välkommen

Tor Svärdtorp Portal  kontakt

TOR SVÄRDTORP portal   

 I februari 2023  vi-v ihar varit på nätet i 22 år!   PPP (Politiska Partier Personrörelse)

 

ECCO CHI SONO. Sono un RICERCATORE. Come ideologo  dove si intende il potere, la politica eccetera e riguardante la religione o come si sa che è credere in un Dio o una vita futura dopo la morte non hò ancora trovato una risposta. “Ne dio ne padroni” come grido anarchico è per me una frase con contenuto storico ma non attuale. Il mio saluto come sapete è “SALUTE E FUTURO!” il quale include la porta che si apre per la via della ricerca dove oggi ne la scenza e ne la religione o che altro mi ha dato la risposta del principio o del finer della VITA. DET HÄR ÄR JAG. Jag är en SÖKARE. Som ideolog gäller makt, politik etc. och angående religion eller vad som kallas att tro på en Gud eller ett framtida liv efter döden har jag ännu inte hittat något svar. Anarkistiskt rop ”Ingen Gud och ingen chef” är för mig nu mer historia. Min hälsning är som ni vet "HÄLSA OCH FRAMTID!" vilket inkluderar dörren som öppnas för att söka där idag varken vetenskap eller religion eller vad som helst har gett mig svaret på LIVET början eller slutet.

JAG är inte mot DIG -VI är med ALLA! Kom ihåg att Självkritik kommer alltid före kritik oavsett händelserna  ...icke våld  är vår mening

PPP (Politiska Partier Personrörelse) ...är en oberoende och gratis Konsult- Rådgivnings- Analytisk- Granskningsmedia men pga. allt är politik därför är ingen oberoende...

Stöd oss i vårt arbete swisha på 073-0678362   skänk om du har i överflöd 8201-6, 904763255-0 eller testamentera tor.svardtorp@gmail.com 

(Kallas förlåtelse stjärna och används för senaste inlägg som inte överskrider 3 månader)


https://translate.google.se/?hl=sv&tab=kT

https://sv.wikipedia.org/wiki/Google - https://wikimediafoundation.org/  https://it.wikipedia.org/wiki/Anarchopedia


De viktigaste nationella språken på webbplatsen i olika grader 1 TIPSA OSS OCH DU TIPSAR VÄRLDEN! Propagera och översätta till andra språk med google översättare
Lingue nazionali principali del sito a gradi differenti 2 Informate NOI cosi informerai il mondo!
Principales idiomas nacionales del sitio en diferentes grados 3 Infórmanos para informar al mundo! Propagar y traducir a otros idiomas con el traductor de google. 
Principales langues nationales du site à des degrés divers 4 Informez-nous afin d'informer le monde!  Propager et traduire dans d'autres langues avec le traducteur google. 
Main national languages ​​of the site to different degrees 5  Inform US so you will inform the world! Main national languages ​​of the site to different degrees. 
Levitä ja käännä muille kielille Google-kääntäjällä.
-Распространяйте и переводите на другие языки с помощью переводчика Google.    
-Google
翻訳者を使用して他の言語に伝播および翻訳します。Gūguru hon'yaku-sha o shiyō shite hoka no gengo ni denpa oyobi hon'yaku shimasu.   
-
使用谷歌翻译器传播和翻译成其他语言。Shǐyòng gǔgē fānyì qì chuánbò hé fānyì chéng qítā yǔyán.
 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Interlingua


SENAST eller tillägg... ULTIMO LINC o aggiunzioni...

https://www.vi-pr.com/demokratier_democrazie.htm

https://la.wikipedia.org/wiki/Magnetar m.m. på https://www.vi-pr.com/varldens_problem.htm

https://www.vi-pr.com/famiglia_familj.htm 2023-08-14

https://www.vi-pr.com/politiska_partier3.htm 2023-08-07

https://www.vi-pr.com/is_islam_kvinna.htm

http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm

https://www.vi-pr.com/centro_universo2.htm

https://www.vi-pr.com/terror_homo_media.htm

https://www.vi-pr.com/citat_tor_svardtorp.htm


"Är DU mobbad, Slagen, hotad, diskriminerad, tvingad, exkluderad, förföljd, bestulen, rånad, drabbad, offer för skvaller m.m., lite pension, skild, uteliggare, förlorat bar, grann osämja, förolämpad, bedragen och med av den dåliga, negativa, onda och smärtsamma?" KOM med OSS!


Nr.ett=1=I

https://www.vi-pr.com/introduktion.htm till portal


Nr.två=2=II

VÄRLDENS PROBLEM rldens population, krig i världen USA -NATO och konfrontation RUSSLAND -Ukraina, världens banker med dina andras pengar och skulder, film och musik som väcker tankar, kampen om vatten, COVID jag är bödel... osv.

https://www.worldometers.info/world-population/ VÄRLDENS POPULATION (OBS! VARNING för annonser vi kan inte undvika det klicka själv bort det!) POPOLAZIONE DEL MONDO! http://www.worldometers.info/se/

BARA VITA och LJUSA  blont och rödhåriga...

COME VIVI HUR DU LEVER sanningen, la verita!

ALFABETLÄNKAR    OBS! under bearbetning och därför en del gamla länkar svarar inte. Lätt Och Snabbt Att Hitta Den Du Söker


ITALIA   Guarda il mondo con altri occhi... "per una Politica Senza Violenza" SOSTENETECI con VERSAMENTI di SOLDI , EREDITA o donazioni varie, konto bankariao 8201-6, 904763255-0 oppureper  swisha su 073-0678362 Portarci Verso L’alto! KONTATTATECI tor.svardtorp@gmail.com TELEFONARE dall’ Estero in Svezia+46730678362 GRAZIE!


VIDEO

Härmed kommer vi att publicera från Youtube en låt då och då med olika innehåll och i olika språk med intressanta texter och musik samt filmer som har som syfte att väcka tankar och känslor. Hereby we will publish from Youtube a song from time to time with different content and in different languages with interesting lyrics and music that aims to arouse thoughts and feelings - Aqui, publicaremos de Youtube una canción de vez en cuando con diferentes contenidos y en diferentes idiomas con textos y música interesantes que tienen como objetivo despertar pensamientos y sentimientos -Ici, nous publierons de Youtube une chanson de temps en temps avec différents contenus et dans différentes langues avec des textes et de la musique intéressants qui visent à éveiller les pensées et les sentiments - Con la presente pubblicheremo di tanto in tanto da Youtube una canzone con contenuti diversi e in lingue diverse con testi e musica interessanti che mirano a risvegliare pensieri e sentimenti Les anarchiste (De ANARKISTERNA) https://www.youtube.com/watch?v=F2WSqn-uXPQ  + 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7BCt9i3hhY om jag skulle vara president, si io fossi il presidente (om fred).

+ https://www.youtube.com/watch?v=NNeOM4Kev5M cichitita flicka spanska (ensamhet, mobbing, sarg). OBS OBS OBS ! Som jag förstår under intervju berättar att hon ser FÄRG på folk troligen från namn… precis som jag och många i den här planet har dessa naturliga kopplingar…!

(mobbning m.m.) på spanska, in spagnolo. https://www.youtube.com/watch?v=px5S6w5XZec&list=RDqQ-Ap5W9Fek&index=32 -"OBS! den sista låt på den här Kids-serie (handlar om mobbing och våld) spanska”

och

FILM + DOKUMENTAR

https://www.youtube.com/watch?v=Ip-M2QCTGns en film av en handikappade 12 flicka från suafrica som kunde klar av av en stor vatten evenemang mellan Capri och Neapel i Italien. Bland fler familjetragedier lyser rättvisa. Bra mot mobbing och rasism.  Film LUCE e RAI 1. Familjefilm m.m. På ditt språk du kan översättas med underspråk t.ex. svenska genom att klicka på lilla jul och välj språk.

https://www.youtube.com/watch?v=bqqRTAiJChA  Una verita filmata e parlata ancora attuale sull’ingiustizia degli stati uniti dove due anarchici furono condannati a morte benchè provati innocenti. Sacco e Vanzetti. Questo è il mondo del capitalismo.


Nr.tre=3-III

BÖCKER   av Tor Svärdtorp

http://www.vi-pr.com/gam_arbetsbok.htm + http://www.vi-pr.com/fjader_gavle_bock.htm + http://www.vi-pr.com/overlevnad_IIavVI.htm + http://www.vi-pr.com/mina_fyra_familjtragedier_jag.htm + http://www.vi-pr.com/pappa_vingar.htm + http://www.vi-pr.com/bast_for_baby.htm + http://www.vi-pr.com/aforismer_metaforer_dikter.htm + http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm + http://www.vi-pr.com/nmgr.htm +http://www.vi-pr.com/maktpolitik.htm +http://www.vi-pr.com/maktpolitik.htm

PROGRAM

http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm +http://www.vi-pr.com/maktsjuksyndrom.htm + http://www.vi-pr.com/kommunikationsproblematiken.htm + http://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm + http://www.vi-pr.com/extraktioniskt_politik.htm + http://www.vi-pr.com/nmgr.htm + http://www.vi-pr.com/viare.htm + http://www.vi-pr.com/gon_munk_sjalv_forsvar.htm +http://www.vi-pr.com/problematica_della_comunicazione.htm + http://www.vi-pr.com/politica_estrattoria.htm http://www.vi-pr.com/sociopsicologia_logistica.htm + http://www.vi pr.com/sindromo_del_potere.htm   

MAKT och ICKEMAKT POLITISKA PLATTFORMER   http://www.vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm + http://www.vi-pr.com/certifierad_kommunist_medvetet.htm +http://www.vi-pr.com/blir_rik_kommunism.htm +http://www.vi-pr.com/kommunistiska_t%C3%A4nkande.htm + http://www.vi-pr.com/vnkommunisterna.htm + https://www.vi-pr.com/vi_gratis_samhalle.htm

+http://www.vi-pr.com/det_sjalvstandiga_halsingland.htm +http://www.vi-pr.com/efafae.htm +http://www.vi-pr.com/gammal_sossepartiet.html +http://www.vi-pr.com/stornorrland_sjalvstandig.htm +http://www.vi-pr.com/vi_pr_partiprogram_7.htm +http://www.vi-pr.com/kosmopolit_partiet.htm +http://www.vi-pr.com/Europeiska%20Familjev%C3%A4rnPartiet.htm +

http://www.vi-pr.com/funtionalistisk_regering.htm + http://www.vi-pr.com/hetero.htm + http://www.vi-pr.com/val_fria_partiet.htm + http://www.vi-pr.com/visp_vi_svensk_partiet.htm + http://www.vi-pr.com/viprs_politiska_block.htm + http://www.vi-pr.com/k_regering.htm + http://www.vi-pr.com/natio_europa.htm + http://www.vi-pr.com/politisk_kriminella_allas_parti.htm + http://www.vi-pr.com/seskaro_partiet.htm +

http://www.vi-pr.com/rosta_pa_mig.htm  + http://www.vi-pr.com/monarkparti.htm + http://www.vi-pr.com/patriot_patriota_patriote.htm + http://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_parti.htm + http://www.vi-pr.com/nmr.htm + http://www.vi-pr.com/mein_kampf.htm + http://www.vi-pr.com/geosocialism.htm + http://www.vi-pr.com/ + http://www.vi-pr.com/kristna_politiska_partiet.htm + http://www.vi-pr.com/politica_vera.htm 

IDEOLOGIER och MEDVETANDE

http://www.vi-pr.com/politikerna_utbildade.htm + http://www.vi-pr.com/demokratier_democrazie.htm + http://www.vi-pr.com/grymma.htm + http://www.vi-pr.com/politidkt_korkort.htm + https://vi-pr.com/3_satt_skalnk.htm + http://www.vi-pr.com/politisk_mogenhet.htm + politiska partier 3 = IV

BREV till...TOR och...

http://www.vi-pr.com/sluta_skramla.htm + http://www.vi-pr.com/peter_hultqvist_forsvarmin.htm + http://www.vi-pr.com/brev_karkiainen_ida.htm + http://www.vi-pr.com/media.htm +http://www.vi-pr.com/internet_kontrakt.htm + http://www.vi-pr.com/fordelar_egen_hemsida.htm + http://www.vi-pr.com/medier.htm +http://www.vi-pr.com/brevtill_tv1_tv4.htm +http://www.vi-pr.com/ukraina_fortryck_brev_media.htm + http://www.vi-pr.com/brev_liberalerna_2019.htm + http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm + http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm + http://www.vi-pr.com/lofven_stefan_lagforslag.htm + http://www.vi-pr.com/lofven_stefan_lagforslag.htm + http://www.vi-pr.com/stefan_lofen_utspel.htm + http://www.vi-pr.com/l%C3%B6fven_sj%C3%B6stedt-putin.htm + http://www.vi-pr.com/brev_stoltenberg_rainfeldt.htm + http://www.vi-pr.com/palestina_israel.htm +http://www.vi-pr.com/brevpolitiker.htm + http://www.vi-pr.com/gemensamt_brev_%20politikerna_valjare.htm + http://vi-pr.com/brev_ulfkristersson.htm + http://vi-pr.com/palestina_israel.htm +http://vi-pr.com/simon_peres_israel_regering.htm + http://www.vi-pr.com/sverige_demokraterna_tor.htm + http://www.vi-pr.com/block_politik.htm + http://www.vi-pr.com/tor_vansterpartiet_sverige.htm + http://www.vi-pr.com/manniskor_rovdriften.htm + http://www.vi-pr.com/brev_statens_brottslighet.htm  + http://www.vi-pr.com/legge_famiglia.htm

FILOSOFISKA VETENSKAP SOCIOLOGISKA   SOCIOPOLITISKA och PSYKOLOGISKA ANALYSER  

http://www.vi-pr.com/nu_framtid_sanning.htm http://www.vi-pr.com/tid.i.tiden.htm + http://www.vi-pr.com/tiden_drommar_intelligens.htm + http://www.vi-pr.com/alder.htm + http://www.vi-pr.com/ras_geniernas.htm +

familj - famiglia + http://www.vi-pr.com/familj.htm + http://www.vi-pr.com/demokrati_diktatur_vom_losning.htm + http://www.vi-pr.com/kandidat_for_minoriteter.htm +

http://www.vi-pr.com/se_varlden_ogan.htm + http://www.vi-pr.com/selektiv_politik.htm + http://www.vi-pr.com/fattigdom.htm + http://www.vi-pr.com/rasen_renhet.htm + http://www.vi-pr.com/sjalvfortroende.htm + http://www.vi-pr.com/insemination.htm + http://www.vi-pr.com/maktpolitik%20nr1.htm + http://www.vi-pr.com/politisk_mogenhet.htm + http://www.vi-pr.com/rattvisa_och_domstolar.htm + http://www.vi-pr.com/vittnespsykologer_politiker.htm + http://www.vi-pr.com/ansvariga_responsabili.htm + http://www.vi-pr.com/radda_oss.htm +

http://www.vi-pr.com/sexualitet_ljuset_lagom.htm + http://www.vi-pr.com/nej_frihet_ja_ansvar.htm + http://www.vi-pr.com/terrorister_mordare.htm + http://www.vi-pr.com/vilja_du_gud.htm + http://www.vi-pr.com/krig_fred_6.htm + http://www.vi-pr.com/insikt.htm + http://www.vi-pr.com/tvivel.htm +

http://www.vi-pr.com/ledare.htm + http://www.vi-pr.com/logistiskasamhalletspsykologin.htm + http://www.vi-pr.com/drommarna.htm + http://www.vi-pr.com/inbillningar_varderingar.htm + http://www.vi-pr.com/forlatelse_och_nuet.htm + http://www.vi-pr.com/grater.htm + http://www.vi-pr.com/ordnade_former.htm + http://www.vi-pr.com/provokation.htm + http://www.vi-pr.com/svartsjuka.htm +https://www.vi-pr.com/vi_utnyttjas_2023.htm +https://www.vi-pr.com/tra_manniska__losning.htm


Nr.fyra=4-IV

 14 länkar    

 

VEM ÄR JAG?

VEM ÄR VI - CHI SIAMO  

 citat   CITATI
 

GRUNDARE

http://www.vi-pr.com/ + http://www.vi-pr.com/torsvardtorp.htm + http://www.vi-pr.com/varlds_undergang.htm +
http://www.vi-pr.com/dagens_meny.htm +

http://www.vi-pr.com/ljuset_kommer_fran_norden.htm + http://www.vi-pr.com/rattvisa_och_domstolar.htm + http://www.vi-pr.com/droger_nej_tack.html + http://www.vi-pr.com/exekutiv_lag.htm + http://www.vi-pr.com/pornografi_ar_fraga.htm + http://www.vi-pr.com/vi_samhallet_inriktning.htm + http://www.vi-pr.com/fri_marknad.htm + http://www.vi-pr.com/tredje_%C3%B6ga.htm +

http://www.vi-pr.com/fauna_flora_mm.htm + https://www.vi-pr.com/tra_manniska__losning.htm + http://www.vi-pr.com/helhet.htm http://www.vi-pr.com/corso_emancipazione_io_ledare.htm  http://www.vi-pr.com/societa_noi_milionario.htm - http://www.vi-pr.com/noi_esempio_terzo.htm - http://www.vi-pr.com/principio_vita.htm - http://www.vi-pr.com/noi_come_io.htm  

 

Manif. och 30 maj 
+1
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Ahxj8DkJA (jag ponchio)- (vad är våld?)
+2 http://www.vi-pr.com/forsta_maj_kolla.htm text (trottoar promenad kl.)
+3
https://www.youtube.com/watch?v=Z3Ahxj8DkJA = text 3
(LVU m.m. ...statens blodiga långa armar) http://www.vi-pr.com/tillsammans_maj.htm
+4 text
-(kontaktades poitiker x min fmailj lagförslag)
STOCKHOLM (tiden närma sig-trottoar promenad) http://www.vi-pr.com/2015_30_april_1_30maj.htm
+5 BODEN
http://www.vi-pr.com/rattvisansdag.htm

+
6 text (min tala om våld) http://www.vi-pr.com/en_dag_mot_vald.htm
+7 (två röster)- (vi har lösningar)-
(gula paviljongen LULEÅ) https://www.youtube.com/watch?v=AC4PrWf3A4g
+8 (maskerad) -(vad är våld?)
https://www.youtube.com/watch?v=cAaRT6-doaw

GAM konstnär    måleri, hantverk med möbler etc. samt boken osv. som t.ex. GAMs konsthantverk ALFOMOR (Vita vapen: knivar, yxor, spjut, stavar osv.)http://www.vi-pr.com/konstnar_gam_protestera_boden.htm + http://www.vi-pr.com/gam_arbetsbok.htm + http://www.vi-pr.com/gambildetal.htm + http://www.vi-pr.com/pedagogiska_gam.htm + http://www.vi-pr.com/gamsteckningar.htm + http://www.vi-pr.com/gamsmaleri.htm + http://www.vi-pr.com/gam_boden.htm + http://www.vi-pr.com/gamstidningar.htm + http://www.vi-pr.com/till_salu_best%C3%A4llningar_gam.htm + http://www.vi-pr.com/dikter.htm

PERSONLIGA INSTÄLLNINGAR  se välden med andra ögon http://www.vi-pr.com/tor_svardtorp_och.htm + http://www.vi-pr.com/maktpolitik.htm  + http://www.vi-pr.com/torsvardtorp_tssl.htm  + http://www.vi-pr.com/att_lasa1av3.htm  OBS! Läs mig 1-2 och 3 = 130 sidor A/4 OBS och TIPS!  1) LÅNGA TEXTER LÄSER MAN GENOM ATT SKUMMA, 2) STANNA OCH LÄSA DET SOM ANSER VARA VÄSENTLIG, 3) OM FINNS INTRESSE FÖR INNEHÅLL DÅ NÄR TID TILLÅTER LÄSER DEN VALDA DEL ELLER HELA INNEHÅLLET.


haparandafallet 2010 - 2021 och 2022 och 23!  16 länkar + 11 video NOTERA att dessa involverade är som..."Syndaren flyr fast ingen jagar honom-henne! TORs-dag

2021-11-18 anmälan att barn far illa och 2023 IGEN! + TORs-dag 2021-11-18 anmälan att barn far illa och 2023 IGEN! + http://vi-pr.com/ts_sjalvbiografi Uppalafallet (Gävle) 34 sid på 42 +

https://www.vi-pr.com/famiglia_familj.htm 2023-08-14 http://www.vi-pr.com/regeringskansliet_senast.htm + http://www.vi-pr.com/familj.htm + http://www.vi-pr.com/legge_famiglia.htm 

2022 proposizione Lagge semplificata sulla famiglia 7 nov 2022 + https://www.vi-pr.com/legge_lcg_ministero_famiglia.htm + https://www.vi- pr.com/2022_proposizione_famiglia2.htm


SVARDTORP brev till utslagna + Politikernas fel LVU mm. + Ulf Kristersson moderat adoptiv LVU 2023-04-12 + EUrevolutionäraMANIF.protestLVU2023

  + VARNING skilsmässa, sambo, familj, LVU critik, självkritik, psykopati m.m. BILDER + STATSPOLITISKPARTI NU för föräldrar och barn drabbade av LVU m.m. och andra orättvisor + LVU SOTTRAZIONE MINORENNI   omhändertagna av barn etnicitet om familj POLITIK + BESATTHET och MAKT  LVU VI alla Ulf Kristersson mf. soc. lagar osv + https://www.vi-pr.com/varning_socialtanst.htm


Nr.fem=5=V

SEXPROBLEMATIK  Sex är makt!  http://www.vi-pr.com/sexdragning_makt.htm + http://www.vi-pr.com/sex_offer.htm + http://www.vi-pr.com/valdtakter_mm.htm + http://www.vi-pr.com/valdtakter_mm.htm http://www.vi-pr.com/barnvaldtakt.htm + http://www.vi-pr.com/naturist.htm + http://www.vi-pr.com/pride%202015.htm  Livet centrum (sexuologi) https://www.vi-pr.com/centro_universo2.htm + homo hetero religion staten

 

 

 


VARNINGAR http://www.vi-pr.com/de_stjal.htm + http://www.vi-pr.com/varning_ar.htm + http://www.vi-pr.com/har_upplevt.htm + http://www.vi-pr.com/varning_dejt.htm + http://www.vi-pr.com/varning_for_domstolarna.htm + http://www.vi-pr.com/varning_for_myndigheter.htm +varning_for_socialtjansten1.htm

BILDER OCH LITTERATUR   http://www.vi-pr.com/bilder.htm + citat http://www.vi-pr.com/las_lyssnar.htm + http://www.vi-pr.com/dialekter.htm + http://www.vi-pr.com/maxim_prozov.htm + http://www.vi-pr.com/finn_framtid.htm


Nr.sex=6=VI

 IT media länkar VI-pr

ÅSIKTE av andra andra SKRIBENTER=YTTRANDEFRIHET...

INVANDRING http://www.vi-pr.com/invandring.htm + http://www.vi-pr.com/invandring_homo_vald.htm + http://www.vi-pr.com/facebook_varning.htm + http://www.vi-pr.com/manlandningarrna_en_bluff.htm

NORRLAND i Sverige!

   https://www.youtube.com/watch?v=VhjodTvGC_E  + http://www.vi-pr.com/stensmyr_neladenrot.htm + http://www.vi-pr.com/stensmyr_neladenrot.htm + http://www.vi-pr.com/nsd_outokumpu.htm + http://www.vi-pr.com/konstklubben.htm + http://www.vi-pr.com/greenpeace.htm + http://www.vi-pr.com/boden_bild.htm

NATIONELL  

http://www.vi-pr.com/sluta_skramla.htm + http://www.vi-pr.com/krig_terrorism_kriminalitet.htm +

http://www.vi-pr.com/national_dag.htm + http://www.vi-pr.com/svensk_diktatur_andra_diktaturer.htm + http://www.vi-pr.com/ett_land_ett_sprak.htm + http://www.vi-pr.com/stater_sj%C3%A4lvst%C3%A4ndiga.htm + http://www.vi-pr.com/politiska_partier.htm +

http://www.vi-pr.com/lagforslag_ts.htm https://www.youtube.com/watch?v=XvU2J2wDNYo + http://www.vi-pr.com/lagforslag.htm +  http://www.vi-pr.com/helhet.htm

+ https://www.vi-pr.com/terror_homo_media.htm 

INTERNATIONELL   http://www.vi-pr.com/putin_tal_nationen.htm + http://www.vi-pr.com/krig_terrorism_kriminalitet.htm + http://www.vi-pr.com/biden_putin.htm +

http://www.vi-pr.com/donald_trump.htm + http://www.vi-pr.com/israel.htm + http://www.vi-pr.com/globalism.htm +

http://www.vi-pr.com/is_islam_kvinna.htm + http://www.vi-pr.com/mare_nostrum.htm + http://www.vi-pr.com/fusk_politik.htm + http://www.vi-pr.com/lara_lasa_annorlunda.htm + http://www.vi-pr.com/medier.hm
Innehåller t.ex. "… De olika koranerna är skrivna av 30 olika namngivna personer och igen av dessa är exakt lika.. Hittis… mer än 5000 olika variationer mellan de två mest använda koraner (HAFS och WAVSH) och ytterligare drygt 88000 variationer av de 23 koraner…” - FAROR:okunskap-religion-staten-makten-mänsklighet-individen-pengar-evolution.


Nr.sju=7=VII

OM SOCIALA KARAKTÄR   http://www.vi-pr.com/om_kvinnor.htm + http://www.vi-pr.com/om_man.htm + http://www.vi-pr.com/om_barn.htm + http://www.vi-pr.com/om_barnbarn.htm + http://www.vi-pr.com/om_mobbning.htm + http://www.vi-pr.com/orattvist_behandlad.htm + http://www.vi-pr.com/skilsmassorsnas.htm + http://www.vi-pr.com/sorattvisor.htm + http://www.vi-pr.com/arbete.htm + https://vi-pr.com/ansvariga_responsabili.htm 

Symboler m.f.   http://www.vi-pr.com/svastika.htm + http://www.vi-pr.com/politiska_minoriteter.htm + http://www.vi-pr.com/vagrar_betalar.htm

VETENSKAP  http://www.vi-pr.com/fuvsp.htm + http://www.vi-pr.com/mansklighetens_rotter.ht m + http://www.vi-pr.com/mening_med_livet2.htm  + http://www.vi-pr.com/arvmassa_onskningar.htm Se vidare på om "ditt hjärna" utveckling, falska minne, arvsmassa, mänsklighetens rötter mf.

IDEOLOGIERLÄNKAR


Nr.åtta=8=VIII  


VI glömmer inte ETNISKA
och POLITISKA minoriteter, dessa mf.
 

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/


Tor Svärdtorp www.vi-pr.com (upp till sida)