder är en ständig rörelse som gör våran åtkomna anpassningsbara och annorlunda än vi.

Jag står för att förändringar går i arv med mening att 1) vår åkomma behöver inte vara duktiga eller svaga som vi. 2) vår samhälliga roll kan vara en tillfällighet relaterad till person och tid (unicitet).

Hastighet är del av balans mellan ”Befolknings” och ”Tid”.       

 

(III) Problematiken. (Befolkningsproblematik och annat galenskap)

Problematiken som skapar överbefolkning.

Problematiken i överbefolkning beror inte bara på fattigdomen, fattigdomen som innebär t.ex. okunskap av preventiv medel. I u-länder fattigdom misär man föder för att man tro att barnen kan vara garant för familj kontinuitet. Andra faktorer på annan nivå än individens utveckling och familjeproblematiken är dem sociala som t.ex. religion där i många fall t.ex. förbjuder abort; konservativ politik som uppmuntra födelse för att kunna t.ex. stärka nationens storhet inom den militär.

Medan i I-länder det finns direkt inverka med hälsotillstånd där människans hälsa är i toppen och medger högre giftasålder med nya kullar eller sladdbarn. Andra faktorer som t.ex. ingrepp mot mänskliga sjukdomar görs på olika sätt så att vi överlever olyckan, sjukdomar, medfödda anomalier osv. Dessutom att en del människor som inte kan få barn klarar det ändå med moderna implantaten. Beräknar också våldtagna kvinnor som resultera gravida, där en del behåller foster. Inte minst, födandet i moderna samhälle går ner i ålder. Vi skall tillägga sexuell drivkraft och moderna vetenskap som skapar människokopior.

Problematik som motverkar överbefolkning.

Dagens problematik är inte bara de kända via det som jag kallar ”mini katastrof” som relateras tills dagens kända, mindre kända eller t.o.m. okända för allmänhet av olika typer av olyckor som t.ex. utsläpp av kemiska och giftiga produkter. Fusk, teckning okunskap, skyddsåtgärder som inte tas, överproduktion och produktion av farliga produkter inom alla arbetsbranscher. Krig. Fattigdom. Aborter. Sjukdomar, nya och världssjukdomar som trots vara utrotade men som återkommer. Sjukdomar som gör sig till resistenta på dagens medicinering. Sjukdomar som skapas av modernism och medicinering. Missbruk av beroendeframkallande ämnen som alkohol, tobak, narkotika, medicinering, och andra psykomissbruk som t.ex. mat, socker osv. Välfärd. Alla olyckhändelser som skapas av olika orsaker och som drabbar alla människor små som gamla värden runt. Människan som blir fysiskt större och större. Allt utrotandet av flora och fauna. Sexuell drivkraft. Förorenat vatten och luft. Utsugning av Jordens inre skal som mineraler, olja, vatten osv. Öken som sprider sig på jordens yta. Obalans i ekosystem som t.ex. jordens upphettning med ökad naturkatastrofer. Produktionsavfall osv.

Dessa miniolyckor har blivit så många att det har bidragit att vi har nått gränser till omfattande världsolyckor. Alltså rubbning av det globala livet på Jorden är uppenbart och jag anser att såret har t.o.m. nått universum i miniskala… på gott och ont (?)  

 

Överlevnad

Men vilka av dagens människor kan vara redo till överlevnad?

III - Hur kan vi lösa överbefolkningsproblematiken?

Idag.

Idagens världssamhälle är ytterst få människor redo att möta världskatastrofer.

Världskatastrof.

Efter en världskatastrof, om luft, vatten och jord finns i ett befintligt skikt och i anpassad storlek. Om dels av flora och fauna som ger dels viktig föda. Om sjukdomar som drabbar mänskligheten förändras till vår överlevnads fördel. Om tiden räcker till för att vår anpassningsbara förmåga helt gör oss anpassade till nya världen, då, kan tänka mig tro på hopp att det kan finnas en framtid för mänsklighetens överlevnad, men… en okänd och tveksam framtid

Vilka av dagens människor kan vara som är direkt eller indirekt redo till överlevnad? Det är människor som kan fortplanta sig. Det är människor som tränar överlevnad i naturen och i städer. Det är speciella militärenheter. Det är folk i tredjevärlden ex. bönder och nomader. Det är folk som blir informerade i tid och ta skydd i städer i dem stater där dessa typer av räddning finns. Och till sist eventuella astronauter…

 Åtgärder

Dagens och omedelbara politiska åtgärder för att kunna förändra och stoppa det långsamma men säkert framtidens världskatastrof pga. överbefolkning och andra galenskaper, är att utse som politiker vetenskapsmän, filosofer, humanister och miljöaktivister. Inte minst är min önska också att dessa toppolitiker har beprövat fria från maktsjuksyndrom som jag beskriver på Vi- Personrörelsens plattformhttp://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm dvs. att dessa folk behärskar makten genom att vara fria från girighet och maktmissbruk. 

Avslutning

Då, om vi lever idag i era kvartäre och inte vi har funnits tidigare som ras, jag vill nästan tro precis som andra teoretiker förre XIX att efter en världskatastrof människor kommer inte att återhämtar sig. Jag menar med största sannolikhet att en världskatastrof av typ kedjereaktion det är trolig att vi som ras försvinner för aldrig mer komma tillbaka.

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com


 

FINNS INGEN FRAMTID OM JAG INTE GÖR DET (slut citat).”

”CITAT: MED FRAMTID FINNS INGEN FRAMTID! FINNS INGEN FRAMTID MED FRAMTID.

Jag vill tala om ”Framtid i nu tid” i sina tre aspekter: förberedelse, sanning och vision.

Förberedelse

Förberedelse mot en dyster framtid av en världskatastrof, jag tror  måste göras med mental och fysisk träning inte minst med konkreta övningar som t.ex. självförsvar och överlevnad.

Sanningen

Sanningen är jag själv. Alltså, erkänna för mig själv att en världskatastrof provocerad av mänsklig faktor i den omfattande storleken som kan leda till världens undergång kan vara när man minst  anar det, det är sanningen. Att räddningen är jag själv när jag som politiskt aktiv motverkar dagens destruktiva krafter så att naturkatastrofer inte kan förverkligas.

Denna räddning börjar jag med personförändring. Att acceptera sanningen och börjar min förberedelse att motstå mitt livs undergång.

Vision

Jag skapar här och nu min morgon, med nya människor, ett nytt samhälle precis som det skulle vara min säkra framtid.

Jag läste detta framför min kära,

Jag läste detta framför mina barn,

Jag läste detta framför Dig,

Jag läste detta framför mina kompisar,

Jag läste detta framför mina arbetskamrater,

Jag läste detta framför mina kollegor,

Jag läste detta framför föreningens  medlemmar,

Jag läste detta framför mina bekanta,

Jag läste detta framför studenter,

Jag läste detta framför Regering,

Jag läste detta framför de rika,

Jag läste detta framför de fattiga,

Jag läste detta framför kultur folk,

Jag läste detta framför handikappade,

Jag läste detta framför sjuka,

Jag läste detta framför utslagna,

Jag läste detta framför makthavarna,

Efteråt när det var dags för kommentarer… det blev tyst.

Jag jojkade mig fram till en svart ring mitt i natten av fullmånen, det var till eld, vatten, jord och vind.

Jag diktade till flora och fauna. 

Jag ”tänkte” för mörkt och ljuset.

Nu skriver jag till världen och i min fantasi läser jag detta som skulle vara en ”Tro, en önska, en bekräftelse, en… med mera”.

… vad tänker NI?

… vad känner Du?

 

Tot Svärdtorp www.vi-pr.com


 

SE VÄRLDEN MED ANDRA ÖGON 18/3/2008

 

KRIGA ELLER DÖ!

 

Dilemman.

http://vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm

 

Saker och ting.

Vad spelar det för roll om jag skulle äga allt skatt på jorden när misär, lidande och döden efter världskatastrofen är ändå oundvikligt nära?

 

Bråttom! Snart slut med vårt liv på Jorden.

1. Om inte världens enar sig kring alla problem som gäller mänsklighetens överlevnad bli snart oundvikligt en världs omfattande krig! Kontinenter mot kontinenter, nationer mot nationer, grupper mot grupper, individer mot individer och de få överlevare kommer inte undan Naturens vrede!

2. Eller, Naturen slukar oss förre den mänskliga enigheten.

 

Politiken.

De som tror att dagens politik kan lösa världsproblem är lika oförståndig som ett nyfött barn!

http://vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

Passiviteten, demokratier och diktaturer är ingen lösning till mänskliga galenskapen.

http://vi-pr.com/politiska_partier_2.htm

Problemen och konflikter.

Jag tror att problemen och konflikter som verkar omöjliga ibland går att lösa med enklare medel. 

 http://vi-pr.com/krig_fred_6.htm 

http://vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

 

Empati.

Jag lider med dig.

Jag lider med dig som inte ha mat för dagen, med dig som inte kan röra fri utan gränser, med dig som få höra nej när som vuxen känner dina gränser, med dig som faller offer för oprovocerat våld, med dig som inte får kärlek och inte kan fortplantar dina gener. Jag lider med dig.

Det finns folk.

Det finns folk som jag som inte är märkvärdig men som har gott sundförnuft, lyssna därför på oss och gör som vi säger. Du bör vara med och följa våra spår. Vi lyssna på dig, vi tro på dig, du är en av oss.

Mitt budskap.

Mitt budskap är kärlek, harmoni, fred och frihet, därför skall vi kriga! Konsekvensen av vad krigshandlingar innebär är en snarast framtid ickevåld samhälle! VI Gör det för att ger Livet en chans att överleva, för oss, för våra barn, för mänskligheten och naturen. Lär dig därför nu att förstå och leva i fattigdom.

Ideologier Tro och Jag.

Anarkister, statspolitiker eller patrioter, religioner eller humanister, allt mänsklig kunskap och okunskap, ditt sätt att vara och andras tankar, i allt detta och mer finns alltid en god sida. Men det goda räcker inte!

Bara en röst är värd att lyssna och bara en vilja är den rätta att följa!

Jag vill säga, ger mig makt och då, vi tillsammans förändrar världen, här och nu vi kommer att rädda det som går att rädda inte minst oss själva! http://vi-pr.com/ljus_et.htm

 

 

Välj: dö eller leva!

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com


Uråldrig skog avverkas?

I östra Polen på gränsen till Vitryssland finns den unika Bialowiezaskogen. Djur och växtlivet är mycket rikt. I den fantastiska skogen strövar vilda visenter och fågellivet är imponerande med bland annat vitryggig hackspett.
Nu hotas områden av unik åldrig skog som ligger utanför nationalparken av skogsavverkningar
.

Läs mer om området och delta i WWFs aktion Panda passport

Rovdriften av naturresurserna fortsätter:

Människans rovdrift av planeten fortsätter. Det visar WWFs Living Planet Report 2006 som har tagit pulsen på jordens ekosystem och de avtryck som människan efterlämnar i naturen.

Rapporten visar att konsumtionen överskrider jordens produktionsförmåga med 25 procent och att de rika länderna är värst. Trenden för många ekosystem och arter fortsätter att peka nedåt och år 2050 behövs två planeter för att försörja mänskligheten. - Vi står inför avgörande val av livstil , säger WWFs generalsekreterare Lars Kristoferson. 

Läs mer www.wwf.se

MEDIA belyser numera klart många analyser, teorier och fakta kring samma problematik som vi här i VI-PERSONRÖRELSE vill belysa. Temat om jordens uppvärmning, överbefolkning, global mat produktion och dricksvatten m.m. är aktuellt och tills dess att dessa tema är så bra aktualiserade och utan manipulationer anser vi att våra läsare hänvisas till media kanaler som följer: www.ur.se www.kunskapskanalen.se www.svt.se och på sökmotorer som t.ex. www.google.se Leta efter teman som t.ex. överbefolkning, globalisering, jordens uppvärmning osv... Konsultera dessutom vetenskaps hemsidor som du kan hitta som länk på ur.se osv. AKTUELL 2014: hemförelse: www.vetenskapen.se och Läs bibeln http://www.twr360.org/youversion/?lang=45

http://vi-pr.com/ http://vi-pr.com/Europeiska%20Familjev%C3%A4rnPartiet.htm


 TIDEN NÄRMAR SIG för de som ha möjligheter och än kampvilja för gemensamma mål: RÄTTVISA för barn och föräldrar välkomna…  http://vi-pr.se/ och http://vi-pr.se/vi_pr.htm

 

EN DAG MOT VÅLD 30 maj

 

30 april, 1:a maj och 30 MAJ 2015!

 

FAMILJ

Tor Svärdtorp Helgrengsgatan 4A 96134 BODEN tor@vi-pr.se tel. 073-0678362 2015-04-19

Till:

Kontakta Morgan Johansson: Justitie- och migrationsminister

Justitiedepartementet
Telefon 08-405 10 00
e-post till Morgan Johansson, via registrator

Mer kontaktinformation

Kristian Brangenfeldt Pressekreterare hos Morgan Johansson
Telefon 08-405 29 67
Mobiltelefon 072-543 95 89
e-post till Kristian Brangenfeldt
Socialdepartementet
e-post till Åsa Regnér, via registrator

Mer kontaktinformation
Kontakta Åsa Regnér: Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Socialdepartementet

Joanna Abrahamsson Pressekreterare hos Åsa Regnér
Telefon 08-405 42 02
Mobiltelefon 072-543 84 89
e-post till Joanna Abrahamsson

 

FÖR ATT VÄRNA OM FAMILJ GÖR BARNENS RÄTTIGHETER ETT FAKTUM FRAMSTÄLLA ETT HÄLSOSAMT, RÄTTVIST OCH GENETISK RENT SAMHÄLLE. TOTALA PROBLEMLÖSNING ÄR SOM FÖLJER:

 

Lag förslag för:

1.    A- SKILSMÄSSA KNUTEN TILL INTERIMISTISKT BESLUT OM VÅRDNAD OM BARN ”Tingsrätten domstolar civilmål och familjerättenRätt till sin biologiska familj! EN JUSTITIA SAK -CIVILMÅL. Domstolarna. Justitiedepartementet. Jämställdighets frågor.

2.    B- OM LVU (Lagen om Vård av Unga) ”Socialförvaltning och Förvaltningsrätten" EN SOCIALLAG AV CIVIL KARAKTÄR. Socialdepartementets ansvar!

3.    C- FADERSKAP ”FörvaltningsrättenRätt till sina biologiska barn och rätt till sina biologiska föräldrar! EN SOCIAL PROBLEMATIK AV JUSTITIA KARAKTÄR. Via socialförvaltning till civilrätt i domstolarna med ansvarområdet hos SOCIALDEPARTEMENT och JUSTITIEDEPARTEMENT

4.    D- SYSKONSKAP "Förvaltningsrätten" Rätt till sina biologiska syskon och halvsyskon! EN SOCIAL PROBLEMATIK AV JUSTITIA KARAKTÄR. Via socialförvaltning till civilrätt i domstolarna med ansvarområdet hos SOCIALDEPARTEMENT och JUSTITIEDEPARTEMENT.

 

AKT I

Grunderna

TINGSRÄTTEN

VÅRDNAD OM BARNEN

 

A  

1) Från födelse skall vårdnad av biologiska barn tillfalla automatiskt till båda föräldrar som föder på naturlig väg och även för barn som blir till genom t.ex. sperma och äggdonatorer, provrörs befruktning, genetisk forskning och allt annat tidsanpassat.

2) Föräldrar som skiljer sig (gift eller sambo), de skall vara aktivt delaktiga under ett års betänketid till samarbetssamtal vid familjerådgivning o dyl.

3) Barnen skall ha egen bostad*A-3,1 på minst storlek anpassad till syskonskara där föräldrar turas om till besök, uppfostran och umgänge*A-3,2. Socialförvaltning för utvärdering.

4) Under amningstid skall pappan ha rätt till att närvara halva tiden med barnet där barnen vistas*A-4,1.

 

Tillägg nr1

FAMILJERÄTTEN

OLIKA ÖVERENSKOMMELSE

1: Särbo förhållandet. 2: Fall där andra föräldrar kommer överens att man skiljer sig men den andra föräldern har barn oftare. 3: Fall där en eller båda föräldrar inte vill veta av sina barn. 4: Föräldrar som väljer delat boende.

B

Socialinsatser vid individ och familjeomsorg med LVU i följande beskrivning.

1) Efter generella upplysningar av familjs missförhållande och misslyckandet av upprättelse via sociala insatser * B-1,1.

2) LVU aktualiseras med bevisning i flera olika former *B-1,2.

3) Barnen omhändertas för att skyddas men ska aldrig erövras sin rätt till sina biologiska föräldrar*B-3,1.

Tillägg nr 2

Placerade barn i foster hem: "Lämplighet för medborgare som vill vara delaktig i sådana enorma livsuppgifter skall vara mer kompletterande A) djupare och bredare information om personen i fråga med B) Styrkande lämplighet från socialt nätverk C) kurs i pappas och mammas roll med intyg därtill D) Där små barn skall placeras: gäller att paret har dessutom varit, gifta i minst 15-20 år, haft barn som har flygit ut och att harmoni föräldrar -barn kvarstår."

C

FÖRVALTNINGSDOMSTOLAR

Faderskaps Begäran.

Det görs automatisk för alla nyfödda medborgare i Sverige.

 

 

AKT II

Detaljerna i ärendet

 

A*

A-3,1 Bostad* BOSTAD FÖR BARNEN MED OLIKA BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR

Bostad för barnen med olika biologiska föräldrar. Dom föräldrar 1- Var de bor och 2- arbetar på 3- olika ställen med 4- olika avstånd från 5- barnbostad. Familjrätten skall justera detta genom att välja en kommun och bostadsområdet där barnen är trygga i sin uppväxt via oftare  kontakt med olika föräldrar.

A-3,2 Uppfostran och umgänge*. Man eller kvinna som har flera barn med olika partner SYSKON OCH HALV SYSKON BOR TILLSAMMANS

Problematiken med föräldrars besökstid med barn löses genom att alla olika föräldrar turas om veckovis. För de biologiska barnen kan nackdelen teoretisk bli att möte med föräldern reducerar i antal. I praktiken kan biologiska barnen få träffa sina föräldrar utöver den bestämda tiden.

Tillägg nr 3

A-3,2 BB

Barnbidrag och bostadsbidrag (BB) förändras genom att barnbidrag delas dels lika till båda föräldrar och dels lika till alla syskon på deras enskilda bankkonton.

A-4,1 vistas* dvs. att ny partnerskap för modern blir inaktuellt.

Lämnade kvinnan mannen under graviditet och är med en annan partner då gäller ovannämnda formulering. Socialförvaltning ordnar det genom att förmå moder och barn med en jourbostad.

 

B*

B-1,1 insatser *.

Socialförvaltning inom individ och familjeomsorg har rätt till inkallning och besök till utpekade personer efter upplysning om missförhållanden i relationen.

*-1 Med insatser vid svåra föräldrarelationer och familjeförhållande menas kallelse till socialförvaltning där samtal i olika former kan komma till slutsatsen att peson-er i fråga erbjuds terapeutisk förmån.

Där det finns misstankar att barn far illa.

*-2 Lagstiftat om föräldrars ansvarstagande till möte på socialkontor skall följas med rätt för socialtjänst att besöka familj som är utpekad eller visar illvilja till samarbete.

LVU

*-3 LVU kan komma i fråga om föräldrar motsätter sig kallelse och vägrar inträde till bostad osv.

*-4 Barnen skyddas med omhändertagande vid privata och offentliga platser där stöd för barnen finns.

*-5 Med stöd menas närvaro av offentligt anställda, släkt eller förtroende person för barnen som närvarar vid omhändertagande.

*-6 Omhändertagandet skall ske i milda former med behöriga myndigheter i första hand i civil klädsel med närliggande skydd av tydliga lagrepresentanter i omgivningen.

*-7 Hela förloppet dokumenteras via TS-inramning för dokumentation och som bevisningsmaterial insatt till skydd av alla parter och involverade.

*-8 Omhändertagande innebär att föräldrar och barn uppehåller daglig fysisk kontakt som upphör med omedelbar verkan när föräldrar anser sig själva vara mogna till samarbetssamtal med berörda myndigheter.

 

B-1,2 olika former*

TS-inramning, föräldrarna hjälpsökandet, föräldrar erkännandet, barns berättelse, levande vittnesmål.

B-3, 1 Rätt till sina biologiska föräldrar*.

Med det menas den fysiska kontakt och med det raderas den kontroversiella definitionen av ”emotionella ägandet”

OBS! När ärendet avslutas skall alla register av sådan händelse raderas för all framtid.

 

TS inramning.

TS-inramning ”Tor Svärdtorps visuella och röstberättigade säkerhetsformgivning för socialarbetare, vakter, livvakter, poliser, domstolar, institutioner för placerade och friberövade, militärer, skolor osv. (privat och offentlig sektor)”.
I korthet: EKONOMISKA FÖRDELAR: mindre skatt för underhåll av placerade barn vid institutioner. SOCIALA FÖRDELAR: en mer harmonisk samlevnad som en del av en starkare samhörighet. POLITISKA FÖRDELAR: stabilitet och kontinuitet för regerande politik. INDIVIDUELLA FÖRDELAR: de mänskliga rättigheterna uppnås.
OBS! Lagförslaget skall alltid följas vid skriftlig eller muntlig presentation med den ursprunglig upphovsman.
ETT NYTT MINISTERIET ”Familje Ministeriet (FM).
…gällande familjekoncept som ramar in ovan nämnda förslag, hälsa, uppfostran (privat och samhällig), samlevnad.
…familj och olika relaterade institutioner.
Min och vår önskan är att besöka dig på regeringskansliet och lämna över detta förslag. Vår tid som föreslås och är annonserad och beslutad med deltagarna från olika delar av Sverige och är den 30 april 2015 efter kl. 11,00 på Besöksadress Rosenbad 4 eller? En kort stund för informationsutbyte är bara konstruktivt och av gemensamt intresse. I princip kan vi inte förändra beslut pga. dels att medlemmar har långa avstånd och uppehåller sig i Stockholm till 1 maj. Några länkar som kan belysa omfattande allmänna engagemang i fråga.
Jag och en liten grupp representanter är de som du kommer att möta.
Tack på förhand Tor Svärdtorp

http://www.vi-pr.se/lagforslag.htm
http://vi-pr.se/
http://vi-pr.se/forsta_maj_kolla.htm
https://www.youtube.com/watch?v=v4RGuanXZz8
 

 

Alla till trottoar marsch KARNEVALEN 1/a maj 2015 i TRÄFFPUNKT Centralstation Stockholm kl. 10.00-senast 11.00 TA DINA FLAGGOR, dräkter eller kostymer och visa vad du står för den 1:a maj när du är med på trottoar promenad för icke våld. Visa att vi kan samleva utan våld. Just denna första maj 2015 kan du-ni berätta om våldet som ni blev drabbade av och tala om förslag hur det kan i framtidens avvärjas. Denna KARNEVAL är en glädjande början bland sorg.

 

www.youtube.com/watch?v=iHz3Ib9TgwM eller komplett version med tydlig innehåll www.youtube.com/watch?v=v4RGuanXZz8

"TROTTOAR PROMENAD är en icke våld problemlösning av individuellt initiativ som grundas på en spontan samling av folkrörelse. Har en startplats och bestämd riktning skapas av den som skall tala om eget problem som t.ex. själv kommer att tala om min egen privata händelse som har fått idén att blomma. Vi kommer att turas om och tala om egen upplevelse och tom. kanske flyttar oss som vinden till olika gemensamma riktningar där talaren behagar sig vara för att framföra sitt problem. RÄTT TILL TAL GRUNDAS PÅ ATT DU ÄR MEDVETEN TILL EN LÖSNING AV DITT PROBLEM OCH FÖRESLÅR DET." http://vi-pr.se/forsta_maj_kolla.htm
 

Angående 30 APRIL OCH 1:A MAJ 2015.

30:e april lämnade vi lagförslag VLFS (Vårdnad om barn, LVU, Faderskap och Syskonskap). För säkerhetsskäl alla brev och andra mottagnings material lämnas till mottagningsplats på Mäster Samuelsgatan 66 i Stockholm.
Möte med socialminister angående VLFS gällande ”familj” och jämställdhet, samt justitieminister gällande procedur vid skilsmässa och vårdnad om barn det blir som i tidigare fall vid tidigare regering där de hör av sig när det passar dem osv.1:a maj: de trogna var där men vi var för få och då bestämde vi att blåsa av dagens program.


Varför trottoarpromenad? Det var mening att utan tillstånd trotsa lagen... för en rättvis sak! Om vi var flera skulle vi promenera på trottoar och inte på gatan... för det behövs inte tillstånd och då var det lagligt! Utöver vår information till Media och föreningar av olika slag som har pågått på en lapsus av fyra månader i fyra omgångar före evenemang, var mening att spontanitet skulle bli del av det hela hör på
https://www.youtube.com/watch?v=v4RGuanXZz8


REFLEKTION

Om så få kom betyder det att politik, lagar och själva samhället är friskt och att inte finns behov av utveckling. Eller kanske är det så att dagens människa är splittrad i olika sammanhang att behovet inte är verkligt och inte ens när de själva är i problem. Man kan tänka sig att TID av stora ideologier som grundas på samlevnads förändring och överlevnad som t.ex. Kommunism, socialism, nationalism osv. har spelat ut sin roll och att IT är annat än befrielseprocedur som vi tror och upplever. Spekulationerna är många... jag kommer inte här att redogöra för orsakerna vare sig approximativa eller bevisade, det är ödet för de som tror på det, strävan till mål lämnar jag till var och en. Följ mig, oss via
vi-pr.com

Tor Svärdtorp


30:e MAJ uppmanar jag er att skapa ett möte, marsch eller vad det kan vara för EN DAG FÖR ICKE VÅLD. Börja med att göra det där du bor ensam eller i gruppen. Information finns också på ovannämnda videoinspelning på Youtube t.ex. våld har tusen ansikten som i hemmet, könsrelaterad, etnisk och religiös, politisk och social, tillhörighet där orsakas och provoceras... TALA INTE OM VAD DU ÄR UTSATT FÖR OM INTE DU SJÄLV HAR DINA TANKAR OM VAD SOM EVENTUELL KAN VARA LÖSNINGEN TILL DET... eller efter din sanningsberättelse så stöd de andra som av samma orsak blev drabbade och föreslå åtgärder till det.

FUNDERA på att vare sig passivitet eller aktion i sina extrema faser är inte alltid en effektiv mekanism som kan legitimera dig till självförsvar i din mening eller en positiv utveckling i överlevnadssyfte och att du alltså måste söka dig till balans som inte gör dig delaktig till smärta, ondska, våld som tar mänsklighet till kannibalism och undergång.


Vi ses den 30:e MAJ varje år!


Tor Svärdtorp

 

Brev till Stefan Löfven angående 1:a maj 2015. VIKTIGT! Lagförslag, inbjudan…
Välkommen till 1:a ma
j http://vi-pr.se/forsta_maj_kolla.htm du som tar emot detta och Stefan Löfen. Var stolt svensk och socialist. Var SOLIDARISK med dina egna… felaktigt och orättvist omhändertagna små barn http://www.vi-pr.se/haparandafallet.htm och med alla barn som har farit illa pga. föräldrars nonchalans och myndigheternas maktmissbruk… http://www.vi-pr.se/varning_for_socialtjansten.htm gör det med följande http://www.vi-pr.se/lagforslag.htm se (familj om vårdnad, LVU, faderskap, syskonskap). Kom och bär ”Barnens flagga” du, du som inte har barn DU är ändå FAR för alla barn som tillhör Landet Sverige och andra som kräver solidaritet… eller… är det inte så när man talar för andras rättigheter… och styr landet? Så var sagorna i kungarnas tid. Jag kan tillägga att säkerhetsfrågan kring din person stärks pga. jag själv är utbildad 1983-85 som livvakt vid olika faser, IBA (International Bodyguard) ledd av James Shortt officer i Engelska SAS . Bjud in dina partivänner med, så att de också lär sig att improvisera mot politisk stress. Stå upp för barnen i Sverige, sen famnar rätten snart hela EU till att börja med. Lycka till under historisk 1:a maj. Tro Svärdtorp vi-pr.com 073-0678362 tor.svardtorp@gmail.com  16 Mars 2015 kl 18.40. Hej

SVAR
Tack för ditt brev till statsminister Stefan Löfven. Jag har fått i uppdrag att svara. Statsministern får många förfrågningar om deltagande vid olika arrangemang och tyvärr finns inte möjlighet för statsministern att delta vid arrangemanget du inbjuder till.

Med vänlig hälsning
Carl-Johan Friman
Regeringskansliets kommunikationsenhet
Allt i sin ordning... (så svarade vi till själva svar).


BREV INFO TILL OLIKA MEDIA etc...

Hej! Den 30:e maj kommer jag och förhoppningsvis några till att manifestera mot våld.

VÅLDET har olika avsikter och orsak. Vardagligt våld i familj, på skolor, arbetsplatser, ute i samhället, privat, grupp eller statens institutioner osv.

Uppmärksammas våldet skulle det vara i min uppfattning mer hanterbart än uppmärksamma PACIFISM som kräver större rörelseapparat.

Icke våld aktion på hemmaplan än stora krav på internationell nivå vill jag tro att det är frön till en väckelse som i länge kan täcka andra länder och inkluderar också pacifism i sin mening.

 

Allt är inte klart än klockslag och plats… t.ex. Gula Paviljongen kl 11,00? Hör av mig närmare om ni är intresserade att delta gällande ett och annat… KRAV gällande anförande är att det följs av alternativa lösningar.

Tor Svärdtorp tor@vi-pr.se eller 073-0678362

 

Se följande:  http://www.vi-pr.se/sverige_ryssland_nato.htm https://www.youtube.com/watch?v=eSh5se_PiL4 m.m. och https://www.youtube.com/watch?v=v4RGuanXZz8

 

Skickat till http://sputnik-norr.org/sv/  De har kontaktat oss men de ville inte vara med för ansvarige menade att händelse var politikiskt... (jag svarade att allt är politik tom. att inte göra politik är politik osv.)


 

EN DAG MOT VÅLD

 

Är du från

BODEN, LULEÅ, PITEÅ, ÄLSBYN, KALIX eller byar kring dessa städer? Var vänligt tryck nedanstående affisch på en A/4 med storlek 28 i Verdana. Sätt upp på anslagstavlor så att fler få veta om evenemang och kanske vill vara med. Vi ha bara 1,5 timme på oss för efteråt är Vänsterpartiet som får föra sin talan.

 

30:e maj kl. 11.00 Gula Paviljongen i Luleå: www.vi-pr.se

KOM och Lyssna eller Berätta: anmäl dig för eget tal om vad du blev utsatt för och föreslå åtgärder!

 

Blev du: mobbad? Slagen? Diskriminerad? Förföljd? Hotad? Tvingad? Kränkt? Förolämpad?

Det händer hemma, på arbetsplatser på gatan. Det är den närmaste, den okände eller myndigheter.

 

VI-PersonRörelses KRAV är all rätt till självförsvar utan juridiska åtgärder mot offer och KRAV på att provokation skall erkännas som allvarligt brott!

 

VI TILLSAMMANS GÖR SKILLNAD!

 

KONTAKTA OSS tor@vi-pr.se 073-0678362

 

 

Min talan om VÅLD

 

VÅLD har olika ansikten:

VÅLD kan göras av närstående som t.ex. i familj, av anhöriga, av kompisar, av bekanta och till sist av okända. VÅLDET kan göras av en person eller av en grupp. VÅLDET kan komma ifrån en eller flera privata aktörer, från myndigheter och alltså från Regering och Staten.

 

VÅLD präglas av onda, skapar trauma, skadar och dödar.

 

VÅLD drabbar dig, din familj och många fler när det handlar om KRIG.

 

 

UTAN PROVOKATION FINNS INTE VÅLD, finns inte krig.

VÅLD UTAN PROVOKATION är inte bara kriminellt det är GALENSKAP

 

Men, min fråga är: VAD ÄR DET SOM FINNS BAKOM PROVOKATION?

Det kan vara Girighet eller Maktbehov. Båda grundas på LÖGNER i samband med OKUNSKAP. Min familjetragedi t.ex. som skedde i HAPARANDA och som drabbade överhuvudtaget mina 4 små barn och en halvsyster till mina biologiska barn. Alltså, det handlar totalt om en familj av sju personer som drabbades av sociala myndigheters och domstolars felaktiga beslut och okunskap. Det skedde den 10 augusti 2010 och än idag pågår fallet, och är under resningsförfrågan!

Det är ofattbart! GOOGLA på nätet under beteckning HAPARANDAFALLET… och stöd oss… min kamp är din kamp, är föräldrars kamp, är barnens kamp medborgares och allas kamp.

 

VARFÖR min kamp är allas kamp?

FÖR, vi människor kan inte överleva ensamma.

Om inte det finns samhörighet, då, är det en långsam och smärtsam död som väntar på oss människor.

 

Min plikt som medborgare i samhället är att medverka aktivt med vilja och kunskap så att problem som t.ex. har drabbat min familj löser sig och därför har jag skrivit ett LAGFÖRSLAG angående Vårdnad om barn i skilsmässofrågor, om LVU (Lag om Vårdnad av Unga), om Faderskap och Syskonskap.

DET ÄR GALET ATT BIOLOGISKA SYSKON SEPARERAS PGA. FÖRÄLDRAR GRÄL! Det är våld!

DET ÄR GALET ATT TA IFRÅN FÖRÄLDRAR DERAS BIOLOGISKA BARN NÄR DET GÖRS MED HJÄLP AV LÖGNER OCH OKUNSKAP! Det är våld!

DET ÄR GALET ATT INTE ERKÄNNA MANNENS RÄTT ATT VARA FÖRÄLDER TILL SIN AVKOMMA NÄR EN KVINNA BLIR GRAVID! Det är våld!

DET ÄR GALET ATT INTE BIOLOGISKA SYSKON OCH HALVSYSKON FÅR KÄNNEDOM ELLER UMGÅS MED VARANDRA OCH MED DERAS BIOLOGISKA FÖRÄLDRAR. Det är våld!

Dagens lag rörande familj bryter mot plikt och rättighet, det splittrar samhället, det splittrar människor och därtill är det kriminellt och därför STRAFFBART!

DENNA LAG ÄR INTE SANN DET ÄR EN SAMMANSÄTTNING AV LÖGN OCH OKUNSKAP DÄRFÖR ÄR DET EN PROVOKATION OCH SOM SÅDAN ÄR DET VÅLD… våld som drabbar oss alla!

 

Vi skriver och talar om PLIKT. Apropå det:

PLIKT och RÄTTIGHET kan inte skiljas från varandra precis som vi människor inte  kan leva eller existera utan den andra. Om vi tvingas till det är det våld!

 

Jag vill skydda våra naturliga rättigheter och stoppa PROVOKATION!

 

PROVOKATION som skapar desperation och DESPERATION innebär att människor under extremt lidande av t.ex. vanmakt tar lagen och rättvisan i egna händer.

Dessa desperata föräldrar kan skada eller dödar den andra föräldern och under galenskap kan tom. skada eller döda sina egna barn och sig själv! Ibland är en del myndigheter och orättfärdiga bekantskaper som stryker med.

Om det, håller media låg profil eller tystas ned av våra regerande politiker!

Det är våld!

 

Om våra regerande politiker anser sig ha RÄTT att bestämma och besluta, SÅ har de PLIKT att lyssna och agera utan tidsspillan när ett rättvist lagförslag mot våldet presenteras i deras led…

ANSVAR ÄR FRAMFÖR ALLT MEDICIN FÖR ETT ICKEVÅLDS SAMHÄLLE!

 

Tor Svärdtorp www.vi-pr.com

2024-02-19 måndag