VI-PersonRörelse

Se världen med andra ögon!

PPP- Politiska Partier Personrörelse

 

POLITIK betyder ”KUNSKAP ATT REGERA”.

VI-PerspnRörelseI (PPP) är en oberoende och gratis Konsult- Rådgivnings- Analytisk- Granskningsmedia men pga. allt är politik därför är ingen oberoende...

Stöd oss i vårt arbete swisha på 073-0678362 skänk om du har i överflöd 8201-6, 904763255-0 eller testamentera kontakt tor.svardtorp@gmail.com 


Il sottotitolo della IT in italiano ben è ben corretto (lo contollai). Lo puoi cambiare quando youtube apre il video. Impara la DIFFERENZA fra politica di governo italiana con la svedese... con cambi di sapere insieme miglioriamo il mondo.  

 

Några länkar som är nyttiga för att förstår hur demokrati fungera i SVRIGE politik.

https://www.youtube.com/watch?v=XY-c5RT6sCE KU:s uppdrag - att granska regeringen

https://www.youtube.com/watch?v=h_A1Iqyj59Q Riksdagens kammare: Den svenska demokratins hjärta

https://www.youtube.com/watch?v=uQktGNBbDrM kammaren debattera så det går det till

https://www.youtube.com/watch?v=g80oZRFmm_E&t=268s Uppdrag ledamot

https://www.youtube.com/watch?v=DoNzgCG3Fgs riksdagens fem grundläggande uppgifter

https://www.youtube.com/watch?v=DoNzgCG3Fgs&list=TLPQMjYwNDIwMjS2iSE8Uv7ipA&index=4 Demokrati pågår: Riksdagens fem grundläggande uppgifter

https://www.youtube.com/watch?v=7XIsAR-pXE0 Riksdagen och demokrati

https://www.youtube.com/watch?v=SN6w9Kpu2eQ Utskottens arbete: Motorn i riksdagsarbetet

https://www.youtube.com/watch?v=GOFq1nTFGfc riksdagens talman

https://www.youtube.com/watch?v=cnoOtCLOdNw&t=25s lagstiftningsprocessen

https://www.youtube.com/watch?v=9Z7tu5wz0sY  så fungerar utrikes politiken

https://youtu.be/6thYo9YsAe0 om regerin m.m.

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/


 

Är DU mobbad, Slagen, hotad, diskriminerad, tvingad, exkluderad, förföljd, bestulen, rånad, drabbad, offer för skvaller m.m., lite pension, skild, uteliggare, förlorat barn, grann osämja,

förolämpad, bedragen och med av den dåliga, negativa, onda och smärtsamma?

KOM med OSS!

    NEJ TILL VÅLD SI ALLA NON VIOLENZA

TOR SVÄRDTORP - MASSIMO (Maximus) http://www.vi-pr.com/torsvardtorp.htm portal kontakt

”Det jag råder dig är att inte agera utan att låta dig styras av förnuft snarare än av tur, att alltid ha kontroll över dig själv och allt som rör dig, att vara alert

och beväpnad, att alltid kunna ta rättillfälle men att du istället aldrig ger fienden den välgörenheten, allt kommer att verka klart och säkert om du inte har

bråttom, brådska är olämpligt och blind” Quinto Fabio MASSIMO 203 f.kr.


 

POLITIK-FENOMEN (DETTA ÄR MIN POLITIK) POLITICA FENOMENO(QUESTA È LA MIA POLITICA)

VÄRLDSSAMFUND 

Grupp, kommun, region, nation, kontinent è principerna förbi i mening med POLITIK.

POLITIK betyder ”KUNSKAP ATT REGERA”.

I

Nu gäller därför anpassning i den som jag kallar den GLOBALA VÄRLDSSAMFUND.

II

Med den GLOBALA VÄRLDSSAMFUND menar jag är den mänskliga samlevnad i relation med livet principerna som är vatten, eld, luft och jorden.

II-a, ”POLITIK” i enklare mening innefattar relation mellan individ, grupp, kommun, region, nation, kontinent gällande ekonomi, försköning och samlevnad. 

 III

MÄNNISKAN och UNIVERSUM relation är oundvikligt som högre tänkande i vår tid som kallas FUTURISM.

II-a, futurism innefattar t.ex. Internet, AI (artificiell intelligens) i livets relation med den synliga och icke synliga universum. 

Se vidare länk som löser möjlighet till en https://vi-pr.com/societa_sana.htm

 

SOCIETÀ MONDIALE

Gruppo, comune, regione, nazione, continente sono principi scomparsi nel senso della POLITICA.

POLITICA significa “CONOSCENZA PER GOVERNARE”.

I

Ora, quindi, l’adattamento si applica a quella che io chiamo la SOCIETÀ MONDIALE GLOBALE.

II

Per SOCIETÀ MONDIALE GLOBALE intendo la convivenza umana in relazione ai principi vitali che sono acqua, fuoco, aria e terra.

II-a, "POLITICA" in senso più semplice comprende il rapporto tra individuo, gruppo, comune, regione, nazione, continente riguardo all'economia, all'a scienza ed alla convivenza.

III

La relazione tra UOMO e UNIVERSO è inevitabile come pensiero più elevato nel nostro tempo chiamato FUTURISMO.

II-a, il futurismo comprende ad es. Internet, IA (intelligenza artificiale) nel rapporto della vita con l'universo visibile ed invisibile.

Vedi ulteriore collegamento se vuoi più ampio…https://vi-pr.com/societa_sana.htm

 

 

 

Min opinion angående ett fördjupat tredje världskrig är när världen i ruin gör att hela jordens befolkning fördriver för egen överlevnad.

La  mia opinione in riguardo ad una terza guerra mondiale è quando il mondo in rovina spinge l'umanita alla fuga per la propria sopravvivenza.


 

I februari 2024 VI har varit på nätet i 23 år! Av den här anledning vill jag bjuda på en och halvtimme film som kan glädja dig som känner för frihet och mer...   https://www.youtube.com/watch?v=I1mTkX3mpH8 

Här ser vi en av mina målningar "...en andalus..." fast min favorit är en "tinker" och detingen fel på annat ras eller hur? Dessa djur kommer också i framtid spelar stor roll för oss människor.

In augurio del nostro 23esimo annno vi invito per una bella ora e mezza con un film pieno di "liberta" e molto di piu. Qui si vede una delle mie pitture "un andaluso" anche se il mio preferito è il "tinker".

Questi animali saranno anche nel futuro un grande aiuto per noi umani.


EN REGERING UTAN MOTSTÅNDARE

För mig är allas dagens ledare inom politik eller religion  i alla världens hörn lika oavsett de representerar den onda eller den goda UNDERHÅLLER våld och det pga. problematiken grundas på konkurrens, egoism och makt.

MIN politik står över alla dessa arkaiska mänskliga beteenden

Lösning till allt våld är genom att forma ”HOMOGENA eller BETEENDESAMHÄLLE se på följande länk https://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm .

vi kan lösa en stor skara av våld, och det är också mening att ni skulle ta emot mig som rådgivare, visionär och medverka i ledarskap. FRÅGA ÄR: varför JAG? Svaret är varför du?

DU som är påverkad av

1 http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm,

2 ignorans i politik och kunskap t.ex. https://vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm

Om du inte tro på mig, om du diskriminera och hata mig pga. min kunskap och sanning från det,

då VISA och BEVISA oss och till mig DINA KUNSKAPER i teori och praktik, därefter ta emot vår beslut om VEM du är!

 

UN GOVERNO SENZA AVVERSARIOPer me, i leader politici o religiosi di oggi nel mondo sono tutti uguali nel senso positivo o peggiorativo in quanto i problemi mondiali e della vita si basano sulla concorrenza, sull' egoismo e sul potere. Questo indipendentemente dal bene o dal male che questi rappresentino. La MIA politica è al di sopra di questi comportamenti umani arcaici. La soluzione ad ogni violenza avviene costruendo dunque delle "COMUNITÀ OMOGENEE o di COMPORTAMENTO come segue in questo linc  https://www.vi-pr.com/politica_estrattoria.htm". Sarebbe pensabile e logico che un principio di non violenza si applichi con l'accetanza del mio aiuto come consigliere, visionario e dirigente per assicurarsi l'affermazione e la realizzazzione del progetto. La domanda è perché IO? La risposta è perchè tu? TU che sei sotto la minaccia del sindromo del poter https://www.vi-pr.com/sindromo_del_potere.htm, per di piu generalmente senza una completa conoscenza di quali sole le verer politiche https://www.vi-pr.com/politica_vera.htm Se non mi credi, se mi disprezzi all'ora PROVAMI IN KONKRETO i tuoi saperi... e che da li tu sia giudicato!


 GOOGLE TRADUTTORE ÖVERSÄTTARE

https://translate.google.se/?hl=sv&tab=kT

https://sv.wikipedia.org/wiki/Google - https://wikimediafoundation.org/  Anarchopedia https://it.wikipedia.org/wiki/ Interlingua https://sv.wikipedia.org/wiki/


 

DET HÄR ÄR JAG

 

Jag är en SÖKARE. Som ideolog gäller makt, politik etc. och angående religion eller vad som kallas att tro på en Gud eller ett framtida liv efter döden har jag ännu inte hittat något svar. Anarkistiskt rop ”Ingen Gud och ingen chef”

är för mig nu mer historia men vi skall lär os mer https://www.google.com/search?client=opera&q=anarki&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8. Min hälsning är som ni vet "HÄLSA OCH FRAMTID!" vilket inkluderar dörren som

öppnas för att söka där idag varken vetenskap eller religion eller vad som helst har gett mig svaret på LIVET början eller slutet.

 

...icke våld är vår mening ...

ECCO CHI SONO.

Sono un RICERCATORE.

Come ideologo  dove si intende il potere, la politica ecc. riguardante la religione o come si sa che è credere in un Dio o una vita futura dopo la morte non hò ancora trovato un risposta.

Ne dio ne padroni” come grido anarchico è per me una affermazione con contenuto storico che valeva quel tempo ma impariamone qualche dettagli utili ancora al nostro tempo:

https://www.youtube.com/watch?v=ejQF4qJWNo0.

 

Il mio saluto come sapete è

“SALUTE E FUTURO!  

il quale include la porta che si apre per la via della ricerca

dove oggi

ne la scenza e ne la religione o che altro

mi ha dato la risposta del principio o del fine della VITA.


JAG är inte mot DIG - VI är med ALLA!

VAD ÄR VÅLD? - När någon angriper mig, dig oss eller andra UTAN PROVOKATION


ITALIA  

    ITALIA  Guarda il mondo con altri occhi... "per una Politica Senza Violenza" SOSTENETECI ...  " ITALIA  


VIDEO  https://www.youtube.com/c/torsvardtorp/videos


Nr.ett=1-I

https://www.vi-pr.com/introduktion.htm till portal PONTIDA 2023


Nr.två=2-II

PROGRAM

http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm

http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm 


ÖVERLEVNAD

http://www.vi-pr.com/gon_munk_sjalv_forsvar.htm BUDO http://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_overlevnad_.htm BOKEN

VIDEO

Anpassning och överlevnad Inför kunskap med skjut (värma) vapen https://www.vi-pr.com/eie_stratega.htm  + https://www.vi-pr.com/militar_elit.htm


Nr.tre=3-III

BÖCKER   av Tor Svärdtorp LIBRI di Tor Svärdtorp


MAKT och ICKEMAKT POLITISKA PLATTFORMER  


IDEOLOGIER och MEDVETANDE


 

BREV till...TOR och...

http://www.vi-pr.com/brev_statens_brottslighet.htm  OM LÖSNINGAR!


 

MASSMEDIA och ÅSIKTFRIHET

 

TÄNK

ÅSIKTER  2023-11-02 av andra andra SKRIBENTER=YTTRANDEFRIHET ... https://www.youtube.com/watch?v=dGlu9AfXPBg

FILM Rampage på svenska leta efte näteten super viktig film gällande NATIONS koncept mm...

Qquesto SPRAZZO di FILM detto Rampagevale da uno specchio reale di violenza giornaliera in tutto il mondo.

http://www.vi-pr.com/media.htm + http://www.vi-pr.com/internet_kontrakt.htm + http://www.vi-pr.com/fordelar_egen_hemsida.htm


 

FILOSOFISKA VETENSKAP SOCIOLOGISKA  

SOCIOPOLITISKA och PSYKOLOGISKA ANALYSER  

https://www.vi-pr.com/linciaggio_lynchning.htm 2024 

http://www.vi-pr.com/nu_framtid_sanning.htm

 http://www.vi-pr.com/tiden_drommar_intelligens.htm

 http://www.vi-pr.com/tid.i.tiden.htm  

http://www.vi-pr.com/alder.htm  

 http://www.vi-pr.com/ras_geniernas.htm  

https://www.vi-pr.com/famiglia_familj.htm 2023-08-14 http://www.vi-pr.com/familj.htm + VARFÖR TVÅ FÖRÄLDRAR? 2023-08-14

https://www.vi-pr.com/vietare_sexualitet.htm

http://www.vi-pr.com/demokrati_diktatur_vom_losning.htm + https://www.vi-pr.com/tra_manniska__losning.htm 

http://www.vi-pr.com/kandidat_for_minoriteter.htm

http://www.vi-pr.com/se_varlden_ogan.htm

http://www.vi-pr.com/selektiv_politik.htm

 http://www.vi-pr.com/fattigdom.htm

http://www.vi-pr.com/rasen_renhet.htm

http://www.vi-pr.com/sjalvfortroende.htm

http://www.vi-pr.com/maktpolitik%20nr1.htm + http://www.vi-pr.com/politisk_mogenhet.htm

http://www.vi-pr.com/rattvisa_och_domstolar.htm http://www.vi-pr.com/vittnespsykologer_politiker.htm http://www.vi-pr.com/ansvariga_responsabili.htm

http://www.vi-pr.com/radda_oss.htm

https://www.vi-pr.com/vet_du_ar.htm  2023-10-20 + https://www.vi-pr.com/faceboock_massmedia_logistica.htm

http://www.vi-pr.com/nej_frihet_ja_ansvar.htm + http://www.vi-pr.com/terrorister_mordare.htm 

http://www.vi-pr.com/vilja_du_gud.htm

http://www.vi-pr.com/krig_fred_6.htm

http://www.vi-pr.com/insikt.htm 

http://www.vi-pr.com/tvivel.htm

http://www.vi-pr.com/ledare.htm

http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm  

http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm

http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm

http://www.vi-pr.com/drommarna.htm http://www.vi-pr.com/inbillningar_varderingar.htm

 

http://www.vi-pr.com/forlatelse_och_nuet.htm 

http://www.vi-pr.com/grater.htm

http://www.vi-pr.com/ordnade_former.htm

http://www.vi-pr.com/provokation.htm https://www.vi-pr.com/vi_utnyttjas_2023.htm +

http://www.vi-pr.com/svartsjuka.htm

LÖGNER MENZOGNE


Nr.fyra=4-IV

GRUNDARE  TORsvärdtorp  http://www.vi-pr.com/torsvardtorp.ht VEM ÄR JAG? + INDIGO BARN VAD

 

VEM ÄR VI - CHI SIAMO


citat  CITATI Citatet: ”Att bli regerad är att bli bevakad, inspekterad, utspionerad, dirigerad, reglementerad, placerad i en fålla, indoktrinerad, uppläxad, kontrollerad, värdesatt, censurerad,

kommenderad,och det av personer som varken har befogenhet, kunskap eller förmåga.”  Av Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) anarkist. Tor Svärdtorp 

Citatet: "Att blir regerad är sällan att blir rättvist behandlad... Tor Svärdtorp Viare=(VI-PersonRörelse 1948-2024. OBS! Jag lever än... hahaha.)"


http://www.vi-pr.com/varlds_undergang.htm    http://www.vi-pr.com/dagens_meny.htm   LJUSET kommer ifrån norden  

VI SAMHÄLLETS INRITNING https://www.vi-pr.com/vi_samhalletinriktning.htm  OCH http://www.vi-pr.com/vi_samhallet_inriktning.htm


 ICKE VÅLD MANIFESTATION

Manif. och 30 maj  +

1 https://www.youtube.com/watch?v=Z3Ahxj8DkJA (jag ponchio)- (vad är våld?) +

2 http://www.vi-pr.com/forsta_maj_kolla.htm text (trottoar promenad kl.)

+3 https://www.youtube.com/watch?v=Z3Ahxj8DkJA = text

4 (LVU m.m. ...statens blodiga långa armar) http://www.vi-pr.com/tillsammans_maj.htm +

5 text -(kontaktades poitiker x min fmailj lagförslag) STOCKHOLM (tiden närma sig-trottoar promenad) http://www.vi-pr.com/2015_30_april_1_30maj.htm +

6 BODEN http://www.vi-pr.com/rattvisansdag.htm + 6 t.ex. (min tala om våld) http://www.vi-pr.com/en_dag_mot_vald.htm +

7 (två röster)- (vi har lösningar)- (gula paviljongen LULEÅ) https://www.youtube.com/watch?v=AC4PrWf3A4g +

8 (maskerad) -(vad är våld?) https://www.youtube.com/watch?v=cAaRT6-doaw


GAM konstnär   egen konstskola, hantverkare med egna möbler förändringar, vita vapen  som t.ex. knivar, yxor, spjut, stavar med egna varierande formgivningar,

författare.


PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR  se välden med andra ögon

http://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_och.htm +

http://www.vi-pr.com/maktpolitik.htm  +

http://www.vi-pr.com/torsvardtorp_tssl.htm  +

http://www.vi-pr.com/att_lasa1av3.htm  OBS! Läs mig 1-2 och 3 = 130 sidor A/4 OBS och TIPS!  1LÅNGA TEXTER LÄSER MAN GENOM ATT SKUMMA, 2 STANNA

OCH LÄSA DET SOM ANSER VARA VÄSENTLIG, 3) OM FINNS INTRESSE FÖR INNEHÅLL DÅ NÄR TID TILLÅTER LÄSER DEN VALDA DEL ELLER HELA

INNEHÅLLET.

PROTESTER

HAPARANDAFALLET m.m haparandafallet 2010 - 2021, 2022, 23 och 24!  

VARFÖR Haparanda FALLET? DÄRFÖR HAPARANDAFALLET är för att upplysa allmänheten hur saker och ting kan gå snett till: sök på nätet och se du själv hur dagens felaktiga familjelag är

grunden till ont LÄS t.ex.:

http://www.vi-pr.com/varning_for_socialtjansten.htm Vidare läs en del lösningar http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm Lagförslag BREV Maria Larsson och LYSSNA på

https://www.youtube.com/watch?v=kv2rwcWk32k Lagförslag för familj.

https://www.vi-pr.com/sogno_era_dromm.htm TORs-dag 2021-11-18

anmälan att barn far illa och 2023 IGEN! TORs-dag  2021-11  18   och IGEN år 2023 till sociala i Haparanda (HAPARANDAFALLET)

 VARFÖR TVÅ FÖRÄLDRAR? 2023-08-14 + http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm

PERCHÈ POI DUE GENITROR... http://www.vi-pr.com/legge_famiglia.htm

proposizione Lagge semplificata sulla famiglia 7 nov 2022

UlfKristersson moderat adoptiv LVU 2023-04-12 Politikernas fel LVU mm  SVARDTORP brev till utslagna +

  EUrevolutionäraMANIF.protestLVU2023 BESATTHET och MAKT  LVU VI alla Ulf Kristersson mf. soc. lagar osv. LVU kritik, självkritik

psykopati m.m. BILDER LVU SOTTRAZIONE MINORENNI   omhändertagna av barn etnicitet om familj POLITIK  +  STATSPOLITISKPARTI NU för föräldrar och barn

drabbade av LVU m.m. och andra orättvisor.

VARNING skilsmässa, sambo, familj, https://www.vi-pr.com/varning_socialtanst.htm +

 

Jag vet inte vem du är men jag vet hur du är  + http://vi-pr.com/ts_sjalvbiograf i Uppalafallet (Gävle) 34 sid på 42


Nr.fem=5=V

 VARNINGAR + SEXPROBLEMATIK  BILDER OCH LITTERATUR  


Nr.sex=6=VI 

INVANDRING

NATIONELL   POLITIKER ANVÄNDER DIN RÖST FÖR ATT STÄRKA SIN MAKT  Sveriges neutralitet har varit pelare till vällfärd - STATS POLITIK bevisar vara ett LÖGN när REGERING

ANVÄNDER våran SKATTEPENGAR för att STÖDJA KRIGET som vi inte har att göra med . Högt förräderi är när man skaka hand med krigiska utländska politiker och vidare tillåts imperialistiska invasion

militärtrupper närvara på svensk mark, vatten och luft. EKONOMISKA och POLITISKA SLÖSERI när vår folk går på knäna inför närdragningar på vården, skolor, pensioner m.m. och vidare låter en VILD KONKURRENS

härja i Landet ...med allt våld som innebär...

NORRLAND i Sverige!  

 INTERNATIONELL  fredsplan iran    förslaget var före iranka anfallet mot Israel.

Ta parti för ISRAELS FOLK etniska judar, det är som att ta parti för all urbefolkning.

Gemensamma fienden för oss humanister är kapitalism – liberalism (pengar, exploatering utan gränser) och mänskligt MAKTMISSBRUK (lagar, demokratier, diktaturer

https://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm). 

Israel försvarar sin rätt ”EMET (sanning på hebreiska)” när de bombade Irans konsulat i Damaskus där två iranska generaler och fem officerare dödades och då eliminerades deras onda planer för att angripa Staten Israel.

EMET, gäller för IRANS regering med dess högste ledare muslimen Ali Khamenei, med religiös och politisk ställning har som syfte att använda sig av GENOCID (folkmord) mot ISRAELITER oavsett deras ortodoxa, sionistiska eller etniska (civila) ställning och det är en satanisk provokation styrda av mentalt rubbade makthavare med omdiskuterad profet eller vad Mohammed i spetsen!

EMET, brottet med de ständiga skuggangreppen är att Iransk regering har sedan revolutionen 1979 praktiskt stöttat med vapen, kapital och pengar muslimska miliser som t.ex. Hizbollah, Hamas, m.fl. och civila muslimer för att begå självmord genom terrorhandling, mord utfört i Allahs namn är att alla Judar, kristna eller andra religioner är otrogna (DU är med det dödsdömd om inte du konverterar till Islam) skall dödas genom halshuggning m.m.

EMET, dessa handlingar har cirkulerat världen runt med död och fasa!

EMET, muslimerna använder deras makt för att förtrycka sina egna och inte minst KVINNOR och FLICKOR.

EMET, FN:s ordförande António Guterras sa nyligen efter Irans  angrepp mot Israel med 300 missiler, drönare osv. som en hämnd åtgärd, uttalade han sig till världen att Israel med åtgärder mot generaler i Damaskus,  bröt mot internationella konvention. DET är en LÖGN medvetet eller idiotisk som påverkar massorna som inte är upplysta och därtill skapar vidare upphetsning mot israeler världen runt! EMET, det är lika vansinnigt som lågor av eld som brinner i muslimernas hjärnor. Med det gör man sig skyldig till manipulation och i förlängningen till VÅLD! Så han måste med omedelbar verkan lämna alla sina uppdrag, konfiskera alla hans tillgångar! Så han figurerar som en fri människa s.k. uteliggare!

Tor Svärdtorp

https://www.facebook.com/reel/753116983604534 Jimmie Åkesson SD ledare debatt angående Hamas terror - Sverige och Israel. Vi stödjer helt hans uttal och linje.

https://www.facebook.com/tor.svardtorp.16 min om muslimer in italiano och på svenska.

Questo video messo su oggi fu automaticamente vietato dal sistema youtube cosidetta polysi (regole). Hó appellato. Eccovi il contenuto in SVEDESE ed in ITALIANO

” Hej och välkomna. Fråga är gällande framgång av den politisk och religion som kallas islam. Att godkänna det är som att godtjäna vara med och hålla med och vara en del av de, lyssnar följande: Alla eller Mohamed har skapat köns krig bland människor man och kvinna då är man mott kvinna. Det handlar mest av man behov de sexuella den makten inom familjen, makt i samhället, makt i livets mening. Kvinna, kvinnokön ägs av man! Kvinna skall föda på löpande bandet som skulle vara en maskin, som skulle vara utan vilja, utan rätt till behov, vällbefinnande eller egen existens. Makten hos man hos muslimerna är att ha garanterad oskylda flickor därför finn ingen begränsning när och var man har sex med kvinnokön kan vara 6 år 9 år 12 år osv. och så vidare, Detta är vad? PEDOFILI eller hur? Då tänk noga, när du se på, lyssna på, höra på etc. etcetera vad dessa bedragare mental störda människor alltså muslimer talar till dig framför läsning och annat är det bara en bluff som vill styra dig där de vill och de tär mans makt som gäller. Styra och ställa till. Därför har vi en stor spridning en och halv miljard muslimer, ja, alla är pedofiler, banditer och kriminella, våldsamma vad du vill en negativ onda som måste avvärja från gjuden människor hatare jag är inte människor hatare, inte heller kristen jag tillhör bara mig själv mina tankar jag tro att jag är precis som du som medvetet lyssnar på detta skall och måste förstå stoppa galenskap! Att inte gör det är en form av det jag bruka kalla själmord beteende hos människor, Om vi inte ta en steg bevisar precis vad jag sade nu och du, ni, oss, vi är med, vi är ansvariga vi eller ni som inte gör någonting av det mental sjukdom och jag ser inte lösning än ett världskrig mott den här våldet som måste bart och sprid bland oss via fria själar via fria kroppar i människor. Leva och överleva med glädje och inte med smärta, ha det bra.”

IN ITALIANO

" Ciao e Benvenuto. La domanda è l’attuale successo della politica e della religione chiamata Islam. Accettarlo è come accettare di unirsi, essere d'accordo e farne parte, ascolta quanto segue: Alla o Mohamed hanno creato una guerra dei sessi tra persone uomo e donna, quindi è uomo contro donna. Riguarda soprattutto i bisogni dell'uomo, quelli sessuali, il potere all'interno della famiglia, il potere nella società, il potere nel senso della vita. Donna, il genere femminile è posseduto dall'uomo! La donna deve partorire come i una catena a montaggio che sarebbe una macchina, che sarebbe senza volontà, senza diritto ai bisogni, al benessere o alla propria esistenza. Il potere degli uomini tra i musulmani è quello di avere ragazze vergini garantite, quindi non vi è alcuna limitazione su quando e dove fare sesso con il genere femminile può essere di 6 anni 9 anni 12 anni ecc. e così via, questo è cosa? PEDOFILIA vero? Quindi pensa attentamente, quando guardi, ascolti, leggi ecc. eccetera cosa questi truffatori che sono persone mentalmente disturbate, cioè i musulmani quando dunque ti parlano è in se di condizionano alla loro truffa, inganno, menzogna che per portarti al condizionamento mentale ed è cosi che incomincia il loro potere su dite. Controllare è organizzare. Ecco perché abbiamo piu o meno un miliardo e mezzo di musulmani, sì, tutti sono pedofili, banditi e criminali, violenti ciò che vuoi, un male negativo che deve essere inculcato nella tua mente per portsrti lontano dalla tua fede o cambiarti il comportamento. IO non odio le peersone, non son cristiano, appartengo solo a me stesso ai miei pensieri credo di essere proprio come te che consapevolmente ascolti questo devo e devi capire… basta con la follia mussulmana o che sia! Non farlo quello che dico è una forma di quello che di solito chiamo comportamento suicida nelle persone e dunque nell’ umanita. Se non facciamo un passo in questa direzione liberatrice o di difesa dimostriamo esattamente quello che ho appena scritto e tu, TU, noi, siamo dentro nell’autodistruzzione dell’anima o e del corpo, siamo responsabili  di questa malattia mentale e non vedo altra soluzione se non una guerra mondiale contro questa violenza come sola via di salvazione per le anime libere ed i nostri corpi liberi. Vivi e sopravvivi con gioia e non con dolore, stammi bene.

Nr.sju=7=VII

IS Religioner och Kvinnan ISLAM BEVISNINGAR FAROR: okunskap-religion-staten-makten-mänsklighet-individen-pengar-evolution.


 SYMBOLER mf. http://www.vi-pr.com/svastika.htm tillåt symboler i allmänt mening http://www.vi-pr.com/politiska_minoriteter.htm + Svenska politiska partier stora

som små värda och bluffare  


VETENSKAP  http://www.vi-pr.com/fuvsp.htm + http://www.vi-pr.com/mansklighetens_rotter.ht m + http://www.vi-pr.com/mening_med_livet2.htm  +

 

arvsamlag_genocentrik.htm

http://www.vi-pr.com/arvmassa_onskningar.htm Se vidare om "ditt hjärna" utveckling, falska minne, arvsmassa, mänsklighetens rötter mf.  https://www.svtplay.se/din-hjarna 

https://www.svtplay.se/video/29761378/din-hjarna/din-hjarna-sasong-2-den-vaxande-hjarnan?start=auto + https://www.svtplay.se/video/27968311/kan-vi-lita-pa-vart-minne +

https://www.svtplay.se/video/29761322/din-hjarna/din-hjarna-sasong-2-dina-minnen?start=auto och vidare hur hjärna lurar oss

https://www.svtplay.se/video/jJdVmor/vetenskapens-varld-den-luriga-hjarnan/1-hjarnans-hemliga-knep?position=47&id=jJdVmor nr. 1 av 2 illusioner och nr.2 av 2

https://www.svtplay.se/video/emyzEAQ/vetenskapens-varld-den-luriga-hjarnan/2-vem-ar-det-som-bestammer?id=jwqkovy mycket om socialpsykologin + Anders Hansen

https://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm Tor Svärdtorp

 https://www.youtube.com/watch?v=3_WYM2FcTqY  FISICA QUANTICA (atomo ecc.) 

 https://www.youtube.com/watch?v=O5lHVxzEFVc  Il numero e di Eulero – che sos´è in concreto. Valerio  Pattaro 


 DEOLOGIERLÄNKAR + ALFABETLÄNKAR OBS! under bearbetning och därför en del gamla länkar svarar inte. Lätt Och Snabbt Att Hitta Den Du Söker

 


Nr.åtta=8=VIII

 VI glömmer inte ETNISKA och POLITISKA minoriteter, dessa mf.


 Tor Svärdtorp      www.vi-pr.com       tor.svardtorp@gmail.com